18.08.2022
Благоевград
ПРОТОКОЛ № 33/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "АВС-Е" ЕООД
2. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
3. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
4. "МОБИЛЕ - 2020" ООД
5. "АВС-Е" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЛЕКСАНДЪР АЙКОВ  О: 1 Не се явил;
2 ЕМИЛ ДЕНИЧИН  О: 1 Не се явил;
3 КОСТАДИН КАМБУРОВ  О: ДА 2
4 ИВАН ДЕЛЕВ  О: ДА Ц: НЕ 2
5 МАРИН СТИПЦОВ  О: ДА 3
6 ГЕОРГИ ХАЛЕВАЧЕВ  О: ДА 4
7 АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ  О: ДА 5
8 РОБЕРТ ЗИНОВИЕВ  Ц: ДА О: ДА 5
ПРОТОКОЛ № 34/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 14:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД
2. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
3. "ВЛАДИ КАР" ЕООД
4. "ДИАНА КАР" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН ХРИСТОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
2 МЕХМЕД ДЖАМБАЗОВ  О: 2 Не се явил;
3 СТОИЛ ТАНУШЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 МЕТОДИ МЕНЧЕВ  О: ДА 2
5 СТАНИСЛАВ ДОМОЗЕТСКИ  О: ДА 3
6 ИВАН КАРАМИХАЛЕВ  О: ДА 2
7 БОЯН АДАМОВ  О: ДА 1
8 МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА Ц: НЕ 4
9 СТЕФАН СТОИЦОВ  О: ДА Ц: НЕ 4
Бургас
ПРОТОКОЛ № 69/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ТОНИ - 71" ЕООД
2. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ  О: ДА 1
2 ДИЯН ИВАНОВ  О: ДА 1
3 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
4 АТАНАС ДИМОВ  О: ДА 1
5 ПЕТКО ПАРАШКЕВОВ  О: 1 Не се явил;
6 МЮМЮН РЕДЖЕБ  Ц: ДА О: ДА 2
7 ПЕТЪР ЯНКОВ  О: ДА 1: ДА Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 70/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЗЛАТИН ВЪЛЧЕВ  Ц: ДА 1
2 КИРИЛ АЛЕКСИЕВ  О: НЕ 1
3 ТОДОР СТЕФАНОВ  О: ДА 1
4 ВЕЛИН СИРАКОВ  О: ДА 1
5 ЛЮБОМИР ТОНЕВ  О: ДА 1
6 СТЕФКО ГЕНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 71/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "БРИЗ 2002" ЕООД
2. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
3. "ТОНИ - 71" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЛЮБЕН БАЛЕВ  О: 1 Не се явил;
2 МИРОСЛАВ РАЙКОВ  О: 1 Не се явил;
3 ПЕНЬО ПЕНЕВ  О: 1 Не се явил;
4 РУШЕН МЮМЮН  О: 1 Не се явил;
5 ТОДОР ЕНЧЕВ  1: ДА Ц: ДА О: ДА 2
6 ЯН ЗЛАТЕВ  О: ДА 3
7 СТАНЧО ТАНЕВ  О: ДА Ц: ДА 3
8 АДЕМ РЕДЖЕБ  Ц: НЕ О: НЕ 3
ПРОТОКОЛ № 72/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 15:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
2. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
3. "ТОНИ - 71" ЕООД
4. "ИВОНТИ" ЕООД
5. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЗЛАТИН КОЛЕВ  О: 1 Не се явил;
2 ДИМИТЪР ПИШЕВ  1: ДА 2
3 ХРИСТО ИВАНОВ  О: ДА 3
4 ТОДОР МИХАЙЛОВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 СТЕФАН ИЛИЕВ  О: ДА 3
6 ИВАЙЛО ВЪЛЧЕВ  О: ДА Ц: НЕ 4
7 ВАСИЛ ХРИСТОВ  7: ДА 5
ПРОТОКОЛ № 73/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 16:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
2. ЕТ "КАМТ - КРАСИМИР КОСТОВ"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРАСЕН ВЕЛЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 1 Грешно име в протокола;
2 МИХАИЛ ИВАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ГЕОРГИ КОСТОВ  1: ДА Ц: ДА О: ДА 1
4 ИЛИЯН КОСТОВ  О: ДА 1
5 ИВАН ЯНЕВ  О: ДА 1
6 ИВО МИРЕВСКИ  О: ДА 2
Варна
ПРОТОКОЛ № 38/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 08:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
2. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
3. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИРОСЛАВ ДИМОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ВАЛЕНТИН СТОЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ЛЮБОМИР ЛЮБЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 СТЕФАН СТЕФАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 1
6 АНАСТАС КОМАНЧЕВ  О: ДА 1
7 НИКОЛАЙ ДЕМИРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
8 СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ  О: ДА 1
9 СТЕЛИЯН ИВАНОВ  О: ДА 1
10 ПЕТЪР ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
11 СТЕФАН КРЪСТЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
12 ЙОРДАН ДИМИТРОВ  О: 3 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 39/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 10:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "ВОЛАН" ЕООД
2. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
3. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ  О: НЕ 1
2 ГАЛИН ИВАНОВ  О: НЕ 2
3 ИВАН ДРУМЕВ  О: ДА 2
4 ДРАГАН ИВАНОВ  О: ДА 2
5 КИРИЛ КИРИЛОВ  О: ДА 2
6 ЯСЕН КОСТАДИНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
7 СТИЛЯН ПЕТКОВ  Ц: ДА О: ДА 2
8 РАЙНА АТАНАСОВА  О: ДА 2
9 ПЛАМЕН НИКОЛОВ  О: ДА 3
10 ДИМО ГРУДЕВ  О: ДА 3
11 НЕДКО НЕДЯЛКОВ  О: ДА 3
12 МИЛЕН НЕДЯЛКОВ  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 40/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 15:45
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ХРИСТО ХРИСТОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ЙОРДАН ИЛИЕВ  О: ДА Ц: НЕ 1
Велико Търново
ПРОТОКОЛ № 30/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
2. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН РУНЕВСКИ  О: ДА 1
2 ИРЕНА АСЕНОВА  О: ДА 1
3 ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ  О: ДА 1
4 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 ТИХОМИР ТОДОРОВ  О: ДА Ц: ДА 2
6 ДЕЯН КЪНЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 31/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
2. "АВТОШКОЛА ШОФЬОР"  ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЦВЕТОМИР НИКОЛОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ВЕНЦИСЛАВ НAДКОВ  О: НЕ 1 Грешно име в протокола;
3 МИТКО ГЕОРГИЕВ  О: ДА 2
4 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ  О: ДА Ц: НЕ 1
Видин
ПРОТОКОЛ № 32/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ВСД-ШАНС-Л. ЦВЕТКОВ" ЕООД
2. "ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА-ВИДИН" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЛИДИЯ ВАНКОВА  О: ДА 1
2 ВЛАДИМИР КОЛОВ  О: 1 Не се явил;
3 МИШО ПЕТРОВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 ВАЛЕРИ КОСТОВ  О: ДА Ц: ДА 2
5 ГЕОРГИ КРУМОВ  О: ДА Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 33/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 1
2 ДИМИТЪР ЛУКАНОВ  О: ДА 1
3 СТИЛИЯН СТАЙКОВ  О: 1 Не се явил;
4 МИЛОРАД ФЛОРОВ  О: ДА 1
5 ЦВЕТАН АЛЕКСИЕВ  О: НЕ 1
Враца
ПРОТОКОЛ № 42/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
2. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАЛЕРИ СТАНКОВ  О: ДА 1
2 ИВАЙЛО ИВАНОВ  О: 1 Не се явил;
3 ЛЮБОМИР ДИЛЧОВСКИ  О: 2 Не се явил;
4 ИСКРЕН ЯКИМОВ  О: ДА 2
5 ТИХОМИР НАЙДЕНОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 43/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИЛЯН МИХАЙЛОВ  Ц: НЕ 1
2 ИВО ИВАНОВ  О: ДА 1
3 ЕМИЛ КОЧОВСКИ  О: ДА 1
Габрово
ПРОТОКОЛ № 22/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Габрово, ИААА - ГАБРОВО
1. "ЮРОДРАЙВ" ООД
2. "ДЕСИТА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМО ЦЪРОВ  О: НЕ 1
2 ГРИГОР ГРИГОРОВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 2
3 НИКОЛА РАНГЕЛОВ  О:  1: 2 Не се явил;
Добрич
ПРОТОКОЛ № 40/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
2. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ИВАНОВ  О: НЕ 1
2 ВАЛЕРИ ЛАЗАРОВ  О: ДА 2
3 КЕНАН НЕДЖИБ  О: ДА 2
4 ДЕНИС АХМЕД  О: ДА 2
5 МИЛЕН ЯНАКИЕВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 41/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
2. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДЕЯН МОНЕВ  О: ДА 1
2 ДИЯН ПЕТРОВ  О: ДА 2
3 ПЕТЪР СТОЯНОВ  О: ДА 1
4 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
5 ВАСИЛ ЖЕЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 42/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ  О: ДА 1
2 ЦВЕТОМИР РАДЕВ  О: ДА 1
3 АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСИЕВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
4 ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
5 БЕЙХАН СЮЛЕЙМАН  Ц: НЕ О: ДА 1: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 43/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА МИТИ 1987" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЙДЪН МЕМЕТ  1: ДА Ц: НЕ 1
Кърджали
ПРОТОКОЛ № 18/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кърджали, ИААА - КЪРДЖАЛИ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕСЕЛИН КАФЕДЖИЕВ  О: НЕ 1
2 МИЛЕН МАРИНОВ  О: НЕ 1
3 КАДРИШЕН ЮСЕИН  О: 1 Не се явил;
4 ЕРМИН ИЗЕТ  О: ДА 1 Грешно име в протокола;
ПРОТОКОЛ № 19/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кърджали, ИААА - КЪРДЖАЛИ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕРДЖАН ОСМАН  О: ДА Ц: НЕ 1
2 ХАСАН ФЪНДЪК  Ц: ДА О: ДА 1
Кюстендил
ПРОТОКОЛ № 24/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
1. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЗДРАВЧО ТОДОРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ЮЛИЯН ЗЛАТКОВ  Ц: ДА 1
3 ЦВЕТОЗАР ТАСЕВ  О: ДА Ц: НЕ 1
4 ТЕОДОР ХРИСТОВ  О: ДА 1
Ловеч
ПРОТОКОЛ № 20/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 10:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ловеч, ИААА - ЛОВЕЧ
1. "АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДОБРОМИР МИКОВСКИ  О: ДА 1
2 БЛАГОВЕСТ КУКЕРСКИ  О: ДА 1
3 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
4 ИВАЙЛО ПЕТРОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 21/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ловеч, ИААА - ЛОВЕЧ
1. "АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ХРИСТО МИХАЙЛОВ  О: НЕ 1
2 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ  О: ДА 1
3 АНАТОЛИ ПРОКОПИЕВ  О: ДА 1
4 БИСЕР БЛАЖЕВ  О: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 22/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ловеч, ИААА - ЛОВЕЧ
1. ЕТ "КАМТ - КРАСИМИР КОСТОВ"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЛЕКСАНДЪР КАМБИТОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 МАРИН ПЕТКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 МОМЧИЛ АНТОНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ТИХОМИР ТОДОРОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 23/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 15:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ловеч, ИААА - ЛОВЕЧ
1. ЕТ "КАМТ - КРАСИМИР КОСТОВ"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РУМЕН РАЛЧОВСКИ  О: ДА 1
2 ИВАН ГЕОРГИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
Монтана
ПРОТОКОЛ № 22/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
2. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНГЕЛ КРЪСТЕВ  О: ДА 1: ДА 1
2 БОРИС МАНЧЕВ  О: ДА 1: ДА 1
3 ТРИФОН ТРИФОНОВ  О: ДА 1: ДА 2
4 ГЕОРГИ ПАВЛОВ  О: НЕ 2
5 ЗАХАРИ ЙОРДАНОВ  О: 2 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 23/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СВЕТОСЛАВ ДАМЯНОВ  Ц: ДА 1
2 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ  Ц: ДА 1
Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 30/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "БОТЬО КИРОВ - 55" ЕООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
3. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТАНЮ ФАРФАЛОВ  О: НЕ 1
2 РАД РАЛЧЕВ  О:  Ц: 2 Не се явил;
3 АТАНАС КИМОВ  О: ДА 3
4 ИВАН ТАНЧЕВ  О: НЕ 3
5 НЕДЕЛКО НЕДЕЛЕВ  О: ДА 3
6 ПЕТЪР МАВРОВ  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 31/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "ВОЛАН" ЕООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
3. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РЕДЖЕП БАЙРАКТАР  О: ДА 1
2 ИСМЕТ ЧАУШЕВ  О: ДА 1
3 КОСТАДИН АПОСТОЛОВ  О: ДА 2
4 НИКОЛА ИЛИНОВ  Ц: ДА О: ДА 3
5 ДИМИТЪР МАЦАНОВ  О: ДА Ц: ДА 3
Перник
ПРОТОКОЛ № 20/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Перник, ИААА - ПЕРНИК
1. "ИВАЙЛО ТЕМЕЛКОВ М" ЕООД
2. "СКОРПИОН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕЛЗА МИХАЙЛОВА-ДИМИТРОВА  О: НЕ 1
2 ЛЕНЧО ДИМИТРОВ  О: ДА 1
3 БОЖИДАР БОЖИЧКОВ  О: ДА 1
4 ЛЮБЧО ЛЮБЕНОВ  1: 2 Не се явил;
5 ИВО ДРАГОМИРОВ  Ц: ДА 2
Плевен
ПРОТОКОЛ № 34/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
2. "ВАТОНИ ВН" ЕООД
3. "ШАНС АД 2022" ЕООД
4. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ БАШЕВ  О: ДА 1
2 КАЛИН КОНОВ  О: ДА 2
3 ЛЮБОМИР МЕТОДИЕВ  Ц: НЕ 2
4 КРАСИМИР КУЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 3
5 ИЛИЯН АНДРЕЕВ  О: ДА 4
6 ЙОРДАН АТАНАСОВ  О: ДА 3
Пловдив
ПРОТОКОЛ № 44/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АИТ" ООД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ЦОКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 АТАНАС ШАЛАПАТОВ  О: ДА 1
3 БОТЬО ГЕОРГИЕВ  О: ДА 2
4 ИВАН ПЕНЧЕВ  О: ДА 2
5 НИКОЛАЙ ИВАНОВ  О: ДА 2
6 ХРИСТО ИВАНОВ  О: ДА 2
7 ИВАН ДРЪНГОВ  О: ДА 2
8 ГЕОРГИ СВЕТУЛКОВ  О: ДА Ц: ДА 2
9 ПАВЕЛ ПАУНОВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
10 ГЕОРГИ МИХАИЛОВ  Ц: НЕ О: ДА 2 Грешно име в протокола;
11 БОРИС ШОПОВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 45/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СЛАВ ТОЕДЖИЕВ  Ц: ДА 1: ДА О: ДА 1
2 ТОДОР ШИШКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 МАРИЯН ЮРУКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ЯВОР ИВАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
5 ЕРСИН ПАВЛОВ  7: ДА О: ДА 1
6 НЕЛИ ПЕТРОВА  О: ДА 1
7 ИВАН НАНКИН  О: ДА 1
8 ЦВЕТИЛ ЦВЕТИЛОВ  О: ДА 2
9 КРАСИМИР ДИНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
10 ЦВЕТАН СТОЯНОВ  О: 3 Не се явил;
11 БОЯН МАНЛИЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 46/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "БОТЬО КИРОВ - 55" ЕООД
2. "АВТОСТАРТ - В" ЕООД
3. "ТРАНСИНГ" АД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМО ПЕТРОВ  О: 1 Не се явил;
2 МЛАДЕН ДИМИТРОВ  О: ДА 1
3 СТОЯН МУТАВСКИ  О: ДА 2
4 ХРИСТО РУСЕВ  О: ДА 3
Разград
ПРОТОКОЛ № 30/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ТОТАМА" ЕООД
2. "ХИТКО РХ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИЛХАН АХМЕДОВ  О: 1 Не се явил;
2 МЕСУТ ШАБАНОВ  О: ДА 1
3 ТАНЕР ИСУФ  О: ДА 2
4 ХАСАН ЙЕНИ  О: ДА 2
5 ШЕФКЪ ШЕФКЪ  Ц: НЕ О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 31/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 11:15
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
2. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КЯМУРАН АБДУРАХИМ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ХАСАН КУЛАКСЪЗ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ПЕТЪР ПЕТКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 РЕДЖЕБ РЕДЖЕБ  Ц: НЕ О: НЕ 1 Грешно име в протокола;
5 СЕВГИН СЕВГИНОВ  Ц:  О: 2 Недопуснат;
ПРОТОКОЛ № 32/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ТОТАМА" ЕООД
2. "ХИТКО РХ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТЕЗДЖАН АДЕМ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ВЕНЕЛИН ВЕЛИНОВ  О: ДА Ц: НЕ 1
3 ГЮРХАН АХМЕД  Ц: ДА О: ДА 1
4 ДЕНИС САШЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
5 МЕХМЕД МЕХМЕДОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 33/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 15:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ХИТКО РХ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕЛЕМИР ДИМОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
2 ДЕСИМИР ИЛИЕВ  О: ДА Ц: НЕ 1
Русе
ПРОТОКОЛ № 54/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
2. "РУЛАН" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНГЕЛ КУНЧЕВ  О: ДА 1
2 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 1
3 РАДОСЛАВ НИКОЛОВ  О: ДА 1: ДА 2
4 БОРИС ЙОРДАНОВ  1: ДА О: ДА 2
5 ГЕОРГИ ГЕНКОВ  1: НЕ О: НЕ 2
6 РОСЕН ХРИСТОВ  О: ДА Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 55/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "УЦ БЪЗОВСКИ" ООД
2. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СВЕТОСЛАВ ЦАНКОВ  О: ДА 1
2 ИЛИЯ ДЖАРНАВЛИЕВ  О: ДА 1
3 ИВАЙЛО ПРИТОМАНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
4 ИВАН ИВАНОВ  Ц: ДА 1: ДА О: ДА 2
5 ИВАЙЛО ЦВЕТКОВ  О: ДА 2
6 МИРОСЛАВ ВЪРБАНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 56/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "БРАТОЕВ И БОРИСОВ" ООД
2. "ХРИСТОВ 2008" ООД
3. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЯРКА РАЧЕВА  О: ДА Ц: ДА 1
2 ШАБАН КАМБЕШЕВ  О: ДА 1
3 ГЕОРГИ АВРАМОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ПЛАМЕН ПЕТРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
5 ХРИСТО ХРИСТОВ  Ц: ДА 2
6 КАЛИН БОРИСОВ  О: 3 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 57/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ХРИСТОВ 2008" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОЖИДАР ВЕЛИКОВ  О: ДА 1
2 АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
3 ОКТАЙ ШАБАН  О: ДА 1
4 РУМЕН ИЛИЕВ  О: ДА 1
5 ВЕНЦИСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
6 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 58/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 15:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
2. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЮНЕР КАМБЕРОВ  О: ДА Ц: НЕ 1
2 ЦВЕТОМИР ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ТУНАЙ САБИНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ГАЛИН ФИЛИПОВ  Ц: ДА 2
Силистра
ПРОТОКОЛ № 28/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ДЖЕВИ-ОТО" ЕООД
2. "ГИАРА"   ЕООД
3. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЛПЕР ЛЮТФИ  О: ДА 1
2 ЕМРАХ ФЕХМИ  О: ДА 1
3 БИЛГИН ХЮСЕИН  О: ДА 2
4 АНТОН СТЕФАНОВ  О: ДА 2
5 ОРХАН ИСМАИЛ  О: НЕ 3
ПРОТОКОЛ № 29/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ГИАРА"   ЕООД
2. "ДЖЕВИ-ОТО" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АХМЕД РУШИД  О: НЕ 1
2 ГЮНАЙ МЕХМЕД  О: ДА 1
3 ХЮСЕИН ДЖЕФЕР  О: ДА 1
4 ДИНЧЕР ХАЛИЛ  О: ДА 1
5 ХРИСТО ТОДОРОВ  Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 30/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СЕЙХУН АХМЕД  О: ДА Ц: ДА 1
Сливен
ПРОТОКОЛ № 34/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
2. "АВС АВТО" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР ИВАНОВ  О: НЕ 1
2 ИВАН МАРИНОВ  Ц: ДА 2
3 ИВЕЛИН ХРИСТОВ  О: ДА 2
4 РЕДЖЕБ РЕДЖЕБОВ  О: ДА 1
5 ИВАН ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 35/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР ПЕТРОВ  О: ДА 1
2 СТЕФАН ПЕТРОВ  О: ДА 1
3 МАРИН ПЕТРОВ  О: ДА 1
4 ЕВТИМ ДЕНЕВ  О: ДА 1
5 СТЕФАН ДИНКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 36/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЦВЕТАН ТОДОРОВ  О: ДА 1
2 НАЧКО ТРИФОНОВ  О: ДА 1
3 ДИМИТЪР ПЕТКОВ  О: ДА 1
4 НИКОЛАЙ БОШНАКОВ  О: НЕ 1
5 ТОДОР ДИМИТРОВ  О: ДА 1
Смолян
ПРОТОКОЛ № 16/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Смолян, ИААА - СМОЛЯН
1. "ЛИДЕР - В - 51" ЕООД
2. "АБАДЖИЕВИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНТОНИЯ МЛАДЕНОВА  О: ДА 1
2 РЕДЖЕП РЕДЖЕПОВ  О: ДА 2
София
ПРОТОКОЛ № 91/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "ИЛИЕВАУТО М" ЕООД
2. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
3. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
4. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
5. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
6. "СКОРПИОН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕЛИСЛАВ ЛИЛОВСКИ  Ц: ДА 1: ДА О: ДА 1
2 БОЙКО СИМЕОНОВ  О: 2 Не се явил;
3 ДИМИТЪР КРЪСТЕВ  7: ДА 3
4 ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ  О: ДА 2
5 БОРИСЛАВ ПЕЛОВ  Ц: ДА 2
6 ПИРИНКА ВИШАНИНА  О: 4 Не се явил;
7 БОЯН НУНЕВ  Ц: НЕ О: ДА 5
8 ЖЕКО БОЖИЛОВ  О: НЕ 5
9 ДОНКА МАРИНОВА  Ц:  О: 5 Не се явил;
10 МАРИН МАРИНОВ  Ц:  О: 5 Не се явил;
11 БЕЙНУР МЕХМЕД  Ц:  О: 2 Не се явил;
12 ДАНИЕЛ ХРИСТОВ  Ц: ДА О: ДА 2
13 ВАСИЛ БЛИЗНАКОВ  О: ДА 6
ПРОТОКОЛ № 92/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
2. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
3. "РОСЕН - 85" ООД
4. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДАНИЕЛ ХРИСТОВ  Ц: ДА 1
2 СВЕТОСЛАВ ПЕТКОВ  Ц: 1 Не се явил;
3 ТОДОР ДЕЛИБАШЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 ВИКТОР МИТОВ  О: ДА 1 Грешно име в протокола;
5 МЕТОДИ ИВАНОВ  О: ДА 1
6 ХРИСТО БОГДАНОВ  О: ДА 3
7 ПЛАМЕН РУСЕВ  О: ДА 2
8 БОРИС ИВАНОВ  О: ДА 2
9 НИКОЛА НИКОЛОВ  О:  Ц: 2 Не се явил;
10 КОСТАДИН МИХАЙЛОВ  О: ДА 2
11 МЛАДЕН МЛАДЕНОВ  О: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 93/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
2. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
3. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПАВЕЛ КРЪСТЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 СТАНКО ДИМОВ  О: ДА 2
3 АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ  О: ДА 3
4 ВЛАДИМИР ТУНЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
5 СЕРГЕЙ ГЕТОВ  О: НЕ 1: НЕ 7: НЕ Ц: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 94/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "АЕБТРИ - СЕРВИЗ И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР" ЕООД
2. "ИЛИЕВАУТО М" ЕООД
3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
4. "ЮРОДРАЙВ" ООД
5. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КИРИЛ ДИМИТРОВ  1: ДА О: ДА 1
2 НИКОЛАЙ МИЛУШЕВ  О: ДА 2
3 МИЛЕН ИВАНОВ  О: ДА 2
4 МЕТОДИ НИКОЛОВ  Ц: НЕ О: НЕ 3
5 МИРОСЛАВ ТОДОРОВ  О: ДА 4
6 ГРИГОР ГРИГОРОВ  О: ДА 3
7 РОСЕН ФИЛИПОВ  О: ДА 1
8 АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ  О: НЕ 5
9 ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ  О: НЕ 5
10 ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ  Ц: ДА О: ДА 3
Стара Загора
ПРОТОКОЛ № 34/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "ПАУНОВ" ЕООД
2. "БЕЧ-У" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МЕТОДИ ИВАНОВ  Ц: ДА 1
2 ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ  О: НЕ 2
3 АТАНАС БЛАГОЕВ  О: ДА 1
4 ВАЛЕНТИН КАРАИВАНОВ  О: ДА 1
5 РУМЕН ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
6 ИЛКО ИЛЧЕВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 1
7 АЙДЪН ДАИЛ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 35/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "ДАНАИЛ ДИМИТРОВ И СИЕ" ООД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
3. "БЕЧ-У" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИАН НИКОЛОВ  О: ДА Ц: ДА 1: НЕ 1
2 НИКОЛАЙ ПИСКОВ  Ц: НЕ О: ДА 2
3 ВЛАДИМИР НЕЙЧЕВ  О: ДА 1
4 ЙОВКО ЙОВКОВ  О: НЕ 1
5 ДИМИТЪР БРАТОВАНОВ  О: ДА 3
6 МИЛЕН ИВАНОВ  О: ДА 3
7 ИБРАХИМ СИВРИ  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 36/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "ПАУНОВ" ЕООД
2. "БЕЧ-У" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ОГНЯН МИНОВСКИ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ПЛАМЕН ПЕТКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ХРИСТО МИНОВСКИ  О: ДА Ц: НЕ 1
4 ВАЛЕНТИН ИВАНОВ  О: 1 Не се явил;
5 ТЕНЬО ТЕНЕВ  О: ДА 2
6 ПЕТЪР ПЕТРОВ  О: ДА Ц: ДА 2
7 СТЕФАН МИНЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
Търговище
ПРОТОКОЛ № 37/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ДАКИДА" ООД
2. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МЕХМЕД ФЕИМ  О: ДА Ц: ДА 1
2 БЮЛЕНТ ЗЕКЕРИЕ  О: ДА 2
3 ЮСУФ АХМЕДОВ  О: ДА 2
4 НИЗАКЕТ АДЕМОВА  О: ДА 2
5 ДЕНИСЛАВ МИХАЙЛОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 38/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 11:15
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 САШО АЛЕКСАНДРОВ  О: ДА 1
2 БЛАГОЙ ГРИГОРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ХАЛИЛ ХАЛИЛОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 МУСТАФА САБРИЕВ  О: ДА Ц: НЕ 1
Хасково
ПРОТОКОЛ № 45/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "РИМПОПОВ 2009" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РУСИ РУСЕВ  Ц: НЕ 1: НЕ О: ДА 1
2 ГЕНЧО ДАНЕВ  О: ДА 1
3 КИРИЛ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
4 СТАНИМИР РУСЕВ  О: ДА 1
5 ВАСКО ВЕЛЕВ  1: НЕ О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 46/18.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 18.08.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "РИМПОПОВ 2009" ЕООД
2. "ТАХО 2012" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 КАМЕН ГУНЧЕВ  О: ДА 2
3 ХУБИН НИКОЛОВ