15.09.2022
Благоевград
ПРОТОКОЛ № 39/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
2. "МОБИЛЕ - 2020" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
2 СВЕТЛАН МАРИНОВ  1: ДА 1
3 ИГОР МАЛИНОВСКИ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 40/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 14:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИСМАИЛ ШЕНГОВ  О: ДА 1
Бургас
ПРОТОКОЛ № 81/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ТОНИ - 71" ЕООД
2. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
3. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИРОСЛАВ ЖЕКОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
2 БОТЬО АСЕНОВ  Ц: ДА 1: ДА 1
3 ЙОРДАН ДЕЛЕВ  О: ДА 2
4 АТАНАС ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 1: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 82/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
2. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА 1
2 НИКОЛАЙ АСЪМОВ  О: ДА 2
3 ГЕОРГИ ПОПКАРМЕЗОВ  О: ДА 2
4 МИХАИЛ ДИМИТРОВ  О: ДА 2
5 ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ  О: ДА 2
6 ЛЪЧЕЗАР ХРИСТОВ  О: ДА 2
7 ЖЕЧО ИОРДАНОВ  О: ДА Ц: ДА 2 Грешно име в протокола;
8 НИКОЛАЙ НЕДЯЛКОВ  О: ДА Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 83/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 15:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
2. "ИВОНТИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДАНИЕЛ КИРОВ  О:  1:  7:  Ц: 1 Не се явил;
2 ПАНАЙОТ КОКАЛДЖИЕВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
3 ИВО ИВАНОВ  О: ДА 1
4 КРАСИМИР МАРИНОВ  О: ДА 2
Варна
ПРОТОКОЛ № 46/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАЛЕНТИН ИВАНОВ  О: ДА 1
2 КАДИР КАДИРОВ  О: ДА 1
3 ПАВЕЛ ЕНЕВ  О: ДА 1
4 ДИМИТЪР КАРАКОЛЕВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
5 НИКОЛА ТОДОРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
Велико Търново
ПРОТОКОЛ № 36/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БЕЙДАТ ДУМОВ  Ц: НЕ 1
2 БОТЬО САМОДУМОВ  Ц: ДА 1
3 РАЮ РАЕВ  1: ДА О: ДА 1
4 ИБРАХИМ РЕДЖЕБОВ  О: ДА 1
5 ОСМАН ОСМАНОВ  О: ДА 1
Видин
ПРОТОКОЛ № 38/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЛЮБОСЛАВ МЛАДЕНОВ  О: ДА 1
2 ПЛАМЕН СТАМЕНОВ  О: НЕ 1
3 ВЕСЕЛИН ДУШАНОВ  О: ДА 1
4 ВЕСЕЛИН КРУШАРСКИ  Ц: НЕ О: ДА 1
Враца
ПРОТОКОЛ № 48/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
2. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ФАНКО МАРИНОВ  О: ДА 1
2 КРАСИМ КОСТАДИНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА 1
4 ИВАЙЛО ИВАНОВ  О: 1 Не се явил;
5 МАРИЯН ТОДОРОВ  Ц: ДА 2
6 ГЕОРГИ РАЙКОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 49/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 14:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МАРИО ГЕРГОВ  О: ДА 1
2 ДРАГОМИР ДИМИТРОВ  О: ДА 1
3 КРУМ БОЯНОВ  О: ДА 1
Габрово
ПРОТОКОЛ № 26/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Габрово, ИААА - ГАБРОВО
1. "ДЕСИТА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ЛУЛОВСКИ  О: ДА 1
2 МИЛЕН ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 1
3 СТАНИСЛАВ РАЙКОВ  О: ДА 1
Добрич
ПРОТОКОЛ № 48/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
2. "ДЖИ ЕЙ СПИЙД" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИСМАИЛ ИСМАИЛ  О: НЕ 1
2 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА 1
3 ИВАН ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 2
4 КРАСИМИР СТОЯНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
Кърджали
ПРОТОКОЛ № 21/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кърджали, ИААА - КЪРДЖАЛИ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ХАСАН ЮСУФ  О: ДА 1
Кюстендил
ПРОТОКОЛ № 27/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
1. "ЮРОДРАЙВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 28/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
1. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕНЧО НИКОЛОВ  О: НЕ 1
2 СИМЕОН КРУМОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
3 РАДОСТИН РАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 36/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕСЕЛИН ПАНЧОВ  О: ДА 1
2 РАД РАЛЧЕВ  Ц:  О: 2 Не се явил;
3 ВАСИЛ ДИМОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
4 ГЕОРГИ ПАЛЕШНИКОВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 1
5 АСЕН ТОПАЛОВ  Ц: НЕ О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 37/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН СТОЙКИН  Ц: ДА 1
2 БОРИС ЧОЛАКОВ  О: ДА 1
3 НАЙДЕН МАРИНСКИ  О: ДА 1
4 РУМЕН МУТАФАЛОВ  О: ДА 1
5 НИКОЛАЙ ВИДЕНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
Пловдив
ПРОТОКОЛ № 50/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
2. "БОТЬО КИРОВ - 55" ЕООД
3. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АИТ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН КАРАСТОЙКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 СИМЕОН СИМЕОНОВ  О: ДА 2
3 ЧАВДАР БАЛИНСКИ  О: ДА Ц: ДА 3
4 ПЛАМЕН УЗУНОВ  О: ДА Ц: ДА 3
5 ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ  Ц: ДА О: ДА 3
6 НИКОЛАЙ БАЛАБАНСКИ  О: ДА Ц: ДА 3
7 ЯНКО ПАЗДЕРОВ  Ц: ДА О: ДА 3
8 ЙОСИФ ЗЕМЯРСКИ  О: ДА Ц: ДА 3
9 КЪНЧО СТРЕХИН  О: ДА Ц: ДА 3
10 КОСТА ПЕТРОВ  О: ДА 4
11 МАРИЯ ВЪЛКОВА  О: ДА 4
Разград
ПРОТОКОЛ № 38/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЮНЕР ДЖЕЛИЛ  О: ДА 1
2 ЛЕВЕН СЕВДАНОВ  О: ДА 1
3 САБРИ МУСТАФА  О: НЕ 1
4 МУСТАФА АЛИ  О: ДА 1
Русе
ПРОТОКОЛ № 65/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ХРИСТОВ 2008" ООД
2. "БРАТОЕВ И БОРИСОВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИРОСЛАВ ХИНОВ  Ц: ДА 1
2 АТАНАС ХРИСТОВ  Ц: ДА О: ДА 2
3 ВЛАДИМИР РУСИНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ЕМИЛ УЗУНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 ИЛХАН САБРИ  О: ДА 1
6 ЕНВЕР МЕХМЕДОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 66/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "БРАТОЕВ И БОРИСОВ" ООД
2. "ЮРОДРАЙВ" ООД
3. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БРАНИСЛАВ НИКОЛОВ  О: ДА 1
2 МИРОСЛАВ КИРИЛОВ  О: ДА 1
3 ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ  О: ДА 2
4 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  1: ДА 3
Сливен
ПРОТОКОЛ № 41/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "АВС АВТО" ООД
2. "РОЛЕКС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТАНЧО ИВАНОВ  Ц: ДА 1
2 СТЕФАН ПЕНЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
София
ПРОТОКОЛ № 105/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "РОСЕН - 85" ООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
3. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
4. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
5. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
6. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
2 ЮЛИАН ГЕГОВ  О: НЕ 1
3 ЖЕНИ ГОСПОДИНОВА  О: 2 Не се явил;
4 МАРИЯ ДЖУМАЙЛИЕВА  О: 3 Не се явил;
5 ПЕТЯ НИКОЛОВА  О: 3 Не се явил;
6 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА  О: 3 Не се явил;
7 КОНСТАНТИН АВРАМОВ  О: ДА 4
8 ИВАЙЛО ПАНОВ  О: ДА Ц: ДА 4
9 МАРТИН БАЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 4
10 ПЕТЪР ЛОЗАНОВ  О: ДА 5
11 ГЕОРГИ БОГДАНОВ  О: НЕ 5
12 БОРИС ХРИСТОВ  О: НЕ 6
13 НИНО ПАЙМАШКИ  О: ДА 6
ПРОТОКОЛ № 106/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
2. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
3. "АНГЕЛОВА ДРАЙВИНГ АКАДЕМИ" ЕООД
4. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЛЮБОСЛАВ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
2 СЕРЬОЖА КОТРУЛЕВ  Ц: ДА 2
3 ИРИНА ПЕНЧЕВА  О: ДА 3
4 ВАСИЛ БАЛАДЖАНОВ  О: НЕ 3
5 СВИЛЕН ЩУРКОВ  О: 2 Не се явил;
6 АНГЕЛ МИХАЙЛОВ  О: ДА 2
7 КРАСИМИР ВАСИЛЕВ  1: ДА О: ДА 2
8 ИВАН НИКОЛОВ  О: ДА 4
9 АЛЕКСАНДЪР СТОИЛОВ  Ц: ДА О: ДА 4
10 СИМЕОН МАРИНОВ  Ц: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 107/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
3. "АНГЕЛОВА ДРАЙВИНГ АКАДЕМИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 НАСКО КОСТАДИНОВ  1: ДА 1
3 ПЕТЪР БОЖИНОВ  1:  О: 1 Не се явил;
4 РАДОСЛАВ РАДЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
5 ЛАЗАР ЛОЗАНОВ  О: ДА 1
6 ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 108/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ХРИСТО КОСТАДИНОВ  1: 1 Не се явил;
Стара Загора
ПРОТОКОЛ № 41/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "ЮРОДРАЙВ" ООД
2. "ПАУНОВ" ЕООД
3. "БЕЧ-У" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ИВАНОВ  О: НЕ 1
2 ИВАН БОЙНОВ  Ц: ДА 2
3 РАДИАН ХАРАЧЕРЕВ  О: ДА 3
4 МИЛЕН МАЛЧЕВ  О:  Ц: 2 Не се явил;
5 ДИНКО ГОСПОДИНОВ  О: ДА Ц: ДА 3
6 МИНЧО ТАНЕВ  О: НЕ 2
Търговище
ПРОТОКОЛ № 44/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СЕЙНУР ЕРЕДЖЕБОВА  О: НЕ 1
Хасково
ПРОТОКОЛ № 56/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "РИМПОПОВ 2009" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДЕЯН ЯНЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 57/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "КАЛПАКОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НЕДЯЛКО КОСТАДИНОВ  О: ДА 1
2 ЗДРАВКО ИЛИЕВ  О: ДА 1
3 ЗЛАТКА КАНТАРЕВА  О: ДА 1
4 ПЕТЪР ПЕТКОВ  О: НЕ 1
Шумен
ПРОТОКОЛ № 41/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. "ВАЛИКАР 1" ЕООД
2. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЕТРОМИЛ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
2 МИХАИЛ КАРАДОЧЕВ  О: НЕ Ц: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 42/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТЕФАН ВЛАДИМИРОВ  О: ДА 1
2 МАГДАЛЕНА МОЛЛОВА  О: ДА 1
3 СЕВДИН МЕХМЕДАЛИЕВ  О: ДА 1
4 МАРИН МАРИНОВ  О: ДА 1
5 НЕДКО НЕДЕВ  О: ДА 1
Ямбол
ПРОТОКОЛ № 14/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ямбол, ИААА - ЯМБОЛ
1. "ДИАНА КАР" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИЛИЯ АСЕНОВ  О: ДА 1
2 ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕB  О: ДА Ц: ДА 1 Грешно име в протокола;
3 ИВАН ХРИСТОВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 СТОИМЕН СТОИЧКОВ  О: ДА 1
5 ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 15/15.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.09.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ямбол, ИААА - ЯМБОЛ
1. "ДИАНА КАР" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНГЕЛ ДЕНЧЕВ  О: ДА 1
2 ХРИСТО ДЕНЧЕВ  О: ДА 1
3 ИВО ИВАНОВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
4 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1