08.09.2022
Благоевград
ПРОТОКОЛ № 37/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "МОБИЛЕ - 2020" ООД
2. "ЮРОДРАЙВ" ООД
3. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
4. "АВС-Е" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 САШО ГИЕВСКИ  О: ДА 1
2 ИГОР МАЛИНОВСКИ  О: 1 Не се явил;
3 БОЙКО ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 ЛЮБОМИР КЕСАРОВ  О: ДА 1
5 ПЕТЪР ГЕЛОВ  О: ДА 2
6 ОЛГА АНДОНОВА  О: ДА 3
7 АНДОН АНДОНОВ  О: ДА 3
8 ВИЦЕ АРСОВ  О: НЕ 4
ПРОТОКОЛ № 38/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 14:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД
2. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
3. "АВС-Е" ЕООД
4. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН ХРИСТОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 МЕХМЕД ДЖАМБАЗОВ  О: ДА 2
3 АЛЕКСАНДЪР АЙКОВ  О: НЕ 3
4 АСПАРУХ АПОСТОЛОВ  О: ДА 3
5 ИСМАИЛ ШЕНГОВ  О: 4 Не се явил;
6 ТАСКО ТАСКОВ  О: ДА 4
Бургас
ПРОТОКОЛ № 77/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДЕЛЯН МОРФОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 СТОЯН ЯНЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 РОСЕН ДИЧЕВ  О: ДА 1
4 ХРИСТО ИВАНОВ  О: ДА 1
5 ИВАН ПЕЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
6 КРАСИМИР ДИЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
7 ЙОРДАН ИВАНОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 78/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД
2. "БРИЗ 2002" ЕООД
3. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ КУЗМАНОВ  Ц: ДА 1
2 ИВАН РАШЕВ  О: ДА 2
3 ВАЛЕРИ СТАНКОВ  О: ДА 2
4 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: НЕ 3
5 ВИХРИСТЮК ВИКТОР  Ц:  О: 1 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 79/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ТОНИ - 71" ЕООД
2. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТЕФАН ТОНОЗЛИЕВ  О: НЕ 1
2 ЯШАР ИБРАХИМОВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 1
3 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 1
4 БОТЬО АСЕНОВ  1: НЕ Ц: НЕ О: ДА 1
5 КРИСТИАН ГРАДЕВ  1: ДА О: ДА 1
6 ИЛИЯН ПЕТКОВ  О: ДА 1
7 ПЛАМЕН СОТИРОВ  О: ДА 2
8 ИВО ИВАНОВ  О: 2 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 80/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 15:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
2. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД
3. "ИВОНТИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРАСИМИР СТОЯНОВ  Ц: ДА 1
2 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ  Ц: ДА 1: НЕ О: ДА 2
3 КРАСИМИР МАРИНОВ  О: 3 Не се явил;
4 СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ  Ц:  О: 3 Не се явил;
Варна
ПРОТОКОЛ № 43/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 08:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
2. "ВОЛАН" ЕООД
3. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
4. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЮРСЕЛ ЮЗЕИР  О: 1 Не се явил;
2 НИКОЛАЙ ИВАНОВ  О: ДА 1
3 ХРИСТО МАНОЛОВ  О: 2 Не се явил;
4 ДИМИТЪР ТОНЕВ  О: ДА Ц: ДА 3
5 ИВЕЛИН ПАНДЕЛИЕВ  О: ДА 3
6 ТОДОР САВОВ  О: ДА Ц: ДА 3
7 МИХАИЛ МИХАЙЛОВ  О: ДА Ц: ДА 3
8 ОГНЯН КИРОВ  О: ДА 3
9 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: НЕ 3
10 ВЛАДИМИР ПРОДАНОВ  О: ДА 2
11 ИЛИЯН УЗУНОВ  Ц: ДА О: ДА 4
12 МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ  Ц: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 44/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 10:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "ВОЛАН" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
3. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ ИЛИЕВ  О: ДА 1
2 ХРИСТО КАЛОЯНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ИВАЙЛО ПЕТРОВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
4 ДИЛЯН ГЕОРГИЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
5 ФЕИМ ФЕИМ  О:  Ц: 1 Не се явил;
6 МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ  О: 1 Не се явил;
7 ЛЪЧЕЗАР СИМЕОНОВ  О: ДА Ц: НЕ 2
8 ДИАН ИВАНОВ  О: ДА 3
9 КРЪСТЬО КРЪСТЕВ  О: ДА 3
10 МЕХМЕД МЕХМЕД  О: ДА 3
11 ОГНЯН ПЕНЕВ  О: ДА 3
12 ФИЛИП НИКОЛОВ  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 45/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 12:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
2. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДЕСИСЛАВ СЕРАФИМОВ  О: ДА 1
2 ВЕСЕЛИН КАРАМФИЛОВ  О: 2 Не се явил;
Велико Търново
ПРОТОКОЛ № 34/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
3. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ФИКРИ ХАСАНОВ  О: НЕ 1
2 ЦВЕТОМИР ПАПАЗОВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 АНДРИАН КОНДЖАРОВ  О: ДА 2
4 САШО ПЕТКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
5 ИВАН ЛЮБЕНОВ  О: ДА 1
6 ТЕОДОР ВАСИЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 35/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЙОРДАН ПЕЕВ  О: ДА 1
2 БЕЙДАТ ДУМОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
3 БОТЬО САМОДУМОВ  Ц: НЕ 1
4 КОЛЬО КОЛЕВ  О: ДА 1: ДА Ц: ДА 1
5 РАЮ РАЕВ  О: НЕ 1: НЕ 1
6 НИКОЛАЙ СУЛТАНОВ  1: ДА О: ДА 1
Видин
ПРОТОКОЛ № 35/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТИЛИЯН СТАЙКОВ  О: ДА 1
2 ДЕЯН ЦВЕТАНОВ  О: ДА 1
3 ТИХОМИР ТОДОРОВ  О: ДА 1
4 ЕМИЛ МЛАДЕНОВ  О: ДА 1
5 ЖАНИН ТОДОРОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 36/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
2. "АВТОСТАРТ - ВЕЛИКИН" ЕООД
3. "ВСД-ШАНС-Л. ЦВЕТКОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ  О: ДА 1
2 ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ  Ц: ДА 2
3 ВЛАДИМИР ЦАНОВ  1: ДА О: ДА 3
4 ВЕСЕЛИН КРУШАРСКИ  Ц:  О: 1 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 37/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ВСД-ШАНС-Л. ЦВЕТКОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНАТОЛИ ВЕЛЬОВ  О: ДА 1
2 САШО ИВАНОВ  О: ДА 1
Враца
ПРОТОКОЛ № 46/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РАДОСЛАВ РАЙКОВ  О: ДА 1
2 РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ  О: ДА 1
3 МАРИЯН ТОДОРОВ  О: ДА Ц: НЕ 1
4 ТОДОР ТОДОРОВ  О: ДА Ц: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 47/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
2. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДЕНИСЛАВ МАНОЛОВ  О: ДА 1
2 БОЖИДАРА ИВАНОВА  Ц: ДА О: ДА 1
3 ФАНКО МАРИНОВ  О: 2 Не се явил;
4 ИВО АНГЕЛОВ  О: ДА 2
5 КРАСИМ КОСТАДИНОВ  О: НЕ Ц: НЕ 2
6 ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ  О: ДА 1
Габрово
ПРОТОКОЛ № 24/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Габрово, ИААА - ГАБРОВО
1. "ОПИДА 88" ЕООД
2. "ДЕСИТА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НЕДКО ПАРАШКЕВОВ  Ц: ДА 1
2 РОСЕН КРЪСТЕВ  О: НЕ 1
3 СТАНИСЛАВ РАЙКОВ  О: 2 Не се явил;
4 МИЛЕН ИВАНОВ  Ц:  О:  1: 2 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 25/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 14:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Габрово, ИААА - ГАБРОВО
1. "ДЕСИТА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РАДОСЛАВ ДРЪНДАРЕВ  О: ДА Ц: ДА 1: ДА 1
2 РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ  О: ДА 1
3 ГЕОРГИ СТЕФАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
Добрич
ПРОТОКОЛ № 45/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН ПЕТРОВ  О: ДА 1
2 ДАНКО ЖЕЧЕВ  О: ДА 1
3 ЯСЕН ЯНКОВ  О: 1 Не се явил;
4 ГЕОРГИ ГАВРАИЛОВ  О: ДА 1
5 ВЕЛИ ВЕЛИ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 46/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРАСИМИР ИЛИЕВ  О: ДА 1
2 ПЕТЪР ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 НЕНКО МИТЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 ВЛАДИМИР ИВАНОВ  Ц: ДА 1
5 ИВАН ИВАНОВ  Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 47/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА МИТИ 1987" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЛЕКСАНДЪР ТОНЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
Кюстендил
ПРОТОКОЛ № 26/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
1. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ДРАГОМИРОВ  О: НЕ 1
2 ЕНЧО НИКОЛОВ  О: НЕ 1
3 СИМЕОН КРУМОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
Ловеч
ПРОТОКОЛ № 27/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 10:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ловеч, ИААА - ЛОВЕЧ
1. ЕТ "КАМТ - КРАСИМИР КОСТОВ"
2. "АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА"
3. "ВАТОНИ ВН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВЕЛИН ПРАШКОВ  О: ДА 1
2 ВЛАДИМИР МОШОЛОВ  О: ДА 1
3 ВАЛЕНТИН МИРЧЕВ  О: НЕ 2
4 МИХАИЛ ЧЕПАНОВ  Ц: ДА О: ДА 3
Монтана
ПРОТОКОЛ № 24/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НАСКО НАЙДЕНОВ  О: ДА 1
2 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
3 РУМЕН ЖИВКОВ  О: ДА 1
4 ЗАМФИР ЗАМФИРОВ  О: 1 Не се явил;
Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 34/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ТАНЧЕВ  О: ДА 1
2 ИВО ГЕЧЕВ  О: НЕ 2
3 ГЕОРГИ ТОМОВ  О: ДА 1
4 ДРАГОМИР ДРАГИЕВ  О: ДА 1
5 ИВАН ЧАНЕВ  О: ДА 1
6 НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 35/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "ЮРОДРАЙВ" ООД
2. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ИВАНОВ  О: НЕ 1
2 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ  Ц: ДА О: ДА 2
3 ДИМИТЪР ДЕРМЕНДЖИЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
4 ИВАН СТОЙКИН  Ц: НЕ О: ДА 2
5 МАРИН НЕНОВ  Ц: ДА 2
6 ВАЛЕНТИН БОНЕВ  1: ДА 2
Перник
ПРОТОКОЛ № 22/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Перник, ИААА - ПЕРНИК
1. "СКОРПИОН" ЕООД
2. "ИВАЙЛО ТЕМЕЛКОВ М" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЛЮБЧО ЛЮБЕНОВ  1: НЕ 1
2 ЕЛЗА МИХАЙЛОВА-ДИМИТРОВА  О: ДА 2
3 СТАНИСЛАВ БЕНЕВСКИ  О: НЕ Ц: НЕ 1
Плевен
ПРОТОКОЛ № 36/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИЛЕН ЯМЕЛИЕВ  О: 1 Не се явил;
2 БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ЦВЕТОМИР НИКОЛОВ  О: 1 Не се явил;
4 ГЕОРГИ ВИНЕВ  О: ДА 1
5 МАРТИН СТЕФАНОВ  О: ДА 1
6 ВЕНИСЛАВ ИЛАРИОНОВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 37/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "ВАТОНИ ВН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЛЮБОМИР МЕТОДИЕВ  Ц: ДА 1
Пловдив
ПРОТОКОЛ № 48/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "ТРАНСИНГ" АД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
3. "АВТОСТАРТ - В" ЕООД
4. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАСИЛ КАСАБОВ  О: НЕ 1
2 СТЕФАН БОЖКОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
3 ГЕОРГИ КИЧЕКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 КОСТАДИН МИЛЕВ  О: ДА 1
5 БОЯН МАНЛИЕВ  О:  Ц: 2 Не се явил;
6 СТОИЧКО ГИШИН  О: ДА 2
7 ИВАН СПАСОВ  1: ДА 3
8 ВАСИЛ НАКОВ  О: ДА Ц: ДА 2
9 КОСТАДИН КАРАДЖОВ  Ц: ДА О: ДА 2
10 ИВАН КАРАСТОЙКОВ  О: НЕ Ц: НЕ 2
11 МИХАЛ МАРКОВ  7: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 49/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
3. "АВТОСТАРТ - В" ЕООД
4. "АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА"
5. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АИТ" ООД
6. "БОТЬО КИРОВ - 55" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОЖИДАР БОГДАНОВ  О: ДА 1
2 НЕБИ ИБИШ  О: ДА 2 Грешно име в протокола;
3 КРАСИМИР ГЕНДУЗОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ИВАЙЛО СТАНДЖИКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 АНГЕЛ КАБОВ  О: ДА 3
6 ВЕНЦИСЛАВ ХАДЖИЕВ  О: ДА Ц: ДА 4
7 ЙОРДАНКА РЕДЖЕВА  О: ДА 5
8 ХРИСТОС ИВАНОВ  О: ДА 5
9 ПЕШО ПЕТРОВ  О: ДА 5
10 НИКОЛАЙ ДИМОВ  О: ДА 6
Разград
ПРОТОКОЛ № 36/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ХАЙРЕДИН ХАЙРЕДИН  О: ДА Ц: ДА 1
2 ЕРАЙ МЕХМЕДОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
3 РИДВАН АЛИ  О: ДА Ц: НЕ 1
4 СЕРХАН АХМЕД  О: ДА Ц: ДА 1
5 ВЕНЕЛИН ВЕЛИНОВ  Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 37/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 11:15
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ХИТКО РХ" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АРИФ АРИФОВ  О: ДА 1
2 ТАНЕР ЯКУБОВ  О: ДА 2
3 СЕРГЕЙ НЕЙКОВ  О: ДА 2
4 ЙЛДЪРАЙ ИБРАИМ  О: ДА 2
5 САХЛИМ ГОЛЕ  О: ДА 2
Русе
ПРОТОКОЛ № 61/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "РУЛАН" ООД
2. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТЕФАН ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА 1: ДА О: ДА 1
2 НИКОЛАЙ ИВАНОВ  О: ДА 2
3 ИВАН КАЗАКОВ  О: ДА 2
4 РУМЕН ХРИСТОВ  О: ДА 2
5 ПЛАМЕН ХРИСТОВ  О: ДА 2
6 ТЮРКЯН БАСРИ  О: 2 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 62/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
2. "ХРИСТОВ 2008" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КЕНАН РУФАДОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 АТАНАС КАЛИНОВ  О: НЕ 2
3 ЙОРДАН КАРАБАДЖАКОВ  О: ДА 2
4 ИВАЙЛО ПЕТКОВ  О: ДА 2
5 ЛЮБОМИР БЪЧВАРОВ  О: ДА 2
6 ТИХОМИР КОЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 63/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ХРИСТОВ 2008" ООД
2. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД
3. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РОСЕН МИРЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 КРАСИМИР НИКОЛОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 БОРИС КОЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 МИРОСЛАВ ХИНОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
5 ИВАЙЛО СТАВРЕВ  Ц: ДА 2
6 ГЮНЕР КАМБЕРОВ  Ц: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 64/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА 1
Силистра
ПРОТОКОЛ № 31/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ДЖЕВИ-ОТО" ЕООД
2. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕРОЛ МУСТАФА  О: ДА 1
2 ЕРЧИН ЕСМАН  О: ДА 1
3 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 2
4 ИВАЙЛО РУСЕВ  О: ДА 2
5 СТЕФАН ТОМОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 32/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
2. "ГИАРА"   ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АТАНАС АТАНАСОВ  О: ДА 1
2 СЕЗГИН ЕРЕДЖЕБ  О: НЕ 1
3 ГЕРАСИМ СТОЕВ  О: ДА 2
4 ВАЛЕРИ ДЯКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
Сливен
ПРОТОКОЛ № 38/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "АВС АВТО" ООД
2. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИЛКО КАРАГЕОРГИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ДРАГОМИР ИВАНОВ  Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 39/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕВГЕНИ ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ПЛАМЕН ЛАКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 СТОЯН ВЕЛИКОВ  О: ДА 1
4 МЕХМЕД МОЛАСЕЛИМОВ  О: ДА 1
5 МИТКО ДЖАМБАЗОВ  О: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 40/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КИРИЛ ЦОНЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 МИЛЕН ЕДРЕВ  О: НЕ 1
3 СТЕФАН ЙОРДАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ПЛАМЕН АТАНАСОВ  О: ДА Ц: ДА 1
5 КОЛЬО ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
София
ПРОТОКОЛ № 99/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
3. "ЮРОДРАЙВ" ООД
4. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
5. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДОНКА МАРИНОВА  Ц: ДА О: ДА 1
2 МАРИН МАРИНОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
3 ВАЛЕРИ МИТОВ  О: 2 Не се явил;
4 МАРИЯ ДЖУМАЙЛИЕВА  О: 2 Не се явил;
5 ТАНЯ ГЕОРГИЕВА  О: 2 Не се явил;
6 ЖЕКО БОЖИЛОВ  О: 1 Не се явил;
7 ВАЛЕНТИН ТАЗЕВ  О: ДА 3
8 ИВАН ДОКОВ  О: ДА 4
9 СВИЛЕН ЩУРКОВ  О: 4 Не се явил;
10 СВЕТОСЛАВ ПЕТКОВ  Ц: ДА 4
11 ВАЛЕНТИН КЪНЬОВ  Ц: ДА О: ДА 5
12 ПЛАМЕН ГУГОВ  О: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 100/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
2. "АНГЕЛОВА ДРАЙВИНГ АКАДЕМИ" ЕООД
3. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД
4. "ИЛИЕВАУТО М" ЕООД
5. "ЛАВОР" ЕООД
6. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
7. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СЕРЬОЖА КОТРУЛЕВ  Ц: НЕ 1: ДА 1
2 ИРИНА ПЕНЧЕВА  О: 2 Не се явил;
3 КОСТАДИН НЕДЯЛКОВ  О: ДА 3
4 АНТОН ДАМЯНОВСКИ  О: ДА Ц: ДА 4
5 ДАНИЕЛ ПЕТРОВ  О: ДА 5
6 ИГОР СТРАНДЖЕВ  О: ДА 6
7 ВЕНЦИСЛАВ БОНЕВ  О: ДА 1
8 РУМЕН ГАДЖЕВ  Ц: ДА 2
9 ИВАН ИВАНОВ  Ц:  О: 7 Не се явил;
10 ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА 7
11 МАРИН МИНЕВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 101/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ОРЛИН ГЕОРГИЕВ  О: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 102/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
2. "ЙОНИТРЕЙД" ЕООД
3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
4. "ИЛИЕВАУТО М" ЕООД
5. "РОСЕН - 85" ООД
6. "ДАКИДА" ООД
7. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТЕОДОР АНЖЕЛО  О: ДА 1: ДА 1
2 ГЕОРГИ ГАНЕВ  Ц: ДА 2
3 ЕВГЕНИ ГАВРИЛОВ  О: ДА 3
4 ВЕСЕЛИН ЦВЕТКОВ  О: ДА 4
5 АЛЕКСАНДЪР ТАНЕВ  Ц: ДА О: ДА 3
6 НАДЕЖДА СТАЙНОВА  О: 5 Не се явил;
7 НЕВЯНА СТОЙЧЕВА  О: 5 Не се явил;
8 ПЛАМЕН МЕДАРОВ  О: ДА 6
9 ИЛИЯН ЗАФИРОВ  О: ДА 7
10 АНТОНИО НИКОЛОВ  О: ДА 3
11 БОРИСЛАВ ИЛИЕВ  О: 3 Не се явил;
12 АНТОНИЙ ЙОРДАНОВ  О: ДА 4
13 ЕМИЛ КИРИЛОВ  О: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 103/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
2. "ЮРОДРАЙВ" ООД
3. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
2 ПЛАМЕН ГЕТОВСКИ  О: НЕ Ц: НЕ 1
3 БОЖИДАР ПАШУЛОВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
4 СИМЕОН МАРИНОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
5 АНДРЕЙ АНДРЕЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
6 ОЛЕКСАНДР ОБРАЗЕНКО  О: ДА 2
7 БОРИСЛАВ ПАЛИЧОВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
8 ГЕОРГИ ЦАРЧИНСКИ  Ц: НЕ О: НЕ 1
9 ЖИВКО ЦЕНЕВ  Ц: НЕ О: ДА 1
10 ЕМИЛ ЦЪРЦОРКОВ  О: НЕ 1
11 ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ  О: НЕ 2
12 КРАСИМИР ВАСИЛЕВ  О: ДА 2
13 АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОСКОВ  Ц:  О: 3 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 104/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "ИЛИЕВАУТО М" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА 1
2 ИЛИАН ИЛИЕВ  О: ДА 1
Стара Загора
ПРОТОКОЛ № 38/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "ПАУНОВ" ЕООД
2. "ДАНАИЛ ДИМИТРОВ И СИЕ" ООД
3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ  О: 1 Не се явил;
2 ХРИСТО МИНОВСКИ  Ц: ДА 1
3 АЙДЪН ДАИЛ  Ц: ДА 1: ДА 7: ДА 2
4 ИЛЧО АНАСТАСОВ  О: ДА 2
5 МИРОСЛАВ ПЕТКОВ  О: ДА 1
6 ХРИСТО БАНЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 1: ДА 1
7 ДИМИТЪР БАКЪРДЖИЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 3 Грешно име в протокола;
ПРОТОКОЛ № 39/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "БЕЧ-У" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕМИЛИЯН КИРЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 АНАТОЛИ АНГЕЛОВ  О: ДА 1
3 ЖЕКО ТАНЕВ  О: ДА 1
4 БОЯН РАХНЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
5 МИРОСЛАВ ДОНЧЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
6 ДИЯН ДИКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
7 ДОБРИ ПЕНЕВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 40/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГОСПОДИН КИРИЛОВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
Търговище
ПРОТОКОЛ № 40/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ДАКИДА" ООД
2. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОРИСЛАВ БОРИСОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ЕМИЛ ВЕЛИНОВ  О: ДА 2
3 КАМЕН СТЕФАНОВ  О: ДА 2
4 ГЕНАДИ ЙОРДАНОВ  О: ДА 2
5 ГЮЛШЕН НАЗИМОВА  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 41/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 10:40
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СЕЙНУР ЕРЕДЖЕБОВА  О: НЕ 1
2 СУНАЙ ИБРЯМОВ  О: ДА 1
3 ЕРДИНЧ ТАЛИБОВ  О: ДА 1
4 ЕМИЛ ХАМБАРДЖИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 ИБРАХИМ ИБРАХИМОВ  Ц: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 42/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 12:10
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТАНИМИР МАНОЛОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 НУРЕДИН ХАСАНОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
4 ФИКРЕТ РАСИМОВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 БЕРТАН ХЮСЕИНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 43/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 13:40
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕВГЕНИ ЕВГЕНИЕВ  О: ДА 1
Хасково
ПРОТОКОЛ № 52/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "РИМПОПОВ 2009" ЕООД
2. "НИДЕЛ 68" ЕООД
3. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИЛИЯ СТОЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ГЕОРГИ ХАРАЛАМБОВ  О: ДА 1
3 НЕДЯЛКО ПЕТКОВ  О: 1 Не се явил;
4 ТИХОМИР ТРЕНДАФИЛОВ  О: ДА 2
5 ТАЙЛЯН МЕХМЕД  Ц: НЕ 3
ПРОТОКОЛ № 53/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "КАЛПАКОВ" ЕООД
2. "ТАХО 2012" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТАЙКО КОЛЕВ  О: ДА 1
2 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 2
3 ХРИСТО ХРИСТОНОВ  О: ДА 2
4 ГЕОРГИ КОЛАРОВ  О: ДА Ц: ДА 2
5 АНТОН ДЕМИРЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 54/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
2. "ТАХО 2012" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЖИВКО НАЙДЕНОВ  О: ДА 1
2 ПЕТЪР ИЛИЕВ  О: ДА 1
3 ИЛХАН ИДРИЗ  О: ДА 1
4 ИСМЕТ ЮСЕИН  О: ДА 2
5 ДИМИТЪР РАЙЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 55/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "КАЛПАКОВ" ЕООД
2. "ТАХО 2012" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 САБРИ МЮМЮН  О: ДА 1
2 ТЕНЧО ГОЧЕВ  О: ДА 2
Шумен
ПРОТОКОЛ № 40/08.09.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 08.09.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЬОКХАН ХАСАН  О: ДА 1
2 ЮЗДЖАН АХМЕД  О: ДА 1
3 СТЕФАН ВЛАДИМИРОВ  О: НЕ 1