02.06.2022
Благоевград
ПРОТОКОЛ № 22/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
2. "МОБИЛЕ - 2020" ООД
3. "АВС-Е" ЕООД
4. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЛЕКСАНДАР ИЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ВАЛЕНТИН ВАЛЕОВ  Ц: ДА О: ДА 2
3 ЖИВКО ЖЕЛЕВ  О: НЕ 3
4 АТАНАС СТАНОЕВ  Ц: ДА 3
5 АЛЕКСАНДЪР ГРАМАТИКОВ  О: ДА 1
6 ЮЛИЙ МУНГЬОВ  О: ДА 4
7 МАРТИН БАЧЕВ  О: ДА 3
8 ОСМАН КАМБУРОВ  О: НЕ Ц: НЕ 2
9 ХРИСТО НИКОЛОВ  О: ДА Ц: ДА 1
Бургас
ПРОТОКОЛ № 44/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
2. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НЕНЧО ДИПАЯРОВ  1: ДА Ц: ДА 1
2 ТОДОР ЙОРДАНОВ  1: ДА 2
3 ДИМИТЪР ЛИБОВ  О: 2 Не се явил;
4 ДИМИТЪР ПИШЕВ  О: НЕ 1: НЕ 1
5 АТАНАС АРАБАДЖИЕВ  О: ДА 1
6 ГЕОРГИ БОРИСОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 45/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ИВОНТИ" ЕООД
2. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
3. "ЮРОДРАЙВ" ООД
4. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕРЕДЖЕБ МЕХМЕДАЛИ  Ц: ДА О: ДА 1
2 НИКОЛАЙ ВЪЛЧЕВ  О:  Ц: 2 Не се явил;
3 ЖЕЧО ДЕЛЧЕВ  О: ДА 3
4 ДОНКО ИВАНОВ  Ц: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 46/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ТОНИ - 71" ЕООД
2. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АХМЕД ЮМЕР  О: ДА Ц: ДА 1
2 ДАНИЕЛ КИРОВ  Ц:  7:  1:  О: 2 Не се явил;
3 ИВАН БОЕВ  О: 2 Не се явил;
4 КРАСЕН ЧАКЪРОВ  О:  Ц: 2 Не се явил;
5 ИЛИЯН ИЛИЕВ  О: 2 Не се явил;
6 ПАНАЙОТ КОКАЛДЖИЕВ  Ц:  О: 2 Не се явил;
Варна
ПРОТОКОЛ № 26/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
2. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МАРТИН ХРИСТОВ  О: ДА 1
2 ИВАЙЛО ЯНАКИЕВ  О: ДА 1
3 ТОДОР БОЖКОВ  О: ДА 1
4 ФАЗЛЪ ФАЗЛЪ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 27/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КАРАМФИЛ КАРАМФИЛОВ  О: НЕ 1
2 ИВЕЛИН ИВАНОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
3 ИВАН ЛАЗАРОВ  Ц: ДА 1
Велико Търново
ПРОТОКОЛ № 23/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНТОН ВАНЧЕВ  О: ДА 1
2 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1: ДА 1
3 СТАНИСЛАВ АНГЕЛОВ  Ц: ДА О: ДА 1
Видин
ПРОТОКОЛ № 21/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
2. "АВТОСТАРТ - ВЕЛИКИН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СЕДЕФЧО ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
2 ИВАН ИВАНОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
3 РОСЕН ВЪЛЧЕВ  О: ДА 1
4 АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ  О: ДА 2
Враца
ПРОТОКОЛ № 34/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "АТЛАС 6504" ООД
2. "АВТОШКОЛА РИ - АВТО" ЕООД
3. "МАЦА - МВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЛЪЧЕЗАР ДОНЧЕВ  О: ДА 1
2 ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ  О: ДА Ц: НЕ 1
3 ТИХОМИР ГЕРГОВ  О: ДА 2
4 ИВАН ИЛИЕВ  1: ДА Ц: ДА О: ДА 1
5 ПЛАМЕН НИКОЛОВ  Ц: ДА О: ДА 3
Габрово
ПРОТОКОЛ № 17/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Габрово, ИААА - ГАБРОВО
1. "ДЕСИТА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КАЛОЯН МАРКОВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 1
Добрич
ПРОТОКОЛ № 26/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 1
2 ПЕТЪР ПЕТРОВ  О: НЕ 1
3 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: НЕ 1
4 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 1
5 ДЯНКО НИКОЛОВ  О: ДА 1
Кюстендил
ПРОТОКОЛ № 15/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
1. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РУМЕН КРУМОВ  1: ДА Ц: ДА 7: ДА 1
Монтана
ПРОТОКОЛ № 13/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
2. "АВТОШКОЛА РИ - АВТО" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОРИСЛАВ ГАВРИЛОВ  1: 1 Не се явил;
2 ИЛИЯН ИЛИЕВ  О: НЕ 1
3 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА 1
4 ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ  О: 1 Не се явил;
5 БОРИСЛАВ НИКОЛОВ  1: ДА О: ДА 2
Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 21/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
2. "АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СВЕТОСЛАВ ЧОРОЛЕЕВ  О: ДА 1
2 НИКОЛАЙ КОЙЧЕВ  Ц: ДА 2 Грешно име в протокола;
3 СТОЙЧO ЯКИМОВ  О: НЕ 1 Грешно име в протокола;
Плевен
ПРОТОКОЛ № 23/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РОСЕН ПАРАШКЕВОВ  О: ДА 1
2 МАРТИН ЙОРДАНОВ  О: НЕ 1
3 ГЕОРГИ СИМЕОНОВ  О: ДА 1
4 ФРАНЦ ПЕТКОВ  Ц: ДА 1
5 ИЛИЯН АНДРЕЕВ  О: НЕ 1
6 СТЕЛИЯН АСЕНОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
Пловдив
ПРОТОКОЛ № 27/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "АВТОСТАРТ - В" ЕООД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АИТ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОРИС ФОТЕВ  Ц: ДА 1
2 ЙОРДАН АНТОНОВ  Ц: ДА 1
3 ПЕТКО ДИМИТРОВ  Ц: ДА 1
4 РОСЕН ГЕНОВ  Ц: ДА 1
5 МИРОСЛАВ ЛАЛОВ  О: ДА 2
6 СТОЙЧО МИЛЕВ  О: ДА 3
7 МАТЕЙ УЗУНОВ  О: ДА 2
8 ПЕТЪР КАРАДЖОВ  О: ДА 2
9 БОРИСЛАВ ТАШЕВ  О: ДА 2
10 ВИКТОР НАЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
11 ДОЙЧО СТОЯНОВ  О: ДА 1: ДА Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 28/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
4. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
5. "ТРАНСИНГ" АД
6. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
7. "БОТЬО КИРОВ - 55" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТЕФАН ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 МИЛЕН КЕРИМОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ГЕОРГИ НИНОВ  О:  Ц: 2 Не се явил;
4 ПЕТЪР ПЕТКОВ  Ц: ДА 3
5 НИКОЛАЙ ИВАНОВ  Ц: НЕ О: НЕ 4
6 АТАНАС ФИДАНОВ  О: ДА 5
7 ПЕТЪР ЗАПРЯНОВ  О: ДА Ц: ДА 5
8 РАДОСЛАВ ГЕРГАНОВ  О: 6 Не се явил;
9 ВАЛЕРИ ПЕТКОВ  О: ДА 7
Разград
ПРОТОКОЛ № 19/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВИКТОР ИЛИЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 20/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 11:15
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТАНДЖУР ЯКУБОВ  О: ДА 1
2 МЕРДАН ЯКУБОВ  О: НЕ 1
3 ЖИВКО ЖИВКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 ПЛАМЕН ИВАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
5 СТИЛИЯН ГИЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
Русе
ПРОТОКОЛ № 37/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "БРАТОЕВ И БОРИСОВ" ООД
2. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ХАЙРИ АЛИШ  О: ДА 1
2 МИХАИЛ ДИМИТРОВ  Ц: ДА 1
3 НИКОЛАЙ МИНКОВ  Ц: ДА 2
4 ЕВТИМ ЕВТИМОВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 ЕМИЛ ЕЛЕНЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
6 СВЕТЛИН ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 38/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЦВЕТЕЛИНА ЦАНЕВА  О: ДА Ц: ДА 1
Сливен
ПРОТОКОЛ № 23/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "АВС АВТО" ООД
2. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КИРО КИРОВ  1: НЕ О: НЕ 1
2 ДИМЧО КОСТАДИНОВ  О: ДА 2
3 ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ  О: ДА 2
София
ПРОТОКОЛ № 60/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "ЮРОДРАЙВ" ООД
2. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
3. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
4. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МАТЕЙ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
2 АСЕН НИКОЛОВ  Ц: 2 Не се явил;
3 ХРИСТО ЦВЕТАНОВ  О: ДА 1: НЕ Ц: ДА 3
4 ПАНАЙОТ ОДЖАКОВ  Ц: ДА О: ДА 4
5 МИТКО ИЛОВ  Ц: НЕ О: НЕ 4
ПРОТОКОЛ № 61/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
2. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
3. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
4. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
5. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
6. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НЕНЧО КАРААТАНАСОВ  О: ДА 1
2 МАРТИН ФИЛИПОВ  О: ДА 1
3 РАДОСЛАВ ЗЛАТЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
4 ЛЮБОМИР КОСТОВ  Ц: ДА О: ДА 3
5 ХРИСТО НИКОЛОВ  О: ДА Ц: ДА 4
6 КАЛОЯН ГОСПОДИНОВ  О: ДА 1
7 ЕМИЛ ИВАНОВ  О: ДА 5
8 БОРИСЛАВ РАНКОВ  О: ДА Ц: ДА 6
9 НАЙДЕН НАЙДЕНОВ  Ц: ДА О: ДА 6
10 МИТКО КАЛФОВ  О: ДА Ц: ДА 6
ПРОТОКОЛ № 62/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "АЕБТРИ - СЕРВИЗ И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОРИСЛАВ БОРИСОВ  О: НЕ 1
2 ВЕНЦИСЛАВ ТОНЧЕВ  О: ДА 1
Стара Загора
ПРОТОКОЛ № 24/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "ПАУНОВ" ЕООД
2. "ДАНАИЛ ДИМИТРОВ И СИЕ" ООД
3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
4. "БЕЧ-У" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЪЛЧО ВАСЕВ  1: ДА 1
2 АЛЕКСАНДЪР КОЕВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 2
3 ВЕСЕЛИН СЛАВОВ  1: ДА 2
4 ПЕНЧО ТУРЛАКОВ  Ц: ДА 3
5 НИКОЛАЙ ПИСКОВ  Ц:  О: 3 Не се явил;
6 ИВАН ГРАМОВ  О: НЕ 1
7 ПЕТЪР ЗАБУНОВ  О: ДА 4
Търговище
ПРОТОКОЛ № 25/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
2. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВЕЛИН КОЛЕВ  О: ДА 1
2 ВАСИЛ ДИМИТРОВ  Ц: ДА 2
3 НУРХАН ЗЕКЕРИЕВ  О: ДА 1
4 ХАККЪ ЕРЕДЖЕБОВ  О: ДА 2
Хасково
ПРОТОКОЛ № 29/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "РИМПОПОВ 2009" ЕООД
2. "ТАХО 2012" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ  О: ДА 1
2 МАРК ДОБРЕВ  О: ДА 1
3 ВИОЛЕТА ИВАНОВА  О: ДА 1
4 СТОЙЧО ПЕЙКОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 30/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "НИДЕЛ 68" ЕООД
2. "ТАХО 2012" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КАНЮ МАТЕВ  О: ДА 1
2 МАРИН ИВАНОВ  О: ДА 2
3 МЕХМЕД МЕХМЕД  О: ДА 2
4 ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ  О: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 31/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТАНИСЛАВ ТЕНЧЕВ  О: ДА 1
2 ДИМИТЪР КОЛЕВ  Ц: ДА 1
Шумен
ПРОТОКОЛ № 24/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БЕРКАНТ МУСТАНОВ  О: ДА 1
2 ПЛАМЕН ИВАНОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
3 РЕШАТ РЕДЖЕБ  О: ДА Ц: ДА 1
4 МИЛЕН КАТРЕВ  О: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 25/02.06.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 02.06.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ  О: ДА 1