14.07.2022
Благоевград
ПРОТОКОЛ № 27/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
2. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МАРТИН ЯНЕВ  О: ДА 1
2 РЕШИД ГРОШАР  О: ДА 1
3 КРАСИМИР ИВАНОВ  О: 1 Не се явил;
4 АНТОН УЗУНОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 28/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 14:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД
2. "АВС-Е" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ ЧОБАНОВ  О: ДА 1
2 АТАНАС ПЕТЛИЧКИ  О: ДА 2
3 СТЕФАН КОКУШИНКОВ  О: ДА 1
4 ЕМИЛ ДЕНИЧИН  О: НЕ 2
5 АЛЕКСАНДЪР АЙКОВ  О: НЕ 2
6 БОЖИДАР ЛАЗОВ  О: ДА Ц: ДА 1
Бургас
ПРОТОКОЛ № 55/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ТОНИ - 71" ЕООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
3. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЕТКО СТОЯНОВ  О: ДА 1
2 НИКОЛАЙ БОНЕВ  О: ДА 2
3 НИКОЛАЙ КОЛЕВ  Ц: НЕ 1
4 НИКОЛАЙ АРГИРОВ  Ц: НЕ 1
5 ЦВЕТАН КАИШЕВ  О: ДА 1: НЕ Ц: ДА 3
6 ВАСИЛ ЯНАКИЕВ  О: ДА 1: ДА 3
7 АЛЕКСАНДЪР КОМАЛОВИЧ  1: ДА О: ДА 3
8 ТОНЧО АНГЕЛОВ  О: ДА Ц: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 56/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МАРИН МАРИНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ПЕНЧО ЯНАКИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 НИКОЛАЙ КОЛЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 ГЮНАЙ БЕЙСИМ  Ц: ДА О: ДА 1
6 БОЯН АНДОНОВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
7 КРАСИМИР ОГНЯНОВ  О: ДА 1
8 ВИКТОР ЗЕЛЕНКОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 57/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
2. "ТОНИ - 71" ЕООД
3. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ ЖЕЛЕВ  Ц: ДА 1
2 ИВАН БИНЕВ  Ц: ДА 2
3 ПЕТЪР СТАЙКОВ  Ц: ДА 2
4 МАРИЯН ЗАХАРИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 ИВЕЛИН АРГИРОВ  1: ДА О: ДА 1
6 ПЛАМЕН КОЛЕВ  О: ДА 1
7 НИКОЛАЙ ВЪЛЧЕВ  О: ДА Ц: НЕ 1
8 ТОДОР ДИМИТРОВ  О: 3 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 58/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 15:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ТОНИ - 71" ЕООД
2. "ИВОНТИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТЕФАН ЧАНЕВ  Ц: ДА 1
2 ДИМИТЪР ХРИСТОВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 59/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 16:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
2. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД
3. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНТОАНЕТА АТАНАСОВА  О: ДА Ц: НЕ 1
2 ИВАН РАЙКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ТОДОР АНГЕЛОВ  О: ДА 2
4 ГЕОРГИ ХРИСТОВ  1: ДА Ц: НЕ О: ДА 3
Варна
ПРОТОКОЛ № 32/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 08:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
2. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
3. "ВОЛАН" ЕООД
4. "ХРИСТОВ 2008" ООД
5. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЛАДИМИР МАРИНОВ  О: ДА 1
2 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 1
3 ДИМИТЪР ПЕТРОВ  О: ДА 2
4 ДЕСИСЛАВА ВЕЛИКОВА  О: ДА 2
5 СВЕТОСЛАВ АНГЕЛОВ  Ц: ДА О: ДА 2
6 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ  О: ДА 2
7 КРАСЕН ВЕЛИКОВ  О: ДА 2
8 ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА  О: ДА 3
9 ВЕСЕЛИН ПАНТАЛЕЕВ  О: ДА 3
10 СТИЛИЯН ДИМИТРОВ  О: ДА 3
11 СУНАЙ ИСМАИЛОВ  Ц: ДА 4
12 ТОДОР ЙОВЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 5
ПРОТОКОЛ № 33/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 10:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
2. "ВОЛАН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МЕТИН НУРИ  О: ДА 1
2 ЕНЧО ГЕОРГИЕВ  Ц: НЕ О: ДА 1
3 ПЕТЪР ПЕТРОВ  О: ДА 1
4 КРАСИМИР КОСТАДИНОВ  О: ДА 1
5 АНТОН ЖЕКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
6 НИКОЛАЙ МАРКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
7 ДИЯН ГОСПОДИНОВ  О: ДА 1
8 ПЕТЪР АТАНАСОВ  О: ДА 1
9 МЛАДЕН САДИНОВ  О: ДА 1
10 МИЛЕН СИМОВ  Ц: ДА 1: НЕ О: ДА 1
11 НИКОЛАЙ ЦВЕТИЛОВ  О: ДА Ц: ДА 2
12 НИКОЛАЙ ТОДОРОВ  О: ДА Ц: ДА 2
Велико Търново
ПРОТОКОЛ № 27/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН ПЕТКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 БОТЬО САМОДУМОВ  О: ДА 1
3 ИВАН ИВАНОВ  О: НЕ 1
4 РОСЕН РАДЕВ  О: ДА 1
5 ЛЮБОМИР СВЕТОЗАРОВ  Ц: ДА 1
Видин
ПРОТОКОЛ № 25/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "АВТОСТАРТ - ВЕЛИКИН" ЕООД
2. "ВСД-ШАНС-Л. ЦВЕТКОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РОСЕН РАЙЧЕВ  О: ДА 1
2 ТИХОМИР МИТКОВ  О: ДА 1
3 ЛЮБОМИР ЛЮБЕНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ  О: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 26/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЦВЕТЕЛИН ЦВЕТКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 НИКОЛАЙ НИНКОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
3 ЕМИЛ ДИМИТРОВ  О: ДА 1
4 ЛЮБОМИР ГАЙТАНСКИ  О: ДА Ц: ДА 1
5 КРАСИМИР ПАВЛОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 27/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 САШО ДИМИТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ЛЮДМИЛ ИВАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
Враца
ПРОТОКОЛ № 37/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "АТЛАС 6504" ООД
2. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР АНГЕЛОВ  О: ДА 1
2 ГЕОРГИ АВРАМОВ  Ц: ДА 1
3 МИЛЕН ДИМИТРОВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 ИВАЙЛО ДИМИТРОВ  О: ДА 1
5 АНАТОЛИ СИМОВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
6 НИКОЛАЙ ИЛИЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 38/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МЕТОДИ АСЕНОВ  О: ДА 1
2 АНГЕЛ АНГЕЛОВ  О: ДА 1
3 ПЕТЯ АНГЕЛОВА  О: ДА 1
4 ДРАГОМИР ДРАГАНОВ  О: ДА 1
5 РОСЕН САВОВ  О: ДА 1
6 МИРОСЛАВ СВЕТОЗАРОВ  О: ДА 1
Габрово
ПРОТОКОЛ № 19/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Габрово, ИААА - ГАБРОВО
1. "ДЕСИТА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОГОМИЛ БАНОВ  О: НЕ 1
Добрич
ПРОТОКОЛ № 33/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "ДЖИ ЕЙ СПИЙД" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
3. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МОМЧИЛ КИРИЛОВ  О: 1 Не се явил;
2 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 2
3 ХРИСТО ХРИСТАКИЕВ  О: ДА 2
4 ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ  О: ДА 3
5 ПЕТЪР ПЕТРОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 34/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
2. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ИВАНОВ  О: НЕ 1
2 ЛИДИЯ ДИМИТРОВА  О: ДА 1
3 ШЕНОЛ САЛИЕВ  О: ДА 1
4 ТАНЕР РАИМ  Ц: ДА О: ДА 2
5 МИРОСЛАВ МИЛОШЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 35/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВИКТОР ДЕНКОВ  1: НЕ О: НЕ 1
2 ГАЛИН ДЕНЕВ  Ц: НЕ О: ДА 1: ДА 1
3 БЮЛЕНТ САЛИМ  1:  Ц:  О: 1 Не се явил;
Кърджали
ПРОТОКОЛ № 13/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кърджали, ИААА - КЪРДЖАЛИ
1. "АВТОСТАРТ - В" ЕООД
2. "НИДЕЛ 68" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРАСИМИР ЛАТИФОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 СТЕФАН КОННИКОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 14/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кърджали, ИААА - КЪРДЖАЛИ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГРОЗДАН КАРАДЖОВ  О: ДА 1
2 МИРОСЛАВ МАРКОВ  О: ДА 1
3 ВЕСЕЛИН ХУБЕНОВ  О: ДА 1
4 РАМАДАН ХАЗИМ  Ц: ДА О: ДА 1
Кюстендил
ПРОТОКОЛ № 19/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
2. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРИСТИЯН МИЛУШЕВ  О: НЕ 1
2 ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ  О: ДА 2
3 ПЛАМЕН РАНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
4 ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ  1: ДА 1
Ловеч
ПРОТОКОЛ № 14/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 10:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ловеч, ИААА - ЛОВЕЧ
1. ЕТ "КАМТ - КРАСИМИР КОСТОВ"
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЙОВКО КУНОВ  О: ДА 1
2 МЛАДЕН ВЪЛЧЕВ  О: ДА 1
3 ДИМИТЪР БАКАЛОВ  О: ДА 1
4 МИРОСЛАВ ЙОТОВ  О: ДА 2
Монтана
ПРОТОКОЛ № 18/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
2. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ  О: 1 Не се явил;
2 МЛАДЕН ИЛИЕВ  О: ДА 2
3 ДАМЯН ДАМЯНОВ  О: НЕ Ц: НЕ 2
4 ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ  О: ДА 2
5 ОГНЯН ДЕНКОВ  О:  Ц: 2 Не се явил;
Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 25/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕСЕЛИН ШУМАНОВ  О: ДА 1
2 ИЛИЯ ТИЛОВ  О: ДА 1
3 ВЕЛИЧКО РАДИЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 ГЕОРГИ СТОЙНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
5 КРЪСТЬО ДИМИТРОВ  О: ДА 2
6 СТОЯН ТРИЧКОВ  Ц: ДА О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 26/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВО ГЕЧЕВ  О: 1 Не се явил;
Перник
ПРОТОКОЛ № 16/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Перник, ИААА - ПЕРНИК
1. "СКОРПИОН" ЕООД
2. "ИВАЙЛО ТЕМЕЛКОВ М" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНТОНИЯ ПЕТРОВА  О: ДА 1
2 РАДОСТИН ГРИГОРОВ  Ц: ДА 2
Плевен
ПРОТОКОЛ № 29/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
2. "ВАТОНИ ВН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАЙЛО СТОЯНИКОВ  О: ДА 1
2 ИВАЙЛО ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ИВАН МИШОВСКИ  О: ДА 1
4 НЕВЕЛИН ИЛИЕВ  О: 1 Не се явил;
5 ИЛИЯН АНДРЕЕВ  О: 1 Не се явил;
6 ЕМИЛ ИВАНОВ  О: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 30/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
2. "ВАТОНИ ВН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТИХОМИР ЦВЕТАНОВ  О: НЕ 1
2 ИЛИЯН ИЛИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 МИТКО МИТЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 РУМЕН ХРИСТОВ  О: ДА 2
Пловдив
ПРОТОКОЛ № 35/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЕТКО ПАВЛОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ПАВЕЛ СТРАНДЖЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ГЕОРГИ ДИМОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ИВАН ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ  О: ДА 1
6 АНГЕЛ СТОЙЧЕВ  О: ДА 1
7 БОРИСЛАВ БОЧЕВ  О: ДА 1
8 МАРИН ДЕНЕВСКИ  О: ДА 1
9 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
10 НИКОЛАЙ МИХОВ  О: ДА Ц: ДА 1
11 СЛАВ ТЕКИРСКИ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 36/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "АВТОСТАРТ - В" ЕООД
2. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
3. "БОТЬО КИРОВ - 55" ЕООД
4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРЪСТЬО ГЕШЕВ  Ц: ДА 1
2 ГЕОРГИ ДУДИНСКИ  О: ДА Ц: ДА 2
3 ИВАН АТАНАСОВ  О: ДА Ц: ДА 2
4 ДАЯН КРЪСТИЛОВ  О: ДА Ц: ДА 2
5 НЕВЕН РАЙКОВ  1: ДА 2
6 ВАСИЛ ГУДЖЕВ  О: ДА 3
7 ДИМИТЪР ИВАНОВ  О: ДА 3
8 КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 3
9 ХРИСТО ДАМБУЛОВ  1: ДА 3
10 АТАНАС ЧАУШЕВ  О:  Ц: 4 Не се явил;
11 ВЕЛИЗАР ПАРПУЛЕВ  О:  Ц: 4 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 37/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "ТРАНСИНГ" АД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЗДРАВКО ТОПУЗОВ  О: ДА 1
2 ГЕОРГИ КОЛЕВ  О: ДА 1
3 ПЕТЪР КОСТАДИНОВ  О: ДА 1
Разград
ПРОТОКОЛ № 25/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ТОТАМА" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕДЖМЕЛ АХМЕД  О: ДА 1
2 ВАЛЕРИ СПАСОВ  Ц: ДА О: ДА 2
3 МЕХМЕД МЕХМЕД  О: ДА 2
4 АЛИ РАИМОВ  О: ДА 2
5 ВЛАДИМИР ХРИСТОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 26/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 11:15
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИЛХАН ТАЛИБ  Ц: ДА 1
Русе
ПРОТОКОЛ № 44/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "БРАТОЕВ И БОРИСОВ" ООД
2. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
3. "ХРИСТОВ 2008" ООД
4. "РУЛАН" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЯСЕН КОЛЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 КАЛИН БОРИСОВ  О: 2 Не се явил;
3 ЙОРДАН ЙОРДАНОВ  Ц:  О: 3 Не се явил;
4 ПЛАМЕН ТОДОРОВ  Ц:  О: 3 Не се явил;
5 МИХАИЛ МИХОВ  1: ДА О: ДА 4
6 РУМЕН ВАСИЛЕВ  О: НЕ 1: НЕ 4
ПРОТОКОЛ № 45/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
2. "ХРИСТОВ 2008" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БИРСЕН ХАЛИЛОВ  О: ДА 1
2 ТОДОР ТОДОРОВ  О: ДА 1
3 ЦВЕТАН ПЕТРОВ  О: ДА 1
4 ЦВЕТЕЛИН ИВАНОВ  О: ДА 1
5 ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ  О: ДА 2
6 ЕРДЖАН ЕБАЕЗЕРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 46/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ-ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КЕНАН ШАКИРОВ  О: ДА 1
2 МИРОСЛАВ МАЛИНОВ  О: ДА 1
3 КРАСИМИР АНТОНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ИВАН ДИМИТРОВ  Ц: ДА 1: ДА О: ДА 1
5 ВИКТОР СТОЙЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 1
6 ЕМИЛ ТЮТЮНАРОВ  О: ДА 1: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 47/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ-ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450"
2. "ХРИСТОВ 2008" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТИХОМИР ЦОНЕВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 1
2 ИВАЙЛО ДЖАНОВ  Ц: ДА 1: ДА О: ДА 1
3 ИВАН ИВАНОВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 1
4 КРАСИМИР ПЕТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 1
5 ПЕТЪР ТРАЕВ  О: ДА Ц: ДА 1: НЕ 1
6 ГАНЧО ГАНЕВ  О: 2 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 48/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 16:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ХРИСТОВ 2008" ООД
2. "УЦ БЪЗОВСКИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТАНИМИР АТАНАСОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВ  Ц: ДА 1
3 РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
4 ПЛАМЕН НЕДЯЛКОВ  Ц: НЕ О: ДА 2
Силистра
ПРОТОКОЛ № 20/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
2. "ГИАРА"   ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СЕЗГИН БАКЪ  О: ДА 1
2 КАЛОЯН МАРКОВ  Ц: ДА 1
3 ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИКОВ  О: 1 Не се явил;
4 ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ  О: ДА 1
5 ГАЛИН ТОДОРОВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 21/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ГИАРА"   ЕООД
2. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ НИКОЛОВ  О: ДА 1
2 ХРИСТО ДЖЕНКОВ  Ц: ДА О: ДА 2
3 УЧАР ЮМЕРОВ  О: ДА 1
Сливен
ПРОТОКОЛ № 28/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТЕПАН ДОЛОМАНЖИ  О: ДА 1
2 ЙОРДАН ЙОРДАНОВ  О: ДА 1
3 ХАСАН ДУРАЛИЕВ  О: ДА 1
4 ДУРГУД ВЕЛИЕВ  О: ДА 1
5 ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 29/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ ТОДОРОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
2 ПАНЮ СТОЙЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 30/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "АВС АВТО" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ РАДУЛОВ  О: ДА 1
Смолян
ПРОТОКОЛ № 13/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Смолян, ИААА - СМОЛЯН
1. "АБАДЖИЕВИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ФИЛИП ФИЛИПОВ  О: ДА 1: НЕ 1
2 ЗАХАРИ АТАНАСОВ  1: ДА О: ДА 1
3 ГАНЧО СИРАКОВ  О: ДА 1
4 ЮЛИЯН БАБЧЕВ  О: ДА 1
5 НИКОЛА РАЙКОВ  О: ДА 1
София
ПРОТОКОЛ № 74/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
2. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
4. "РОСЕН - 85" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ДОКОВ  О: НЕ 1
2 ЦВЕТАН ВЕНКОВ  Ц: ДА 2
3 ПЛАМЕН ИВАНОВ  О: 3 Не се явил;
4 АНГЕЛ АНГЕЛОВ  О: ДА 4
5 БОРИСЛАВ БОРИСОВ  О: ДА 4
6 ИВАН АТАНАСОВ  О: НЕ 4
7 ДИМИТЪР ГЕНЕВ  Ц: ДА 3
8 СТЕФАН ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 3
9 ЖЕЛЯЗКО ПОПОВ  Ц: ДА О: ДА 3
10 ДИМИТЪР ПЕТРОВ  Ц:  О: 3 Не се явил;
11 МЕТОДИ НИКОЛОВ  О:  Ц: 3 Не се явил;
12 БОРИС ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 75/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "АНГЕЛОВА ДРАЙВИНГ АКАДЕМИ" ЕООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
3. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
4. "ИЛИЕВАУТО М" ЕООД
5. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
6. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
7. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
8. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЛЕКСИ АЛЕКСИЕВ  О: ДА 1
2 ИЛИЯН ЖИВИН  О: НЕ 2
3 АТАНАС ХАРИЗАНОВ  О: ДА 3
4 АНГЕЛ АНГЕЛОВ  О: ДА Ц: ДА 4
5 МАРИЯ ДЖУМАЙЛИЕВА  О: 5 Не се явил;
6 БОЯН НУНЕВ  Ц:  О: 2 Не се явил;
7 МИХАИЛ ПЕТРИН  Ц: НЕ О: ДА 2
8 АСЕН ДЕНЧЕВ  1: 6 Не се явил;
9 КИРИЛ ПЕТРОВ  О: НЕ Ц: НЕ 7
10 ВАСИЛ ИСАЕВ  Ц: НЕ О: ДА 7
11 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ  Ц: 8 Не се явил;
12 БОЖИДАР ЙОСИФОВ  О: 8 Не се явил;
13 ПЕТЪР ИВАНОВ  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 76/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КИРИЛ АНГЕЛОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 77/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
2. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
2 ИВАЙЛО КОТЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
3 КРАСИМИР КОСТАДИНОВ  О: ДА 2
4 НАЙДЕН ЦОЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
5 ЯВОР ПАВЛОВ  О: ДА 2
6 ЗДРАВКО СТАНОЕВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
7 МИКАЕЛ ПАМУКЧИЕВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 78/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
3. "ЛАВОР" ЕООД
4. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
5. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИТКО ИЛОВ  Ц: ДА 1
2 ТОДОР ДЕЛИБАШЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
3 ГРИГОР ГЕОРГИЕВ  О:  Ц: 2 Не се явил;
4 БОРИС КАРАБЕЛЬОВ  О: ДА 3
5 ДАНИЕЛ ХРИСТОВ  О: НЕ Ц: НЕ 4
6 РУМЕН ВЕЛИЧКОВ  О: НЕ Ц: НЕ 4
7 ИВАН ВАСИЛЕВ  О: ДА 4
8 БОЙКО МАРИНОВ  О: ДА 5
9 ДИМИТЪР ЧАВДАРОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 79/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "ЮРОДРАЙВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ  О: ДА 1
Стара Загора
ПРОТОКОЛ № 28/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "ДАНАИЛ ДИМИТРОВ И СИЕ" ООД
2. "БЕЧ-У" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ИВАНОВ  1: НЕ О: ДА Ц: ДА 1
2 ЕРХАН ХАЛИЛ  О: ДА Ц: НЕ 1
3 ТЕНЬО КОСТОВ  О: НЕ 1
4 ДАМЯН СЛАВОВ  О: ДА 2
5 КАЛИН КАЛИНОВ  Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 29/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "БЕЧ-У" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР СТОЯНОВ  1: ДА О: ДА 1
2 ПЕТЪР РАЧЕВ  О: ДА 1: ДА 1
3 РУМЕН ВЕЛЕВ  1: ДА О: ДА 1
4 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ  1: ДА О: ДА 1
5 ТОДОР ТОДОРОВ  О: ДА 1: НЕ 1
6 КРАСИМИР ИВАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
Търговище
ПРОТОКОЛ № 30/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ДАКИДА" ООД
2. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТИХОМИР МОМЧИЛОВ  О: ДА 1
2 МИТКО ДИМИТРОВ  О: ДА 2
3 КАЛИН ДОБРЕВ  О: ДА 1
4 ИВАЛИН МАРЧЕВ  О: НЕ 2
Хасково
ПРОТОКОЛ № 37/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "КАЛПАКОВ" ЕООД
2. "РИМПОПОВ 2009" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 САЛИ САЛИФ  Ц: ДА 1
2 РУСИН РУСЕВ  Ц: ДА 1
3 ТИХОМИР КОСТОВ  О: ДА 2
4 ГЕОРГИ БАШИКАРОВ  О: ДА 2
5 ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА 1: ДА О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 38/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "ТАХО 2012" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДЕЛЧО ДЕЛЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 МАНОЛ ИГНАТОВ  О: ДА 1
3 КРАСИМИР ДИМИТРОВ  О: ДА 1
4 ПАНЧО ПАНЕВ  О: ДА 1
5 ЗЛАТКО ГЕНЧЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 39/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "ТАХО 2012" ООД
2. "КАЛПАКОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНГЕЛ КОЛЕВ  О: ДА 1
2 ДЕЯН СТОЕВ  О: ДА 1
3 САШО НАЛБАНТОВ  О: ДА 1: НЕ Ц: ДА 2
4 АТАНАС РАШЕВ  О: ДА 2
5 МИНЧО МАРКОВ  О: ДА 1
Шумен
ПРОТОКОЛ № 31/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕРХАН ЮЗЕИРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 32/14.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.07.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. "ВЕА" ЕООД
2. "ВАЛИКАР 1" ЕООД
3. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МЕХМЕД ХАЛИЛОВ  О: НЕ 1
2 СВЕТОСЛАВ КАНИКОВ  Ц: ДА 2
3 КАЛОЯН ГАНЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 3