06.10.2022
Благоевград
ПРОТОКОЛ № 43/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "МОБИЛЕ - 2020" ООД
2. "АВС-Е" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЕТЪР МИЦЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 КОСТАДИН МАЛАМОВ  О: ДА 1
3 СИМЕОН ГРЪНЧАРОВ  Ц: ДА 1
4 НИКОЛА ЦИГОРИИН  О: НЕ 1
5 МЕТОДИ ШОПОВ  О: ДА 2
6 СТОЯН ПОЛИМЕРОВ  О: ДА 2
Бургас
ПРОТОКОЛ № 89/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН ДИМОВ  Ц: ДА 1: ДА О: ДА 1
2 ЯНИ БУЛАНОВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 1
3 МАХСУМ ХАСАН  О: ДА Ц: ДА 1
4 НИКОЛАЙ ВАНГЕЛОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
5 ИВАН ГОЧЕВ  О: ДА Ц: НЕ 1
6 ДИМИТЪР МИТЕВ  7: ДА 1
7 ЕМИЛ БЪЧВАРОВ  7: ДА 1
8 ГЕОРГИ БОЖКОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 90/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
3. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН БОЕВ  О: 1 Не се явил;
2 АЙСУН МЕХМЕДОВ  О: 1 Не се явил;
3 ДИМИТЪР ЛИБОВ  О: 1 Не се явил;
4 ДАНИЕЛ КИРОВ  7:  1:  О:  Ц: 1 Не се явил;
5 ПАНАЙОТ КОКАЛДЖИЕВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
6 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 2
7 СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 2
8 БЕЙХАН ХАСАН  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 91/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 15:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД
2. "ТОНИ - 71" ЕООД
3. "ИВОНТИ" ЕООД
4. "ЮРОДРАЙВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАСИЛ КОЧЕВСКИ  О: ДА 1
2 СТОЯН ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 ПЛАМЕН ДИМИТРОВ  О: ДА 3
4 БИСЕР БОНЕВ  Ц: ДА 2
5 ПЛАМЕН ГОСПОДИНОВ  О: ДА 4
Варна
ПРОТОКОЛ № 49/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
2. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
3. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
2 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА 1
3 РУМЕН МИХАЙЛОВ  О: НЕ 1
4 ТОДОР ТОДОРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 ПЕТЪР АНДРЕЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
6 НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ  О: ДА 2
7 СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ  Ц: ДА О: ДА 2
8 ПЕТЪР ПЕТРОВ  Ц: ДА О: ДА 2
9 БОЖИДАР ДИМИТРОВ  О: ДА 3
10 ВЪЛЧО ВЪЛЧЕВ  О: ДА 3
11 ЙОРДАН ИЛИЕВ  Ц: ДА 3
12 ДИМИТЪР ИВАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 50/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "ВОЛАН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ТОДОР ГЕОРГИЕВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 51/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЙОРДАН ХАРИЗАНОВ  Ц: ДА 1
2 ЦВЕТЕЛИНА БОРИСОВА  Ц: ДА О: ДА 1
3 ДИМИТЪР КАРАКОЛЕВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
Велико Търново
ПРОТОКОЛ № 39/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
2. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
3. "АВТОШКОЛА ШОФЬОР"  ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЦВЕТАН ЦОНЕВ  О: ДА 1: ДА 1
2 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 2
3 ИЛИЯ ИЛИЕВ  О: ДА 3
4 ЗЛАТКО ЛАМБЕВ  О: ДА 3
Видин
ПРОТОКОЛ № 41/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "АВТОСТАРТ - ВЕЛИКИН" ЕООД
2. "ВСД-ШАНС-Л. ЦВЕТКОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ВЛАДИМИР ВИТКОВ  О: НЕ 2
4 БОРИС ТИЛЕВ  О: ДА 2 Грешно име в протокола;
ПРОТОКОЛ № 42/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЦВЕТАН АЛЕКСИЕВ  О: ДА 1
2 МИРОСЛАВ ИВАНОВ  О: ДА 1
Враца
ПРОТОКОЛ № 52/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАЛЕРИ ТОДОРОВ  Ц: ДА 1
2 ХРИСТО ХРИСТОВ  Ц: ДА 1
3 АНАТОЛИ СИМОВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
4 АНТОН ТОДОРОВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
5 БОРИС КОЧОВСКИ  О: 1 Не се явил;
6 ВАЛЕРИ МИТОВ  О: 1 Не се явил;
Добрич
ПРОТОКОЛ № 51/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
2. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
3. "АВТОШКОЛА МИТИ 1987" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БЮЛЕНТ САЛИМ  О: ДА Ц: ДА 1: ДА 1
2 НИКОЛА ЯНЕВ  О: ДА 2
3 ПЕНКО НИКОЛОВ  Ц: ДА 1
4 КЛИМЕНТ КОСТАДИНОВ  О: НЕ 1
5 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  Ц: ДА О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 52/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
2. "ДЖИ ЕЙ СПИЙД" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГАЛИН ГОСПОДИНОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
2 АНГЕЛИН НИКОЛОВ  О: ДА 2
Кърджали
ПРОТОКОЛ № 23/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кърджали, ИААА - КЪРДЖАЛИ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕРГЮН МУСТАФА  7: ДА 1
2 ИВАН КАЧУЛЕВ  О: ДА 1
3 ГЮНДУАН СЮЛЕЙМАН  О: НЕ 1
Ловеч
ПРОТОКОЛ № 29/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 10:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ловеч, ИААА - ЛОВЕЧ
1. "АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИЛЕН ТОДОРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
Монтана
ПРОТОКОЛ № 26/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "АВТОШКОЛА РИ - АВТО" ЕООД
2. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТРИФОН ПЪРВАНОВ  1: ДА Ц: ДА 1
2 ЛЮДМИЛ МЛАДЕНОВ  О: ДА 1: ДА 2
3 МЛАДЕН МЛАДЕНОВ  О: ДА 2
4 БОРИСЛАВ ВЪРБАНОВ  О: ДА 2
Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 39/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
3. "ШАНС АД 2022" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РАД РАЛЧЕВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
2 ЛАЗАР ЮРУКОВ  О: ДА 2
3 СТАЙО ДЕНИН  О: ДА 2
4 ИВАН ДАНИН  О: НЕ Ц: НЕ 3
Плевен
ПРОТОКОЛ № 40/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
2. "ВАТОНИ ВН" ЕООД
3. "ШАНС АД 2022" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РОСЕН ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
2 СВЕТОСЛАВ ПЕНЧЕВ  Ц: ДА 2
3 КОСТО ПЕТКОВ  О: НЕ 2
4 ИВАЙЛО ИВАНОВ  О: ДА 3
5 ПЕТЪР ПЕТРОВ  О: ДА Ц: НЕ 3
Пловдив
ПРОТОКОЛ № 53/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ВЛАХОВИ" ООД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
3. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АИТ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ БОНЕВ  О: ДА Ц: ДА 1: ДА 1
2 ЗАРКО БАБАНОВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
3 ИВАН ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА 2
4 ВАЛЕНТИН МАНОЛОВ  О: ДА 3
5 ДИМИТЪР ИВАНОВ  О: ДА 2
6 ГЕОРГИ ПЕТРОВ  О: ДА 4
7 ТОНИ ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 3
8 НИКОЛАЙ ПОПОВ  Ц: ДА О: ДА 2
9 ИВАЙЛО БОЯДЖИЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
10 ДЕНКО ИРИКОВ  О: ДА 1: ДА Ц: ДА 3
11 ЕЛЕНА НЕСТОРОВА  О: ДА Ц: ДА 1: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 54/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "БОТЬО КИРОВ - 55" ЕООД
2. "ТРАНСИНГ" АД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕРХАН АСКО  О: ДА Ц: ДА 1
2 САМЕТ МЕХМЕД  Ц: ДА 2
Разград
ПРОТОКОЛ № 40/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ХИТКО РХ" ЕООД
2. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИЛКО ИВАНОВ  Ц: ДА 1
2 РИДВАН АЛИ  Ц: 2 Не се явил;
Русе
ПРОТОКОЛ № 70/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
2. "БРАТОЕВ И БОРИСОВ" ООД
3. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
4. "СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ-ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЦАНКО ЦАНЕВ  Ц: ДА 1
2 ТЮРКЯН БАСРИ  О: ДА 1
3 ДАНИЕЛ ДАХИЛ  О: ДА 2
4 ЛЮБЕН ПЕТРОВ  Ц: ДА 2
5 ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ  О: ДА Ц: ДА 3
6 ВАЛЕНТИН ДОНЧЕВ  О: ДА 1: ДА Ц: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 71/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ-ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450"
2. "ХРИСТОВ 2008" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МАРКО ТОПАЛОВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 1
2 ВАСИЛ САДЪРСКИ  1: НЕ Ц: ДА О: ДА 1
3 ВИЛИАН ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 СПАС ДИМИТРОВ  О: ДА 2
5 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
6 СТЕФАН КОСТАДИНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 72/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ-ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ  О: ДА 1: ДА Ц: ДА 1
2 СТАНИМИР КОЙЧЕВ  Ц: ДА 1: ДА О: ДА 1
3 АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ  О: ДА Ц: ДА 1: ДА 1
4 ДАРИН ЛЮБЕНОВ  1: ДА Ц: ДА О: ДА 1
5 ИЛИЯН ИЛИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1: ДА 1
6 МИНКО БАБАДЖАНОВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 1
Силистра
ПРОТОКОЛ № 35/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАЛЕНТИН ДОБРЕВ  О: ДА 1
2 ДАНИ ЙОРДАНОВ  О: ДА 1
Сливен
ПРОТОКОЛ № 44/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "АВС АВТО" ООД
2. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПАВЕЛ ПАНЕВ  О: ДА 1
2 СТЕФАН АТАНАСОВ  О: ДА 2
3 РАДОСТИН ИЛИЕВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 45/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕНЦИСЛАВ НАЙДОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 НЕДЯЛКО ПОДИКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ИЛИЯН ИЛИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ЙОРДАН ХАРМАНЗОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
5 ТЕНЬО ВЕЛКОВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
Смолян
ПРОТОКОЛ № 18/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Смолян, ИААА - СМОЛЯН
1. "АБАДЖИЕВИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 САЙФИ АХМАТЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
София
ПРОТОКОЛ № 113/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
2. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
3. "ЮРОДРАЙВ" ООД
4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РАДОСТИН НИКОЛОВ  Ц: ДА 1
2 КРАСИМИР СТОИЧКОВ  О: ДА 2
3 НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ  О: ДА 3
4 МАРИО ИВАНОВ  О: ДА 4
5 РАШКО МАЛИНОВ  7: ДА 1 Грешно име в протокола;
6 АТАНАС ВИЛАДИНОВ  Ц: 4 Не се явил;
7 БОРИСЛАВ БОРИСОВ  О: ДА 1
8 ХРИСТИЯН СТОЙЧЕВ  О: НЕ 1
9 МИЛЕН НИКОЛОВ  О: ДА Ц: ДА 4
10 ЕМИЛ НАЙДЕНОВ  О: ДА 2
11 ИВО ГЕОРГИЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
12 СВЕТОСЛАВ НИКОЛОВ  Ц: ДА О: ДА 2
13 МИЛЕН КРЪСТЕВ  1: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 114/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
2. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
3. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
4. "ИЛИЕВАУТО М" ЕООД
5. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЛЮБЕН ГЪДЕВ  Ц: ДА 1
2 ИВАН ИВАНОВ  О: НЕ 2
3 ЕМИЛ ЦЪРЦОРКОВ  О: ДА 2
4 ЖИВКО ЦЕНЕВ  Ц: НЕ 2
5 ПАСКО ТОДОРОВ  О: ДА 3
6 ЮЛИЯН БОГДАНЦАЛИЕВ  Ц: НЕ О: ДА 3 Грешно име в протокола;
7 СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ  О: ДА Ц: НЕ 4
8 БОЖИДАР БОЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 4
9 НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
10 КИРИЛ СТЕФАНОВ  О: ДА Ц: ДА 5
ПРОТОКОЛ № 115/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
2. "АНГЕЛОВА ДРАЙВИНГ АКАДЕМИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СВИЛЕН ЩУРКОВ  О: 1 Не се явил;
2 ТОДОР ГЕВГАЛОВ  Ц: ДА 2
3 НАДЯ ГЕВГАЛОВА  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 116/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
3. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
4. "ЮРОДРАЙВ" ООД
5. "СКОРПИОН" ЕООД
6. "АЕБТРИ - СЕРВИЗ И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР" ЕООД
7. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
8. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ  О: ДА 1
2 ГРИГОР ГЕОРГИЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
3 СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ  О: ДА 3
4 ИЛИЯН МАРИНОВ  О: ДА 4
5 ЕМИЛ ПАВЛОВ  О: ДА 4
6 СТАНИСЛАВ ПЕТРУНОВ  О: ДА 5
7 МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 3
8 МИЛЕН БОГДАНОВ  Ц: ДА 3
9 ЛЪЧЕЗАР БОТЕВ  О: ДА 6
10 ИВАН УЗУНОВ  О: ДА Ц: ДА 7
11 ДИМИТЪР ТОТЕВ  Ц: ДА О: ДА 7
12 ЕМИЛ ДОБРЕВ  О: ДА Ц: ДА 7
13 ХЮСЕЙН ИБРЯМОВ  Ц: ДА 8 Грешно име в протокола;
ПРОТОКОЛ № 117/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "АЕБТРИ - СЕРВИЗ И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КОСТА ДЖАМБАЗКИ  7: ДА О: ДА 1: ДА Ц: ДА 1
2 ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА  О: ДА 1
3 КИРИЛ БОРИСОВ  О: ДА 1
Стара Загора
ПРОТОКОЛ № 44/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "БЕЧ-У" ЕООД
2. "ДАНАИЛ ДИМИТРОВ И СИЕ" ООД
3. "ПАУНОВ" ЕООД
4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МАРИН ПЕНЕВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 1
2 ГЕНАДИ ГУНЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
3 ДОНЧО КОЛЕВ  О: ДА 3
4 МИЛЕН МАЛЧЕВ  Ц:  О: 3 Не се явил;
5 МИНЧО ТАНЕВ  О: 3 Не се явил;
6 АТАНАС МАРИНОВ  О: ДА 4
Търговище
ПРОТОКОЛ № 47/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
2. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДАИЛ МЕХМЕД  О: ДА 1
2 ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА  О: ДА 2
3 ХРИСТИНА КЪТОВА  Ц: ДА О: ДА 2
Хасково
ПРОТОКОЛ № 60/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "ТАХО 2012" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЕТЪР БОЗОВ  Ц: ДА 1
2 АЙХАН ИБРЯМ  О: ДА 1
3 ГЕОРГИ ИЛЧЕВ  О: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 61/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЯНЧО ЯНАКИЕВ  Ц: НЕ О: ДА 1
2 МИТКО ВЪЛКОВ  О: ДА 1
Шумен
ПРОТОКОЛ № 45/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. "ВАЛИКАР 1" ЕООД
2. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНАТОЛИ БАКЪРДЖИЕВ  О: ДА 1
2 АХМЕД ОСМАНОВ  О: ДА 1
3 ХАМИД ХАМИД  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 46/06.10.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.10.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИЛЧО МИРЧЕВ  Ц: ДА 1: ДА 1