15.04.2022
Бургас
ПРОТОКОЛ № 32/15.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 15.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "БРИЗ 2002" ЕООД
2. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
3. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТОЯН ТОНЕВ  О: ДА 1
2 ХРИСТО ХРИСТОВ  О: ДА 2
3 МИХАИЛ ДЕМИРЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ГЕНО ВАСИЛЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 АНДРЕЙ НАЧЕВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
6 ЙОРДАН ВАСИЛЕВ  Ц: ДА 3
7 МИХАИЛ САЛЛАКОВ  О: НЕ 3