30.06.2022
Благоевград
ПРОТОКОЛ № 25/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "АВС-Е" ЕООД
2. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДЕНИ РАТКОВСКИ  О:  Ц: 1 Не се явил;
2 ЙОРДАН ХРИСТОВ  О: ДА 1
3 АТАНАС ГЕОРГИЕВ  О: ДА 2
4 КРУМ СТАНКОВ  О: ДА 2
5 ИЛКО ДЖОРОВ  О: ДА Ц: ДА 2
6 КОСТАДИН МИТОВ  Ц: ДА О: ДА 2
7 ЛЮБОМИР КОРДЕВ  О: ДА 1
8 ПЕТЪР САМАРДЖИЕВ  О: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 26/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 14:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ИВАНОВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
Бургас
ПРОТОКОЛ № 50/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
2. "ТОНИ - 71" ЕООД
3. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
4. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 1
2 ДИНКО ПЕТРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ЗДРАВКО ИВАНОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
4 НИКОЛАЙ КОЛЕВ  О: ДА Ц: НЕ 2
5 НИКОЛАЙ АРГИРОВ  Ц: НЕ О: ДА 2
6 СТАНИМИР ТУНТЕВ  О: ДА Ц: НЕ 3
7 ЮСЕИН ЕРЕДЖЕБ  О: ДА 3
8 СТОЯН НЕДЯЛКОВ  О: ДА 1: ДА Ц: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 51/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЗДРАВКО ТАНЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ЮРИ ДИМИТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ИВАН ТЕРЗИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ВАЛЕНТИН МИКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
5 ГЕОРГИ ГЕНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
6 НИКОЛА ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1: ДА 1
7 НИКОЛА ПЕТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 1
8 КОСТАДИН КАРАИВАНОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 52/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
2. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 1
2 ТОДОР ДИМИТРОВ  О: НЕ 2
3 НИКОЛАЙ КАБРАНОВ  О: ДА 2
4 ИВАН БАНКИН  О: ДА 2
5 ДИЯН ХРИСТОВ  О: ДА 2
6 ГЕОРГИ ДАПЧЕВ  О: ДА 2
7 КОСТАДИН ПЕТКОВ  Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 53/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 15:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
2. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТАНИСЛАВ ПЕТКОВ  О: ДА 1
2 НИКОЛАЙ ЖЕЛЕВ  Ц: НЕ О: ДА 1
3 ДИМИТЪР ПИШЕВ  1: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 54/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 16:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ЮРОДРАЙВ" ООД
2. "ИВОНТИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ХРИСТО КАБАДИЕВ  О: ДА 1 Грешно име в протокола;
2 ДИМО ГЕОРГИЕВ  О: ДА 2 Грешно име в протокола;
Варна
ПРОТОКОЛ № 30/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "ВОЛАН" ЕООД
2. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТИЛИЯН ДИМИТРОВ  О: 1 Не се явил;
2 ДАМЯН ИВАНОВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
3 БОЯН ВЪЛЧЕВ  О: ДА 2
4 ИВАЙЛО ВЪЛЧЕВ  О: ДА 2
5 ЙОРДАН КОСТАДИНОВ  О: ДА 2
6 АЛЕКСАНДЪР ФИЛИПОВ  О: ДА 1
7 ГАЛИН ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
8 БОЯН ДИМИТРОВ  1: ДА Ц: ДА О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 31/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "ВОЛАН" ЕООД
2. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
3. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
4. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ  О: ДА 1
2 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 2
3 КРАСИМИР РАДЕВ  7: ДА О: ДА 3
4 ДАНИЕЛ МАЙКОВ  Ц: ДА О: ДА 2
5 ВАСКО ЕНЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 4
Велико Търново
ПРОТОКОЛ № 25/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАСИЛ ХИНКОВ  О: ДА 1
2 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
3 КОЛЬО ТЕРЗИЕВ  О: ДА 1
4 МИЛЕНА ТЕРЗИЕВА  О: ДА 1
5 ИВАН КРЯКОВ  О: ДА 1
6 СЮХЕЙЛИН МЕХМЕДОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 26/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
2. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВО ВЕЛЧЕВ  О: ДА 1
2 РАДИНА ВЕЛЧЕВА  О: ДА 1
3 БОТЬО САМОДУМОВ  О: НЕ 1
4 СТЕФАН КОЛЕВ  О: ДА 1
5 ИВАН ИВАНОВ  О: НЕ 1
6 РОСЕН АЛЕКОВ  О: ДА 2
Видин
ПРОТОКОЛ № 23/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ВСД-ШАНС-Л. ЦВЕТКОВ" ЕООД
2. "АВТОСТАРТ - ВЕЛИКИН" ЕООД
3. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЛЮБОМИР НАЙДЕНОВ  О: ДА 1
2 СТЕФАН ЦАНОВ  О: ДА 2
3 МИЛЕН ЙОРДАНОВ  О: ДА 2
4 СЛАВЧО СТАНЕВ  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 24/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЕТЬР ИВАНОВ  О: 1 Не се явил;
2 ЕМИЛ СТАНЕВ  О: ДА 1
3 МИЛОРАД ФЛОРОВ  О: НЕ 1
4 ЛЮБОМИР ГАЙТАНСКИ  Ц:  О: 1 Не се явил;
5 ДАНИСЛАВ СТАНЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
Враца
ПРОТОКОЛ № 36/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "АТЛАС 6504" ООД
2. "МАЦА - МВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ ВЕШОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ДИМИТЪР АНГЕЛОВ  О: 1 Не се явил;
3 ТИХОМИР БИТУНСКИ  О: 1 Не се явил;
4 ЙОТО ДИМИТРОВ  О: ДА 2
5 ВАСИЛ ВАСИЛЕВ  О: ДА 2
Добрич
ПРОТОКОЛ № 29/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "ДЖИ ЕЙ СПИЙД" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕСЕЛИН ЛАЗАРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 НЕДЖАТИ ИБРЯМ  О: ДА 2
3 ПЕТЪР ПЕТРОВ  О: ДА 2
4 ГАЛИН ВЪЛКОВ  О: ДА 2
5 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 30/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РАДОСЛАВ РАДАНОВ  О: ДА 1
2 ШЕНОЛ САЛИЕВ  О: НЕ 1
3 ИВАН ИВАНОВ  О: НЕ 1
4 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА 1
5 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 31/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТЕФАН КАЛЧЕВ  О: НЕ 1
2 КРАСИМИР СТОЯНОВ  О: НЕ 1
3 РАДОСЛАВ РАДЕВ  О: НЕ 1
4 ДИЯН ФИЛИПОВ  О: ДА Ц: ДА 1
5 МИНКО МАНОЛОВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 32/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА МИТИ 1987" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕСЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ  О: ДА 1
2 ПЕТЪР ЕФТИМОВ  О: ДА 1: НЕ Ц: ДА 2
Кърджали
ПРОТОКОЛ № 12/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кърджали, ИААА - КЪРДЖАЛИ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РАМАДАН ХАЗИМ  Ц:  О: 1 Не се явил;
2 НИКОЛАЙ БАЛАНОВ  О: ДА 1
Кюстендил
ПРОТОКОЛ № 17/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
2. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
3. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА 1: НЕ 1
2 ЙОРДАН ЛЕСОВ  О: ДА 2
3 ДИМИТЪР НОВАКОВ  Ц: ДА О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 18/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
1. "ДИАНА КАР" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТЕФЧО СТОЯНОВ  О: ДА 1
Ловеч
ПРОТОКОЛ № 13/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 10:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ловеч, ИААА - ЛОВЕЧ
1. "ТЕХНОТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 САВА СЪБЕВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
Монтана
ПРОТОКОЛ № 16/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
2. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
3. "МАЦА - МВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ  О: НЕ 1
2 КАЛИН ДИМИТРОВ  1: ДА О: ДА 2
3 ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА 2
4 ЕМИЛ КИРИЛОВ  Ц: ДА 3
5 БОРИСЛАВ ГАВРИЛОВ  1: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 17/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ОГНЯН ДЕНКОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
2 АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ  О: ДА 1
3 ПЕНЧО ДИМИТРОВ  О: НЕ 1
Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 24/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
3. "АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТОЙЧO ЯКИМОВ  О: НЕ 1 Грешно име в протокола;
2 ПЛАМЕН КОЛЧАКОВ  О: ДА 2
3 ИВАН ПЕЙЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 3
4 ДИМИТЪР МАВРОВ  О: ДА 1
5 ИВАН ПЕЕВ  О: ДА 1
6 ОГНЯН КОСТАДИНОВ  О: ДА 1
Перник
ПРОТОКОЛ № 15/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Перник, ИААА - ПЕРНИК
1. "ИВАЙЛО ТЕМЕЛКОВ М" ЕООД
2. "СКОРПИОН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РАДОСТИН ГРИГОРОВ  Ц: НЕ О: ДА 1: ДА 1
2 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 НИКОЛАЙ ХРИСТОВ  О: ДА 2
Плевен
ПРОТОКОЛ № 26/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "ШАНС АД 2022" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СВИЛЕН ДАСКАЛОВ  О: ДА 1
2 ЦВЕТАН СТОЯНОВ  О: ДА 1
3 АНДРЕЙ КАМБЕРОВ  О: НЕ 1
4 ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
5 КАЛОЯН ДЖАКОВ  О: ДА 1
6 ИВАН ЛАЗАРОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 27/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
2. "ШАНС АД 2022" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАЙЛО ТОДОРОВ  О: ДА 1
2 ДЕТЕЛИН ХРИСТОВ  Ц: ДА 1
3 ПЕТЪР ПЕТРОВ  О: ДА 1
4 НЕВЯН ВЪЛКАНОВ  О: ДА 2
5 РАДОСЛАВ МОНОВ  Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 28/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 12:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВЕЛИН ИВАНОВ  О: ДА 1
2 ДИМИТЪР ПЕТКОВ  О: ДА 1
3 МЛАДЕН МЛАДЕНОВ  Ц: ДА 1
4 СТЕЛИЯН АСЕНОВ  Ц: ДА 1
Пловдив
ПРОТОКОЛ № 31/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
2. "БОТЬО КИРОВ - 55" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРАСИМИР МАМАКОВ  Ц: ДА 1
2 ГЕОРГИ ГЕРДЖИКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 АХМЕД КИСОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ГЕОРГИ КОМИТОВ  О: ДА Ц: ДА 1
5 ПЕТКО ПАВЛОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
6 КАЛОЯН ТОДОРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
7 БЛАГОЙ ЧАНКОВ  О: ДА 1
8 МАКАВЕЙ МАРИНОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 32/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "ТРАНСИНГ" АД
2. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТОДОР ДЖИНГАРОВ  О: ДА 1
2 РАДОСЛАВ ТАРАШЕВ  О: ДА 1
3 ДЕНИС АЛЕКСИЕВ  О: ДА 2
4 АСЕН АНГЕЛОВ  О: НЕ 2
5 ИВАН МУСТАКЕРОВ  О: ДА 2
6 ПЕТЪР АНГЕЛОВ  О: ДА 2
7 МИЛКО ГИЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
8 КОСТАДИН ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 2
9 ИВАН КОСТАДИНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
10 СТОИЛ ТОШЕВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 2
11 ИЛИЯН НАЙДЕНОВ  Ц: ДА 1: ДА О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 33/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "ТРАНСИНГ" АД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
4. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИЛЕН МЕТОДИЕВ  Ц: ДА 1
2 ПЕТЪР СТИЛОВ  О: ДА Ц: ДА 1 Грешно име в протокола;
3 НИКОЛАЙ ИВАНОВ  Ц:  О: 2 Не се явил;
4 ИВАН ИВАНОВ  О:  Ц: 3 Не се явил;
5 ВЕНЦИСЛАВ ТАКАНЦОВ  Ц: ДА 3
6 ГЕОРГИ ДИМОВ  Ц: НЕ О: НЕ 3
7 НИКОЛАЙ ХРИСТОВ  Ц: ДА О: ДА 3
8 РУМЕН ЛАМБРЕВ  Ц: ДА 3
9 МАРГАРИТА ЛАМБРЕВА  Ц: ДА 3
10 ПАВЕЛ СТРАНДЖЕВ  Ц:  О: 3 Не се явил;
11 АПОСТОЛ ВРАЧЕВ  1: ДА Ц: ДА О: ДА 4
Разград
ПРОТОКОЛ № 23/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДУРХАН ИСМАИЛ  О: ДА 1
2 ЙОРДАН ВЕЛИКОВ  О: ДА 1
3 КОРНЕЛИЯ СИМЕОНОВА  О: ДА 1
4 ИЛИАН ИЛИЕВ  О: ДА 1
5 ВАЛЕНТИН ВЕЛИКОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 24/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 11:15
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АХМЕД МАНДАДЖИ  О: ДА 1
2 ЕДЖМЕЛ АХМЕД  О: 1 Не се явил;
3 СЕЙХАН МАХМУД  О: ДА Ц: НЕ 1
Русе
ПРОТОКОЛ № 41/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "БРАТОЕВ И БОРИСОВ" ООД
2. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВИКТОР ДИМИТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 НИКОЛА ДИМИТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 МИЛЕН РЕКИНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ  О: ДА 2
5 ЙОРДАН ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 2
6 ВЕНЦИСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 42/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "УЦ БЪЗОВСКИ" ООД
2. "ХРИСТОВ 2008" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РОСЕН АНГЕЛОВ  Ц: ДА 1
2 ИВАН КЪРДЖИЛОВ  О: ДА 2
3 РОСЕН СТЕФАНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 ТОНЧО ТОНЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
5 ЙОРДАН ЙОРДАНОВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
6 ПЛАМЕН ТОДОРОВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 43/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
2. "ХРИСТОВ 2008" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДЕЯН ДИМИТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ИЛИЯ ТЕРЗИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ЙОРДАН ТОНЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ПАНАЙОТ ХРИСТОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
5 ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВ  О: ДА 2
Силистра
ПРОТОКОЛ № 17/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЙСЕЛ АЛИШЕВА  О: ДА 1
2 ЙОРГО ЙОРГОВ  О: ДА 1
3 ЛЮБОМИР ПЕТРОВ  Ц: НЕ 1
4 СЕРХАН ЗЕКЕРИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 ЗАХАРИ ПЕТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 18/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДЖЕМАЛ ДЖЕМАЛ  О: ДА 1
2 СУРАЙ ЮСУФ  О: НЕ 1
3 ЕРХАН РАМАДАН  О: НЕ 1
4 ОРХАН РАФИ  О: ДА 1
5 КАЛОЯН МАРКОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 19/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕРДИНЧ ОСМАН  Ц: ДА 1
Сливен
ПРОТОКОЛ № 26/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ЗЛАТЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ИВЕЛИН ЧАЛЪКОВ  О: ДА 1
3 ТАНКО ТАНЕВ  О: ДА 1
4 ХАЛИЛ ХАСАНОВ  Ц: ДА 1
5 ИВАН ДИМИТРОВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 27/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛА НИКОЛОВ  О: ДА 1
Смолян
ПРОТОКОЛ № 12/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Смолян, ИААА - СМОЛЯН
1. "АБАДЖИЕВИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МЛАДЕН КОРДОВ  О: ДА 1
София
ПРОТОКОЛ № 68/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
2. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
3. "ИЛИЕВАУТО М" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГРИГОР ВАСЕВ  Ц: 1 Не се явил;
2 АТАНАС ХАРИЗАНОВ  О: НЕ 1
3 СВЕТОСЛАВ СПАСОВ  Ц: ДА 1
4 ЕМИЛ МАНОВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 1
5 ЦВЕТАН ВЕНКОВ  Ц: НЕ 2
6 ВЛАДИМИР СТОЯНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
7 МАРТИН ДРАГАНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
8 СТОЯН СТОЯНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
9 ГЮРСЕЛ АХМЕДОВ  О: ДА 2
10 АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ  Ц: ДА О: ДА 3
11 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: 1 Не се явил;
12 ПЕТЪР АНАНИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 69/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
2. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
3. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
4. "ИЛИЕВАУТО М" ЕООД
5. "ЮРОДРАЙВ" ООД
6. "ЮРОДРАЙВ" ООД
7. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 1
2 ИВАН КОСТАДИНОВ  О: ДА 1
3 ТОДОР ИВАНОВ  О: ДА 2
4 МИТКО ИЛОВ  О: ДА Ц: НЕ 3
5 ДИМИТЪР КРЪСТЕВ  Ц: ДА 3
6 ПЕТКО ДРЯНОВСКИ  О: ДА 4
7 СТОЯН РАШКОВ  О: ДА 5
8 НАЙДЕН ЯНАКИЕВ  О: ДА 6
9 ИЛИЯН ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: НЕ 1
10 МИРОСЛАВ ЯНЕВ  Ц: НЕ 4
11 ЕМИЛ ЦЪРЦОРКОВ  О: 1 Не се явил;
12 СТАНОЙ ВЕЛИЧКОВ  Ц: ДА О: ДА 7
13 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ  О: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 70/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
2. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
3. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР КЛИНКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ПАВЛИН ПЪРВОЛОВ  О: ДА 2
3 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ  О: ДА Ц: ДА 1: НЕ 3
ПРОТОКОЛ № 71/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
3. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОЙКО БАЧЕВ  О: ДА 1
2 СЛАВИ РАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ЕВТИМ СТАНОЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
4 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ  Ц: 2 Не се явил;
5 ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
6 ИВАЙЛО ПАЧОВ  О: ДА 2
7 ГРИГОР ГЕОРГИЕВ  Ц:  О: 2 Не се явил;
8 ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ  О: 2 Не се явил;
9 ПЕТЯ НИКОЛОВА  О: 3 Не се явил;
10 ЗАХАРИ ВЕСЕЛИНОВ  Ц: ДА 1
11 БОЖИДАР ЙОСИФОВ  О: 2 Не се явил;
12 ПАУЛ ГИЗБЕРТ-ХЕДИКЕ  О: ДА 2 Грешно име в протокола;
13 ПЛАМЕН ИВАНОВ  О: 2 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 72/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "РОСЕН - 85" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕВГЕНИ ИЛИЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 73/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
2. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ГЕНОВ  О: ДА 1
2 КРАСИМИР ГАЗДОВ  О: ДА 1
3 АНАСТАС СТОЙНОВ  О: ДА 1
4 СЕРГИЙ ДЕХТЯР  О: ДА 1
5 НИКОЛАЙ СЛАВОВ  О: НЕ 1
6 СВЕТОЗАР САНДАЛОВ  Ц: ДА О: ДА 2
Търговище
ПРОТОКОЛ № 28/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТАНИСЛАВ СТОЙКОВ  О: ДА 1
2 НИКОЛАЙ ИВАНОВ  О: ДА 1
3 СТИХОМИР МОМЧИЛОВ  О: НЕ 1
4 ЖУРВЕНТ РАМАДАН  О: 1 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 29/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 10:40
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НЕВЗАТ АХМЕДОВ  О: ДА 1
2 МИТКО ДИМИТРОВ  О: НЕ 1
Хасково
ПРОТОКОЛ № 35/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "КАЛПАКОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГОРАН ГОСПОДИНОВ  О: ДА 1
2 КРАСИМИР КИРЕВ  О: ДА 1
3 НИНА МАРКОВА  О: ДА 1
4 РУСИН РУСЕВ  О: ДА 1
5 САЛИ САЛИФ  Ц: НЕ О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 36/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
2. "КАЛПАКОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕМИН ИБРЯМ  О: ДА 1
2 МАРИН ГЕНДУЗОВ  О: ДА 2
Шумен
ПРОТОКОЛ № 29/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕЛЧО ВЕЛЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ДЕЯН ДАКОВ  О: ДА 1
3 ХРИСТО ХАРИЗАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 30/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. "ВАЛИКАР 1" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИБРАХИМ САЛИ  О: ДА 1
2 СВЕТОСЛАВ КАНИКОВ  О: ДА 1
Ямбол
ПРОТОКОЛ № 8/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ямбол, ИААА - ЯМБОЛ
1. "ДИАНА КАР" ЕООД
2. "ДИАНА КАР" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ  О: ДА 1
2 ГЕОРГИ ПАВЛОВ  О: ДА 1
3 ПЛАМЕН ПЕТРОВ  О: НЕ 1
4 РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ  О: ДА 1
5 ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ  О: 2 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 9/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ямбол, ИААА - ЯМБОЛ
1. "ДИАНА КАР" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР КОВАЧЕВ  О: ДА 1
2 ХРИСТО ХРИСТОВ  О: ДА 1
3 СТОЯН СТОЯНОВ  О: ДА 1
4 ВЕСКО ВЕЛИКОВ  О: НЕ 1
5 НИКОЛАЙ КОЛЕВ  О: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 10/30.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 30.06.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ямбол, ИААА - ЯМБОЛ
1. "ДИАНА КАР" ЕООД
2. "ДИАНА КАР" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕВГЕНИ ВЕЛИКОВ  О: НЕ 1
2 ИВЕЛИН ЖЕЛЕВ  Ц: ДА 2