11.03.2022
Бургас
ПРОТОКОЛ № 22/11.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 11.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
3. "БРИЗ 2002" ЕООД
4. "ИВОНТИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТОЯН ТАНАРОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
2 РУМЕН ДОЧЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
3 ХАСАН ХАСАН  О: ДА 2
4 ПАНАЙОТ КОКАЛДЖИЕВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
5 ТОДОР НИКОЛОВ  О: НЕ Ц: НЕ 3
6 БОЖИДАР НИКОЛОВ  О: ДА Ц: НЕ 4
7 АТАНАС АТАНАСОВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 3
8 ПАВЛИН МЯНКОВ  О: ДА 1