24.03.2022
Благоевград
ПРОТОКОЛ № 11/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
3. "АВС-Е" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЛЕКСАНДЪР СЕРЕЗЛИЕВ  О: ДА 1
2 МАРИО ХРИСТОВ  О: ДА 1
3 ЖИВКО СПАСОВ  О: ДА 1
4 ИЛИЯ ГЕРАСИМОВ  О: ДА 2
5 АНГЕЛЧО РИСТОВСКИ  Ц: ДА О: ДА 3
6 ИВО ДИМИТРОВ  Ц:  О: 3 Не се явил;
7 ГЕОРГИ КОБАКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 12/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 14:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЛЮБОМИР МИРЧЕВ  О: НЕ 1
Бургас
ПРОТОКОЛ № 23/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
2. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД
3. "ТОНИ - 71" ЕООД
4. "ИВОНТИ" ЕООД
5. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
6. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МАРИЯН ДИМОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
2 ВЕНЦИСЛАВ ЛЕЧЕВ  О: ДА 2
3 КРИСТИЯН КАРАКОЛЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 АТАНАС КИРОВ  Ц: ДА 3
5 АНГЕЛ СТЕФАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
6 ХАСАН ЮСЕИН  О: ДА Ц: ДА 4
7 ЕМИЛ ДОДУМОВ  О: ДА 5
8 ЯНИ КРЪСТЕВ  Ц: ДА О: ДА 6
ПРОТОКОЛ № 24/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ИВОНТИ" ЕООД
2. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОЖИДАР НИКОЛОВ  Ц: ДА 1
2 ВАЛЕНТИН КРЪСТЕВ  О: ДА 2
3 НИКОЛАЙ ТУМБАЛОВ  О: ДА 2
4 ЗЛАТОМИРА МИХАЙЛОВА  О: ДА 2
5 ЛУИЗА ДРЕКОВА  О: ДА 2
6 РАДОСТИН ФОТЕВ  О: ДА 2
7 СТАНИСЛАВ МИШИНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 25/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
2. "ТОНИ - 71" ЕООД
3. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН БОЕВ  О: 1 Не се явил;
2 ТОДОР ТОДОРОВ  Ц: НЕ О: ДА 2
3 РУМЕН ДОЧЕВ  О: ДА Ц: НЕ 1
4 СТАНЬО КИРОВ  О: ДА 1
5 ЖЕЛЯЗКО ЛЕЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
6 ЦВЕТАН БОЯДЖИЕВ  Ц: ДА 3
7 РАДОСТИН ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА 3
8 СТОЯН ДИНЕВ  Ц: ДА 3
Варна
ПРОТОКОЛ № 15/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
2. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
3. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 РУМЕН ДАНАИЛОВ  О: ДА 1
3 СТЕФАН СТАНЕВ  О: ДА 2
4 КРАСИМИР КОСТОВ  О: ДА 2
5 ТОДОР ТОДОРОВ  Ц: ДА 2
6 НИКОЛАЙ ХАДЖИДЕМИРОВ  О: ДА 1
7 ИВАН ДЕНЕВ  О: ДА 1
8 СТАНЧО СТАНЧЕВ  О: ДА 1
9 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА 1
10 ДОБРИ КРЪСТЕВ  О: ДА 1
11 СПАС НАЙДЕНОВ  О: ДА 1
12 АНГЕЛ БАШОВ  Ц: ДА О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 16/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
3. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ  О: ДА 1
2 ПЕТКО ПЕТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ГЕОРГИ ТРИФОНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 МАРТИН МИТЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
5 КИРИЛ КИРИЛОВ  Ц: ДА О: ДА 2
6 ЕРДЖАН АФИЛИ  О: ДА 2
7 ЙОРДАН ХРИСТОВ  О: ДА Ц: ДА 2
8 СТОЯН ПЕНЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
9 ТОДОР АНГЕЛОВ  О: ДА Ц: ДА 2
10 ПЛАМЕН ЯНКОВ  О: 2 Не се явил;
11 МАРТИН СТАНЕВ  О: 3 Не се явил;
12 АТАНАС ЩЕРЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 17/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "ИВОНТИ" ЕООД
2. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
3. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР ЖИЛКОВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
2 ГЕОРГИ ЯНКУЛОВ  О: ДА 2
3 ШЮКРИ ПАЗВАНТ  О: НЕ 3
Велико Търново
ПРОТОКОЛ № 14/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
2. "АВТОШКОЛА ШОФЬОР"  ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СНЕЖА ДИЧЕВА  О: ДА 1
2 ТИХОМИР ЗЛАТЕВ  О: 2 Не се явил;
3 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА 1
4 КРАСИМИР ЙОСИФОВ  О: ДА 1
5 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ  О: ДА 1
Видин
ПРОТОКОЛ № 12/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МЛАДЕН МИНЧЕВ  О: ДА 1
2 МАНОЛ МАНОЛОВ  О: ДА 1
3 ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ  О: ДА 1
4 ЕЛЕНОРА ЕЛЕНКОВА-НИКОЛОВА  О: ДА 1 Грешно име в протокола;
5 ВАЛЕНТИН ИВАНОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 13/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ВСД-ШАНС-Л. ЦВЕТКОВ" ЕООД
2. "АВТОСТАРТ - ВЕЛИКИН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЛЮБОМИР ПЕТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 АНГЕЛ АНГЕЛОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 КРАСИМИР ВАСИЛЕВ  О: 1 Не се явил;
4 НИКОЛАЙ БИБАНОВ  О: ДА 2
5 КРУМ КРУМОВ  О: ДА 2
Враца
ПРОТОКОЛ № 18/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "АПИС - 91 - МЛАДЕНОВ И СИЕ" СД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ  7: НЕ О: НЕ 1
2 ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ  7: НЕ О: НЕ 1
3 КРЪСТЬО РУЙНОВ  О: НЕ 7: НЕ 1
4 ЦВЕТЕЛИН НИСТОРОВ  О: ДА 1
5 АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 2
6 ХРИСТО МЛАДЕНОВ  О: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 19/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
2. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЙОРДАН ГИНОВ  О: ДА 1
2 АНТОН ТОДОРОВ  О: НЕ Ц: НЕ 2
3 СВЕТЛИН СТАВРОВ  Ц: ДА 1
4 МИХАИЛ МАСЛЕВ  Ц: ДА О: ДА 2 Грешно име в протокола;
5 ВИКТОР ДУЦОВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
6 АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ  7: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 20/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
2. "МАЦА - МВ" ЕООД
3. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ГОРАНОВ  1: ДА О: ДА 1
2 ВАЛЕНТИН ВЕЛКОВ  О: ДА 2
3 ГЕОРГИ БАНИКОВ  О: НЕ 2
4 ЛЮДМИЛ ДАМЯНОВ  О: ДА 2
5 БОГОМИЛ МЛАДЕНОВ  О: НЕ 2
6 СТЕЛИАН СТЕФАНОВ  Ц: ДА О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 21/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 14:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИСКРЕН ВЕЛКОВ  О: ДА 1
2 ВЕЛИЗАР ИВАНОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
3 МАРИЯН АСЕНОВ  О: ДА Ц: НЕ 1
Габрово
ПРОТОКОЛ № 9/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Габрово, ИААА - ГАБРОВО
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
2. "СВЕТОСЛАВ ЦАНКОВ-МС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РАДОСЛАВ ПЕНЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ЙОРДАН КАРАДЖОВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 2
Добрич
ПРОТОКОЛ № 15/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТЕЗДЖАН АЛИЕВ  О: НЕ 1
2 МЕТИН ИБРЯМ  Ц: НЕ О: ДА 1
3 ЕРТАН КУРТМОЛА  О: НЕ 1
4 БОРИС СЕРБЕЗОВ  О: НЕ 1
5 ХРИСТО РАДЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 16/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НЕЖДЕТ РЕДЖЕБ  О: ДА 1
2 ЙОРДАН ЙОРДАНОВ  Ц: ДА 1: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 17/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА МИТИ 1987" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЛДЕНИС АХМЕД  О: ДА 1
2 РАДОСЛАВ НЕДЯЛКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
Кърджали
ПРОТОКОЛ № 6/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кърджали, ИААА - КЪРДЖАЛИ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГАЛИН АСЕНОВ  О: 1 Не се явил;
Кюстендил
ПРОТОКОЛ № 9/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
1. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТАНИСЛАВ ВЛАХОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
Ловеч
ПРОТОКОЛ № 5/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 10:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ловеч, ИААА - ЛОВЕЧ
1. "АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОЙКО НЕЙКОВ  О: ДА 1
2 КАЛИН ЦВЯТКОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 6/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ловеч, ИААА - ЛОВЕЧ
1. ЕТ "КАМТ - КРАСИМИР КОСТОВ"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕНЦИСЛАВ СТАНЧЕВ  О: ДА 1
2 ДРАГОМИР ТОДОРОВ  О: НЕ 1
3 ТРИФОН ЧЕНДОВ  О: ДА 1
Монтана
ПРОТОКОЛ № 8/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЛЮБОМИР ПЕТРОВ  О: ДА 1
2 МИЛЕН ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ТИХОМИР МИТРЕВ  Ц: ДА 1
4 ОГНЯН НЕДЯЛКОВ  О: ДА 1
5 БИСЕР КАМЕНОВ  О: ДА 1
Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 11/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
3. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНГЕЛ ЗУБЕВ  Ц: ДА 1
2 ВАСИЛ КОСТОВ  О: ДА 1
3 ПЛАМЕН БИЧКОВ  О: НЕ 2
4 СЛАВЧО ДАМЯНОВ  О: ДА 3
5 АТАНАС ЗАГОРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
6 БОЯН ДЕРВИШЕВ  О: ДА Ц: НЕ 4
ПРОТОКОЛ № 12/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ ИВАНОВ  О: ДА 1
2 ИВАН ПЕЙЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
Перник
ПРОТОКОЛ № 8/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Перник, ИААА - ПЕРНИК
1. "ИВАЙЛО ТЕМЕЛКОВ М" ЕООД
2. "СКОРПИОН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАСИЛ ВАСИЛЕВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
2 ПЛАМЕН СТАНЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ПЕТКО ПЕТКОВ  О: ДА Ц: НЕ 2
4 АНДРЕЙ ДИМИТРОВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
Плевен
ПРОТОКОЛ № 13/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "ВАТОНИ ВН" ЕООД
2. "ДИАНА-ШАНС 70" ЕООД
3. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЗЛАТКО КЕТИПОВ  Ц: ДА 1
2 ЕРСИН ЮСЕИНОВ  О: НЕ 2
3 СТЕФАН РАНКОВ  О: ДА Ц: ДА 3
4 ВЕЛИЯН АНДРЕЕВ  О: НЕ 3
5 РУМЕН ХРИСТОВ  О: ДА 3
6 ЛЮБОСЛАВ ПЕТКОВ  О: 3 Не се явил;
ПРОТОКОЛ № 14/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ  О: 1 Не се явил;
2 ЙОРДАН ХРИСТОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 КУБРАТ ДЕНИЗОВ  О: ДА 1
Пловдив
ПРОТОКОЛ № 14/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
2. "МОБИЛ 18" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СПАС ВЪЛЧАНОВ  О: ДА 1
2 НИКОЛА ДОНЕВ  О: ДА 1
3 ИВАН БАНДЖАКОВ  О: ДА 1
4 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ  О: ДА 1
5 НИКОЛАЙ НИХТЯНОВ  О: НЕ 1
6 МАЛИН НАКОВ  О: ДА 1
7 ИВАН МАРКОВ  О: ДА 1
8 РОСТИСЛАВ ТАСЕВ  О: НЕ 1
9 ДИМИТЪР ТОДОРОВ  О: ДА 1
10 ОЛЕГ ПОПЕЧКИН  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 15/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
2. "СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ-ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450"
3. "ТРАНСИНГ" АД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОРИС БАЕВ  О: ДА 1
2 МИРОСЛАВ ДЕКЕДЖИЕВ  О: ДА 1
3 ПЕТЪР СТОЕВ  О: ДА 1
4 ТОТЮ КОЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
5 ГЕОРГИ БОНЧЕВ  Ц: ДА 1: НЕ 2
6 ВАСИЛ ЖУРНАЛОВ  О: ДА 1: НЕ Ц: НЕ 3
7 РАДОСЛАВ НИКОЛОВ  О: ДА 3
Разград
ПРОТОКОЛ № 9/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БЕХИДЖЕ ИБРАХИМ  О: ДА 1
2 РОСТИСЛАВ КАСАБОВ  О: ДА 1
3 ТЕОДОР ТОДОРОВ  О: ДА 1
4 ГРИГОР ЗАХАРИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
5 НЕЖДЕТ АЛИ  Ц: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 10/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 11:15
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
2. "ХИТКО РХ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЙОЗГЮР АДЕМОВ  О: ДА 1
2 АХМЕД МАНАВ  О: ДА 2
3 АХМЕД ЗЕКЕРИЕВ  О: ДА 2
Русе
ПРОТОКОЛ № 18/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
2. "ХРИСТОВ 2008" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТАНИМИР ПЕТРОВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
2 ГАНЧО ГАНЕВ  О: 2 Не се явил;
3 СУНАЙ ФУЧИДЖИЕВ  О: НЕ 2
4 ХРИСТО ХРИСТОВ  О: ДА 2
5 ДЕНИС МУРТАЗА  Ц: ДА 1
6 АЙХАН АХМЕДОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 19/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
2. "РУЛАН" ООД
3. "СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ-ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450"
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТИЛИЯН ЦВЕТАНОВ  О: ДА 1
2 КРАСИМИР ИЛИЕВ  О: ДА 1
3 МАРЮ МАРКОВ  1: НЕ О: ДА 2
4 ВАЛЕНТИН БОТЕВ  О: ДА 1: ДА 2
5 ГЕОРГИ ЦАНЕВ  О: ДА Ц: ДА 3
6 НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ  Ц: НЕ О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 20/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "НИКОЛОВ 2011" ЕООД
2. "РУЛАН" ООД
3. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ОГНЯН ГАНЧЕВ  О: ДА 1
2 ДИАН НИКОЛОВ  О: ДА 1
3 ВАЛЕНТИН ЙОТОВ  О: 1 Не се явил;
4 ПЛАМЕН ПЕТЕВ  О: ДА 2
5 МАРТИН ПЕТКОВ  О: НЕ 2
6 МАРТИН ДАЧЕВСКИ  Ц: ДА О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 21/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 14:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "РУЛАН" ООД
2. "ХРИСТОВ 2008" ООД
3. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РАДОМИР РАЧЕВ  О: ДА 1
2 ДЕЯН ПЕТРОВ  О: 2 Не се явил;
3 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 3
4 МИРОСЛАВ ЯНАКИЕВ  Ц: ДА О: ДА 3
5 МАРИЯН МЕРДЖАНОВ  Ц: ДА О: ДА 3
6 ПЕНКО ПЕНЕВ  О: ДА Ц: НЕ 3
Силистра
ПРОТОКОЛ № 9/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ДЖЕВИ-ОТО" ЕООД
2. "ГИАРА"   ЕООД
3. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЙХАН САБРИ  О: ДА 1
2 БИЛЕНТ АХМЕД  О: ДА 1
3 АЛПЕР МЮСТЕДЖЕБОВ  О: НЕ 2
4 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 3
5 ИВАН ДИМИТРОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 10/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
2 СТЕФАН ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
3 ТОДОР ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
Сливен
ПРОТОКОЛ № 14/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "ДИАНА КАР" ЕООД
2. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КОЛЬО КОЛЕВ  О: НЕ 1
2 ИЛИЯ ИВАНОВ  О: ДА 2
3 КОСТА ХРИСТОВ  О: НЕ 2
4 ХРИСТО ХРИСТОВ  О: ДА 2
5 ДИНКО ПАЛОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 15/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "АВС АВТО" ООД
2. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЕТЪР РУСЕВ  О: ДА 1
2 ПЛАМЕН НИКОЛОВ  О: ДА 2
3 ПЕТЪР НИКОЛОВ  О: ДА 2
4 МОМЧИЛ НИКОЛОВ  О: ДА 2
5 ИВАЙЛО ГОСПОДИНОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 16/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ХРИСТО МЛАДЕНОВ  О: ДА 1
2 ПЕТЪР ПЕТРОВ  О: ДА 1
3 ДИНКО ДИНЕВ  О: ДА 1
Смолян
ПРОТОКОЛ № 6/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Смолян, ИААА - СМОЛЯН
1. "ЛИДЕР - В - 51" ЕООД
2. "АБАДЖИЕВИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАЛЕНТИН КАРИПОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ИСМЕТ ОДАЖИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ФЕВЗИ ХУНЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 ХАМДИ САДЪК  Ц: ДА О: ДА 1
5 ЖИВКО КЪРШАЛИЙСКИ  О: 2 Не се явил;
София
ПРОТОКОЛ № 30/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
2. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
3. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
4. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
5. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ  О: 1 Не се явил;
2 ИВО ВАСИЛЕВ  О: 1 Не се явил;
3 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
4 ПЛАМЕН ИГНАТОВ  О: ДА 1
5 ИВАЙЛО ГЕНОВ  О: ДА 1
6 ГЕОРГИ ДОЙЧИНОВ  Ц: ДА 2
7 ДИМИТЪР ПАВЛОВ  О: ДА Ц: ДА 1
8 АСЕН ТРАЙКОВ  О: 3 Не се явил;
9 ЙОСИФ ЙОСИФОВ  О: ДА 3
10 ПЕТЪР ВЪЛКОВ  1: ДА Ц: ДА О: ДА 4
11 АЛЕКСАНДЪР ДОБРИЯНОВ  О:  Ц: 3 Не се явил;
12 ИВАН НЕЧЕВ  Ц:  О: 3 Не се явил;
13 СЪБИ ПАСТРАМАДЖИЙСКИ  О: ДА 5
ПРОТОКОЛ № 31/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
2. "АТЛАС 6504" ООД
3. "ЮРОДРАЙВ" ООД
4. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
5. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
6. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТОДОР КОСТАДИНОВ  О: ДА 1
2 СВЕТОСЛАВ ЦЕНОВ  О: НЕ Ц: НЕ 2
3 МАРИО АЛЕКСИЕВ  О: ДА 3
4 АЛЕКСИ ДРАГОЕВ  О: ДА 4
5 МИРОСЛАВ МИНКОВ  О: ДА 4
6 ЦВЕТЕЛИН ИВАНОВ  1:  Ц:  О: 5 Не се явил;
7 ПЕТЪР ПЕТРОВ  О:  1:  Ц: 5 Не се явил;
8 МИРОСЛАВ ПЕТКОВ  О: ДА 2
9 ВАСИЛ КОШЕВ  О: ДА 6
10 ЙОРДАН ДЖАМБАЗОВ  О: ДА 6
11 ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ  Ц: ДА О: ДА 6
12 МИРОСЛАВ МИЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 6
13 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 6
ПРОТОКОЛ № 32/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
2. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
3. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
4. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТЕФАН СТОЯНОВ  О: ДА 1
2 ИЛМИ КАСИМ  О: ДА 1
3 ПЛАМЕН ВЪТЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
4 АСЕН ЖИВКОВ  О: ДА Ц: ДА 2
5 ПЛАМЕН ТОДОРОВ  О: ДА 3
6 ДИМИТЪР КАДИЙСКИ  О: ДА Ц: НЕ 1: НЕ 4
ПРОТОКОЛ № 33/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "ЮРОДРАЙВ" ООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
3. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
4. "РОСЕН - 85" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОЯН ИВАНОВ  О: ДА 1
2 ТАНЯ ГЕОРГИЕВА  О: 2 Не се явил;
3 ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА  О: 2 Не се явил;
4 АЛБЕНА ИВАНОВА  О: 2 Не се явил;
5 ЦЕЦКА ЯДКОВА  О: 2 Не се явил;
6 БРАНИМИР ЯНЕВ  О: ДА 3
7 АЛЕКСАНДЪР ЦОКОВ  О: ДА 3
8 ИЛИЯН МАРКОВ  О: ДА 3
9 ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ  О: ДА 3
10 ВАЛЕРИ ВЛАДИМИРОВ  Ц: НЕ О: ДА 4
11 ДОБРИН ХРИСТОВ  О: ДА Ц: ДА 4
12 ЕВГЕНИ ИЛИЕВ  О: НЕ 4
13 ЛЮДМИЛ РОГАШКИ  О: ДА Ц: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 34/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
2. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
3. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
4. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
5. "АНГЕЛОВА ДРАЙВИНГ АКАДЕМИ" ЕООД
6. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 БОРИСЛАВ ЗЛАТКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ВАСИЛ СТОИЛКОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
4 БИСЕР ПАУНОВ  Ц: НЕ О: ДА 2
5 НИКОЛАЙ НОНОВ  О: ДА 1: НЕ Ц: ДА 3
6 ВАЛЕРИ МИОДРАКОВ  О: ДА 1: НЕ 3
7 ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ  1: ДА О: ДА 3
8 ТАМЕР ПАЛИКАРОВ  1: ДА О: ДА 3
9 СЛАВЧО СТОИЧКОВ  О: ДА Ц: ДА 4
10 ГЕОРГИ МАТЕЙН  О: ДА 5
11 ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ  О: ДА 5
12 МИХАЙЛ ИВАНОВ  О: ДА 6
13 ЦВЕТОМИР БОРИСОВ  Ц: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 35/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "ЮРОДРАЙВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЬОТР ЯЗАДЖИ  О: ДА 1
Стара Загора
ПРОТОКОЛ № 14/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "ЮРОДРАЙВ" ООД
2. "БЕЧ-У" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНТОН МИТКОВ  О: ДА 1
2 СТОЯН МАРКОВ  О: ДА 2
3 ИВАН ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 ЖИВКО МАРКОВ  О: ДА 2
5 АТАНАС АТАНАСОВ  Ц: ДА О: ДА 2
6 ДИМИТЪР ДИМОВ  О: ДА Ц: ДА 2
7 СТЕФАН ПЕТКОВ  О: ДА Ц: ДА 1: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 15/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "ДАНАИЛ ДИМИТРОВ И СИЕ" ООД
2. "БЕЧ-У" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТАМЕН ДИНЕВ  О: НЕ 1
2 КРАСИМИР ИВАНОВ  О: ДА 2
Търговище
ПРОТОКОЛ № 14/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
2. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТОЯН СТОЯНОВ  О: ДА 1
2 МУСТАФА ХАСАНОВ  О: ДА 1
3 ФЕИМ ХАСАНОВ  О: ДА 1
4 БЕХЧЕТ ХАБИЛОВ  О: ДА 1
5 АХМЕД ОСМАНОВ  О: ДА 2
Хасково
ПРОТОКОЛ № 14/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "НИДЕЛ 68" ЕООД
2. "ТАХО 2012" ООД
3. "РИМПОПОВ 2009" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕНАДИ ДАНЧЕВ  1: ДА 1
2 БОРИСЛАВ БОРИСОВ  1: ДА 2
3 ИВАН ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 3
4 МАРИН МАРИНОВ  О: ДА 3
5 СТОЯН КАРАГЯУРОВ  О: ДА Ц: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 15/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "НИДЕЛ 68" ЕООД
2. "ТАХО 2012" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МЕДЖНУН ШАБАН  О: ДА 1
2 ГЕНЧО АНГЕЛОВ  О: ДА 1
3 ЛЮБОМИР ЛАТИНОВ  О: ДА 1
4 ДИМО ПЕТКОВ  О: ДА 2
5 НЕДЯЛКО ДЕЛЧЕВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 16/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "НИДЕЛ 68" ЕООД
2. "КАЛПАКОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТАНЬО ТАНЕВ  О: ДА 1
2 СТАНИМИР СТАНИЛОВ  1: ДА Ц: ДА О: ДА 2
3 МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕДАЛИ  О: НЕ 2
4 ПЛАМЕН ПЕНЕВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 17/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТРИФОН КАРАДЖОНОВ  О: ДА 1
2 ЙОВКО ДОБРЕВ  О: ДА 1
Шумен
ПРОТОКОЛ № 12/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РЕЙХАН МЕХМЕД  О: ДА 1
2 ДАНАИЛ ИВАНОВ  О: ДА 1
3 СТАНИСЛАВ БРАИЛСКИ  О: ДА 1
4 МАРТИН ДИМИТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 КУБРАТ ДЕМИРОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 13/24.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 24.03.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН НЕДЯЛКОВ  О: ДА 1
2 ХЮСЕИН ХЮСЕИН  О: ДА 1
3 ДЕНИС МАРТИНОВ  О: НЕ 1