04.08.2022
Благоевград
ПРОТОКОЛ № 31/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
2. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ
3. "АВС-Е" ЕООД
4. "МОБИЛЕ - 2020" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТОИЛ ДИМИТРОВ  О: ДА 1
2 КРАСИМИР НЕЗИРОВ  О: НЕ 1
3 ПЕТЪР САМАРДЖИЕВ  О: ДА 2
4 МАРИЯН КОЧЕВ  О: ДА 1
5 ПЕТЪР ЮРУЧКИ  Ц:  О: 3 Не се явил;
6 КРИСТИЯН КОЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
7 МАРИН НИКОЛОВ  Ц: ДА О: ДА 1
8 ПЕТЪР ТРАЙКОВ  О: ДА 1
9 ВАЛЬО ГЕОРГИЕВ  О: 4 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 32/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 14:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "МОБИЛЕ - 2020" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПАНЕ АНГЕЛКОВ  О: 1 Не се явил;
2 ГЬОКО КОЦЕВСКИ  О: 1 Не се явил;
3 АНГЕЛ ЯНЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
Бургас
ПРОТОКОЛ № 65/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ТОНИ - 71" ЕООД
2. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
3. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР СТОЯНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 СТОЙЧО ПЕТКОВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 ОРЛИН МИХАЛЕВ  О: ДА 1
4 ПЛАМЕН РУСЕНОВ  Ц: ДА 1: ДА 1
5 СТЕФАН ХРИСТОВ  Ц: ДА О: ДА 3
6 РЕЙХАН ШЕРИФАЛИЕВ  О: ДА Ц: ДА 3
7 ЗАФЕР АХМЕД  О: ДА Ц: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 66/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР КОЛАРОВ  О: 1 Не се явил;
2 ОГНЯН ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
3 ЕНКО МИНКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 СТОЙЧО ДИМОВ  О: ДА Ц: ДА 1
5 ЯНИ ПЕТКОВ  О: ДА 1
6 КОСТАДИН ПЕТКОВ  О: ДА 1
7 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 67/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 15:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ИВОНТИ" ЕООД
2. "ТОНИ - 71" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕЛИКО ВЕЛИКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 СТАМЕН ТОДОРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ПЕТЪР ПЕТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 СТАНЧО ТАНЕВ  О: НЕ Ц: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 68/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 16:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТОШКО ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
2 ВЕСЕЛИН ЕВТИМОВ  О: ДА 1
3 ГЕОРГИ КИРОВ  О: ДА 1
4 ПЕТЪР ЧАРДАКОВ  О: НЕ 1
5 ИВАН ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
6 ВАЛЕНТИН БОНЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
7 ГЕОРГИ КОСТОВ  О: НЕ Ц: НЕ 1: НЕ 1
Варна
ПРОТОКОЛ № 36/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 08:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
2. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
3. "ВОЛАН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КОСТАДИН БОГДАНОВ  Ц: ДА 1
2 ПАВЕЛ ПЕТКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 СТАНИСЛАВ МАРКОВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ  О: 2 Не се явил;
5 СТЕЛИЯН ЖЕЛЕВ  Ц: ДА 2
6 АТАНАС АТАНАСОВ  О: ДА 2
7 НИКОЛА НИКОЛОВ  Ц: ДА О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 37/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 10:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. “АНДИКАР” ЕООД
2. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
3. "ВОЛАН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЖИВКО ЙОРДАНОВ  О: ДА 1
2 АНТОН ТОДОРОВ  Ц: ДА О: ДА 2
3 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 2
4 ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ  О: ДА 2
5 ДИМО СТАНЕВ  О: ДА 2
6 ИВАН МУШИЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
7 ХРИСТО ХРИСТОВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 2
8 РУМЕН ТУМБЕВ  Ц: ДА 2
9 АНДРЕЙ АНДРЕЕВ  О: ДА 3
10 ХРИСТО МАНОЛОВ  О: 3 Не се явил;
11 АЛЕКСАНДЪР ФИЛИПОВ  Ц: ДА 3
Велико Търново
ПРОТОКОЛ № 29/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛА НИКОЛОВ  О: ДА Ц: ДА 1
Видин
ПРОТОКОЛ № 30/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
2. "ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА-ВИДИН" ООД
3. "АВТОСТАРТ - ВЕЛИКИН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕВДОКИМ АРИСТОТЕЛОВ  О: ДА 1
2 ПЛАМЕН НИКОЛОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ВАЛЕРИ КОСТОВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
4 ТИХОМИР ЛОЗАНОВ  О: ДА 2
5 ВАЛЕРИ ВИДЕНОВ  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 31/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЮРИЙ МИЛОСЛАВОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
Враца
ПРОТОКОЛ № 41/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
2. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
3. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РОСЕН САВОВ  Ц: ДА 1
2 ДИМИТЪР КАРАКОНСКИ  Ц: ДА 2
3 ИВАН НЕДЕВ  О: ДА 3
4 ЦВЕТАН ДИМИТРОВ  О: НЕ 3
Габрово
ПРОТОКОЛ № 21/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 15:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Габрово, ИААА - ГАБРОВО
1. "ОПИДА 88" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МАРТИН СЕРГИЕВ  О: ДА 1
2 ЮСУФ ОСМАНОВ  О: ДА 1
Добрич
ПРОТОКОЛ № 39/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
2. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
3. "АВТОШКОЛА МИТИ 1987" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТЕФКО СТЕФАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ПЕТЪР ПЕТРОВ  Ц: ДА 1
3 ДИЯН ЕВТИМОВ  1: НЕ Ц: НЕ О: ДА 1 Грешно име в протокола;
4 СТАНИСЛАВ СТОЕВ  О: ДА 2
5 АЙДЪН МЕМЕТ  Ц: НЕ 1: НЕ О: ДА 3
Кърджали
ПРОТОКОЛ № 16/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кърджали, ИААА - КЪРДЖАЛИ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КОСТАДИН КОСТАДИНОВ  О: ДА 1
2 МЕРАЛ БЕКИР  О: ДА 1
3 ВЕСЕЛИН КАФЕДЖИЕВ  О: НЕ 1
4 ЕЛМИР ЧОЛАКОВ  О: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 17/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кърджали, ИААА - КЪРДЖАЛИ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЙДЖАН АХМЕД  Ц: ДА О: ДА 1
2 ТУРСУН САЛИ  Ц: ДА О: ДА 1
3 СЕЙХАТИН ЮСЕИН  О: ДА Ц: НЕ 1
Кюстендил
ПРОТОКОЛ № 22/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
1. "ВЛАДИ КАР" ЕООД
2. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНЕЛИЯ МЕТОДИЕВА  О: ДА 1
2 СТАНИСЛАВ ДОМОЗЕТСКИ  О: НЕ 1
3 ЕМИЛ ЙОВЕВ  О: ДА 2
4 АЛЕКСАНДЪР ВАНГЕЛОВ  О: ДА 2
5 ЙОРДАН СТОИМЕНОВ  О: НЕ Ц: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 23/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
2. "ДИАНА КАР" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНТОАН ЯНАЧКОВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 1
2 ВЕНЦИСЛАВ ЦЕКИН  1: ДА О: ДА Ц: ДА 2
Монтана
ПРОТОКОЛ № 20/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТЕФАН ВИДОВ  1: ДА О: ДА 1
2 ВЛАДИМИР ВИКЕНТИЕВ  О: ДА 1
3 ИВАЙЛО ИВАНОВ  О: ДА 1
4 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
5 КРАСИМИР СТОЯНОВ  1: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 21/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СВЕТОСЛАВ ДАМЯНОВ  О: ДА 1
2 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ  Ц: ДА 1
Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 29/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
2. "БОТЬО КИРОВ - 55" ЕООД
3. "АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РАД РАЛЧЕВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
2 ТАНЮ ФАРФАЛОВ  О: НЕ 2
3 ВЕНЦИСЛАВ ХАДЖИЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 3
4 ИВАН ДОБРЕВ  О: ДА Ц: ДА 3
5 ТОДОР ГЪРБЕВ  Ц: ДА О: ДА 3
Перник
ПРОТОКОЛ № 18/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Перник, ИААА - ПЕРНИК
1. "СКОРПИОН" ЕООД
2. "ИВАЙЛО ТЕМЕЛКОВ М" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВО ДРАГОМИРОВ  О: ДА 1
2 ИВАН ВЕЛКОВ  О: ДА 1
3 ЛЮБЧО ЛЮБЕНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 БОЖИДАР БОЖИЧКОВ  О: НЕ 2
5 СТОЯН ЖИВКОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 19/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 10:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Перник, ИААА - ПЕРНИК
1. "ИВАЙЛО ТЕМЕЛКОВ М" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕЛЗА МИХАЙЛОВА-ДИМИТРОВА  О: НЕ 1
2 ЛЕНЧО ДИМИТРОВ  О: 1 Не се явил;
Плевен
ПРОТОКОЛ № 33/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "ВАТОНИ ВН" ЕООД
2. "ШАНС АД 2022" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЛЮБОМИР МЕТОДИЕВ  О: ДА Ц: НЕ 1
2 ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ  О: ДА 1
3 ИВАН ФЛОРЕНТИНОВ  Ц: ДА 2
4 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА 2
Пловдив
ПРОТОКОЛ № 41/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
3. "ПАУНОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН НАНКИН  О: НЕ 1
2 ЦВЕТИЛ ЦВЕТИЛОВ  О: НЕ 2
3 ТАЛИБ КОДЖААЛИ  Ц: ДА 2
4 ИВАН ХРИСТОВ  О: ДА 3
5 ЛЕНКО ЛЕНОВ  О: ДА 2
6 СИЛВИЯ МАТЕВА  О: НЕ 2
7 БОЯН МАНЛИЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
8 МИХО МАТЕВ  О: ДА Ц: НЕ 2
9 ДАНЧО СТОЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
10 СТЕФАН ДИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
11 СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 42/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "АВТОСТАРТ - В" ЕООД
2. "БОТЬО КИРОВ - 55" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН СПАСОВ  1: НЕ 1
2 ВАСИЛ АНДОНОВ  1: ДА 1
3 ГЕОРГИ ДАНЧЕВ  1: ДА 1
4 КРУМ ДИМИТРОВ  1: ДА 1
5 КОЛЬО НАСКОВ  1: НЕ 1
6 ЦВЕТАН ДИМИТРОВ  Ц: ДА 1
7 ГЕОРГИ ДЕЛКОВ  Ц: ДА О: ДА 2
8 ДИМО ПЕТРОВ  О: НЕ 2
9 КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ  Ц: ДА 2
10 МАКАВЕЙ МАРИНОВ  Ц: ДА 2
11 ХРИСТО ЦЪЦАРОВ  1: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 43/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "ТРАНСИНГ" АД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ КАТЕЛИЕВ  О: ДА 1
2 ЛЮБОМИР САНДРЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
Разград
ПРОТОКОЛ № 29/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ХЮСЕИН ИБРЯМОВ  О: ДА 1
2 ИСМЕТ ТАУКЧУ  О: ДА 1
3 РУМЕН МИНЧЕВ  О: НЕ 1
4 ИСМАИЛ ЕБИБ  Ц: ДА О: ДА 1
Русе
ПРОТОКОЛ № 52/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ХРИСТОВ 2008" ООД
2. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
3. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕНЦИСЛАВ БОЯДЖИЕВ  О: ДА 1
2 ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 МЕСТАН ДАРАКЧИЕВ  О: ДА 2
4 ДРАГОМИР ХРИСТОВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 МАНОЛ МАРИНОВ  Ц: ДА 1
6 ГАЛИМИР ПЕТРАНОВ  Ц: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 53/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "УЦ БЪЗОВСКИ" ООД
2. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КЕНАН ЧОБАНОВ  О: ДА 1
2 ТАНЕР ЕБАЕЗЕРОВ  О: ДА 1
3 ДЕЯН ЕНЧЕВ  О: ДА 2
4 МЮРСЕЛ ХЮСЕИНОВ  О: ДА 2
5 ПЛАМЕН НЕДЯЛКОВ  Ц: ДА 1
6 КРАСИМИР КОСТАКИЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
Силистра
ПРОТОКОЛ № 25/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ГИАРА"   ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ХАККЪ АРАПЛЪ  О: ДА 1
2 ДИНЧЕР ХАЛИЛ  О: НЕ 1
3 АХМЕД РУШИД  О: НЕ 1
4 ХЮСЕИН ДЖЕФЕР  О: НЕ 1
5 ГЮНАЙ МЕХМЕД  О: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 26/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ГИАРА"   ЕООД
2. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЕТЪР ГЕЧЕВ  О: ДА 1
2 КАЛОЯН НИКОЛОВ  О: ДА 1
3 НУРАН ШЕРБАНОВ  О: НЕ 2
4 СУНАЙ ХАЛИБРЯМ  О: ДА 2
5 СЕРДЕН АМЕТ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 27/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МЕХТИ САЛИ  О: ДА 1
2 ПЕТЪР ПЕТРОВ  О: ДА 1
Сливен
ПРОТОКОЛ № 33/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "РОЛЕКС" ЕООД
2. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕЛИН СТАЙКОВ  О: ДА 1
2 ДРАГОМИР ИВАНОВ  Ц: 2 Не се явил;
Смолян
ПРОТОКОЛ № 15/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Смолян, ИААА - СМОЛЯН
1. "ЛИДЕР - В - 51" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕСЕЛКА АЛЕКОВА  О: ДА 1
2 ВЕСЕЛИН ЕМИРСКИ  О: ДА 1
София
ПРОТОКОЛ № 86/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
2. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
3. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
4. "АНГЕЛОВА ДРАЙВИНГ АКАДЕМИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТЕФАН БОНЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ПЕТЪР ЛУКОВ  О: ДА 2
4 ИВАН ИВАНОВ  О: НЕ 2
5 КАЛИН АНГЕЛОВ  О: ДА 2
6 МИКАЕЛ ПАМУКЧИЕВ  О:  Ц: 2 Не се явил;
7 СВЕТОСЛАВ ПЕТКОВ  О: ДА 1
8 ИВАН ВАСИЛЕВ  Ц: ДА 1
9 СТАНИСЛАВ ТРЕНДАФИЛОВ  Ц: 1 Не се явил;
10 ЕВГЕНИ ЦВЕТАНОВ  О: 2 Не се явил;
11 НЙКОЛА ЧИЛОВ  Ц: ДА О: ДА 3 Грешно име в протокола;
12 ИВАЙЛО КЪНЧЕВ  О: ДА 4
13 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 87/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
2. "РОСЕН - 85" ООД
3. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
4. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
5. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ХАРАЛАМПИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ИВАН АТАНАСОВ  О: ДА 2
3 КИРИЛ ПЕТРОВ  Ц: ДА 3
4 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  1: ДА О: ДА 3
5 ПЛАМЕН ПЕТРОВ  О: ДА 3
6 ДИМИТЪР ТОДОРОВ  О: ДА 4
7 РУМЕН АНДОНОВ  О: ДА 1: НЕ Ц: ДА 3
8 ИЛИЯН ЙОРДАНОВ  Ц: ДА О: ДА 5
ПРОТОКОЛ № 88/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
2. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
3. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЦВЕТАН ЦЕНКОВ  Ц: НЕ 1
2 МЛАДЕН МЛАДЕНОВ  О: НЕ 2
3 ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА  О: ДА 3
4 ПАВЕЛ КРЪСТЕВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 89/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
2. "ЮРОДРАЙВ" ООД
3. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
4. "АНГЕЛОВА ДРАЙВИНГ АКАДЕМИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕЛИСЛАВ ТОДОРОВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
2 ВЕНЦИСЛАВ БОРИСОВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
3 ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
4 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
5 ДИМИТЪР ГЕШЕВ  О: 1 Не се явил;
6 ЕМИЛ ЦЪРЦОРКОВ  О: 1 Не се явил;
7 ВЯЧЕСЛАВ ТАШЧИ  О: ДА 2
8 РУМЕН БОГДАНОВ  О: ДА 3
9 ИВАЙЛО МЛАДЕНОВ  О: ДА Ц: ДА 3
10 ВАЛЕНТИН ИЛОВ  Ц: ДА 1
11 РАДОСЛАВ НИКОЛОВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
12 КИРИЛ КЛИСАРСКИ  О: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 90/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
2. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АСЕН ЙОРДАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ВАСИЛ ПЕТРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ  Ц: 2 Не се явил;
4 БОГДАН ВАСИЛЕВ  Ц:  О: 2 Не се явил;
5 ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ  О:  Ц: 2 Не се явил;
6 ПЛАМЕН ГЕТОВСКИ  О:  Ц: 2 Не се явил;
7 ЛЮБОСЛАВ КЛИСАРОВ  Ц:  О: 2 Не се явил;
8 БОЖИДАР ПАШУЛОВ  Ц:  О: 2 Не се явил;
Стара Загора
ПРОТОКОЛ № 32/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "ПАУНОВ" ЕООД
2. "БЕЧ-У" ЕООД
3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РАДОСЛАВ ИГНАТОВ  О: ДА Ц: ДА 1: ДА 1
2 ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ  О: НЕ 2
3 ДОБРИ СЛАВОВ  Ц: ДА 3
4 ИЛИЯ ИВАНОВ  О: ДА 1
5 МЕСТАН ХАДЖИЕВ  О: ДА 1
6 ТОДОР ТОДОРОВ  О: ДА 3
7 ЦВЕТОМИР АТАНАСОВ  Ц: ДА О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 33/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "ПАУНОВ" ЕООД
2. "БЕЧ-У" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАЛЕНТИН ИВАНОВ  О: НЕ 1
2 ТАНЬО ДЕМИРЕВ  Ц: ДА 2
3 ЖИВКО СЛАВОВ  О: ДА 2
Търговище
ПРОТОКОЛ № 34/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ХАЛИС МЕХМЕДОВ  О: ДА 1
2 МУСТАФА САБРИЕВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
3 АХМЕД АХМЕДОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 СЕРВЕТ ХЮСЕИНОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 35/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 10:40
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НЕДЖАТ НИЯЗИЕВ  О: ДА 1
2 ФАТМЕ НИЯЗИЕВА  О: ДА 1
3 ЙОРДАН СЕРАФИМОВ  О: ДА 1
4 ЛЮТФИ АБИЛОВ  О: ДА 1
5 МУСТАФА ХАСАНОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 36/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 12:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕШРЕФ РАСИМОВ  О: ДА 1
2 АНТОАНЕТ АТАНАСОВ  1: ДА О: ДА 1
3 МЕХМЕД МЕХМЕДОВ  О:  1:  Ц: 1 Не се явил;
4 ЖУРВЕНТ РАМАДАН  О: ДА 1
Хасково
ПРОТОКОЛ № 43/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "КАЛПАКОВ" ЕООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЙОНКО ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА 1
2 ЖИВКО ХРИСТОВ  О: ДА Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 44/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "ТАХО 2012" ООД
2. "РИМПОПОВ 2009" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 1
2 ДОБРОМИР ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 РУСИ РУСЕВ  1: НЕ Ц: НЕ О: НЕ 2
4 ДАНИЕЛ ПОПОВ  О: ДА 1
5 КИРИЛ КАСОВ  О: ДА Ц: ДА 1
Шумен
ПРОТОКОЛ № 36/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. “АВТО ШКОЛА ДИМОВ” ЕООД
2. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДЖЕНГИЗ РЕДЖЕБ  О: 1 Не се явил;
2 ГЮНЯЛ КЯМИЛ  О: ДА 1
3 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА 2
4 ПАВЕЛ ДАСКАЛОВ  О: ДА Ц: ДА 2
5 МИХАИЛ КАРАДОЧЕВ  Ц:  О: 2 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 37/04.08.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 04.08.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. "ВАЛИКАР 1" ЕООД
2. “АВТО ШКОЛА ДИМОВ” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РУМЕН МИЛКОВ  О: ДА 1
2 ЕРСИН ХАСИНОВ  О: НЕ 2