26.05.2022
Благоевград
ПРОТОКОЛ № 20/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "МОБИЛЕ - 2020" ООД
2. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ОСМАН КАМБУРОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
2 НИКОЛАЙ СТОЯНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 ЮРИ ТАСЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
4 ЛЮБЕН РАДКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 21/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 14:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "АВС-Е" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЖИВКО ЖЕЛЕВ  О: НЕ 1
2 АТАНАС СТАНОЕВ  Ц: НЕ О: ДА 1
3 АЛЕКСАНДЪР КЛИСУРСКИ  О: ДА Ц: ДА 1
4 КИРИЛ КЛИСУРСКИ  Ц: ДА О: ДА 1
5 ДИМИТЪР КЪРКОВ  О: ДА 1
Бургас
ПРОТОКОЛ № 39/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
2. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ  О: ДА 1
2 СТАНИСЛАВ КОВАЧЕВ  1: ДА 2
3 ДОНКО ИВАНОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
4 АТАНАС ЖЕЛЕВ  О: ДА 2
5 ТОДОР ЙОРДАНОВ  1: НЕ О: ДА 2
6 СТОЯН КОКАЛДЖИЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
7 ЕМИЛ ГОСПОДИНОВ  О: ДА 2
8 МЕХМЕД МЕХМЕД  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 40/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИЛИЯН ХРИСТОВ  О: ДА 1: ДА Ц: ДА 1
2 АНДРЕЙ НАЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 БИСЕР БОНЕВ  О: ДА 1
4 РУМЕН РАЙКОВ  О: ДА 1
5 РАДОСЛАВ КОЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
6 ТОДОР СТЕФАНОВ  О: НЕ 1
7 ИВАН ГЕОРГИЕВ  1: ДА О: ДА 1
8 ЖЕКО ЖЕКОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 41/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ТОНИ - 71" ЕООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ХРИСТО НЕДЯЛКОВ  7: ДА 1
2 ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ  О: ДА 1
3 НЕНКО НИКОЛОВ  О: 1 Не се явил;
4 ПЛАМЕН КУЦАРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
5 ИВАН АНДОНОВ  Ц: ДА 1
6 КИРО КОСТАДИНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 42/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 15:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
2. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ ВЪЛЧЕВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
2 ДИМИТЪР ПИШЕВ  1:  О: 2 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 43/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 16:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН ПЕТРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
Варна
ПРОТОКОЛ № 24/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
2. "ВОЛАН" ЕООД
3. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН ЯНКОВ  О: 1 Не се явил;
2 МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ  О: 2 Не се явил;
3 ВЛАДИМИР ВЕНКОВ  О: 2 Не се явил;
4 НИКОЛАЙ ЦВЕТИЛОВ  О: 2 Не се явил;
5 ДИМО ГАГИЛОВ  О: ДА Ц: ДА 2
6 КАЛОЯН ПЕТКОВ  Ц: ДА 3
7 ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ  О: ДА 3
8 ГОЧО ПЕТКОВ  О: ДА 3
9 МИЛЕН ДИМИТРОВ  О: ДА 3
10 ТОДОР БОЖКОВ  О: НЕ 3
11 МИТХАТ ВЕЛИЕВ  О: ДА Ц: ДА 3
12 СТАНИМИР ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 25/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
2. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТОДОР ТОДОРОВ  О: ДА 1
2 ТОДОР ПОПОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ЯНКО ЯНКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 ИВАН НИКОЛОВ  О: НЕ 1
5 СИМЕОН ДОЧЕВ  О: ДА Ц: НЕ 1
6 НИКОЛАЙ ТОДОРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
7 МИЛЕН КАЛЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
8 СИЛВЕСТЪР ДИМИТРОВ  7: ДА О: ДА Ц: ДА 1: ДА 1
9 ИВАН ЛАЗАРОВ  Ц: НЕ О: ДА 2
Велико Търново
ПРОТОКОЛ № 22/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "АВТОШКОЛА ШОФЬОР"  ЕООД
2. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
3. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕМИЛ ЕМИЛОВ  Ц: ДА 1
2 МИЛЕН ТАНАНЕЕВ  О: 2 Не се явил;
3 ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ  О: ДА 3
4 КРАСИМИР ТРЕНДАФИЛОВ  О: ДА 3
Видин
ПРОТОКОЛ № 20/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАЛЕРИ ВАСИЛЕВ  О: ДА 1
2 РОСЕН ВЪЛЧЕВ  О: 1 Не се явил;
Враца
ПРОТОКОЛ № 32/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
3 НИКОЛАЙ ТАБАШКИ  Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 33/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГАЛИН ЙОШЕВ  О: НЕ 1
2 НАСКО НЕЦОВ  О: ДА 1
3 ЦВЕТАН ПЕТКОВ  О: ДА 1
4 СВЕТЛИН ПЕНДОВ  О: ДА 1
5 ЙОВАНОВИЧ СРДЖАН  О: ДА 1 Грешно име в протокола;
6 АНГЕЛ АНГЕЛОВ  О: 1 Не се явил;
Габрово
ПРОТОКОЛ № 16/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Габрово, ИААА - ГАБРОВО
1. "СВЕТОСЛАВ ЦАНКОВ-МС" ЕООД
2. ЕТ "КАМТ - КРАСИМИР КОСТОВ"
3. "ОПИДА 88" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПАВЛИН ТОРЛАШКИ  О: ДА 1
2 НИКОЛАЙ МАВРОДИЕВ  О: ДА 2
3 ВЕСЕЛИН МАРИНОВ  О: ДА 3
Добрич
ПРОТОКОЛ № 25/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТАНКО ИВАНОВ  О: ДА 1
2 МИТКО ВАСИЛЕВ  О: ДА 1
3 ПЛАМЕН ТОДОРОВ  О: ДА 1
4 ДЯНКО НИКОЛОВ  О: НЕ 1
Кърджали
ПРОТОКОЛ № 11/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кърджали, ИААА - КЪРДЖАЛИ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ФЕРИДУН ИСМАИЛ  О: ДА 1
2 МИРЧО ХАДЖИЙСКИ  Ц: ДА 1: ДА О: ДА 1
3 ВАСКО ИВАНОВ  О: ДА 1
Кюстендил
ПРОТОКОЛ № 14/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
1. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РУМЕН АСЕНОВ  О: ДА 1
2 ЮРИЙ НАЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 КРАСИМИР НЕЩАМСКИ  О: ДА Ц: ДА 1
Ловеч
ПРОТОКОЛ № 12/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 10:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ловеч, ИААА - ЛОВЕЧ
1. "АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА"
2. ЕТ "КАМТ - КРАСИМИР КОСТОВ"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 1
2 БИСЕР КОЦЕВ  О: ДА 2
3 ВЕЛИ АЛИЕВ  О: 2 Не се явил;
4 ДРАГОМИР ТОДОРОВ  О: ДА 2
Монтана
ПРОТОКОЛ № 12/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИЛИЯН АВРАМОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 БОРИСЛАВ ГАВРИЛОВ  О: ДА 1: НЕ 1
3 ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ  1: ДА О: ДА 1
4 ТОДОР ИЛИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
5 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: НЕ 1
Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 19/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ХРИСТО ХРИСТОСКОВ  О: ДА 1
2 БОЙЧО БОЙЧЕВ  О: 1 Не се явил;
3 ПЕТЪР КЬОСЕВ  О: 1 Не се явил;
4 СТОЙЧO ЯКИМОВ  О: НЕ 1 Грешно име в протокола;
ПРОТОКОЛ № 20/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ КОЙЧЕВ  Ц: НЕ О: ДА 1 Грешно име в протокола;
2 АТАНАС ТАЛИГАРОВ  О: ДА 1
3 ГЕОРГИ РОБОВ  О: ДА 1: ДА 1
Перник
ПРОТОКОЛ № 13/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Перник, ИААА - ПЕРНИК
1. "ИВАЙЛО ТЕМЕЛКОВ М" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РАДОСТИН ГРИГОРОВ  О: НЕ 1: НЕ Ц: НЕ 1
2 РОСЕН БЛАГОЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ИСКРЕН КАМБУРОВ  О: ДА 1
Плевен
ПРОТОКОЛ № 21/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "ДИАНА-ШАНС 70" ЕООД
2. "ШАНС АД 2022" ЕООД
3. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ  О: НЕ 1
2 АТАНАС АСЕНОВ  О: ДА 2
3 КРЪСТЬО КРЪСТЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 ЦВЕТОМИР ХРИСТОВ  О: ДА 2
5 ЕВЕЛИН ТАЧЕВ  О: ДА 3
6 ПЛАМЕН ПРЕДОВ  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 22/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЦВЕТОМИР ДАВИДОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ИЛИЯН АНДРЕЕВ  О: 1 Не се явил;
3 ФРАНЦ ПЕТКОВ  О: ДА Ц: НЕ 1
4 ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ  О: ДА Ц: ДА 1
Пловдив
ПРОТОКОЛ № 25/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ  О: ДА 1
2 ИВАН СЕМОВ  О: ДА 1
3 СТОЯН КАМБУРОВ  О: ДА 1
4 БОРИСЛАВ ТАШЕВ  О: НЕ 1
5 ДИМИТЪР ХРИСТЕВ  О: ДА 1
6 ПЕТЪР КАРАДЖОВ  О: НЕ 1
7 ИЛИЯ ШОПОВ  О: ДА Ц: ДА 1
8 МАРИН МАРИНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
9 ИВАН ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
10 СТЕФАН ЩЕРЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
11 ПЕТЪР ПЕТКОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 26/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ВЛАХОВИ" ООД
2. "СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ-ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450"
3. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АИТ" ООД
5. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ  1: НЕ Ц: ДА О: ДА 1
2 ЖЕЛЯЗКО КАТРАНДЖИЕВ  1: ДА 2
3 ИВЕТА НИКОЛОВА  1: 2 Не се явил;
4 ГАЛИН ГЮРОВ  1: ДА 2
5 ИВАН НАНКИН  О: НЕ 3
6 РАДОСТИН МИТЕВ  О: ДА Ц: ДА 4
7 СИМЕОН МИНЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 3
8 КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ  О: ДА Ц: ДА 3
9 АТАНАС ЛАТЕВ  Ц: ДА О: ДА 3
10 АЛЕКСАНДЪР КАЦАРОВ  Ц: ДА О: ДА 5
Разград
ПРОТОКОЛ № 17/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ЮРОДРАЙВ" ООД
2. "ТОТАМА" ЕООД
3. "ХИТКО РХ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДЖУНЕЙТ ШЕРИФ  О: ДА 1
2 ИЛИЯ ИЛИЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 СТОЯН СТОЯНОВ  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 18/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 11:15
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЛИ ЮСУФОВ  О: ДА 1
2 ВИКТОР ИЛИЕВ  О: НЕ 1
3 ЕРДЖАН АХМЕД  О: НЕ 1
4 ИХСАН КЯЗИМ  О: ДА 1
5 АЙДЖАН САБРИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
Русе
ПРОТОКОЛ № 33/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ-ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450"
2. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
3. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
4. "РУЛАН" ООД
5. "ХРИСТОВ 2008" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИТКО ПЕТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 1
2 СТИЛИЯН СТЕФАНОВ  Ц: ДА 2
3 МИРОСЛАВ ВЪЛЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О:  1: 3 Не се явил;
5 АТАНАС БЛАЖЕВ  7: ДА О: ДА 4
6 ФАИК ФАИК  О: ДА 5
ПРОТОКОЛ № 34/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "УЦ БЪЗОВСКИ" ООД
2. "УЦ БЪЗОВСКИ" ООД
3. "БРАТОЕВ И БОРИСОВ" ООД
4. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЦВЕТЕЛИН ГЕНОВ  О: ДА 1
2 АНГЕЛ СТЕФАНОВ  Ц: ДА 2
3 НИКОЛАЙ МОТКОВ  О: ДА Ц: ДА 2
4 МИХАИЛ ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: НЕ 3
5 ЕФТИМ ЕФТИМОВ  О: НЕ Ц: НЕ 3 Грешно име в протокола;
6 БОЯН ГЕОРГИЕВ  О: ДА Ц: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 35/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
2. "ХРИСТОВ 2008" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЖУРВЕН ЕШРЕФ  О: ДА 1
2 БОЯН СТОЕВ  О: ДА 1
3 ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ  О: ДА 2
4 ЦВЕТОМИР ЦАНЕВ  О: ДА 2
5 ЦВЕТЕЛИНА ЦАНЕВА  Ц:  О: 1 Недопуснат;
6 ЯВОР ПЕНЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 36/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТАНИМИР ПЕТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
Силистра
ПРОТОКОЛ № 15/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ГИАРА"   ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
Сливен
ПРОТОКОЛ № 22/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
2 ДИМЧО КОСТАДИНОВ  О: НЕ 1
3 АНГЕЛ КАРАНЕШЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
Смолян
ПРОТОКОЛ № 10/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Смолян, ИААА - СМОЛЯН
1. "АБАДЖИЕВИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СВЕТОСЛАВ ПАВЛОВ  Ц: ДА 1
София
ПРОТОКОЛ № 55/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
2. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
3. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
4. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
5. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
6. "АЕБТРИ - СЕРВИЗ И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ  Ц: 1 Не се явил;
2 ПЕТЪР ГАЙДАРОВ  Ц: ДА 2
3 ГРИГОР ВАСЕВ  Ц: 3 Не се явил;
4 ИВАЙЛО КАПАНЪКОВ  О: ДА 4
5 ИВАН ТОМОВ  Ц: ДА 1
6 БОРИСЛАВ ТОДОРОВ  1: ДА 5
7 РАДОСЛАВ ГЕРГАНОВ  О: 4 Не се явил;
8 ИЛИАН СТАМЕНОВ  О: 4 Недопуснат;
9 МИРОСЛАВ РАЙЧЕВ  О: ДА 1: ДА 2
10 РУМЕН ЖЕКОВ  1: ДА 2
11 ПЕТЪР АТАНАСОВ  Ц: ДА О: ДА 2
12 РАДОСТИН ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 6 Грешно име в протокола;
ПРОТОКОЛ № 56/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
2. "ЛАВОР" ЕООД
3. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
4. "АНГЕЛОВА ДРАЙВИНГ АКАДЕМИ" ЕООД
5. "АНГЕЛОВА ДРАЙВИНГ АКАДЕМИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНТОН ТОДОРОВ  Ц: ДА 1
2 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА 1
3 РУСЛАН ПЕНЕВ  О: ДА 2
4 МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА О: ДА 3
5 АНГЕЛ ВЕЛКОВСКИ  О: ДА Ц: ДА 3
6 ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ  Ц: ДА О: ДА 3
7 СВЕТЛАН КИРЯЧКО  О: ДА Ц: ДА 3
8 АСЕН НИКОЛОВ  Ц: 1 Не се явил;
9 ГЕОРГИ ЦЕКОВ  О: ДА 4
10 ВАЛЕРИ СТОЯНОВ  О: НЕ 5
11 НЕНЧО КАРААТАНАСОВ  О: НЕ 1
12 РАДОСТИН МИЛЕВ  О: ДА 1
13 РУМЯНА СТОЯНОВА  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 57/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
2. "АНГЕЛОВА ДРАЙВИНГ АКАДЕМИ" ЕООД
3. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
4. "ИЛИЕВАУТО М" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ РИМПЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 БОРИС ВЕНЕВ  О: ДА 2
3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ  О: ДА 3
4 ПЕТЪР КУКУШЕВ  1: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 58/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
2. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
3. "АЕБТРИ - СЕРВИЗ И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР" ЕООД
4. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
5. "РОСЕН - 85" ООД
6. "ЛАВОР" ЕООД
7. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАСИЛ ТЕНЕВ  О: 1 Не се явил;
2 ДЕЯН ГЕОРГИЕВ  О: 1 Не се явил;
3 ДИМИТЪР ПЕТРОВ  О: 2 Не се явил;
4 ИЛИЯН ИВАНОВ  Ц: 3 Не се явил;
5 ПЕТЪР СТАНКОВ  О: ДА 4
6 КРАСИМИР КИТАНОВ  О: ДА 4
7 ПЛАМЕН ИВАНОВ  О: ДА 5
8 ХРИСТО ДОЧЕВ  О: ДА 5
9 ДИМИТЪР ТАСКОВ  О: ДА 5
10 МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 5
11 ПЕТЪР МАРКОВ  Ц: ДА О: ДА 6
12 ЕМИЛ ДИМИТРОВ  О: ДА 7
13 СТОЯН НИКОЛАКОВ  Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 59/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
3. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
4. "ИЛИЕВАУТО М" ЕООД
5. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
6. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАЛЕРИ БУДЖАШКИ  О: ДА 1
2 ВИТАЛИ ЧЕРНЕВ  О: 2 Не се явил;
3 ЕВГЕНИ СТОЕВ  Ц:  О: 3 Не се явил;
4 РОСЕН РАДЕВ  О: ДА 4
5 РУМЕН ЧОТРЕВ  Ц: ДА О: ДА 5
6 МЕХМЕД МАХМУДЧИЕВ  Ц: ДА О: ДА 5
7 РАДОСЛАВ ЗЛАТЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 5
8 БОЙКО МАРИНОВ  О: НЕ 6
9 БОЙКО БАЧЕВ  О: НЕ 6
10 ПЕТЯ НИКОЛОВА  О: 2 Не се явил;
11 МАРТИН ФИЛИПОВ  О: 3 Не се явил;
12 АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 3
Стара Загора
ПРОТОКОЛ № 22/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
2. "ПАУНОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЕНЧО ТУРЛАКОВ  1: ДА О: ДА 1
2 ИВАН БОЙНОВ  Ц: НЕ О: ДА 2
3 БЕЛЧО БЕЛЧЕВ  О: ДА 2
4 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА 2
5 АТАНАС КАМБУРОВ  О: ДА Ц: ДА 2
6 ВЪЛЧО ВАСЕВ  1: НЕ О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 23/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "БЕЧ-У" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НЕНО ДРАГАНОВ  О: ДА 1
2 МИЛЕН ДИМИТРОВ  О: ДА 1
3 КРАСИМИР СТАНЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 МАРИН МАРИНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
5 КОСТА КОСТОВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 1
6 ТРИФОН ТРИФОНОВ  Ц: ДА 1: ДА О: ДА 1
7 ПЕТЪР ШОПОВ  О: ДА 1: ДА 1
Търговище
ПРОТОКОЛ № 22/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН НЕДЯЛКОВ  О: НЕ 1
2 ЪШЪК ДУРМУШ  О: ДА 1
3 РУСАН МИТЕВ  О: ДА 1
4 ЕРТАШ ЧАЙЛЯКОВ  О: ДА 1
5 ИВЕЛИН КОЛЕВ  О: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 23/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 10:40
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ДАКИДА" ООД
2. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГАЛИН СТАНЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ВАСИЛ ДИМИТРОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
3 ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
4 НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
5 НУРХАН ЗЕКЕРИЕВ  О: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 24/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МЕРТАН МУСТАФА  О: ДА Ц: НЕ 1
Хасково
ПРОТОКОЛ № 26/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "РИМПОПОВ 2009" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ КОЛЕВ  1: НЕ Ц: НЕ О: ДА 1
2 РУМЕН СУЛАЙ  О: ДА 1
3 ДИМИТЪР НИКОЛОВ  О: ДА 1
4 РАЙКО РАЙКОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 27/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "ТАХО 2012" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ПУШКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 28/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЯНКО ИВАНОВ  О: ДА 1
2 ДИМИТЪР КОЛЕВ  О: ДА 1
3 БЮРХАН ЮСЕИН  Ц: ДА 1: ДА 1
Шумен
ПРОТОКОЛ № 22/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН БОЧЕВ  Ц: ДА 1
2 ДИМИТЪР КИБРИТЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 СВЕТОСЛАВ ГАТЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 23/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАЛЕНТИН ТИХОМИРОВ  О: ДА 1
2 МИРОСЛАВ МИХАЙЛОВ  О: ДА 1
3 ПЛАМЕН ЦВЕТКОВ  О: ДА 1
4 ГИНЧО ГИНЕВ  О: ДА 1
Ямбол
ПРОТОКОЛ № 7/26.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 26.05.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ямбол, ИААА - ЯМБОЛ
1. "ДИАНА КАР" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТАНИМИР КАЛЧЕВ  О: ДА 1
2 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА 1
3 СТОЯН БОНЕВ  О: ДА 1
4 МИТКО ГЕОРГИЕВ  1: НЕ Ц: НЕ О: НЕ 1