31.03.2022
Благоевград
ПРОТОКОЛ № 13/31.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 31.03.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
2. "АВС-Е" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ ТРОЛИЕВ  О: ДА 1
2 ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ  О: ДА 1
3 ЛЮБОМИР КОЧЕВ  О: ДА 2
4 АНТОН АЛЕКСОВ  О: ДА Ц: ДА 2
Бургас
ПРОТОКОЛ № 26/31.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 31.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
2. "ИВОНТИ" ЕООД
3. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КИРИЛ АТАНАСОВ  О: ДА 1
2 ИВАН СТОЯНОВ  О: 2 Не се явил;
3 АНДРЕЙ ЯНЕВ  Ц: ДА 1: ДА О: ДА 3
4 СТАНИСЛАВ ГОСПОДИНОВ  О: ДА Ц: ДА 3
5 ДИМИТЪР ПЕЛАЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
6 ДИМИТЪР ЛИБОВ  О: НЕ 1
7 РУМЕН ДОЧЕВ  Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 27/31.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 31.03.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
2. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД
3. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПАНАЙОТ КОКАЛДЖИЕВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
2 ЕМИЛ КОВАЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
3 ТОДОР НИКОЛОВ  О: ДА Ц: ДА 3
4 ЗДРАВКО МАРЧЕВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 3
5 ДИМИТЪР СТОЯНОВ  О: ДА 3
6 ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ  О: ДА Ц: ДА 3
7 ЛЕНКО ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 3
8 ДИМИТЪР ТОДОРОВ  О: ДА Ц: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 28/31.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 31.03.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ИВОНТИ" ЕООД
2. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД
3. "ТОНИ - 71" ЕООД
4. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕМУРЛА ЕРЕДЖЕБ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ТОДОР ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: НЕ 2
3 ТОДОР ТОДОРОВ  Ц: НЕ 3
4 ГЕОРГИ КУЗМОВ  О: НЕ 4
5 ЯНЧО КУЗМОВ  О: ДА 4
Варна
ПРОТОКОЛ № 18/31.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 31.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. “АНДИКАР” ЕООД
2. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
3. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ШЮКРИ ПАЗВАНТ  О: ДА 1
2 МАРТИН СТАНЕВ  О: ДА 2
3 ЕВГЕНИЙ ЯКОВ  О: ДА 3
4 ХРИСТО ЙОРДАНОВ  О: ДА 3
5 БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ  О: ДА 3
Велико Търново
ПРОТОКОЛ № 15/31.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 31.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СВИЛЕН ЦАНКОВ  О: ДА 1
2 СТАНИМИР НЕДЕВ  О: НЕ 1
Видин
ПРОТОКОЛ № 14/31.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 31.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ВСД-ШАНС-Л. ЦВЕТКОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРАСИМИР ВАСИЛЕВ  О: ДА 1
Враца
ПРОТОКОЛ № 22/31.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 31.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "АПИС - 91 - МЛАДЕНОВ И СИЕ" СД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ  О: ДА 7: НЕ 1
2 ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ  О: ДА 7: НЕ 1
3 КРЪСТЬО РУЙНОВ  О:  7: 1 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 23/31.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 31.03.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
2. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕЛИЗАР ИВАНОВ  Ц: ДА 1
2 БОРИС ИВАНОВ  О: ДА 1
3 АНГЕЛ АНГЕЛОВ  О: НЕ 1
4 ТИХОМИР ЦВЕТКОВ  О: НЕ 1
5 ВИКТОР ДУЦОВ  Ц: НЕ О: ДА 2
Габрово
ПРОТОКОЛ № 10/31.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 31.03.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Габрово, ИААА - ГАБРОВО
1. "СВЕТОСЛАВ ЦАНКОВ-МС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕРГИЛ ЛАЛЕВ  О: ДА 1
2 ВАНЬО БАБЕРКОВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
3 ХРИСТО ШОПОВ  О: ДА Ц: НЕ 1
4 ТИХОМИР ЯКОВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 11/31.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 31.03.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Габрово, ИААА - ГАБРОВО
1. "ДЕСИТА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДАНИЕЛ АНГЕЛОВ  О: ДА 1
2 ЛЪЧЕЗАР ГУТЕВ  О: ДА 1: ДА Ц: ДА 1
Добрич
ПРОТОКОЛ № 18/31.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 31.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МЕТИН ИБРЯМ  Ц: ДА 1
2 ЕРТАН КУРТМОЛА  О: ДА 1
3 БОРИС СЕРБЕЗОВ  О: ДА 1
Кърджали
ПРОТОКОЛ № 7/31.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 31.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кърджали, ИААА - КЪРДЖАЛИ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЗЕКРИЕ ЮМЕР  1: ДА 7: ДА 1 Грешно име в протокола;
2 ГАЛИН АСЕНОВ  О: 1 Не се явил;
Кюстендил
ПРОТОКОЛ № 10/31.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 31.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
1. "КРАМИ - 98" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ ДЖОНЕВ  О: ДА Ц: НЕ 1
Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 13/31.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 31.03.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
3. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОЯН ДЕРВИШЕВ  Ц: ДА 1
2 ПЛАМЕН БИЧКОВ  О: ДА 2
3 БОЙКО ДЕЛЕВ  О: НЕ 3
4 КРУМ ЛАЗЕВ  О: ДА Ц: НЕ 3
5 МИРОСЛАВ ЖИЛИКОВ  О: ДА Ц: ДА 3
Перник
ПРОТОКОЛ № 9/31.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 31.03.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Перник, ИААА - ПЕРНИК
1. "СКОРПИОН" ЕООД
2. "ИВАЙЛО ТЕМЕЛКОВ М" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 АНДРЕЙ ДИМИТРОВ  Ц:  О: 2 Не се явил;
3 ВАСИЛ ВАСИЛЕВ  Ц: НЕ О: ДА 2
Плевен
ПРОТОКОЛ № 15/31.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 31.03.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "ВАТОНИ ВН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЛЕКСАНДЪР ГАТЕВ  О: ДА 1
Пловдив
ПРОТОКОЛ № 16/31.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 31.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
2. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
3. "БОТЬО КИРОВ - 55" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ НИХТЯНОВ  О: ДА 1
2 РОСТИСЛАВ ТАСЕВ  О: ДА 1
3 ЦВEТОЗАР АТАНАСОВ  О: ДА 2 Грешно име в протокола;
4 НИКОЛАЙ КОСТОВ  Ц: ДА О: ДА 2
5 ДИМИТЪР ВЛАДИКОВ  Ц: ДА 2
6 АРИФ ДЖАМБАЗ  О: ДА 3
7 БОЯН НЕДЕЛЕВ  О: ДА 3
8 ЯВОР МУТАФОВ  О: ДА 3 Грешно име в протокола;
9 ДЕНИС БАИРОВ  О: ДА 1
10 НИКОЛА ВАСИЛЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
11 ВЕНЦИСЛАВ НЕДЕЛЕВ  О: ДА 3
Разград
ПРОТОКОЛ № 11/31.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 31.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ТОТАМА" ЕООД
2. "ХИТКО РХ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КЕНАН НУРИ  О: ДА 1
2 СЕРКАН СЮЛЕЙМАН  Ц: ДА О: ДА 2
Русе
ПРОТОКОЛ № 22/31.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 31.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "РУЛАН" ООД
2. "СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ-ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450"
3. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
4. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
5. "НИКОЛОВ 2011" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МАРЮ МАРКОВ  1: ДА 1
2 НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ  Ц: ДА 2
3 ДИМИТЪР ГЕРГАНОВ  Ц: ДА О: ДА 3
4 МАРТИН ПЕТКОВ  О: ДА 1
5 ДИМИТЪР ГРИГОРОВ  Ц: ДА О: ДА 4
6 РАДОСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ  О: ДА 5
София
ПРОТОКОЛ № 36/31.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 31.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "АТЛАС 6504" ООД
2. "РОСЕН - 85" ООД
3. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
4. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
5. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
6. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СПАС СПАСОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ВАЛЕРИ ВЛАДИМИРОВ  Ц: ДА 2
3 ВАЛЕРИ МИОДРАКОВ  1: ДА 3
4 АЛЕКСАНДЪР ДОБРИЯНОВ  О: ДА Ц: ДА 4
5 АСЕН ТРАЙКОВ  О: 4 Не се явил;
6 НИКОЛАЙ НОНОВ  1: ДА 3
7 ВАСИЛ СТОИЛКОВ  О: ДА Ц: ДА 5
8 БИСЕР ПАУНОВ  Ц: ДА 6
9 ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ  1: ДА О: ДА 6
10 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  1: ДА О: ДА 6
11 СТОЙЧО СТОЙКОВ  О: ДА 4 Грешно име в протокола;
12 ДАНИЕЛ БОНЕВ  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 37/31.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 31.03.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
2. "АНГЕЛОВА ДРАЙВИНГ АКАДЕМИ" ЕООД
3. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ  О: 1 Не се явил;
2 ВЕСЕЛИН КОЛЕВ  О: ДА 2
3 ЕМИЛ МАНОЛОВ  О:  Ц: 3 Не се явил;
4 СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ  Ц:  О: 2 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 38/31.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 31.03.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "РОСЕН - 85" ООД
2. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
3. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВ  О: 1 Не се явил;
2 ДИМИТЪР КАДИЙСКИ  1:  Ц: 2 Не се явил;
3 ПЛАМЕН ВЪТЕВ  О: ДА Ц: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 39/31.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 31.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "АЕБТРИ - СЕРВИЗ И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР" ЕООД
2. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
3. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
4. "ЮРОДРАЙВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДРАГИЯ МЛАДЕНОВ  О: ДА 1: ДА 7: ДА Ц: ДА 1
2 ВАСИЛ ТЕНЕВ  О: 2 Не се явил;
3 ВИКТОР КОСТОВ  О: 2 Не се явил;
4 ДИМИТЪР ПЕТРОВ  О: 3 Не се явил;
5 ЕМИЛ ЦЪРЦОРКОВ  О: 2 Не се явил;
6 МАРИЯН ДОНОВ  О: 3 Не се явил;
7 ДЕНИС ВОЛОНТИР  О: ДА 4
8 ГЕОРГИ ГРИГОРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
Стара Загора
ПРОТОКОЛ № 16/31.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 31.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "БЕЧ-У" ЕООД
2. "ДАНАИЛ ДИМИТРОВ И СИЕ" ООД
3. "ПАУНОВ" ЕООД
4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРАСИМИР ИВАНОВ  Ц: ДА 1
2 ДОНЧО ПЕТКОВ  О: ДА 2
3 ПЕТКО ПОНДЕВ  О: ДА 2
4 ВИОЛЕТА КХУ  О: ДА 3
5 ДИМИТЪР ИВАНОВ  О: ДА 3
6 КРАСИМИР ТИЛЕВ  Ц: ДА О: ДА 4
Търговище
ПРОТОКОЛ № 15/31.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 31.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДРАГОМИР ИСПОРСКИ  О: ДА 1
2 ГЮРХАН ШАБАНОВ  О: НЕ 1
3 МУСТАФА МУСТАФОВ  Ц: ДА О: ДА 1
Хасково
ПРОТОКОЛ № 18/31.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 31.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "РИМПОПОВ 2009" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДАНИЕЛ СТОЕВ  О: ДА 1
2 СТОЯН КАРАГЯУРОВ  1: ДА 1
Шумен
ПРОТОКОЛ № 14/31.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 31.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. "ВАЛИКАР 1" ЕООД
2. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН ИЛИЕВ  Ц: ДА 1: ДА О: ДА 1
2 ЮКСЕЛ ХЮСЕИН  О: ДА 2
3 МИЛЕН ЖЕЛЕВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 15/31.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 31.03.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДЕНИС МАРТИНОВ  О: НЕ 1