12.05.2022
Благоевград
ПРОТОКОЛ № 18/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
2. "МОБИЛЕ - 2020" ООД
3. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ХРИСТОВ  О: ДА 1
2 ПЕТЪР ХРИСТОВ  О: ДА 1
3 БОРИС ПЛАВЧЕВ  О: ДА 1 Грешно име в протокола;
4 ГОРАН ВЕЛКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 БОРИС КАНАТОВ  Ц: ДА О: ДА 1
6 АТАНАС ЧЕПЕРКОВ  Ц: ДА О: ДА 2
7 ВАЛЕНТИН ЧАУШЕВ  О: ДА 2
8 ЮЛИЙ МУНГЬОВ  О: НЕ 3
9 ИЛИАН ГЕОРГИЕВ  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 19/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 14:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
3. "АВС-Е" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН ПОЮКОВ  О: ДА 1
2 ЗДРАВКО ТАРАНИНОВ  О: ДА 1
3 ГЕОРГИ ДЖАМОВ  О: ДА 2
4 СТЕФАН ЛАЗАРОВ  О: ДА 3
5 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  Ц: НЕ О: ДА 3
6 ДАНИЕЛ ЦАНКОВ  О: ДА 3
7 АЛЕКСАНДЪР МАНДАЖИЕВ  О: ДА 3
8 ЖИВКО ЖЕЛЕВ  О: 3 Не се явил;
Бургас
ПРОТОКОЛ № 36/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
2. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
3. "ИВОНТИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РАДОСТИН СТАНКОВ  О: ДА 1
2 САШО НИКОЛОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 АТАНАС ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 СТАНИСЛАВ КОВАЧЕВ  О: ДА 1: НЕ 1
5 СТОЯНКА ПЕЕВА  О: ДА 1
6 НЕНЧО ДИПАЯРОВ  О: ДА 2
7 МАРИН МАРИНОВ  Ц: ДА О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 37/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "БРИЗ 2002" ЕООД
2. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНДРЕЙ НАЧЕВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
2 КРАСИМИР МИНЧЕВ  О: ДА 1
3 ГЕНКО РАЧЕВ  О: ДА 1
4 ПЕТКО САПУНДЖИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
5 ЯНКО ВАСИЛЕВ  О: ДА 1: ДА 1
6 ИЛИЯН ХРИСТОВ  О:  1:  Ц: 1 Не се явил;
7 ПЛАМЕН ПЕТРОВ  О:  Ц: 2 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 38/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ТОНИ - 71" ЕООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
3. "ПАУНОВ" ЕООД
4. "ИВОНТИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН КУЦАРОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
2 ТОДОР ТОДОРОВ  Ц: ДА 2
3 ГЕОРГИ БЪЧВАРОВ  О: НЕ 3
4 РУХИ ЮЗЕИР  О: ДА Ц: ДА 4
Варна
ПРОТОКОЛ № 22/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
2. "ВОЛАН" ЕООД
3. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДАНИЕЛ ОВЧАРОВ  О: 1 Не се явил;
2 ЖИВКО ДИМИТРОВ  О: 1 Не се явил;
3 КАЛОЯН ПЕТКОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
4 НЕДЕЛЧО СИМЕОНОВ  О: НЕ 1
5 ДИМИТЪР ДИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
6 ЯНКО АТАНАСОВ  О: 1 Не се явил;
7 ТОДОР ТОДОРОВ  О: ДА 1
8 МИЛЕН ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
9 СТАНИМИР СТАНЕВ  О: ДА 2
10 ПЕТЪР НЕДЕЛЧЕВ  О: ДА 3
11 НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 23/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРАСИМИР КРЪСТЕВ  О: ДА 1
2 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
3 ВЕСЕЛИН МАРИНОВ  О: ДА 1
4 ЕВГЕНИЙ ЯКОВ  Ц: ДА 1
5 ЕВГЕНИ ЛАЗАРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
6 СТЕФАН ВЪЛЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
Велико Търново
ПРОТОКОЛ № 20/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
2. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАЛЕРИ ТАСЕВ  О: ДА 1
2 ПЛАМЕН КОТЕВ  О: ДА 1
3 ХАСАН ХАСАНОВ  О: ДА 1
4 ВАЛЕНТИН РАЙКОВ  О: ДА 2
5 МАРТИН КАЧАУНОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 21/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "АВТОШКОЛА ШОФЬОР"  ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ЕМИЛ ЕМИЛОВ  О: ДА 1
3 НИКОЛА ПЪНЕВСКИ  Ц: ДА 1
Видин
ПРОТОКОЛ № 19/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "АВТОСТАРТ - ВЕЛИКИН" ЕООД
2. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
3. "ВСД-ШАНС-Л. ЦВЕТКОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РОБЕРТО ТИНЧОВ  О: ДА 1
2 НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ  О: ДА 1
3 МИЛЕН ВЕРГИЛОВ  О: ДА 2
4 ИВАЙЛО ВЕСЕЛИНОВ  О: НЕ 3
Враца
ПРОТОКОЛ № 30/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "АПИС - 91 - МЛАДЕНОВ И СИЕ" СД
2. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
3. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНАТОЛИ ХРИСТОФОРОВ  О: 1 Не се явил;
2 ИВАН КРЪСТЕВ  О: ДА 2
3 НИКОЛАЙ ТАБАШКИ  О: ДА 3
4 АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 31/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ АНАСТАСОВ  Ц: ДА 1
2 БОГОМИЛ МЛАДЕНОВ  О: НЕ 1
3 КИРИЛ ЖИВКОВ  О: ДА 1
4 ИВАЙЛО ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
Габрово
ПРОТОКОЛ № 14/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Габрово, ИААА - ГАБРОВО
1. "СВЕТОСЛАВ ЦАНКОВ-МС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ИВАНОВ  1: ДА О: ДА 1
2 ПАВЛИН ТОРЛАШКИ  О: НЕ 1
3 ТИХОМИР ЯКОВ  Ц: ДА 1
4 ХРИСТО ШОПОВ  Ц: 1 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 15/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 14:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Габрово, ИААА - ГАБРОВО
1. "ДЕСИТА" ЕООД
2. "ОПИДА 88" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИЛИЯН НИКОЛАЕВ  О: ДА 1
2 МИТКО НОЕВ  О: ДА 1
3 ПЛАМЕН БЕНЕВ  О: ДА 2
Добрич
ПРОТОКОЛ № 24/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРАСИМИР КИРИЛОВ  О: НЕ 1
2 НЕДЯЛКО НЕДЕЛЧЕВ  О: ДА 1
3 РУМЕН ЛЮЦКАНОВ  О: ДА 1
4 МИРОСЛАВ МИТЕВ  Ц: НЕ О: ДА 1: ДА 1
Кърджали
ПРОТОКОЛ № 10/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кърджали, ИААА - КЪРДЖАЛИ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КОСТА ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
2 ТУНДЖАЙ ИСМАИЛ  О: ДА 1
Кюстендил
ПРОТОКОЛ № 13/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
2. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЛБЕНА ИВАНОВА  О: 1 Не се явил;
2 ЛАЗАР ЛАЗАРОВ  О: ДА 2
3 ДОБРИ ИЛИЕВ  О: ДА 2
Ловеч
ПРОТОКОЛ № 11/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 10:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ловеч, ИААА - ЛОВЕЧ
1. ЕТ "КАМТ - КРАСИМИР КОСТОВ"
2. "ШАНС АД 2022" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТАНИСЛАВ ЯРОСЛАВОВ  О: ДА 1
2 ВАСИЛ ВЕЛЧЕВ  Ц: ДА 1
3 ДРАГОМИР ТОДОРОВ  О: 1 Не се явил;
4 БОРИС ПЕНЕВ  О: ДА 2
Монтана
ПРОТОКОЛ № 11/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРАСИМИР ИВАНОВ  О: НЕ 1
Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 17/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
3. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР ДОЙЧЕВ  О: ДА 1
2 ЦЕЦКА ЯДКОВА  О: 2 Не се явил;
3 РАДОСТИН БАКЪРОВ  О: ДА 3
4 БОЙЧО БОЙЧЕВ  О: НЕ 1
5 ЛУКО ГЛУХАРОВ  О: ДА 1
6 ЛЮБЕН МАРИНКОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 18/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "СКОРПИОН" ЕООД
2. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
3. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
4. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЛЕКСАНДЪР САМУИЛОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ДИМИТЪР РЪДЖОВ  О: ДА 2
3 БИСЕР БАНЧЕВ  О: ДА 3
4 ПЕТЪР МАДЖАРОВ  О: 4 Не се явил;
5 ЮЛИАН АТИПОВ  О: ДА 4
Перник
ПРОТОКОЛ № 12/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Перник, ИААА - ПЕРНИК
1. "СКОРПИОН" ЕООД
2. "ИВАЙЛО ТЕМЕЛКОВ М" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТАНИСЛАВ АСЕНОВ  О: ДА 1
2 ТОДОР ТОДОРОВ  О: ДА 2
Плевен
ПРОТОКОЛ № 20/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "ВАТОНИ ВН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИНКО ГРИГОРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
Пловдив
ПРОТОКОЛ № 23/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
2. "КАП - 19" ЕООД
3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
4. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
5. "БОТЬО КИРОВ - 55" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ИВАНОВ  Ц: 1 Не се явил;
2 ВАЛЕНТИН БУНДОВ  Ц: ДА 1: ДА О: ДА 2
3 НИКОЛАЙ МИНЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 3
4 РАДКО РАДКОВ  О: ДА 3
5 БОЖИДАР СТЕФАНОВ  О: ДА 3
6 ВЛАДИСЛАВ КИСЬОВ  О: ДА 3
7 ДЖЕЛИЛ МЮСЛЮМ  О: ДА 4
8 АЗИЗ БЕКЯР  О: ДА 5
9 АНДРЕЙ АНЗЪРСКИ  Ц: ДА О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 24/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "ТРАНСИНГ" АД
2. "АВТОСТАРТ - В" ЕООД
3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АИТ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН КЪРШЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 БОРИС ФОТЕВ  О: ДА 2
3 КРЪСТЬО ГЕШЕВ  О: ДА 2
4 ПЕТКО ДИМИТРОВ  О: ДА 2
5 СТОЯН ЯНКОВ  О: ДА 3
6 БЕЛЧО БЕЛЧЕВ  О: НЕ 3
Разград
ПРОТОКОЛ № 15/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ХИТКО РХ" ЕООД
2. "ЮРОДРАЙВ" ООД
3. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ШЕРМИН ШЮКРИ  О: 1 Не се явил;
2 ДЖУНЕЙТ ШЕРИФ  О: НЕ 2
3 МЕТИН МУСТАФОВ  О: ДА 1
4 МУСТАФА АКИФ  О: ДА Ц: ДА 3
5 АЙДЪН РАМАДАН  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 16/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 11:15
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СЕЗЕР ОСМАН  О: ДА 1
2 ИСМАИЛ ИСМАИЛ  О: ДА 1
3 НИКОЛАЙ РАЙКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 ИЛИЯ ИЛИЕВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
Русе
ПРОТОКОЛ № 31/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
2. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
3. "ХРИСТОВ 2008" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТАНИМИР ПЕТРОВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
2 МИРОСЛАВ ВЪЛЧЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
3 АТАНАСКА ДИМОВА  О: ДА 1
4 ВАЛЕНТИН ЦАНЕВ  О: ДА 1
5 ГЕОРГИ ИВАНОВ  О: ДА 2
6 ВЕНЦИСЛАВ ЦОНЕВ  О: 3 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 32/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "БРАТОЕВ И БОРИСОВ" ООД
2. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
3. "УЦ БЪЗОВСКИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИХАИЛ ДИМИТРОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
2 ПАВЛИН СТОИЛОВ  О: ДА 1
3 ХРИСТО АТАНАСОВ  О: ДА 1
4 СТИЛИЯН СТЕФАНОВ  О: ДА Ц: НЕ 2
5 АТАНАС АНТИМОВ  О: ДА 3
Силистра
ПРОТОКОЛ № 14/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕСЕЛИН ИВАНОВ  О: НЕ 1
2 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
3 ЕРДИНЧ ОСМАН  О: ДА 1
4 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ  О: ДА 1
5 СЛАВЧО СЛАВОВ  О: ДА 1
Сливен
ПРОТОКОЛ № 20/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "РОЛЕКС" ЕООД
2. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИРОСЛАВ МАРИНОВ  О: ДА 1
2 НИКОЛАЙ ТЕРЗИЕВ  О: ДА 2
3 СТЕФАН КАРАСТОЯНОВ  О: ДА 2
4 ИВАН КИРОВ  О: ДА 2
5 ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 21/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ХАСАН ЧАУШЕВ  О: ДА 1
2 ФИРДЕС ЧАУШЕВА  О: ДА 1
3 РЮКИЕ ЧАУШЕВА  О: ДА 1
4 СТЕФАН ИВАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
Смолян
ПРОТОКОЛ № 9/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Смолян, ИААА - СМОЛЯН
1. "АБАДЖИЕВИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЛЕКСЕЙ КИРЮЛЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 СЛАВЧО ЧЕРВЕНКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
София
ПРОТОКОЛ № 50/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
2. "ИЛИЕВАУТО М" ЕООД
3. "ЮРОДРАЙВ" ООД
4. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
5. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
6. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ  Ц: НЕ О: ДА 1
2 АЛЕКС ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА 1
3 ПЕТЬО ИЛИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 ДИНКО ВАСЕВ  Ц: НЕ О: ДА 2
5 БОРИС ГРИГОРОВ  О: ДА 3
6 НИКОЛАЙ ЦЕКОВ  О: ДА Ц: ДА 4
7 ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ  О: ДА 4
8 ЕМИЛИЯН ЙОРДАНОВ  О: ДА 4
9 ВАСИЛ ВАСИЛЕВ  Ц: ДА 5
10 АЛЕКСАНДЪР СИМОВ  О: ДА 6
11 ПЕТЪР ГАЙДАРОВ  О: ДА Ц: НЕ 6
12 ЕМИЛ ИВАНОВ  1: ДА О: ДА 6
13 ПЕТЪР ПЕТРОВ  1: ДА О: ДА 6
ПРОТОКОЛ № 51/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
2. "ЛАВОР" ЕООД
3. "БОТЬО КИРОВ - 55" ЕООД
4. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АСЕН ТРАЙКОВ  О: ДА 1
2 ИЛИЯ РАШЕВСКИ  О: ДА 2
3 ЛЪЧЕЗАР ТРИФОНОВ  О: ДА 1
4 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ  Ц: НЕ О: ДА 1
5 ХРИСТО ХРИСТОВ  О: ДА 3
6 АНТОН ТОДОРОВ  О: ДА 4
7 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1: НЕ 4
8 ИЛИАН СТАМЕНОВ  О: 4 Не се явил;
9 АНТОН ТОДОРОВ  О: ДА Ц: НЕ 1
10 НИКОЛАЙ ЛУКАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 52/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
2. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
3. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРИСТИАН КИРИЛОВ  О: ДА 1
2 ВАСИЛ ДИМИТРОВ  О: ДА 7: ДА 2 Грешно име в протокола;
3 ХРИСТО ДРАГАНОВ  О: НЕ 3
4 ИВАЙЛО КАПАНЪКОВ  О: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 53/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "ДАКИДА" ООД
2. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
3. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
4. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РУМЕН ВУЧЕВ  Ц: ДА 1
2 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О:  Ц: 2 Не се явил;
3 БОЙКО МАРИНОВ  О: 3 Не се явил;
4 ГЕОРГИ ПАВЛОВ  О: ДА 3
5 БЛАГОВЕСТ МИЛАНОВ  О: НЕ 3
6 ВИТАЛИ ЧЕРНЕВ  О: 4 Не се явил;
7 АНДРЕЙ НАЦЕВ  О: ДА 1: ДА 2
8 БОРИСЛАВ ТОДОРОВ  О: ДА 1: НЕ 2
9 ИВАН ИВАНОВ  1: ДА О: ДА 2
10 КРАСИМИР МЕТОДИЕВ  1: ДА О: ДА 2
11 МЕТОДИ МЕТОДИЕВ  О: ДА 1: ДА 2
12 СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ  1: ДА О: ДА 2
13 СТАНИСЛАВ НЕНКОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 54/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ТОМОВ  О: ДА Ц: НЕ 1
Стара Загора
ПРОТОКОЛ № 21/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "ДАНАИЛ ДИМИТРОВ И СИЕ" ООД
2. "ПАУНОВ" ЕООД
3. "БЕЧ-У" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НЕВЕН ЧЕШМЕДЖИЕВ  7: ДА 1
2 ЗДРАВКО ТОТЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
3 АСАН БАМБАЛ  О: ДА 3
4 СТАНИМИР ШИПКОВЕНСКИ  О: ДА 3
5 КРАСИМИР ПЕТРОВ  Ц: ДА О: ДА 3
6 ЙОРДАН ОРЕШКОВ  Ц: ДА О: ДА 3
Търговище
ПРОТОКОЛ № 20/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЮЛИЯН РАЧЕВ  О: ДА 1
2 ТАНЕР ХАСАН  О: ДА 1
3 ТРИФОН АНГЕЛОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ПЛАМЕН ПЕТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 ШЕФКИ ЮСЕИНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 21/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МЕХМЕД МЕХМЕДОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 МЮЗЗЕТ МУСТАФОВ  Ц: ДА О: ДА 1
Хасково
ПРОТОКОЛ № 24/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "ЮРОДРАЙВ" ООД
2. "ТАХО 2012" ООД
3. "РИМПОПОВ 2009" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АТАНАС СТОЯНОВ  О: ДА 1
2 ИВАН ИВАНОВ  О: НЕ 2
3 ИВАН АНДРЕЕВ  О: ДА 3
4 ГЕОРГИ СЛАВОВ  Ц: ДА 2
5 ГЕОРГИ КАШЕРОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 25/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИЛЕН МАРИНОВ  О: ДА 1
2 БЮРХАН ЮСЕИН  О: ДА 1
3 ГЕОРГИ ИЛИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
Шумен
ПРОТОКОЛ № 20/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. "ВАЛИКАР 1" ЕООД
2. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕРГИН МОЛЛА  О: ДА 1
2 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ  О: ДА 1
3 СЕЗГИН МЕХМЕДОВ  О: ДА 2 Грешно име в протокола;
4 СЕВДАЛИ ХАСАНОВ  О: ДА 2
5 МЮСА АХМЕД  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 21/12.05.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 12.05.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН БОЧЕВ  Ц: НЕ О: ДА 1
2 АДРИАН ВАСИЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ИВАЙЛО ЕЛКОВ  О: ДА 1
4 ИВАН МИТЕВ  О: ДА 1