29.09.2022
Благоевград
ПРОТОКОЛ № 41/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "МОБИЛЕ - 2020" ООД
2. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАЛЬО ГЕОРГИЕВ  О: 1 Не се явил;
2 БОЖКО МАРВАКОВ  О: ДА 2
3 ВЕНЦИСЛАВ КОВАЧЕВ  1: ДА 2
4 КИРИЛ МАНОЛЕВ  О: ДА 2
5 ИВАН ВАКЪВЧИЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
6 НИКОЛА ЦИГОРИИН  О: НЕ 1
7 МАРТИН ИЛИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
8 НИКОЛАЙ ГОНГОВ  Ц: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 42/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 14:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
3. "МОБИЛЕ - 2020" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЛЕКСАНДЪР ХВАЛЕВ  О: НЕ 1
2 ГРИГОР ЦВЕТКОВ  О: ДА 1
3 ЦВЕТАН ДИМИТРОВ  О: НЕ 1
4 ЕНЕЙ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 2
5 КРИСТИЯН КРЪСТЕВ  О: ДА 1
6 СИМЕОН ГРЪНЧАРОВ  О: ДА Ц: НЕ 3
Бургас
ПРОТОКОЛ № 84/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
2. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
3. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
4. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЗЛАТИН КОЛЕВ  О: 1 Не се явил;
2 СТАНИМИР ТУНТЕВ  Ц: ДА 2
3 КАТЯ МИТЕВА  1: ДА О: ДА 3
4 СТОЯН СТОЯНОВ  Ц: ДА О: ДА 3
5 ЩЕЛИЯН ЩЕРИОНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
6 ПЕТКО ЦАНЕВ  Ц: ДА О: ДА 3
7 ХРИСТО ВЪЛЧЕВ  О: ДА 3
8 ЕМИЛ БЪЧВАРОВ  1: ДА Ц: ДА О: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 85/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ТОНИ - 71" ЕООД
2. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
3. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АДЕМ РЕДЖЕБ  Ц:  О: 1 Не се явил;
2 МИРОСЛАВ ЖЕКОВ  Ц: ДА 1
3 БИСЕР БОНЕВ  О: ДА 1
4 БОЯН ДЕЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
5 ИВАН ГОЧЕВ  О: НЕ Ц: НЕ 3
6 ДИМИТЪР ИВАНОВ  О: ДА Ц: ДА 3
7 МИЛЕН МАРИНОВ  О: ДА 3
8 ДЖЕЛИЛ ХИДАЕТ  О: ДА Ц: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 86/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
2. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНДРЕЙ ЯНЕВ  О: ДА 1
2 ГЕОРГИ ДИМОВ  О: ДА 1
3 ГЕОРГИ ДАНДАНОВ  О: ДА 1
4 БОЙЧО БОЙЧЕВ  О: ДА 2
5 ИВАН НИКОЛОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 87/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 15:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ИВОНТИ" ЕООД
2. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
3. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАЙЛО ВЪЛЧЕВ  Ц: 1 Не се явил;
2 АНГЕЛ МИНЕВ  Ц: ДА 2
3 СТАНИСЛАВ ДЕНЕВ  Ц: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 88/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 16:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ДИАНА КАР" ЕООД
2. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЛЕКСАНДЪР ДИНЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ВИХРИСТЮК ВИКТОР  О: ДА Ц: ДА 2
Варна
ПРОТОКОЛ № 47/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
2. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
3. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТОЯН СТОЯНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 СТЕЛИЯН СТОЯНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ЛОРЕНЦО ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА 1
5 ПЛАМЕН ПЪРВАНОВ  Ц: НЕ 1
6 НИКОЛАЙ КИРЯЗОВ  7: ДА О: ДА 1
7 ЙОРДАН ХАРИЗАНОВ  О: ДА Ц: НЕ 2
8 ФЕДИР МИСНИК  О: 3 Отстранен - нарушава дисциплината;
9 СТЕФАН ЯНЧЕВ  О: ДА 2
10 ЯНИСЛАВ ВАСИЛЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 48/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЯНЕ МЛАДЕНОВ  О: ДА 1
2 СТОЯН ТОДОРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ГЕОРГИ КИРИЛОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ДЕЯН ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: НЕ 1
Велико Търново
ПРОТОКОЛ № 37/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "АВТОШКОЛА ШОФЬОР"  ЕООД
2. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
2 РУМЕН БОРИСОВ  О: ДА 1
3 ЗЛАТКО ЛАМБЕВ  О: 1 Не се явил;
4 КРАСИМИР КРЪСТЕВ  О: 1 Не се явил;
5 БЕЙДАТ ДУМОВ  Ц: ДА 2
6 ДИМИТЪР МАХЛЯНОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 38/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
2. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
3. "АВТОШКОЛА ШОФЬОР"  ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЦВЕТАН ЦОНЕВ  1: НЕ О: НЕ 1
2 ХРИСТО ШАЛАВЕРОВ  О: ДА 2
3 ЦВЕТОМИР МИХАЙЛОВ  О: ДА 2
4 ТИХОМИР ЗЛАТЕВ  О: 3 Не се явил;
Видин
ПРОТОКОЛ № 39/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ВСД-ШАНС-Л. ЦВЕТКОВ" ЕООД
2. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАЛЕРИ ДЕКОВ  Ц: ДА 1
2 ВАСКО ДИМИТРОВ  О: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 40/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН СТАМЕНОВ  О: ДА 1
2 НИКОЛАЙ НЕДЕЛКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 НИКОЛАЙ ТОДОРОВ  О: ДА 1
4 ИВАЙЛО ФЛОРОВ  О: ДА 1
5 ЙОРДАН ИСКРЕНОВ  О: ДА 1
Враца
ПРОТОКОЛ № 50/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
2. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СВЕТЛИН СПАСОВ  О: ДА 1
2 ВАЛЕРИ ТОДОРОВ  Ц: НЕ О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 51/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "АТЛАС 6504" ООД
2. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ РАЙКОВ  Ц: ДА 1
2 ИЛИЯН ЕЛЕНКОВ  О: ДА 2
3 ИЛИЯ ИЛИЕВ  Ц: ДА 1
4 ХРИСТО ХРИСТОВ  О: ДА 1
Габрово
ПРОТОКОЛ № 27/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Габрово, ИААА - ГАБРОВО
1. "СВЕТОСЛАВ ЦАНКОВ-МС" ЕООД
2. "ДЕСИТА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР ИВАНОВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 1
2 СТАНИМИР СТАНЧЕВ  1: ДА О: ДА 1
3 ВАСИЛ НАНОВ  О: ДА 2
4 МИРОСЛАВ ЯНКОВ  Ц:  О: 2 Не се явил;
Добрич
ПРОТОКОЛ № 49/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "ДЖИ ЕЙ СПИЙД" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЮНЕР ОСМАН  О: ДА 1
2 ИСМАИЛ ИСМАИЛ  О: 2 Не се явил;
3 НИКОЛА НАЗЪРОВ  О: ДА 2
4 НЕДЯЛКО АНГЕЛОВ  О: ДА 2
5 КАМЕН КАНЕВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 50/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ  О: ДА 1
2 ЖЕКО ЖЕКОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
3 ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ  Ц: ДА 1
4 ПЕНКО НИКОЛОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
5 ОСМАН МУСТАФА  О: ДА 1: ДА Ц: ДА 1
Кърджали
ПРОТОКОЛ № 22/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кърджали, ИААА - КЪРДЖАЛИ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕРГЮН МУСТАФА  7: НЕ 1
Ловеч
ПРОТОКОЛ № 28/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 10:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ловеч, ИААА - ЛОВЕЧ
1. "АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НЕНКО БАРЪМОВ  О: ДА 1
Монтана
ПРОТОКОЛ № 25/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
2. "АВТОШКОЛА РИ - АВТО" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КАМЕН КАМЕНОВ  О: 1 Не се явил;
2 ТОДОР МАТЕЕВ  О: ДА 1
3 ТРИФОН ПЪРВАНОВ  Ц: НЕ О: ДА 1: НЕ 2
Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 38/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
3. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АСЕН ТОПАЛОВ  Ц: ДА 1
2 ВАЛЕРИ ДОБРЕВ  О: ДА 2
3 ЯНКО ТУПАРОВ  О: НЕ 2
4 ВАСИЛ ДИМОВ  О: ДА Ц: ДА 2
5 БОРИС ГРУЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
6 ИВАН МАСЛАРОВ  Ц: ДА О: ДА 3
Перник
ПРОТОКОЛ № 23/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Перник, ИААА - ПЕРНИК
1. "СКОРПИОН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ  О: ДА 1
2 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
3 ЛЮБЧО ЛЮБЕНОВ  1: ДА 1
4 РАДОСЛАВ РАНГЕЛОВ  О: ДА 1
5 СТАНИСЛАВ БЕНЕВСКИ  Ц: ДА О: ДА 1
Плевен
ПРОТОКОЛ № 38/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИЛЯН КЪНЕВ  О: ДА 1
2 НЕВЕЛИН ИЛИЕВ  О: 2 Не се явил;
3 ЦВЕТОМИР НИКОЛОВ  О: 2 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 39/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "ШАНС АД 2022" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕМИЛ ЦАНКОВСКИ  О: ДА 1
2 ВАНЬО ТАРАПАНОВ  О: НЕ 1
3 ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ  О: НЕ 1
4 ИВАН ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 СВЕТЛИН ТОДОРОВ  О: ДА 1
6 НИКОЛАЙ БОРИСОВ  О: ДА Ц: ДА 1
Пловдив
ПРОТОКОЛ № 51/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
2. "КАП - 19" ЕООД
3. "БОТЬО КИРОВ - 55" ЕООД
4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
5. "СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ-ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450"
6. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНТОН ЖИЛОВ  О: ДА 1
2 АТАНАС КАЗЕПОВ  О: ДА 1
3 ХРИСТО СТЕФАНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
4 ТОШКО ДИНКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
5 АНГЕЛ КАБОВ  Ц: ДА 1
6 МИЛЕН МАЛИНОВ  О: НЕ 3
7 ЗАРКО БАБАНОВ  Ц: НЕ О: НЕ 4
8 ИВАН ГЕОРГИЕВ  О: ДА Ц: НЕ 4
9 ГЕОРГИ УШЕВ  О: ДА 1: ДА Ц: ДА 1
10 ПЕТЪР ТРАЕВ  1: ДА 5
11 АТАНАС АТАНАСОВ  О: ДА Ц: ДА 6
ПРОТОКОЛ № 52/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "ТРАНСИНГ" АД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АИТ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОЯН ИЛИЕВ  О: ДА 1
2 САМЕТ МЕХМЕД  О: ДА 1
3 ТОДОР ДИМОВ  О: ДА 1
4 СТЕФАН ВЪЛКАНОВ  О: ДА 1
5 ДАНИЕЛ ДОБРЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
6 СТЕФАН ИВАНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
7 АХМЕД БЕКИР  Ц: ДА О: ДА 1
Разград
ПРОТОКОЛ № 39/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ТОТАМА" ЕООД
2. "ХИТКО РХ" ЕООД
3. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНТОН ИВАНОВ  О: ДА 1
2 БИРЖАН ИСМАИЛ  О: ДА 1
3 ДИМИТЪР ПАВЛОВ  О: ДА 1
4 МИЛКО ИВАНОВ  Ц: НЕ О: ДА 2
5 МУСТАФА МУСТАФОВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 3
Русе
ПРОТОКОЛ № 67/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
2. "БРАТОЕВ И БОРИСОВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТЮРКЯН БАСРИ  О: НЕ 1
2 ВЕДАТ МЕХМЕД  О: ДА 1
3 МУСТАФА ХАСАНОВ  О: ДА 2
4 ТОДОР ТОДОРОВ  О: ДА 1
5 ПЕТЪР ПЕТРОВ  О: ДА 1
6 МЮЖДЕТ МЕХМЕДОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 68/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "БРАТОЕВ И БОРИСОВ" ООД
2. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
3. "ХРИСТОВ 2008" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЛЮБЕН ПЕТРОВ  О: ДА Ц: НЕ 1
2 СТОЯН ПЕЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 ОЛЕКСАНДР ОСТРОВСКИЙ  О: 3 Не се явил;
4 ИВО ЧОБАНОВ  О: 3 Не се явил;
5 ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ  О: ДА 3
6 ОКТАЙ ОСМАН  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 69/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ЕРОЛ АЛАЙДИН  О: ДА Ц: ДА 1
3 ТЕОДОР СЛАВЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ДАМЯН КЕСЕЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
5 ЦАНКО ЦАНЕВ  О: ДА Ц: НЕ 1
6 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ  О: ДА Ц: ДА 1
Силистра
ПРОТОКОЛ № 33/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОРА ДЕРВИШ  О: ДА Ц: ДА 1
2 СЕЗЕНТ МЕХМЕД  О: ДА 1
3 НУРТЕН ГЕОРГИЕВА  О: ДА 1
4 ЕРХАН РАМАДАН  О: ДА 1
5 СЕЗГИН ЕРЕДЖЕБ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 34/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
2. "ДЖЕВИ-ОТО" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СЕВГИН ФЕХИМ  О: ДА 1
2 ГЮКСЕЛ МЮЩЕБА  О: ДА 2
3 ДЖУНЕР МАХМУД  О: ДА 2
Сливен
ПРОТОКОЛ № 42/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 САВКО ДИМОВ  О: ДА 1
2 ДИНКО БАЛТОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ЮЛИЯН ИВАНОВ  О: ДА 1
4 ИВАЙЛО ТРИФОНОВ  Ц: ДА 1
5 БОЖИДАР ПЕТРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 43/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИЛЕН ЕДРЕВ  О: ДА 1
Смолян
ПРОТОКОЛ № 17/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Смолян, ИААА - СМОЛЯН
1. "ЛИДЕР - В - 51" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЗДРАВКО ГЕНЧЕВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
София
ПРОТОКОЛ № 109/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
2. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
3. "РОСЕН - 85" ООД
4. "ЮРОДРАЙВ" ООД
5. "ЛАВОР" ЕООД
6. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ  О: НЕ 1
2 ЦВЕТЕЛИН ПЕНКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ГЕОРГИ БОГДАНОВ  О: НЕ 2
4 ЮЛИАН ГЕГОВ  О: ДА 3
5 МИЛЕН БОГДАНОВ  1: ДА О: ДА 2
6 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 4
7 ИВАН КЕМИЛЕВ  1: ДА 5
8 ВЛАДИСЛАВ МИЛАДИНОВ  О: ДА 2
9 РАДОСТИН НИКОЛОВ  Ц: НЕ О: ДА 6
10 ЦВЕТАН ЦАРЕВ  О: ДА Ц: ДА 6
11 НЕНЧО МИТРОФАНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
12 ЙОСИФ ВЕЛИНОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 110/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
2. "ДИАНА КАР" ЕООД
3. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
4. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СИМЕОН СИМЕОНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 БОРИС ЯРЪМОВ  Ц: ДА О: ДА 2
3 БОТЬО ДИМИТРОВ  О: ДА 3
4 МИХАИЛ ВИТАНОВ  О: ДА 3
5 СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ  О: ДА 4
6 НИКОЛАЙ РЪКЛЬОВ  О: ДА 1
7 ЛЮБЕН ГЪДЕВ  О: ДА Ц: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 111/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "АНГЕЛОВА ДРАЙВИНГ АКАДЕМИ" ЕООД
2. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НАДЯ ГЕВГАЛОВА  О: НЕ 1
2 ТОДОР ГЕВГАЛОВ  О: ДА 1
3 ЦВЕТЕЛИН СИМОВ  О: ДА 1
4 МИЛО НЕНОВ  О: ДА 1
5 РАДИ СЪРБИНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 112/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
2. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
3. "ЮРОДРАЙВ" ООД
4. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ  О: НЕ 1
2 ИВАЙЛО АЛЕКСИЕВ  О: ДА 1
3 ПАВЕЛ ТОДОРОВ  О: ДА 1
4 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ  О: ДА 2
5 АНГЕЛ ТАНЕВ  О: ДА 2
6 ЯВОР КАМЕНСКИ  О: ДА 2
7 НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ  О: НЕ 3
8 РАДОСЛАВ СТОЯДИНОВ  О: ДА 4
9 КРАСИМИР СТОИЧКОВ  О: НЕ 4
10 ЛИЛО ГЕОРГИЕВ  О: ДА 4
11 БОРИСЛАВ ГРИГОРОВ  О: ДА Ц: ДА 4
12 СТОЙЧО СТОЙЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 4
13 ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ  Ц: ДА О: ДА 4
Стара Загора
ПРОТОКОЛ № 42/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "ПАУНОВ" ЕООД
2. "ДАНАИЛ ДИМИТРОВ И СИЕ" ООД
3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИЛЕН МАЛЧЕВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
2 МИНЧО ТАНЕВ  О: 1 Не се явил;
3 ЙОВКО ЙОВКОВ  О: ДА 2
4 ЖИВКО ЖЕЛЕВ  О: ДА 2
5 МИТКО ИЛИЕВ  О: ДА 2
6 ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ  О: ДА 3
7 ПЕТЪР РУСЕВ  О: 3 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 43/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "БЕЧ-У" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ХРИСТО ЗЛАТАНОВ  О: ДА 1
2 ЖИВКО КАСПАРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 БОНЧО БОНЕВ  О: ДА Ц: ДА 1: ДА 1
Търговище
ПРОТОКОЛ № 45/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ДАКИДА" ООД
2. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КАМЕН СТЕФАНОВ  Ц: ДА 1
2 РУМЕН БОЖИНОВ  О: ДА 2
3 СЕРКАН РАИМ  О: ДА 2
4 СИНАН ХАЛИЛОВ  О: ДА 2
5 СЕЧКИН СЕИДОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 46/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДАИЛ МЕХМЕД  О: НЕ 1
2 МЕТИН МЕХМЕДОВ  Ц: ДА О: ДА 1
Хасково
ПРОТОКОЛ № 58/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "КАЛПАКОВ" ЕООД
2. "РИМПОПОВ 2009" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЕТЪР ПЕТКОВ  О: ДА 1
2 ТЕНЧО ЯНЧЕВ  О: ДА 2
3 ДРАГОМИР ТРЪНКОВ  О: ДА 2
4 ТИХОМИР БОНЕВ  О: ДА 2
5 КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ  О: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 59/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "ТАХО 2012" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЕТЪР БОЗОВ  О: ДА Ц: НЕ 1
2 РУМЕН ФИДАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 КРАСИМИР КАНЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
Шумен
ПРОТОКОЛ № 43/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ НЕДЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 МИЛЧО МИРЧЕВ  Ц: НЕ О: ДА 1: НЕ 1
3 СЕЛЯЙДИН ПЕЧЕЛЛИ  О: ДА 1
4 СТОЙЧО СТОЙЧЕВ  О: ДА 1
5 ДЖЕНГИС ИСМАИЛ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 44/29.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.09.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. "ВЕА" ЕООД
2. "ПАУНОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СЕВГИН ХАСАНОВ  О: ДА 1
2 ШАБАН ШАБАНОВ  О: ДА 1
3 АНТОН ПЕТРОВ  О: ДА 1
4 ВАЛЕНТИН ИВАНОВ  О: ДА 2