16.06.2022
Благоевград
ПРОТОКОЛ № 23/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "МОБИЛЕ - 2020" ООД
2. "АВС-Е" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КИРИЛ ТОМАНОВ  О: ДА 1
2 ДЕНИ РАТКОВСКИ  О: НЕ Ц: НЕ 2
3 МАРЯН ЦЕКОВСКИ  О:  Ц: 2 Не се явил;
4 ЙОРДАН ХРИСТОВ  О: 2 Не се явил;
5 ЖИВКО ЖЕЛЕВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 24/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 14:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АТАНАС ГЪРКОВ  О: ДА 1
2 МИХАИЛ ЧИПОВ  Ц: ДА 1
3 ИВАН ИВАНОВ  О: НЕ Ц: НЕ 2
4 АТАНАС ГЕОРГИЕВ  О: 1 Не се явил;
Бургас
ПРОТОКОЛ № 47/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
2. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР ПИШЕВ  О: ДА 1: НЕ 1
2 ГЕОРГИ БОРИСОВ  1: ДА 1
3 РАДОСТИН АНДОНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
4 МАРОАН КАДУХ  О: ДА 1
5 ТОНИ ДОЙЧЕВ  О: ДА 1
6 ПЕТЪР ЕДРЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 48/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕФТИМ ХРИСТОВ  О: ДА 1
2 САЛИМ САЛИМ  О: ДА 1
3 ЗЮЛФИ ЮМЕРОВ  О: НЕ 1
4 ПЛАМЕН ТАШЕВ  О: ДА 1
5 ДИМИТЪР ТОДОРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
6 СТЕФАН ГАНДЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
7 ХРИСТО ХРИСТОВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 49/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
2. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
3. "ТОНИ - 71" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМО СТОЕВ  О: ДА 1
2 БАНКО БАНОВ  О: ДА 2
3 ВЕСЕЛИН ХАРИТОНОВ  О: ДА Ц: ДА 3
4 ГЕОРГИ ИВАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
5 КАЛИН ГАНЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
Варна
ПРОТОКОЛ № 28/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "ВОЛАН" ЕООД
2. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
3. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
4. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЛАДИМИР ВЕНКОВ  О: ДА 1
2 ДИМИТЪР МИТЕВ  О: ДА 2
3 ЯНЧО ЯНЧЕВ  О: ДА 2
4 МИХАИЛ МИХАЙЛОВ  О: ДА 2
5 КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ  О: 1 Не се явил;
6 ВЕСЕЛИН ГОСПОДИНОВ  О: ДА Ц: ДА 3
7 ИВАН ТОДОРОВ  Ц: ДА О: ДА 3
8 ЛЪЧЕЗАР СИМЕОНОВ  О: НЕ Ц: НЕ 3
9 КРАСИ КРЪСТЕВ  Ц: ДА О: ДА 3
10 МЕТИН ШУАИБОВ  О: ДА Ц: НЕ 4
11 КРАСИМИР КОЛЕВ  Ц: ДА О: ДА 4
12 СВЕТОЗАР ЙОРДАНОВ  О: ДА Ц: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 29/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "ВОЛАН" ЕООД
2. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
3. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АДРИАН РУСЕВ  О: ДА 1
2 ДАМЯН ИВАНОВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
3 ДИМИТЪР КАНДОВ  О: ДА 2
4 ЙОРДАН КОСТАДИНОВ  О: НЕ 2
5 ДИМЧО ЦАНЕВ  О: ДА 2
6 ВАСИЛ ВАСИЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
7 ИВЕЛИН ИВАНОВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
8 ПЛАМЕН ЯНКОВ  О: ДА 3
9 РУМЕН ЙОЛОВ  О: ДА 3
10 МИРОСЛАВ ДОБРЕВ  О: ДА 3
11 ЙОРДАН КАРТАЛОВ  О: ДА 3
12 КАРАМФИЛ КАРАМФИЛОВ  О: ДА 2
Велико Търново
ПРОТОКОЛ № 24/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "ЮРОДРАЙВ" ООД
2. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
3. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
4. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РОСТИСЛАВ ТОДОРОВ  О: ДА 1
2 СТЕФКА ЦОНЕВА  О: ДА 2
3 БОТЬО САМОДУМОВ  О: НЕ 3
4 ИВАН ИВАНОВ  О: НЕ 3
5 ВЕСЕЛИН ПАВЛЕВ  Ц: ДА О: ДА 4
Видин
ПРОТОКОЛ № 22/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
2. "АВТОСТАРТ - ВЕЛИКИН" ЕООД
3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
4. "ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА-ВИДИН" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРАСИМИР НИКОЛОВ  О: ДА 1
2 МИЛЕН БОРИСОВ  О: ДА 2
3 ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ  О: НЕ 3
4 ОЛЕГ ТРИФОНОВ  О: ДА 2
5 ПАВЕЛ ТОШЕВ  О: ДА 4
Враца
ПРОТОКОЛ № 35/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
2. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТИХОМИР ГЕРГОВ  Ц: ДА 1
2 ГРИГОР ПЕТКОВ  1: ДА О: ДА 2
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ  О: ДА 1
Габрово
ПРОТОКОЛ № 18/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Габрово, ИААА - ГАБРОВО
1. "ЮРОДРАЙВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАСИЛ НИКОЛОВ  О: ДА 1
Добрич
ПРОТОКОЛ № 27/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: НЕ 1
2 ИЛИАН ИЛИЕВ  О: ДА 1
3 КРАСИМИР ЦАНЕВ  О: ДА 1
4 НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ  О: ДА 1
5 ЕРКАН ИБРЯМ  О: ДА 1 Грешно име в протокола;
ПРОТОКОЛ № 28/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "ДЖИ ЕЙ СПИЙД" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕСЕЛИН ЛАЗАРОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
Кюстендил
ПРОТОКОЛ № 16/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
1. "ВЛАДИ КАР" ЕООД
2. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
3. "МАЦА - МВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
2 РАДОСЛАВ СТОЯНИКОВ  О: ДА 1
3 ТОНИ ШУЛЕВ  О: ДА 2
4 ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 3
Монтана
ПРОТОКОЛ № 14/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИЛИЯН ИЛИЕВ  О: ДА 1
2 ПЛАМЕН ГРИГОРОВ  О: ДА 1
3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ  О: ДА 1
4 ИВО БОРИСОВ  О: ДА 1
5 ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 15/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНАТОЛИ ИЛИЯНОВ  О: ДА 1 Грешно име в протокола;
2 ИВО ВЛАДИМИРОВ  О: ДА 1: ДА 1
3 РАДОСТИН ДРАГИЕВ  О: ДА 1
Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 22/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "ЮРОДРАЙВ" ООД
2. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
3. "АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР ИЛИЕВ  О: ДА 1
2 ИВАН ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
3 ИВАН ПЕЙЧЕВ  О: НЕ Ц: НЕ 3
4 КОСТАДИН ЙОТОВ  О: ДА Ц: ДА 3
5 ПЛАМЕН ИЛИЕВ  О: ДА Ц: ДА 3
6 НИКОЛАЙ ЕЛЕНКИН  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 23/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
2. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТОЙЧO ЯКИМОВ  О: НЕ 1 Грешно име в протокола;
2 ПЕТКО МОМЕКОВ  Ц: ДА О: ДА 2
Перник
ПРОТОКОЛ № 14/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Перник, ИААА - ПЕРНИК
1. "СКОРПИОН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
Плевен
ПРОТОКОЛ № 24/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "ВАТОНИ ВН" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАЛЯ СВИЛЕНСКА  Ц: ДА О: ДА 1
2 ГЕОРГИ ГАНОВСКИ  О: ДА 2
3 БОРИСЛАВ БОРИСОВ  О: ДА 2
4 ПЕТЪР ПЕТРОВ  О: НЕ 2
5 ДАНЧО ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
6 ДЕТЕЛИН ХРИСТОВ  Ц: НЕ О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 25/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИЛИЯН АНДРЕЕВ  О: 1 Не се явил;
2 МАРТИН ЙОРДАНОВ  О: ДА 1
3 СТЕЛИЯН АСЕНОВ  О: ДА Ц: НЕ 1
Пловдив
ПРОТОКОЛ № 29/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АИТ" ООД
2. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
3. "ПАУНОВ" ЕООД
4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
5. "КАП - 19" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ НЕДЯЛКОВ  О: ДА 1
2 РАНГЕЛ ГАЙДАДЖИЙСКИ  О: ДА Ц: ДА 1
3 НЕДЯЛЧО ГЮЗЕЛЕВ  О: ДА 2
4 ВАКЛУШ ЙОРДАНОВ  О: ДА 2
5 СТОИЛ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 3
6 ПАВЕЛ КИСОВ  Ц: ДА О: ДА 4
7 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА О: ДА 4
8 КРАСИМИР МАМАКОВ  Ц: НЕ О: ДА 4
9 ДАНАИЛ ЛАСКОВ  Ц: ДА 7: ДА О: ДА 1: ДА 5
10 ФИЛИП РАНДЕЛОВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 30/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АТАНАС ПАВЛОВ  О: ДА 1
2 ГЕОРГИ ДАНОВ  О: ДА 1
3 МАРИН НИКОЛАЕВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 1
4 ПАВЕЛ ИВАНОВ  О: ДА 1
5 ЯНЧО ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
6 СЕВДАЛИН МАРКОВ  О: ДА 1: НЕ 1
7 НИКОЛАЙ ИВАНОВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
Разград
ПРОТОКОЛ № 21/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МЕРДАН ЯКУБОВ  О: ДА 1
2 ЕРДЖАН АХМЕД  О: ДА 1
3 ДАНАИЛ ДАЙНОВ  О: ДА 1
4 СЕЧКИН САЛИЕВ  О: ДА 1
5 ХРИСТО НИКОЛОВ  Ц: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 22/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 11:15
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ХИТКО РХ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МЕХМЕД САЛИЕВ  О: ДА 1
Русе
ПРОТОКОЛ № 39/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "БРАТОЕВ И БОРИСОВ" ООД
2. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
3. "НИКОЛОВ 2011" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ДИЯНА ГЕОРГИЕВА  О: ДА 1
3 АНТОН АСЕНОВ  О: ДА 2
4 МИРОСЛАВ ЧЕРВЕНКОВ  О: ДА 3
5 АЙДЪН АЛИЕВ  О: ДА 3
6 ИЛХАН ЮСМЕНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 40/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
2. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
3. "ХРИСТОВ 2008" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  1: ДА О: ДА 1
2 БЮЛЕНТ ГАЙТАНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
3 ВЕНЦИСЛАВ ЯНКОВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 ГЕОРГИ БАЛЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
5 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 3
Силистра
ПРОТОКОЛ № 16/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ГИАРА"   ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРАСИМИР НЕДЕВ  О: ДА 1
2 СЕВГИН ХАСАН  О: 1 Не се явил;
3 САМЕТ СЕИД  О: ДА 1
Сливен
ПРОТОКОЛ № 24/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЯНА ДОЧЕВА  О: ДА 1
2 ИВАН АНДОНОВ  О: ДА 1
3 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 1
4 ГЮНГЬОР ЕМИНОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 25/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "ДИАНА КАР" ЕООД
2. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
3. "СКОРПИОН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИТКО ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1: НЕ Ц: ДА 1
2 ЯВОР ДИЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 ХАЛИЛ ХАСАНОВ  Ц: НЕ О: ДА 2
4 ГОСПОДИН МУТАФЧИEВ  О: НЕ 3 Грешно име в протокола;
Смолян
ПРОТОКОЛ № 11/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Смолян, ИААА - СМОЛЯН
1. "ЛИДЕР - В - 51" ЕООД
2. "АБАДЖИЕВИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ ЩЕРЕВ  О: ДА 1
2 СЛАВЧО ХАДЖОВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 БОРИСЛАВ МАДЖАРОВ  О: ДА 1
София
ПРОТОКОЛ № 63/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
2. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
3. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
4. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
5. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ  Ц: 1 Не се явил;
2 МАРТИН ТОМОВ  О: ДА 1
3 ЮЛИЯН ТОДОРОВ  О: 2 Не се явил;
4 МИТКО ИЛОВ  Ц: НЕ О: НЕ 3
5 ХРИСТО ЦВЕТАНОВ  1: ДА 4
6 ИВАЙЛО ПАЧОВ  О: 1 Не се явил;
7 КОСТАДИН ИЛИЕВ  О: ДА 1
8 МАРТИН РАЙЧЕВ  О: ДА 1
9 ЦВЕТАН ЗЛАТЕВ  О: ДА 1
10 ЛЮБЕН ПОПОВ  О: ДА Ц: ДА 1
11 СВЕТОСЛАВ СПАСОВ  1: ДА О: ДА Ц: НЕ 5
ПРОТОКОЛ № 64/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
2. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
3. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
4. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
5. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
6. "ЛАВОР" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИЛИЯН ПЕТКОВ  О: ДА 1
2 ЙОРДАН БЕЛИЧАНСКИ  Ц: ДА О: ДА 2
3 ЛЮБЕН ИСАКОВ  О: 3 Не се явил;
4 ИЛИЯН ЖИВИН  О: 4 Не се явил;
5 ДИМИТЪР КРЪСТЕВ  О: ДА Ц: НЕ 5
6 МОМЧИЛ ДИМИТРОВ  О: ДА 6
7 ВИКТОР ВЕЛИЧКОВ  О: ДА 6
ПРОТОКОЛ № 65/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КУНЧО ТЕНЧЕВ  О: ДА 1
2 ИВАЙЛО СИМЕОНОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 66/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "АЕБТРИ - СЕРВИЗ И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР" ЕООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
3. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
4. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
5. "РОСЕН - 85" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОРИСЛАВ БОРИСОВ  О: ДА 1
2 СИМЕОН ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
3 ВИТАЛИ ЧЕРНЕВ  О: 3 Не се явил;
4 МАРИЯ ДЖУМАЙЛИЕВА  О: 3 Не се явил;
5 ПЕТЯ НИКОЛОВА  О: 3 Не се явил;
6 ПИРИНКА ВИШАНИНА  О: 3 Не се явил;
7 ТАНЯ ГЕОРГИЕВА  О: 3 Не се явил;
8 АЛБЕНА ИВАНОВА  О: 3 Не се явил;
9 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА  О: 3 Не се явил;
10 ЦЕЦКА ЯДКОВА  О: 3 Не се явил;
11 ГРИГОР ВАСЕВ  Ц: 4 Не се явил;
12 ДАФИН ЦВЕТКОВ  Ц: ДА О: ДА 5
13 ПЛАМЕН ГЕНЧЕВ  О: ДА 5
ПРОТОКОЛ № 67/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
2. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
2 ЗАХАРИ ВЕСЕЛИНОВ  О: ДА 1
3 СЛАВИ РАНОВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
4 ИВАЙЛО ПАВЛОВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
5 ИВО ГРЪНЧАРОВ  Ц: ДА О: ДА 2
6 ЦВЕТАН ВЕНКОВ  О: ДА Ц: НЕ 2
7 ВЛАДИМИР СТОЯНОВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
Стара Загора
ПРОТОКОЛ № 25/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "ПАУНОВ" ЕООД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ГРАМОВ  О: НЕ 1
2 ПЛАМЕН ПАСКАЛЕВ  О: ДА 1
3 ЛЮБОМИР ПАСКАЛЕВ  О: ДА 1
4 ЙОРДАН ЙОРДАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1: ДА 1
5 АНГЕЛ АНГЕЛОВ  О: НЕ 1
6 ЗЛАТИН ЛАТЕВ  О: ДА 2
7 АНТОН ТОНЧЕВ  О: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 26/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "ДАНАИЛ ДИМИТРОВ И СИЕ" ООД
2. "ДЖИ ЕЙ СПИЙД" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ХРИСТО ХРИСТОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ТЕОДОР КОЗОВСКИ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ПЕТЪР ВАСИЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
Търговище
ПРОТОКОЛ № 26/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СУНАЙ ИБРЯМОВ  О: ДА 1
2 БЕЙНУР ИСМАИЛОВ  О: ДА 1
3 СВИЛЕН ТАСКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 ЕНВЕР ХАСАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 27/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТОЙНЕ СТОЯНОВ  О: ДА 1
2 МАРТИН НЕДЕВ  О: ДА 1
Хасково
ПРОТОКОЛ № 32/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "ТАХО 2012" ООД
2. "РИМПОПОВ 2009" ЕООД
3. "НИДЕЛ 68" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ  О: ДА 1
2 ПЕТКО МИРЧЕВ  О: ДА Ц: НЕ 2
3 АНТОН СТОЯНОВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 2
4 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 3
5 ИВАН НАЛБАНТОВ  О: ДА Ц: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 33/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "ТАХО 2012" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРАСИМИР ХАНДЖИЕВ  О: НЕ 1
2 ВЕСЕЛИН ИВАНОВ  О: ДА 1
3 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
4 МАРИН МАРИНОВ  О: ДА 1
5 ТОДОР ДИМИТРОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 34/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "КАЛПАКОВ" ЕООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНТОН ЛАЗАРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 КРАСИМИР ПАВЛОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
3 ГОРАН ГОСПОДИНОВ  О: НЕ 1
4 СТАНИСЛАВ ТЯНКОВ  О: ДА 2
5 НИКОЛАЙ МИНЧЕВ  О: ДА 2
Шумен
ПРОТОКОЛ № 26/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН ИВАНОВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
2 МИЛЕН КАТРЕВ  О: ДА 1
3 АТАНАС ЖЕЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 1
5 ИЛИЯ ИЛИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 27/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
2. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ХРИСТО МЛАДЕНОВ  О: 1 Не се явил;
2 ГЕОРГИ СТАВРЕВ  О: ДА Ц: ДА 1: ДА 1
3 ИВАЙЛО РАДНЕВ  О: ДА 2
4 СИМЕОН СИМЕОНОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 28/16.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 16.06.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. "ВАЛИКАР 1" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЙХАН ДЖАФЕРОВ  О: ДА 1