01.07.2022
Пловдив
ПРОТОКОЛ № 34/01.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 01.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНГЕЛ ЛЕНТОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
2 БОРИС БОНИН  О: ДА Ц: ДА 1
3 ДИМИТЪР АШИКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ГАВРАИЛ БИЧОВ  О: ДА Ц: ДА 1
5 ИВАН БОБЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
6 СТАНИСЛАВ ГЕНАДИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
Стара Загора
ПРОТОКОЛ № 27/01.07.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 01.07.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "ПАУНОВ" ЕООД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
3. "БЕЧ-У" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНГЕЛ АНГЕЛОВ  О: 1 Не се явил;
2 АНТОН ТОНЧЕВ  О: ДА 2
3 ТОДОР ЖЕКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ЙОВЧО ЦВЕТКОВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 3
5 ГРУДИ ГРУДЕВ  О: ДА Ц: ДА 1: ДА 3
6 АКИФ ПЪТОВ  Ц: ДА 3
7 ДОБРИН ДИМОВ  Ц: ДА 3