29.07.2022
Ловеч
ПРОТОКОЛ № 18/29.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.07.2022 10:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ловеч, ИААА - ЛОВЕЧ
1. "АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ  О: НЕ 1
2 АНАТОЛИ АНГЕЛОВ  О: ДА 1
3 ПЛАМЕН СЛАВЕВ  О: ДА 1
4 ЕМИЛ БЕРНАРДОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 19/29.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 29.07.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ловеч, ИААА - ЛОВЕЧ
1. "АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРАСИМИР АТАНАСОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ИВО ТОПАЛОВ  О: ДА 1
3 НЕНО ДУНКОВ  О: ДА 1
4 ТЕОДОР КРЪСТЕВ  О: ДА 1