28.07.2022
Благоевград
ПРОТОКОЛ № 29/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
2. "МОБИЛЕ - 2020" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГРИГОР ЦВЕТКОВ  О: 1 Не се явил;
2 АЛЕКСАНДЪР ХВАЛЕВ  О: 1 Не се явил;
3 ШЕФКЕТ ГАДИРОВ  О: ДА 2
4 ПАНЕ АНГЕЛКОВ  О: НЕ 2
5 АХМЕД БАКИЕВ  О: ДА 2
6 АНГЕЛ ЯНЕВ  О: НЕ 2
7 ГОРАНЧО МАНАСИЕВ  О: ДА 2
8 ВАЛЬО ГЕОРГИЕВ  О: 2 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 30/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 14:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД
2. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ
3. "ВЛАДИ КАР" ЕООД
4. "АВС-Е" ЕООД
5. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
6. "АВС-Е" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН ХРИСТОВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
2 ПЕТЪР САМАРДЖИЕВ  О: НЕ 2
3 СТАНИСЛАВ ДОМОЗЕТСКИ  О: НЕ 3
4 АЛЕКСАНДЪР АЙКОВ  О: НЕ 4
5 ЕМИЛ ДЕНИЧИН  О: НЕ 4
6 ЕМИЛ КАФТАНОВ  О: ДА 5
7 МАРИЯН КОЧЕВ  О: НЕ 5
8 ГАЛИН ТЕРЗИЕВ  О: ДА Ц: ДА 6
9 ПЕТЪР ЮРУЧКИ  Ц:  О: 6 Не се явил;
Бургас
ПРОТОКОЛ № 60/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
2. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД
3. "БРИЗ 2002" ЕООД
4. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АВГУСТИН КНИЖАРОВ  О: ДА 1
2 ДИНКО РУСЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
3 МИХАИЛ ЛЮЦКАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 НИКОЛАЙ РУСЕВ  О: ДА Ц: ДА 3 Грешно име в протокола;
5 ТИХОМИР МАРИНОВ  Ц: ДА О: ДА 4
6 МИРОСЛАВ ИЛИЕВ  О: ДА 1 Грешно име в протокола;
7 СТОЯН ДИМОВ  О: ДА Ц: ДА 3
8 ТОДОР ПАРАЛИЕВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 61/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
2. "БРИЗ 2002" ЕООД
3. "ТОНИ - 71" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ  Ц: ДА 1
2 РАДОСЛАВ ЛЯЧЕВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 1
3 СТОЙЧО ДИМОВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
4 ИВАЙЛО ПАВЛОВ  О: ДА Ц: ДА 2
5 ПЛАМЕН РУСЕНОВ  О: ДА 3
6 ОРЛИН МИХАЛЕВ  О: НЕ 3
7 СТОЯН СТОЯНОВ  Ц: ДА О: ДА 3
8 ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ  1: ДА О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 62/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "БРИЗ 2002" ЕООД
2. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЦВЕТАН КАИШЕВ  1: ДА 1
2 ЖЕЛЯЗКО СТОЯНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 ТЕНКО КАЛИНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ЗЛАТИН ВЪЛЧЕВ  О: ДА Ц: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 63/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 15:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ИВОНТИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КОСТАДИН КОКАЛИЧЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 64/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 16:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ИВОНТИ" ЕООД
2. "ЮРОДРАЙВ" ООД
3. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР ХРИСТОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ЖИВКО КОСТАДИНОВ  О: ДА 2
3 АНТОАНЕТА АТАНАСОВА  Ц: ДА 3
4 НИКОЛАЙ ВЪЛЧЕВ  Ц: 3 Не се явил;
Варна
ПРОТОКОЛ № 34/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 08:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
3. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТЕФАН НИКОЛОВ  О: ДА 1
2 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА 2
3 МЕТИН ХАСАН  О: ДА 3
4 АТАНАС АТАНАСОВ  О: НЕ 3
5 АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ  О: НЕ 3
6 СТАНИСЛАВ МАРКОВ  Ц:  О: 3 Не се явил;
7 СТЕЛИЯН ЖЕЛЕВ  О: ДА Ц: НЕ 3
8 ЯНЧО АТАНАСОВ  О: ДА 3
9 КОСТАДИН БОГДАНОВ  Ц: НЕ О: ДА 2
10 МИРОСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ  Ц: ДА 1: ДА О: ДА 2
11 ПЛАМЕН ИВАНОВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 35/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 10:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
2. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
3. "ВОЛАН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИЛЕН СИМОВ  1: ДА 1
2 ЙОРДАН ЙОРДАНОВ  О: ДА 2
3 ЕМИЛ ДИМИТРОВ  О: ДА 2
4 ЕРГУН ЕНВЕРОВ  О: ДА 3
5 БОРИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ  О: ДА 3
6 ХРИСТО МАНОЛОВ  О: 3 Не се явил;
7 СВЕТОСЛАВ ПАНАЙОТОВ  О: ДА 1
8 ЕНЧО ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА 1
9 РУМЕН ТУМБЕВ  Ц: 2 Не се явил;
10 ЕСЕР МЮРСЕЛ  Ц: ДА О: ДА 2
11 ДИЯН МАТЕЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
12 НИКОЛА НИКОЛОВ  Ц: ДА 1: ДА О: ДА 2
Велико Търново
ПРОТОКОЛ № 28/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОНЧО БОНЕВ  О: ДА 1
2 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 СТЕФАН ХАЛАЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 СТЕФАН ЯНКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 ГЕОРГИ НИКОЛОВ  О: ДА 2
Видин
ПРОТОКОЛ № 28/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
2. "ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА-ВИДИН" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТАНИСЛАВ АНГЕЛОВ  О: ДА 1
2 МЕТОДИ ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 1
4 ЕВДОКИМ АРИСТОТЕЛОВ  О: 1 Не се явил;
5 ЯВОР АРИСТОТЕЛОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 29/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ НИНКОВ  Ц: ДА 1
2 ЮРИЙ МИЛОСЛАВОВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
3 ЛЮБЕН НИКОЛОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ЙОРДАН ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 НИКОЛА ЦОНЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
Враца
ПРОТОКОЛ № 39/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "АТЛАС 6504" ООД
2. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНАТОЛИ СИМОВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
2 МИЛЕТИ МИЛЕТИЕВ  О: ДА 2
3 ДИМИТЪР КАРАКОНСКИ  Ц: НЕ О: ДА 2
4 ЦВЕТАН ДИМИТРОВ  О: 1 Не се явил;
5 ЙОРДАН ЙОРДАНОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 40/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
2. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН НИКОЛОВ  О: ДА 1
2 НИКОЛАЙ СТОЯНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ДРАГОМИР ДРАГАНОВ  Ц: ДА 1
4 НИКОЛАЙ ГЕНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 ИВАН ВЛАДИМИРОВ  О: ДА Ц: ДА 1: ДА 1
6 ГРИГОР ПЕТКОВ  Ц: ДА 2
Габрово
ПРОТОКОЛ № 20/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Габрово, ИААА - ГАБРОВО
1. "ДЕСИТА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОГОМИЛ БАНОВ  О: ДА 1
Добрич
ПРОТОКОЛ № 36/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
2. "ДЖИ ЕЙ СПИЙД" ЕООД
3. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИЛЕН МИХАЙЛОВ  О: ДА 1
2 ЕВГЕНИ АНДРЕЕВ  О: ДА 1
3 МОМЧИЛ КИРИЛОВ  О: ДА 2
4 СЕЙНУР ЕФРАИМ  О: НЕ 2 Грешно име в протокола;
5 АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ  О: ДА Ц: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 37/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНТРАНИК КАЗАНДЖИЯН  О: НЕ 1
2 СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ВЕСЕЛИН ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ПЕТЪР ПЕТРОВ  1: ДА О: ДА Ц: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 38/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА МИТИ 1987" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЖИВКО ЗУРНАДЖИЕВ  О: ДА 1
2 СМИЛЕН ТАШКОВ  О: ДА 1
3 ДАМЯН ВЕЛИКОВ  Ц: ДА О: ДА 1 Грешно име в протокола;
4 ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
Кърджали
ПРОТОКОЛ № 15/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кърджали, ИААА - КЪРДЖАЛИ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МЕХМЕД ЮСУФ  О: ДА 1
2 САБРИ ХАБИБ  О: ДА 1
Кюстендил
ПРОТОКОЛ № 20/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
1. "ВЛАДИ КАР" ЕООД
2. "КРАМИ - 98" ЕООД
3. "МАЦА - МВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНЕЛИЯ МЕТОДИЕВА  О: 1 Не се явил;
2 НИКОЛАЙ ХРИСТОВ  О: ДА Ц: НЕ 2
3 КРИСТИЯН МИЛУШЕВ  О: 3 Не се явил;
4 ЛЮБОМИР МЕТОДИЕВ  О: ДА Ц: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 21/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
1. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КИРИЛ СТОЯНОВ  О: ДА 1
2 КРУМ СТАНОЙКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 МАЛИН ПАРГОВ  О: ДА 1
Ловеч
ПРОТОКОЛ № 15/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 10:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ловеч, ИААА - ЛОВЕЧ
1. ЕТ "КАМТ - КРАСИМИР КОСТОВ"
2. "АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЛАДИМИР МАГУНСКИ  О: ДА 1
2 БЛАГОВЕСТ КУКЕРСКИ  О: НЕ 2
3 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: НЕ 2
4 ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 16/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ловеч, ИААА - ЛОВЕЧ
1. "АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАЙЛО ПЕТРОВ  О: НЕ 1
2 КРАСИМИР ТОНЕВ  О: ДА 1
3 ЛЮБОМИР АМБРОЗИЕВ  О: ДА 1
4 МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 17/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 15:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ловеч, ИААА - ЛОВЕЧ
1. "АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДЕЯН ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
2 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ  О: ДА 1
3 ОГНЯН АНГЕЛОВ  О: ДА 1
4 ХРИСТО МИХАЙЛОВ  О: НЕ 1
Монтана
ПРОТОКОЛ № 19/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
2. "МАЦА - МВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДАМЯН ДАМЯНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 2
Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 27/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
2. "ЮРОДРАЙВ" ООД
3. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЕТЪР ВЪРТИЙСКИ  О: 1 Не се явил;
2 ВЕЛКО ЮРУКОВ  О: ДА 2
3 РАД РАЛЧЕВ  Ц:  О: 3 Не се явил;
4 САШО БОСЕВ  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 28/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ  О: ДА 1
2 ИВАН КАРАМУСАЛОВ  О: ДА 1
3 МАРИЯН НИКОЛОВ  О: ДА 1
4 СОТИР НИКОЛОВ  О: ДА 1
5 СТОЯН КАЛОЯНОВ  О: ДА 1
6 ДИМИТЪР АТАНАСОВ  Ц: ДА О: ДА 1
Перник
ПРОТОКОЛ № 17/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Перник, ИААА - ПЕРНИК
1. "СКОРПИОН" ЕООД
2. "ИВАЙЛО ТЕМЕЛКОВ М" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНТОНИЯ ПЕТРОВА  Ц: ДА 1
2 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
3 ИСКРЕН КАМБУРОВ  Ц: ДА 1
4 ЕМИЛ ЗАХАРИЕВ  О: ДА 2
5 НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ  О: ДА 2
Плевен
ПРОТОКОЛ № 31/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "ШАНС АД 2022" ЕООД
2. "ВАТОНИ ВН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИАН САНДОВ  О: ДА Ц: НЕ 1
2 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ  Ц: НЕ О: ДА 1
3 ПЛАМЕН ПАЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ  Ц:  О: 2 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 32/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "ШАНС АД 2022" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАЙЛО КОЛЕВ  О: ДА 1
2 АТАНАС МИКОВ  Ц: ДА 1
3 ПЕТЪР РУСИНОВ  О: ДА 1
4 НИКОЛА ПЕТРОВ  О: НЕ 1
5 НЕВЕЛИН ИЛИЕВ  О: НЕ 2
Пловдив
ПРОТОКОЛ № 38/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
2. "ТРАНСИНГ" АД
3. "АВТОСТАРТ - В" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНГЕЛ ЛЕНТОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 КОСТАДИН ДЮЛГЕРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ГЕОРГИ СЛАВКОВ  О: ДА 2
4 ДИМИТЪР ТАЧЕВ  О: ДА 2
5 ВЕНЦИСЛАВ СТАНКОВ  О: ДА 1
6 ЙОРДАН СЛАВЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
7 ЮКСЕЛ ЕМУРЛА  О: ДА Ц: НЕ 1
8 ИВАН СПАСОВ  О: ДА 3
9 ВАСИЛ АНДОНОВ  О: ДА 3
10 ГЕОРГИ ДАНЧЕВ  О: ДА 3
11 КРУМ ДИМИТРОВ  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 39/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "БОТЬО КИРОВ - 55" ЕООД
2. "АВТОСТАРТ - В" ЕООД
3. "ТРАНСИНГ" АД
4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
5. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АИТ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ  Ц: НЕ О: ДА 1
2 КРАСИМИР ИВАНОВ  1: ДА 1
3 РОСЕН ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
4 АНГЕЛ КАБОВ  О: НЕ 2
5 ЦВЕТАН ДИМИТРОВ  О: ДА 2
6 КОЛЬО НАСКОВ  О: ДА 2
7 ИБРАХИМ МЕХМЕДОВ  О: ДА Ц: ДА 3
8 СПАС ЙОВЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 4
9 ДИМО ПЕТРОВ  О: НЕ 1
10 ВЕЛИЗАР ПАРПУЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 4
11 АННА СТОЙНОВА  О: ДА 5
ПРОТОКОЛ № 40/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
3. "КАП - 19" ЕООД
4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АИТ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЖИВКО ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
2 РАФЕТ САЛИМ  О: ДА 1
3 ТОДОР ИВАНОВ  О: ДА 1
4 ЦВЕТАН СТОЯНОВ  О: 2 Не се явил;
5 ВАЛЕНТИН ТРИФОНОВ  Ц: ДА О: ДА 3
6 ГАВРАИЛ ГАВРАИЛОВ  О: ДА 4
7 ЙОРДАН ПАНДУРСКИ  О: ДА 4
8 НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ  О: ДА Ц: ДА 1
9 ТАЛИБ КОДЖААЛИ  Ц: НЕ О: ДА 1
10 ВЕСЕЛИН ТРИФОНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
11 ИВАЙЛО КЕМЕРЛИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
Разград
ПРОТОКОЛ № 27/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ХИТКО РХ" ЕООД
2. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ  О: ДА 1
2 МЕТИН САЛИМ  О: ДА 2
3 ОРХАН МЕХМЕД  О: ДА 2
4 СЕЙХАН ХАСАН  О: ДА 2
5 ХАЛИЛ ХАЛИЛ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 28/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 11:15
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИБРАИМ КАДОВЛУ  О: ДА 1
2 САХЛИМ ГОЛЕ  О: НЕ 1
3 МУСТАФА АХМЕДОВ  О: ДА Ц: ДА 1
Русе
ПРОТОКОЛ № 49/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ХРИСТОВ 2008" ООД
2. "РУЛАН" ООД
3. "БРАТОЕВ И БОРИСОВ" ООД
4. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СЮЛЕЙМАН САДЪК  О: 1 Не се явил;
2 РУМЕН ВАСИЛЕВ  О: ДА 1: ДА 2
3 ДАНАИЛ ДИМКОВ  О: ДА 3
4 ИВАН ТРОЙЧЕВ  О: ДА 3
5 РОСЕН ПЕНЕВ  О: ДА Ц: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 50/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "БРАТОЕВ И БОРИСОВ" ООД
2. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОРИСЛАВ БОРИСОВ  О: ДА 1
2 ДЖУНЕЙТ ХЮСЕИНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ВАЛЕРИ АНЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 АЙДЪН АХМЕД  О: НЕ 2
5 ВАЛЕНТИН ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
6 МИРОСЛАВ МИРЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 51/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ХРИСТОВ 2008" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЙОРДАН ЙОРДАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ПЛАМЕН ТОДОРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 СТЕФАН КОСТОВ  О: ДА 1
4 ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
Силистра
ПРОТОКОЛ № 22/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ДЖЕВИ-ОТО" ЕООД
2. "ГИАРА"   ЕООД
3. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ХРИСТО ТОДОРОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
2 РУГДЖАН ИСЛЯМ  О: НЕ 1
3 АЛИБРЯМ ЧИЛЛИ  О: ДА 1
4 ЦВЕТЕЛИН ДЕНЕВ  О: ДА 2
5 ЛЮБОМИР ПЕТРОВ  Ц: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 23/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИКОВ  О: ДА 1
2 МЕТИН АХМЕД  О: ДА 1
3 КРАСИМИР РАДОЕВ  О: ДА 1
4 РОСЕН РУСЕВ  О: ДА 1
5 ЕРКАН РЕДЖЕБ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 24/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АПТУЛЛА ЯКУБ  О: ДА Ц: ДА 1
Сливен
ПРОТОКОЛ № 31/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "АВС АВТО" ООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПАНЮ СТОЙЧЕВ  1: ДА 1
2 ИВАН МАРИНОВ  1: ДА О: ДА 1
3 ТОДОР ХИТОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 32/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
2. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ МИНЕВ  О: ДА 1
2 ВЕСЕЛИН МОНЕВ  О: ДА 1
3 ЯНКО БОРИСОВ  О: ДА 1
4 ДРАГОМИР ИВАНОВ  О: ДА 2
Смолян
ПРОТОКОЛ № 14/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Смолян, ИААА - СМОЛЯН
1. "ЛИДЕР - В - 51" ЕООД
2. "АБАДЖИЕВИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕСЕЛКА АЛЕКОВА  О: НЕ 1
2 СЕВДАЛИН АЛЕКОВ  О: ДА 1
3 ФИЛИП ФИЛИПОВ  1: ДА 2
4 МИРОСЛАВ ХАЛАЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 2
5 ХРИСТО КАМЕНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
София
ПРОТОКОЛ № 80/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
3. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
4. "РОСЕН - 85" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИЛИЯН ДИМИТРОВ  Ц: ДА 1
2 БЛАГОВЕСТ МИЛАНОВ  О: ДА 2
3 ИЛИЯН ЖИВИН  О: 2 Не се явил;
4 НИКОЛА ЦЕНОВ  Ц:  О: 3 Не се явил;
5 ЗДРАВКО СТАНОЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
6 МИКАЕЛ ПАМУКЧИЕВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
7 ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
8 ИВАН АТАНАСОВ  О: 4 Не се явил;
9 СТАНИСЛАВ ТРЕНДАФИЛОВ  О: ДА Ц: НЕ 3
10 ГЕОРГИС КАРАЛИС  О: ДА 3
11 БОРИСЛАВ ПЕЛОВ  Ц: НЕ О: ДА 3
12 ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 3
ПРОТОКОЛ № 81/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
2. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
3. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
4. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
5. "ИВАЙЛО ТЕМЕЛКОВ М" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИХАИЛ ПЕТРИН  Ц: ДА 1
2 ЕДУАРД БОРИСОВ  О: ДА 1: ДА 1
3 КИРИЛ ПЕТРОВ  Ц: НЕ О: ДА 2
4 ВАСИЛ ИСАЕВ  Ц: ДА 2
5 ТОДОР ДЕЛИБАШЕВ  Ц:  О: 3 Не се явил;
6 ДИМИТЪР ЧАВДАРОВ  1: ДА 3
7 СТАНИСЛАВ КОСЕКОВ  Ц: ДА О: ДА 4
8 АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ  1: ДА 7: ДА 4
9 МИЛАН ЛИНЕВ  О: ДА 5
ПРОТОКОЛ № 82/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДАНИЕЛ ХРИСТОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 83/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
2. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
3. "ЛАВОР" ЕООД
4. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
5. "РУЛАН" ООД
6. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КАЛИН АНГЕЛОВ  О: 1 Не се явил;
2 ЕМИЛ ВЕЛИЧКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ОГНЯН ВЪРБАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 НИКОЛАЙ ИВАНОВ  О: ДА 2
5 АЛЕКСАНДЪР КРЪСТИЛОВ  О: ДА 2
6 МИХАИЛ МИХАЙЛОВ  Ц: ДА О: ДА 3
7 ИЛИЯ РАЙКОВ  О: ДА Ц: ДА 2
8 ДИМИТЪР КРЪСТЕВ  1: ДА 4
9 ЛЮДМИЛ НЕНОВ  1: ДА Ц: ДА О: ДА 5
10 СВИЛЕН САВОВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 5
11 ХРИСТО ХРИСТОВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 5
12 АСЕН АСЕНОВ  О: ДА 6
13 ИВАН ВАСИЛЕВ  Ц: НЕ 6
ПРОТОКОЛ № 84/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "ЛАВОР" ЕООД
2. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЦВЕТАН ТОДОРОВ  О: ДА 1
2 ХРИСТО КОВАНОВ  О: ДА Ц: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 85/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
2. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕНАДИ СЛАВОВ  О: ДА 1
2 ПЕТЪР ПИСКУЛИЙСКИ  О: ДА 1
3 КОЙЧО ГОЧЕВ  7: ДА О: ДА 2
Стара Загора
ПРОТОКОЛ № 30/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "БЕЧ-У" ЕООД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
3. "ДАНАИЛ ДИМИТРОВ И СИЕ" ООД
4. "ПАУНОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТОДОР ТОДОРОВ  1: ДА 1
2 ВЕСЕЛИН МИНЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
3 БОЖИДАР АПОСТОЛОВ  О: ДА Ц: ДА 1: ДА 3
4 ИЛИЯН ЖЕЛЯЗКОВ  О: ДА 4
5 МЕТОДИ ИВАНОВ  Ц: НЕ 1: ДА О: ДА 4
6 ДОБРИ СЛАВОВ  О: ДА Ц: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 31/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "БЕЧ-У" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ФИКРЕТ СЮЛЕЙМАН  О: ДА 1
2 ТАНЬО ДЕМИРЕВ  О: ДА 1
Търговище
ПРОТОКОЛ № 31/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАЛИН МАРЧЕВ  О: НЕ 1
2 МУСТАФА ЕРЕДЖЕБОВ  О: ДА 1
3 ХАЛИС МЕХМЕДОВ  О: НЕ 1
4 СИНАН САЛИЕВ  О: ДА 1
5 ДЕНИС НЕДЖИБОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 32/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ДАКИДА" ООД
2. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРАСИМИР ХРИСТОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 РАДОСЛАВ ИЛИЕВ  О: ДА 1
3 ХАЛИД МУРАДОВ  О: ДА 2
4 МУСТАФА САБРИЕВ  О: НЕ Ц: НЕ 2
5 ГЮНАЙ ИСМАИЛОВ  О: ДА Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 33/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АХМЕД АХМЕДОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
Хасково
ПРОТОКОЛ № 40/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "КАЛПАКОВ" ЕООД
2. "РИМПОПОВ 2009" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 САШО НАЛБАНТОВ  1: ДА 1
2 ЯНЧО ЯНЧЕВ  О: ДА 2
3 ДИЯН ГЕОРГИЕВ  1: ДА Ц: ДА О: ДА 2
4 ИВАЙЛО ДИМИТРОВ  1: ДА Ц: ДА О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 41/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "ТАХО 2012" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТЕФЧО СТОЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ТЕНЧО ГОЧЕВ  О: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 42/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТОДОР КОЛЕВ  О: ДА 1
2 НИКОЛАЙ ПАПАЗОВ  О: ДА 1
3 ТАЙЛЯН МЕХМЕД  Ц: НЕ О: ДА 1
Шумен
ПРОТОКОЛ № 33/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. “АВТО ШКОЛА ДИМОВ” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕНЦИСЛАВ ЯНКОВ  О: ДА 1
2 ПЕТЪР ПЕТРОВ  О: ДА 1
3 МИРОЛЮБ МИРЧЕВ  О: ДА 1
4 ЛЕВЕНТ АХМЕД  О: ДА 1
5 РАДАН ЕМИЛОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 34/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. "ВЕА" ЕООД
2. “АВТО ШКОЛА ДИМОВ” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МЕХМЕД ХАЛИЛОВ  О: ДА 1
2 АНАТОЛИ ЯНКОВ  О: ДА 2
3 ЕРСИН ХАСИНОВ  О: НЕ 2
4 ДЖЕНГИЗ РЕДЖЕБ  О: НЕ 2
5 ГЮНЯЛ КЯМИЛ  О: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 35/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СВЕТОСЛАВ СЛАВЕЙКОВ  О: ДА 1
Ямбол
ПРОТОКОЛ № 11/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ямбол, ИААА - ЯМБОЛ
1. "ДИАНА КАР" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕДРЬО ШИДЕРСКИ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ТОНЬО ГИНЕВ  О: ДА 1
3 ПАНАЙОТ ИЛИЕВ  О: ДА 1: ДА 1
4 МИЛЕН МАТЕВ  О: ДА 1: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 12/28.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.07.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ямбол, ИААА - ЯМБОЛ
1. "ДИАНА КАР" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПАНАЙОТ СТАНЕВ  О: ДА 1
2 СТАНИМИР ПЕТРОВ  О: ДА 1
3 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА 1
4 ХАСАН АЛИЕВ  О: НЕ 1
5 ДОБРОМИР КОЛЕВ  О: 1 Не се явил;