14.04.2022
Благоевград
ПРОТОКОЛ № 14/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
2. "АВС-Е" ЕООД
3. "МОБИЛЕ - 2020" ООД
4. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
5. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВИТАЛИ ЧЕРНЕВ  О: 1 Не се явил;
2 ГЕОРГИ МИНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 РУМЕН КЕРЕЗИЕВ  О: ДА 2
4 ИВАН ЧОБАНОВ  О: ДА 3
5 ДИМИТЪР ЯНКОВ  Ц: ДА О: ДА 4
6 ЮЛИЙ МУНГЬОВ  О: 5 Не се явил;
7 КЯМУРАН АДИЛОВ  Ц: НЕ О: ДА 4
8 БОЯН ЛАЗОВ  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 15/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 14:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ ИВАНОВ  О: ДА 1
2 СТЕФАН ХАДЖИЙСКИ  О: ДА 1
Бургас
ПРОТОКОЛ № 29/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ТОНИ - 71" ЕООД
2. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД
3. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
4. "ПАУНОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МАХМУД МАХМУД  О: 1 Не се явил;
2 РУСИ ВАСИЛЕВ  О: 1 Не се явил;
3 ГЕОРГИ СТОЙКОВ  О: ДА 2
4 ЙОРДАН ВАСИЛЕВ  О: ДА Ц: НЕ 3
5 ГЕОРГИ КУЗМОВ  О: ДА 2
6 МИХАИЛ САЛЛАКОВ  О: НЕ 3
7 ГЕОРГИ БЪЧВАРОВ  О: НЕ 4
ПРОТОКОЛ № 30/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕМИЛ АНГЕЛОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 РОСЕН ЗАФИРОВ  О: ДА 1
3 ТЕФИК ЕМУРЛА  О: ДА 1
4 ЮЛИАН ДИМИТРОВ  О: ДА 1
5 ПЕТЬО ПЕТКОВ  О: ДА 1
6 ИВАН ТОДОРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
7 ЯНЧО ХРИСТОВ  Ц: ДА О: ДА 1
8 ЛЮБОМИР БАКАЛОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 31/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ТОНИ - 71" ЕООД
2. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
3. "ИВОНТИ" ЕООД
4. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ХРИСТО НЕДЯЛКОВ  1: 1 Не се явил;
2 КРАСИМИР СТОЯНОВ  1: 2 Не се явил;
3 ТОДОР ТОДОРОВ  Ц: ДА 1
4 ЯШАР ЯШАР  Ц: ДА О: ДА 3
5 СТАНКО ЖЕЛЯЗКОВ  О: ДА 4
Варна
ПРОТОКОЛ № 19/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "ВОЛАН" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
3. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ  О: ДА 1
2 ТОДОР ТОДОРОВ  О: ДА 2
3 ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ  О: ДА 3
4 ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ  О: ДА 2
5 ДИМИТЪР ТОДОРОВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
6 КОНСТАНТИН ХАДЖИХРИСТОВ  Ц: ДА О: ДА 2
7 ЧАНКО ЧАНЕВ  О: ДА Ц: ДА 3
8 ИВАЛИН ИВАНОВ  О: ДА 1: ДА 2
9 ПЕТКО ИВАНОВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 1
10 СПАС СТОЯНОВ  О: 3 Не се явил;
11 ОРХАН ДЕМИР  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 20/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
2. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДАНИЕЛ ОВЧАРОВ  О: НЕ 1
2 ПЛАМЕН ЯНКОВ  О: 2 Не се явил;
3 ВЕСЕЛИН КАРАМФИЛОВ  О: 1 Не се явил;
4 НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ  О: ДА 1
5 ПЛАМЕН ПАНОВ  Ц: ДА 1
6 ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
7 СТАНИСЛАВ НЕДЯЛКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
Велико Търново
ПРОТОКОЛ № 16/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
3. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТАНИМИР НЕДЕВ  О: ДА 1
2 ПЛАМЕН ИЛИЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 ТРИФОН ВЪЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 3
4 АНГЕЛ АНГЕЛОВ  О: ДА Ц: ДА 3
5 ГЕОРГИ ЯНКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
6 МИРОСЛАВ ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 17/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОЯН БОЯНОВ  О: ДА 1
2 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
3 ТОДОР МАНГЕЛОВ  О: ДА 1
4 ВЕНЕЛИН ФИЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
Видин
ПРОТОКОЛ № 15/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "АВТОСТАРТ - ВЕЛИКИН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕНЦИСЛАВ БАНЧЕВ  О: ДА 1
2 ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 16/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СИЛЯН СИМЕОНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
Враца
ПРОТОКОЛ № 24/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
2. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ АНАСТАСОВ  О: ДА Ц: НЕ 1
2 МАРИЯН АСЕНОВ  Ц: ДА 1
3 АНГЕЛ АНГЕЛОВ  О: НЕ 1
4 ХРИСТО ТРИФОНОВ  О: НЕ 1
5 ВИКТОР ДУЦОВ  Ц: 2 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 25/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "АПИС - 91 - МЛАДЕНОВ И СИЕ" СД
2. "АПИС - 91 - МЛАДЕНОВ И СИЕ" СД
3. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРЪСТЬО РУЙНОВ  7:  О: 1 Не се явил;
2 ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ  7: НЕ 1
3 СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ  7: НЕ 1
4 АЛЬОША АНГЕЛОВ  О: ДА 1
5 ХРИСТО АНГЕЛОВ  Ц: ДА О: ДА 2
6 ВЕНЦИСЛАВ ЕРМЕНКОВ  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 26/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЦВЕТАН ПЕТКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ТИХОМИР ИЛИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 КИРИЛ ГАНЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
5 ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
Габрово
ПРОТОКОЛ № 12/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Габрово, ИААА - ГАБРОВО
1. "ОПИДА 88" ЕООД
2. "СВЕТОСЛАВ ЦАНКОВ-МС" ЕООД
3. "ДЕСИТА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РАДКО РАДКОВ  О: ДА 1
2 ВАНЬО БАБЕРКОВ  Ц:  О: 2 Не се явил;
3 ХРИСТО ШОПОВ  Ц: 2 Не се явил;
4 ТИХОМИР ЯКОВ  О: ДА Ц: НЕ 2
5 ЗЛАТКО ИВАНОВ  Ц: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 13/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 14:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Габрово, ИААА - ГАБРОВО
1. "ОПИДА 88" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТИХОМИР БОТЕВ  О: ДА 1
Добрич
ПРОТОКОЛ № 19/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТЕЗДЖАН АЛИЕВ  О: ДА 1
2 АТАНАС АТАНАСОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 РЕЙХАН ИСМАИЛ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 20/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТОШКО ИЛИЕВ  О: ДА 1
2 КАЛОЯН МАРКОВ  О: ДА 1: ДА Ц: ДА 1
3 СТЕФАН СТОЯНОВ  О: ДА 1: НЕ Ц: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 21/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА МИТИ 1987" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТОНКО КИРОВ  О: ДА 1
2 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
Кърджали
ПРОТОКОЛ № 8/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кърджали, ИААА - КЪРДЖАЛИ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕЛИЗАР АВРАМОВ  О: НЕ 1
2 ДЖЕЙХАН АХМЕД  О: ДА 1
3 КОСТАДИН КАСАБОВ  О: ДА 1
4 НЕЖДЕТ МЮМЮНАЛИ  О: НЕ 1
5 АПТИ ХАЙРУЛА  О: ДА 7: ДА 1
Кюстендил
ПРОТОКОЛ № 11/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
1. "ВЛАДИ КАР" ЕООД
2. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИНКО СТОЯНОВ  О: ДА 1
2 ВЕНЦИСЛАВ КОСТАДИНОВ  О: ДА 1
3 ВЕЛЬО АПОСТОЛОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
4 ДЕТЕЛИН АПОСТОЛОВ  Ц: ДА О: ДА 2
5 СТАНИСЛАВ ВЛАХОВ  О: НЕ Ц: НЕ 2
Ловеч
ПРОТОКОЛ № 7/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 10:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ловеч, ИААА - ЛОВЕЧ
1. ЕТ "КАМТ - КРАСИМИР КОСТОВ"
2. "АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА"
3. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
4. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДРАГОМИР ТОДОРОВ  О: НЕ 1
2 БОЙКО НЕЙКОВ  Ц: ДА 2
3 ПЕНЬО ДАСКАЛОВ  О: ДА 3
4 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА 4
Монтана
ПРОТОКОЛ № 9/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИХАИЛ МИХАЙЛОВ  О: ДА 1 Грешно име в протокола;
2 СТЕФАН ДАМЯНОВ  О: НЕ 1
3 СЛАВИ СЛАВЧЕВ  О: ДА 1: ДА 1
Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 14/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНГЕЛ ДАНАИЛОВ  О: ДА 1
2 БОЙКО ДЕЛЕВ  О: ДА 1
3 КРУМ ЛАЗЕВ  Ц: ДА 1
Перник
ПРОТОКОЛ № 10/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Перник, ИААА - ПЕРНИК
1. "ИВАЙЛО ТЕМЕЛКОВ М" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНДРЕЙ ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 1 Грешно име в протокола;
2 ВАСИЛ ВАСИЛЕВ  Ц: ДА 1
Плевен
ПРОТОКОЛ № 16/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
2. "АТЛАС 6504" ООД
3. "ДИАНА-ШАНС 70" ЕООД
4. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН ПЪРВАНОВ  О: НЕ 1
2 ПЛАМЕН ПЕТРОВ  О: ДА 2
3 ЕРСИН ЮСЕИНОВ  О: ДА 3
4 ИВАН ПАНАЙОТОВ  О: ДА 4
5 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  7: ДА О: ДА 4
6 ИЛИЯН ГЕРАСИМОВ  О: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 17/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
2. "ВАТОНИ ВН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДАНАИЛ ПАСКУЛЕВ  О: ДА 1 Грешно име в протокола;
2 КРАСИМИР КРЪСТЕВ  О: ДА 1
3 ИВЕЛИН МИТКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ИВО ВЪРБАНОВ  О: ДА 1
5 ДЕЯН ДЕКОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
6 АСЕН МУКОВ  О: ДА 2
Пловдив
ПРОТОКОЛ № 18/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНГЕЛ АНГЕЛОВ  О: ДА 1
2 ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ  О: ДА 1
3 ПЕТКО МАДЖАРСКИ  О: НЕ 1
4 ГЕОРГИ ДАСКАЛОВ  О: ДА 1
5 СТОЯН АТАНАСОВ  О: ДА 1
6 ЙОРДАН ШУТЕЛЕВ  О: ДА 1
7 ДИМО ДИМИТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
8 ЮЛИЯН ДИНЕВ  О: ДА 2
9 ЖИВКО ЖЕКОВ  О: ДА 2
10 ЕВГЕНИЙ КИРОВ  Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 19/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "АВТОСТАРТ - В" ЕООД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АИТ" ООД
4. "БОТЬО КИРОВ - 55" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЛЕКСАНДЪР СИВИНОВ  О: ДА 1
2 ДИМИТЪР ЧАКЪРОВ  О: НЕ 1
3 КРАСИМИР ФОРЦОВ  О: ДА 1
4 РОСЕН ГЕНОВ  О: ДА 1
5 ТОДОР ЧОЛАКОВ  О: ДА 2
6 ИВАН ПЕЙЧИНОВ  О: ДА Ц: ДА 3
7 ВАЛЕНТИН АСЕНОВ  О: ДА 4
8 ИВАН ПЕНЧЕВ  О: ДА 1: ДА 4
9 ИЛИЯ КАРАМФИЛОВ  О: ДА 1: ДА 4
10 ДИМИТЪР ДОБРЕВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 20/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 13:15
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "ТРАНСИНГ" АД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДЕСИСЛАВ ДАНЧЕВ  О: ДА 1
2 ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
3 САШКО МЕРДЖАНОВ  О: ДА 1
Разград
ПРОТОКОЛ № 12/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
3. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛА МАРИНОВ  О: ДА 1
2 НАТАЛИ КОСТАДИНОВА  О: ДА 2
3 СТОЯН ДРАГНЕВ  О: ДА 3
4 ТАНЕР ТАХИР  О: ДА 3
5 ХЮСЕИН ХЮСЕИН  О: ДА 3
Русе
ПРОТОКОЛ № 23/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "РУЛАН" ООД
2. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
3. "ХРИСТОВ 2008" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ  О: ДА 1
2 ПЕНКО ПЕНЕВ  Ц: ДА 2
3 СТАНИМИР ПЕТРОВ  О: НЕ Ц: НЕ 2
4 ДЕЯН ПЕТРОВ  О: ДА 3
5 ГАНЧО ГАНЕВ  О: 3 Не се явил;
6 СУНАЙ ФУЧИДЖИЕВ  О: 3 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 24/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
2. "СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ-ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БИРДЖАН БАСРИ  О: ДА 1
2 ГЮНАЙ ИСМАИЛОВ  О: ДА 1
3 СТАНИМИР ДАНЕВ  О: ДА 1
4 ДЕНИСЛАВ ЧАВДАРОВ  О: ДА Ц: ДА 2
5 ДИМИТЪР МИТЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
6 ПЛАМЕН ВЕНДОВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 25/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ-ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450"
2. "ХРИСТОВ 2008" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЕТКО ЯНКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 СВЕТОСЛАВ БОГДАНОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
3 ПЕТЪР ПЕТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 АЗИС ДЖЕФЕР  О: ДА 2
5 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 2
6 ПЛАМЕН КАРАПЕЙКОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 26/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ХРИСТОВ 2008" ООД
2. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТЕЛИЯН РАЙКОВ  О: ДА 1
2 ТОДОР ЕНЧЕВ  Ц: НЕ О: ДА 2
3 КАЛОЯН ВЕСЕЛИНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 АНЕЛ КЮЧУКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
6 ХРИСТО ХРИСТОВ  Ц: 1 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 27/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 15:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ-ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 1
2 ДИМЧО ИВАНОВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 1
3 ИВЕТА НИКОЛОВА  1: НЕ Ц: ДА О: ДА 1
4 ГАЛИН ГЮРОВ  1: НЕ Ц: ДА О: ДА 1
5 БЛАГОЙ ФИЛИЗОВ  О: ДА Ц: ДА 1: ДА 1
Силистра
ПРОТОКОЛ № 11/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ДЖЕВИ-ОТО" ЕООД
2. "ХИКС ХРИСТОВ 77" ЕООД
3. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 САМЕД ДЖЕМАЛ  О: ДА 1
2 КОНСТАНТИН КОСТАДИНОВ  О: ДА 2
3 ДЖАНЕР МУРАД  О: НЕ 2
4 ПЛАМЕН ДИМОВ  О: НЕ 3
5 ГЕОРГИ БЕЛИНСКИ  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 12/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ИЛИЕВАУТО М" ЕООД
2. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЬОТР ДРУМОВ  О: ДА 1
2 ВЕСЕЛИН ИВАНОВ  О: НЕ 2
3 ШЕНОЛ АЛИ  О: ДА 2
Сливен
ПРОТОКОЛ № 17/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА 1
2 ЕЛМАЗ ХАСАН  О: ДА 1
3 ВЕНЕЛИН ИВАНОВ  О: ДА 1
4 ИЗЕТ ИЗЕТ  О: ДА 1
5 КОСТА ХРИСТОВ  О: ДА 1
Смолян
ПРОТОКОЛ № 7/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Смолян, ИААА - СМОЛЯН
1. "ЛИДЕР - В - 51" ЕООД
2. "АБАДЖИЕВИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРАСИМИР ДОГАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 МИТКО ЧАУШЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 ВЛАДИМИР РУПЦОВ  О: ДА Ц: ДА 2 Грешно име в протокола;
4 РУМЕН БАЙРЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
София
ПРОТОКОЛ № 40/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
2. "ИЛИЕВАУТО М" ЕООД
3. "РОСЕН - 85" ООД
4. "АТЛАС 6504" ООД
5. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
6. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
7. "АНГЕЛОВА ДРАЙВИНГ АКАДЕМИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ТОМОВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
2 ДИНКО ВАСЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
3 ХРИСТО КРЪСТАНОВ  О: ДА 2
4 КАЛИН ИВАНОВСКИ  О: НЕ 3
5 ВАСИЛ СТЕФАНОВ  Ц: ДА О: ДА 3
6 ВЕНЦЕСЛАВ КОЦЕВ  О: ДА 3
7 ВАСИЛ МИРЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 3
8 РУМЕН ПЕТКОВ  О: ДА 4
9 АНГЕЛ МИЛИКИН  Ц: ДА О: ДА 5
10 ВАСИЛ ПЕНЕВ  Ц: ДА 5
11 РАДОСЛАВ ГЕРГАНОВ  О: 6 Не се явил;
12 ПАВЕЛ КЛИСАРСКИ  О: ДА 7
13 СВЕТОСЛАВ ЦЕНОВ  Ц: ДА О: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 41/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
2. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
3. "ЛАВОР" ЕООД
4. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
5. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АСЕН ТРАЙКОВ  О: 1 Не се явил;
2 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ  О: 1 Не се явил;
3 ЕМИЛ МАНОЛОВ  О: НЕ Ц: НЕ 2
4 КАЛИН ЧОБАНОВ  О: ДА 3
5 АЛПАЙ МЕХМЕД  О: ДА Ц: ДА 1: ДА 7: ДА 4
6 ХРИСТО АСПАРУХОВ  Ц: ДА О: ДА 1
7 ИВАЙЛО ИВАНОВ  О: ДА 1
8 АНГЕЛ КОВАНОВ  Ц:  О: 2 Не се явил;
9 ЯКОВ СТОЯНОВ  О: 2 Не се явил;
10 ПЕТКО ПЕТКОВ  Ц: ДА О: ДА 2
11 НИКОЛАЙ АТАНАСОВ  О: ДА 2
12 ВАСИЛ ВАСИЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 5
ПРОТОКОЛ № 42/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "РОСЕН - 85" ООД
2. "ЛАВОР" ЕООД
3. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВ  О: 1 Не се явил;
2 ДЕНИС ИВАНОВ  О: ДА 2
3 МИЛАН ДИМИТРОВ  О: ДА 2
4 КИРИЛ СТОИМЕНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 ДИМИТЪР КАДИЙСКИ  Ц:  1: 3 Не се явил;
6 АСЕН НИКОЛОВ  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 43/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "ЮРОДРАЙВ" ООД
2. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
3. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ОЛЕГ ЧЕКАЛ  О: НЕ 1
2 ДАНИЕЛА ПЕНЕВА  О: ДА 2
3 ЛЮБОСЛАВ МИЛЕВ  О: ДА 2
4 ДАНИЕЛ ГЕРГОВ  О: ДА 3
5 ПЕТЪР ФАЧИКОВ  О: НЕ 3
6 ЕВГЕНИЙ ВАСИЛКОВ  О: ДА Ц: ДА 3
7 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 3
8 СЛАВИ РАНОВ  О:  Ц: 3 Не се явил;
9 РОСЕН КАЛЕНДЕРОВ  Ц: ДА О: ДА 3
10 ДИМИТЪР СТОИМИРОВ  1: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 44/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "ИЛИЕВАУТО М" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЕТЯ КАВЪРКОВА  О: ДА 1
Стара Загора
ПРОТОКОЛ № 17/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "ДАНАИЛ ДИМИТРОВ И СИЕ" ООД
2. "ПАУНОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ДОЙЧЕВ  О: ДА 1
2 ПЕТКО ДРАГИЕВ  О: ДА 1
3 ПЕТКО ПЕТКОВ  О: ДА 2
4 МАРИЕТА ИВАНОВА  О: ДА 2
5 ДИМИТЪР ИВАНОВ  Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 18/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "БЕЧ-У" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕРСАН РИЗОВ  О: ДА 1
2 ТЕНЬО КЪНЧЕВ  О: ДА 1
3 ВАЛЕНТИН ВИДЕВ  О: ДА 1
4 ГЕОРГИ ПЕЕВ  О: ДА 1
5 ПАВЛО КНЯЗЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 19/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "БЕЧ-У" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕНЧО ГАНЕВ  О: ДА 1
2 МИРОСЛАВ ЖЕЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 НАСКО НАНЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 МАРИН ДИХАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 ВЪЛЬО КАЧАМАКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
6 МИЛЕН ЖЕЛЯЗКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
7 ВЛАДИМИР ЛАЗОВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 1
Търговище
ПРОТОКОЛ № 16/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЮРХАН ШАБАНОВ  О: ДА 1
2 ТУНДЖАЙ ЕМБИЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 17/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 10:40
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЛЯТИФ ИБРЯМОВ  О: ДА 1
2 ФАХРИ ИСМАИЛОВ  О: ДА 1
3 ФАХРИ ИСУФОВ  О: НЕ 1
4 ТОДОР МАРКОВ  О: ДА 1
Хасково
ПРОТОКОЛ № 19/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "РИМПОПОВ 2009" ЕООД
2. "КАЛПАКОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ПЕТРОВ  О: ДА 1
2 КОСТАДИН КИРЧЕВ  О: ДА 1
3 НИКОЛАЙ МАНЧЕВ  О: ДА 1
4 ДИМО ЧАНЕВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 1
5 ИВАН ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 20/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "КАЛПАКОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АВРИКАН АРИФ  О: НЕ 1
2 КРАСИМИР ЖЕЛЕВ  О: ДА 1
3 ЯНКО ТОДОРОВ  О: ДА 1
4 БОНЧО ИВАНОВ  О: ДА 1
5 БОЯН СТОИЛОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 21/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
2. "ТАХО 2012" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНТОН АЛЕКСИЕВ  О: ДА 1
2 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
3 АДЕМ ИБИШ  О: ДА Ц: ДА 2
4 МИЛЕН БАКЪРДЖИЕВ  О: ДА 2
5 ВАЛЕНТИН ВЪЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
Шумен
ПРОТОКОЛ № 16/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. "ВАЛИКАР 1" ЕООД
2. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ГАНЕВ  О: ДА 1
2 СТАНИСЛАВ КОЛЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 РУМЕН ПЕТРОВ  О: ДА 2
4 БОЯН АТАНАСОВ  Ц: ДА О: ДА 2
5 ДАНИЕЛ ВЕЛИКОВ  О: НЕ Ц: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 17/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
Ямбол
ПРОТОКОЛ № 5/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ямбол, ИААА - ЯМБОЛ
1. "ДИАНА КАР" ЕООД
2. "ДИАНА КАР" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МЛАДЕН ТОДОРОВ  О: ДА 1
2 СТОЯН ИВАНОВ  О: ДА 1
3 МИШЕЛ СТЕФАНОВ  О: ДА 1
4 ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ  О: ДА 1
5 КОЛЬО КОЛЕВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 6/14.04.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 14.04.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ямбол, ИААА - ЯМБОЛ
1. "ДИАНА КАР" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 АТАНАС СТОЯНОВ  О: ДА Ц: ДА 1