28.04.2022
Благоевград
ПРОТОКОЛ № 16/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "МОБИЛЕ - 2020" ООД
2. "АВС-Е" ЕООД
3. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
4. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
5. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЙОРДАН КАИКОВ  О: ДА 1
2 МИХАИЛ ГОЦЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 НИКОЛАЙ ЛУЛЕЙСКИ  О: ДА 2
4 ИВАН ЯНОВ  О: 2 Не се явил;
5 МЕТОДИ КАМБИТОВ  О: ДА 2
6 ЛЮБОМИР МИРЧЕВ  О: ДА 3
7 КЯМУРАН АДИЛОВ  Ц: ДА 4
8 ДИМИТЪР ТОПОВИЧАРОВ  О: ДА 5
ПРОТОКОЛ № 17/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 14:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГРИГОР ЦВЕТКОВ  О: 1 Не се явил;
2 МАЛИН АНГЕЛОВ  О: 1 Не се явил;
3 АНТОН УЗУНОВ  О: 1 Не се явил;
4 ЦВЕТАН ДИМИТРОВ  О: 1 Не се явил;
5 КРИСТИЯН КРЪСТЕВ  О: 1 Не се явил;
6 АЛЕКСАНДЪР ХВАЛЕВ  О: 1 Не се явил;
Бургас
ПРОТОКОЛ № 33/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
2. "ЮРОДРАЙВ" ООД
3. "ПАУНОВ" ЕООД
4. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД
5. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИХАИЛ САЛЛАКОВ  О: ДА 1
2 МАРИЯН ДИМОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 СТЕФАН ТОДОРОВ  О: ДА 2
4 ГЕОРГИ БЪЧВАРОВ  О: 3 Не се явил;
5 НИЯЗИ АХМЕД  О: ДА 4
6 ЖИВКО ВЕЛИКОВ  Ц: ДА О: ДА 5
7 АНГЕЛ АНДРЕЕВ  О: ДА 5
ПРОТОКОЛ № 34/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЖЕЛЯЗКО ДУЧЕВ  О: ДА 1
2 ЙОЗАЛ ДУРСУН  О: ДА 1
3 ЯНКО КИРЯКОВ  1: ДА О: ДА 1
4 ПЕТЪР АНГЕЛОВ  1: ДА 1
5 БОЖИН ДИМИТРОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 35/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ИВОНТИ" ЕООД
2. "ТОНИ - 71" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНГЕЛ КАРАДИМОВ  О: ДА 1
2 ХРИСТО НЕДЯЛКОВ  1: ДА 2
3 КРУМ ИНДЖОВ  Ц: ДА О: ДА 2
Варна
ПРОТОКОЛ № 21/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "ЮРОДРАЙВ" ООД
2. "ВОЛАН" ЕООД
3. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
4. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ОЛЕГ ЧЕКАЛ  О: ДА 1
2 ДИМИТЪР ТОДОРОВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 СВЕТОСЛАВ БАДЖАКОВ  7: ДА О: ДА 2
4 ЮЛИЯН АНГЕЛОВ  О: ДА 3
5 НИКОЛАЙ ШИКОВ  О: ДА 4
Велико Търново
ПРОТОКОЛ № 18/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
2. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 РУМЕН РАДЕВ  О: ДА 1
3 ИЛКО СИМЕОНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 19/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "СВЕТОСЛАВ ЦАНКОВ-МС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТИХОМИР ЯКОВ  Ц: НЕ 1
2 ХРИСТО ИВАНОВ  Ц: ДА 1
3 СТАНИМИР ПЕНЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 ИВАН ИВАНОВ  О:  1: 1 Не се явил;
Видин
ПРОТОКОЛ № 17/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЦВЕТАН ЙОСИФОВ  О: ДА 1
2 ОГНЯН ИВАНОВ  О: ДА 1
3 ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВ  О: 1 Не се явил;
4 ДОБРОМИР ТРИФОНОВ  О: ДА 1
5 НИКОЛАЙ НАКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 18/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ВСД-ШАНС-Л. ЦВЕТКОВ" ЕООД
2. "АВТОСТАРТ - ВЕЛИКИН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОРИСЛАВ ПЕТРОВ  О: ДА 1
2 НИКОЛАЙ МАРИНОВ  О: ДА 2
Враца
ПРОТОКОЛ № 27/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "АТЛАС 6504" ООД
2. "МАЦА - МВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВИКТОР ДУЦОВ  Ц: ДА 1
2 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА 1
3 ВЕСЕЛИН БЪРДАРСКИ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 28/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ АНАСТАСОВ  Ц: НЕ 1
2 ЧАВДАР АСЕНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 29/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "АПИС - 91 - МЛАДЕНОВ И СИЕ" СД
2. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ  7: ДА 1
2 СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ  7: ДА 1
3 ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ  О: НЕ 1
4 НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ  О: НЕ Ц: НЕ 2
Добрич
ПРОТОКОЛ № 22/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КЛИМЕНТ СТЕФАНОВ  О: НЕ 1
2 ТИХОМИР ПАВЛОВ  О: ДА 1
3 ЕЛЕНА ПАВЛОВА  О: ДА 1
4 СВИЛЕН СТОЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 23/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИРОСЛАВ КЕРАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 АТАНАС АТАНАСОВ  1: ДА 1
Кърджали
ПРОТОКОЛ № 9/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кърджали, ИААА - КЪРДЖАЛИ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НЕЖДЕТ МЮМЮНАЛИ  О: ДА 1
2 КОСТА ГЕОРГИЕВ  О: НЕ 1
3 ВАЛЕНТИН КЕХАЙОВ  О: ДА 1
Кюстендил
ПРОТОКОЛ № 12/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
1. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
2. "ВЛАДИ КАР" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТАНИСЛАВ ВЛАХОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ВЕЛЬО АПОСТОЛОВ  Ц: ДА 2
3 ЛЮБОМИР НИКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
Ловеч
ПРОТОКОЛ № 8/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 10:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ловеч, ИААА - ЛОВЕЧ
1. "АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА"
2. "СВЕТОСЛАВ ЦАНКОВ-МС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
2 МАЛИН СИМЕОНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ВАНЬО БАБЕРКОВ  О:  Ц: 2 Не се явил;
4 ХРИСТО ШОПОВ  Ц: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 9/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ловеч, ИААА - ЛОВЕЧ
1. ЕТ "КАМТ - КРАСИМИР КОСТОВ"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТАНИСЛАВ ЯРОСЛАВОВ  О: НЕ 1
2 ВАСИЛ ВЕЛЧЕВ  Ц: НЕ О: ДА 1
3 ИВАН ДАЧОВСКИ  Ц: ДА О: ДА 1
4 КАМЕН ЛАТОВСКИ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 10/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 15:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ловеч, ИААА - ЛОВЕЧ
1. ЕТ "КАМТ - КРАСИМИР КОСТОВ"
2. "ШАНС АД 2022" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГРАДИМИР ДАКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ИВАЙЛО ПЕТКОВ  О: ДА 1
3 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 1
4 ИВАН ПЕТКОВ  О: ДА 2
Монтана
ПРОТОКОЛ № 10/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
2. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТРАЦИМИР КРЪСТЕВ  О: ДА 1
2 ВЛАДИМИР ГРИГОРОВ  О: ДА 1: ДА 1
3 ИВО БОРИСОВ  О: 1 Не се явил;
4 ВЕНЦЕСЛАВ АЛЕКСИЕВ  О: ДА 1
5 КИРИЛ ГЕОРГИЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 15/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА"
2. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНГЕЛ ТОШКИН  О: ДА 1
2 СТОЯН БАЙГЪНОВ  О: НЕ 1
3 ДИМИТЪР ДОЙЧЕВ  О: НЕ 2
4 НИКОЛА НИКОЛОВ  О: ДА 2
5 НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ  О: ДА 2
6 ЙОРДАН КАРАТАШЕВ  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 16/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАСИЛ БОЯНОВ  О: ДА 1
2 ПЕТЬО КОЗАРЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
Перник
ПРОТОКОЛ № 11/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Перник, ИААА - ПЕРНИК
1. "СКОРПИОН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОЖИДАР ВИДЕНОВ  О: ДА 1
Плевен
ПРОТОКОЛ № 18/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "ШАНС АД 2022" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НЕВЯН ВЪЛКАНОВ  О: 1 Не се явил;
2 ХРИСТО ДАСКАЛСКИ  О: ДА 1
3 БОРИС ПЕНЕВ  О: 1 Не се явил;
4 АНГЕЛ САВОВ  О: ДА 1
5 ДЕЯН ДЕКОВ  Ц: ДА 2
6 ПЛАМЕН БЪРЗЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 19/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "ШАНС АД 2022" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МАРИН АНГЕЛОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 БЛАГОВЕСТ КОЛАРОВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
Пловдив
ПРОТОКОЛ № 21/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
2. "БОТЬО КИРОВ - 55" ЕООД
3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
4. "КАП - 19" ЕООД
5. "АВТОСТАРТ - В" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ  7: ДА 1
2 ПЕТКО МАДЖАРСКИ  О: ДА 1
3 САЛЧО САЛЧЕВ  О: ДА 2
4 ХРИСТО ВЕЛИНОВ  О: ДА 3
5 ГЕОРГИ КРЪСТЕВ  О: ДА 3
6 ИВАН ЖИГОВЕЧКИ  О: НЕ 4
7 ДИМИТЪР ЧАКЪРОВ  О: ДА 5
8 НИКОЛАЙ МИНЧЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 3
9 ДОЧО ПЕТКОВ  О: ДА 2
10 МИЛЕН МАЛИНОВ  О: 2 Не се явил;
11 ВЛАДИМИР ГУНЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 22/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АИТ" ООД
2. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
2 ИВАН ГЕРЕНСКИ  О: ДА 1
3 ИВАН ЖЕЛЕВ  О: ДА 1
4 АНГЕЛ УЗУНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
Разград
ПРОТОКОЛ № 13/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 БАСРИ АХМЕД  Ц: ДА О: ДА 1
3 ТОДОР ПЕНЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ХРИСТО КИРИЛОВ  Ц: ДА 1
5 МОМЧИЛ МЕТОДИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 14/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 11:15
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ХИТКО РХ" ЕООД
2. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИЛХАН ХЮСЕИН  О: ДА 1
2 ШЕРМИН ШЮКРИ  О: НЕ 1
3 САДЪК ЮМЕРОВ  О: ДА 1
4 ЮЗКАН МЕДЖИД  О: ДА 1
5 МЛАДЕН ИВАНОВ  О: ДА 2
Русе
ПРОТОКОЛ № 28/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ХРИСТОВ 2008" ООД
2. "ХРИСТОВ 2008" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ХРИСТО ХРИСТОВ  Ц: 1 Не се явил;
2 КРАСИМИР ТОДОРОВ  О: ДА 2
3 ЕРГИН ЕФРАИМОВ  О: ДА 1
4 ДЕСИСЛАВ ЙОРДАНОВ  О: ДА 1
5 ИВАЙЛО КАЛИНОВ  О: ДА 1
6 ПЛАМЕН ПЕТКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 29/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
2. "ХРИСТОВ 2008" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЛАДИМИР ВЕЛИКОВ  О: ДА 1
2 ПЛАМЕН ГАНЕВ  О: ДА 1 Грешно име в протокола;
3 ДИМИТЪР КОСТОВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 МИЛИВОЙ ВАНЧОВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 НИКОЛАЙ МИНКОВ  О: ДА Ц: НЕ 1
6 СТИЛИЯН СТЕФАНОВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 30/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "УЦ БЪЗОВСКИ" ООД
2. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
3. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ЦЪРЦОРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 МИРОСЛАВ ГЛУШКОВ  О: ДА 2
3 ИВЕЛИН ЖЕЛЕВ  7: ДА 3
Силистра
ПРОТОКОЛ № 13/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
2. "ХИКС ХРИСТОВ 77" ЕООД
3. "ГИАРА"   ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН ДИМОВ  О: ДА 1
2 ВЕСЕЛИН ИВАНОВ  О: 1 Не се явил;
3 ДЖАНЕР МУРАД  О: ДА 2
4 ДЖАНЕР КЕМАЛ  О: ДА 3
Сливен
ПРОТОКОЛ № 18/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "АВС АВТО" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИАН ДИНЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 19/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР ДРАГИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 МИТКО ЯНКОВ  О: 1 Не се явил;
3 КРАСИМИР КРУМОВ  О: ДА 1
4 ГЕОРГИ ИВАНОВ  О: ДА 1
5 НИКОЛА НИКОЛОВ  О: НЕ 1
Смолян
ПРОТОКОЛ № 8/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Смолян, ИААА - СМОЛЯН
1. "АБАДЖИЕВИ" ООД
2. "ЛИДЕР - В - 51" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АДЕЛИН УЗУНОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1: НЕ 1
2 МИТКО МОЛОВ  О: НЕ 2
София
ПРОТОКОЛ № 45/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
3. "РОСЕН - 85" ООД
4. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЛЕКС ГЕОРГИЕВ  Ц: НЕ О: ДА 1
2 ПЕТЪР ФАЧИКОВ  О: ДА 2
3 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 КАЛИН ИВАНОВСКИ  О: ДА 3
5 ИЛИЯ ИЛИЕВ  Ц: 4 Не се явил;
6 ЛЮДМИЛ МЕХАНДЖИЙСКИ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 46/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
2. "ЛАВОР" ЕООД
3. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
4. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
5. "БЕСТ КОНСУЛТ 2012" ООД
6. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
7. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ТОМОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
2 МАРТИН СТОЙКОВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 АСЕН ТРАЙКОВ  О: НЕ 3
4 ГОЦИ ГОЦЕВ  О: ДА 4
5 СИБИН ГЮРДЖИЙСКИ  Ц: ДА 5
6 АНГЕЛ КОВАНОВ  Ц: НЕ О: ДА 6
7 ЕМИЛ МАНОЛОВ  О: ДА Ц: ДА 6
8 ВАЛЕРИ НЕДЯЛКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
9 ДИМИТЪР ИВАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
10 НИКОЛА БАНЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
11 НИКОЛАЙ ДАНЧЕВ  О: ДА 1
12 МИЛЕН НЕДЯЛКОВ  О: ДА Ц: ДА 3
13 РУМЕН ВЕЛЧЕВ  О: ДА 7
ПРОТОКОЛ № 47/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
2. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
3. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
4. "КРАМИ - 98" ЕООД
5. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЛЮБЕН ИСАКОВ  О: НЕ 1
2 АДРИАН ИВАНОВ  О: ДА 2
3 ГРОЗДАН МАНЧЕВ  О: ДА 3
4 ХРИСТО ДРАГАНОВ  О: 3 Не се явил;
5 ГЕОРГИ НИКОЛЧОВ  О: ДА 4
6 СТЕФАН БОРИСОВ  О: ДА 5
ПРОТОКОЛ № 48/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
3. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
4. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЦВЕТОМИР ЯНАКИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ПЕТЬО ИЛИЕВ  О:  Ц: 2 Не се явил;
3 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ  Ц:  О: 2 Не се явил;
4 ЕНЧО МИТЕВ  О: ДА 3
5 РУМЕН РАДОСЛАВОВ  О: ДА 3
6 ПЕТЪР АНГЕЛОВ  О: ДА 3
7 АНТОН ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА 1
8 ВАСИЛ ВАСИЛЕВ  Ц: НЕ О: ДА 1
9 ЙОРДАН ИЛОВ  Ц: ДА 1
10 БОЙКО БАНЕШКИ  О: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 49/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "АЕБТРИ - СЕРВИЗ И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР" ЕООД
2. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
3. "ИЛИЕВАУТО М" ЕООД
4. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
5. "ЮРОДРАЙВ" ООД
6. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РОСЕН ШУШКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
3 ПЕТЯ КАВЪРКОВА  1: ДА 3
4 ДИНКО ВАСЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 3
5 ГЕОРГИ КОСТОВ  О: ДА Ц: ДА 4
6 АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ  О: ДА 5
7 ЦВЕТАН ГЪРКОВ  О: ДА 5
8 РАИФ АФУЗИНОВ  О: 5 Не се явил;
9 ЯВОР ДИМИТРОВ  1: ДА 2
10 КАЛОЯН ЙОРГОВ  О: ДА 6
11 СТОЯН КАРАДЕЛИЕВ  О: НЕ 3
Стара Загора
ПРОТОКОЛ № 20/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "ДАНАИЛ ДИМИТРОВ И СИЕ" ООД
2. "БЕЧ-У" ЕООД
3. "ПАУНОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НЕВЕН ЧЕШМЕДЖИЕВ  О: ДА 7: НЕ 1: ДА Ц: ДА 1
2 ПАВЛО КНЯЗЕВ  Ц: ДА 2
3 НИКОЛА БАКЪРДЖИЕВ  О: ДА 2
4 ХРИСТО КОНДУЗОВ  О: ДА 2
5 ДОНЧО ПАШКУЛЕВ  О: ДА 3
6 ИВАЙЛО ТЕНЕВ  О: ДА 3
7 СТАНИМИР СТОЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
Търговище
ПРОТОКОЛ № 18/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ФАХРИ ИСУФОВ  О: ДА 1
2 КИРИЛ ЛЮБЕНОВ  О: ДА 1
3 СИМЕОН ЛЮБЕНОВ  О: ДА 1
4 ЗЕРРИН МУСТАФА  О: ДА 1
5 ДЖУНЕЙТ САБРИЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 19/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 10:40
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ФИКРИ ИСМАИЛОВ  О: ДА 1
Хасково
ПРОТОКОЛ № 22/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "РИМПОПОВ 2009" ЕООД
2. "ТАХО 2012" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕМИЛИЯН РУСЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ГЕОРГИ СЛАВОВ  О: ДА 2
3 ДЕЛЯН ДЕЛЧЕВ  О: ДА 2
4 ДЕЛЯН КОСТАДИНОВ  О: ДА 2
5 ИВАН ИВАНОВ  О: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 23/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "НИДЕЛ 68" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КОЛЮ ТРЪНДЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 РЕСИМ ДЖУМЕНОВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 1
Шумен
ПРОТОКОЛ № 18/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. “АНДИКАР” ЕООД
2. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДАНИЕЛ ВЕЛИКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА 2
3 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 ГЕОРГИ БОДУРОВ  Ц: ДА О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 19/28.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 28.04.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. "ВАЛИКАР 1" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 САШО КОЛЕВ  О: ДА 1