10.03.2022
Благоевград
ПРОТОКОЛ № 9/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "МОБИЛЕ - 2020" ООД
2. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
3. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЛЕКС ЗАПРЯНОВ  О: ДА 1
2 СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ  О: ДА 2
3 КРЪСТО КРЪСТЕВ  О: ДА 2
4 ИБРАХИМ МОЛЛА  О: ДА Ц: ДА 2
5 ХРИСТО ДЖУПАНОВ  О: ДА 2
6 ГЕОРГИ СМИЛЯНОВ  О: ДА 2
7 ИСМЕТ ЧАУШ  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 10/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 14:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "АВС-Е" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНГЕЛ ГЪРНАРЕВ  О: ДА 1
2 ЙОРДАН ХРИСТОВ  О: ДА 1
3 ВАСИЛ БОШНАКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
5 ЙОРДАН БОГОЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
Бургас
ПРОТОКОЛ № 19/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
2. "ТОНИ - 71" ЕООД
3. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
4. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДРАГОМИР ПОПОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 МАРИН ЕВТИМОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ИВАЙЛО ИВАНОВ  О: ДА 2
4 ПАВЛИН МЯНКОВ  О: НЕ 3
5 СТОЙКО СОЛАКОВ  Ц:  О: 4 Не се явил;
6 ГЕОРГИ НИКОЛОВ  Ц: ДА О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 20/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД
2. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АТАНАС ИЛИГНОШЕВ  Ц: ДА 1
2 ЕЛКО ГЕВРЕНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 РАДОСТИН ДИМИТРОВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 РУМЕН ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
5 ПЛАМЕН КУРТЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
6 ИВЕЛИН ЖИВКОВ  О: ДА 2
7 ПЛАМЕН ДИМОВ  О: ДА 2
8 РАДОСТИН ГЕОРГИЕВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 21/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "БРИЗ 2002" ЕООД
2. "ТОНИ - 71" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЦВЕТАН БОЯДЖИЕВ  Ц: НЕ 1
2 ЯВОР МИТОВ  О: ДА 2
3 ЦОНКО ДИМИТРОВ  О: ДА 1
4 АТАНАС КИРОВ  О: ДА 2
5 ЖИВКО АТАНАСОВ  О: ДА 1
6 СТОЯН ДИНЕВ  О: ДА 1
7 ТОДОР ТОДОРОВ  О:  Ц: 2 Не се явил;
Варна
ПРОТОКОЛ № 13/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
2. "ВЕА" ЕООД
3. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ СТОЯНОВ  О: ДА 1
2 ЦАНКО ЦАКОВ  1: ДА 1 Грешно име в протокола;
3 ДОБРОМИР СТОЙЧЕВ  О: ДА 2
4 КРАСИМИР ДИМИТРОВ  О: ДА 1
5 КРАСИМИР КОСТОВ  О: НЕ 3
6 МАРТИН ПЕТРОВ  О: ДА Ц: ДА 3
7 РАДОСВЕТА ГЕОРГИЕВА  Ц: НЕ О: ДА 3
8 НИКОЛАЙ ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 3
9 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
10 ЯНИ СЛАВОВ  Ц: ДА О: ДА 1
11 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
12 ИВАН ВИДЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 14/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
2. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТОЯН СТОЯНОВ  О: ДА 1
2 МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ОЛЕГ ЛАНТИНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
5 КАЛИН КОЛЕВ  О: ДА 1
6 ТОДОР ТОДОРОВ  О: ДА 1
7 ТОДОР ТОДОРОВ  О: ДА 1
8 ИВЕЛИН ИВАНОВ  О: ДА 1
9 ИВАН СТОЯНОВ  О: ДА 1
10 РАДОСЛАВ ТОДОРОВ  О: ДА 1
11 ПЕТКО ПЕТРОВ  О:  Ц: 2 Не се явил;
12 ЕМИЛ ЕФТИМОВ  О: ДА 2
Велико Търново
ПРОТОКОЛ № 12/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
2. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СЕВДАЛИН СЕВДАЛИНОВ  1: ДА 1
2 НЕХАТ ИБРЯМОВ  1: ДА Ц: ДА 2
3 ПЕТКО ПЕЕВ  О: ДА 2
4 СНЕЖА ДИЧЕВА  О: НЕ 2
5 ПЛАМЕН ЙОВКОВ  О: ДА 2
6 СВИЛЕН СЪБЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 13/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "АВТОШКОЛА ШОФЬОР"  ЕООД
2. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
3. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН ДОЧЕВ  О: ДА 1
2 СТОЙКО СТОЙКОВ  О: ДА 1
3 АНГЕЛ ЦЪРЦОРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 БОРИСЛАВ БОРИСОВ  Ц: ДА О: ДА 2
5 СТАМЕН СТОЕВ  О: ДА 3
Видин
ПРОТОКОЛ № 10/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ВСД-ШАНС-Л. ЦВЕТКОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН ТОМОВ  О: ДА 1
2 МИЛКО МИХАЙЛОВ  О: ДА 1
3 КРАСИМИР ЖИВКОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 11/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "АВТОСТАРТ - ВЕЛИКИН" ЕООД
2. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МОМЧИЛ АНГЕЛОВ  О: ДА 1
2 ГЕНАДИ ВЕЛКОВ  О: ДА 2
3 КРАСИМИР КИРИЛОВ  Ц: ДА О: ДА 2
Враца
ПРОТОКОЛ № 14/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "АПИС - 91 - МЛАДЕНОВ И СИЕ" СД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ  О: НЕ 7: НЕ 1
2 ЕМИЛ МЛАДЕНОВ  7: ДА О: ДА 1
3 РОСЕН ЛАЗАРОВ  7: ДА О: ДА 1
4 СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ  7: НЕ О: НЕ 1
5 КРЪСТЬО РУЙНОВ  О:  7: 1 Не се явил;
6 ХРИСТО ХРИСТОВ  7: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 15/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "АПИС - 91 - МЛАДЕНОВ И СИЕ" СД
2. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИРОСЛАВ ХРИСТОВ  7: ДА Ц: ДА 1
2 ДАНИЕЛ ТАНКОВ  7: ДА 1
3 АНТОН ТОДОРОВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
4 ЦВЕТЕЛИН ДИМИТРОВ  О: ДА 2
5 ТИХОМИР БАЛАЧЕВ  О: ДА 2
6 АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ  Ц: ДА О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 16/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИЛЯН МИХАЙЛОВ  Ц: НЕ О: ДА 1
2 ТИХОМИР ЗЕХОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ИВАН ИЛИЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 ЕМИЛ ВЪЛЧЕВ  О: ДА 1
5 ВЕНЦИСЛАВ КРУМОВ  О: ДА 1
6 ДИЛЯН ДИМИТРОВ  Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 17/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 14:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЛЕОНАРДО ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
Габрово
ПРОТОКОЛ № 8/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Габрово, ИААА - ГАБРОВО
1. "ДЕСИТА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАЙЛО ИВАНОВ  О: ДА 1
2 ТИХОМИР ПЕТКОВ  О: ДА 1
3 ХАЧИК АРТЮНЯН  Ц: ДА 1
Добрич
ПРОТОКОЛ № 13/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ  О: ДА 1
2 СТЕФАН АНГЕЛОВ  О: ДА 1
3 ЙОРДАН ЙОРДАНОВ  О: ДА 1
4 СТОЙЧО СТОЙНОВ  О: ДА 1
5 ВЕНЕЛИН СЛАВОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 14/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
2. "АВТОШКОЛА МИТИ 1987" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЕНЧО НЕДКОВ  О: ДА 1
2 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 1
3 ДЕЯН ХРИСТОВ  1: НЕ Ц: ДА 1
4 АЛДЕНИС АХМЕД  О: 2 Не се явил;
Кърджали
ПРОТОКОЛ № 5/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кърджали, ИААА - КЪРДЖАЛИ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЗЕКРИЕ ЮМЕР  О: ДА 1: НЕ Ц: ДА 7: НЕ 1 Грешно име в протокола;
2 ЙЪЛМАЗ ТАСИМ  О: ДА 1
3 ГАЛИН АСЕНОВ  О: НЕ 1
Кюстендил
ПРОТОКОЛ № 7/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
1. "ВЛАДИ КАР" ЕООД
2. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ХРИСТО ИВАНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ГОЦЕ ЙОВАНОВСКИ  О: ДА 2
3 ГЕОРГИ ПЕТРОВ  О: ДА 2
4 ИВО ЦОНЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
5 ДИМИТЪР СПИРОВ  О: ДА Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 8/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
1. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
2. "КРАМИ - 98" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРАСИМИР НАЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 АНАТОЛИ НИКОЛОВ  О: ДА 1
3 СИЛВИЯ КМЕТСКА  О: ДА 2 Грешно име в протокола;
4 ЗАХАРИ АТАНАСОВ  О: ДА Ц: ДА 2
Монтана
ПРОТОКОЛ № 7/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
2. "МАЦА - МВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНГЕЛ КИРИЛОВ  О: ДА 1
2 ДЕЙВИС ДАГАЛОВ  Ц: ДА 1: ДА О: ДА 2
Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 10/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
2. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНГЕЛ ЗУБЕВ  О: ДА 1
2 ТРОЯН ЛУКОВ  О: ДА 1
3 СТОЯН БОЖКОВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 СПАС ВАСИЛЕВ  О: ДА 1
Перник
ПРОТОКОЛ № 7/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Перник, ИААА - ПЕРНИК
1. "ИВАЙЛО ТЕМЕЛКОВ М" ЕООД
2. "СКОРПИОН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЛЮБОМИР ЛАЗАРОВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 1
2 ПЕТЪР ВЕЛИЧКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ХРИСТИЯН ЙОРДАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 1
4 ВАСИЛ ВАСИЛЕВ  О: ДА 1: НЕ 1
5 ПЕТКО ПЕТКОВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
Плевен
ПРОТОКОЛ № 11/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "РУЛАН" ООД
2. "ДИАНА-ШАНС 70" ЕООД
3. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАЙЛО МАРИНОВ  1: НЕ Ц: ДА О: ДА 1
2 МИРОСЛАВ БЛАЖЕВ  О: ДА 1: ДА Ц: ДА 1
3 ХРИСТО ТРАЙКОВ  О: ДА 2
4 КАЛИН МОНЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 3
5 МАРИО АСЕНОВ  О: ДА Ц: ДА 3
6 МАРТИН ЛИШЕВ  Ц: НЕ О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 12/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "ВАТОНИ ВН" ЕООД
2. "ВАТОНИ ВН" ЕООД
3. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
2 ЗЛАТКО КЕТИПОВ  Ц: НЕ 2
3 БОРИСЛАВ КЮЧУКОВ  О: ДА 3
4 БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ  О: 3 Не се явил;
Пловдив
ПРОТОКОЛ № 12/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "МОБИЛ 18" ЕООД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АИТ" ООД
3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
4. "КАП - 19" ЕООД
5. "ПРИМА АВТО" ЕООД
6. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ОЛЕГ ПОПЕЧКИН  О: НЕ 1
2 ИВАЙЛО ИВАНОВ  О: ДА 2
3 ЙОРДАН КИРИЛОВ  О: ДА 3
4 СПАС ВЪЛЧАНОВ  О: 3 Не се явил;
5 ИВАН ТАНЧЕВ  О: ДА 3
6 ГЕОРГИ ДЖОРОВ  Ц: ДА 1: ДА О: ДА 4
7 ПЕТКО КИРКОВ  О: ДА 5
8 ГЕОРГИ НИНОВ  Ц:  О: 3 Не се явил;
9 ДИМИТЪР ТАНЕВ  О: ДА Ц: ДА 6
ПРОТОКОЛ № 13/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "ТРАНСИНГ" АД
2. "БОТЬО КИРОВ - 55" ЕООД
3. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АСЕН ИЛИЕВ  О: ДА 1
2 КРАСИМИР КЪНЕВ  О: ДА 1
3 АТАНАС ДИМИТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 КРАСИМИР МИТЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 ЕМИЛ ДИМИТРОВ  О: ДА 2
6 АСЕН АНГЕЛАКОВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 1
7 КОСТАДИН КУМАНОВ  О: ДА 3
8 МИРОСЛАВ ДЕКЕДЖИЕВ  О: НЕ 3
9 ИВАЙЛО КОСТОВ  О: ДА 3
10 НЕНЧО ПЕТКОВ  О: ДА 3
11 ГЕОРГИ АТАНАСОВ  О: ДА 3
Разград
ПРОТОКОЛ № 8/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТАНЕР САЛИ  О: ДА 1
2 МУЗАФЕР КЯШИФОВ  О: ДА 1
3 ГЮЛВЕР ХАСАН  О: ДА 1
4 ТЮРКЯР САЛИМОВ  О: ДА 1
Русе
ПРОТОКОЛ № 14/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "НИКОЛОВ 2011" ЕООД
2. "УЦ БЪЗОВСКИ" ООД
3. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
4. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СЕРДАЛ МАНДАЛИЕВ  О: ДА 1
2 ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ  О: ДА 2
3 АТАНАС ПЕТРАНКОВ  О: ДА 3
4 ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ  О: ДА Ц: ДА 3
5 ДАЯНА КИСИМОВА  Ц: ДА О: ДА 3
6 НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ  Ц: ДА О: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 15/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
2. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МАРИЕЛА БАРИШЕВА  О: ДА 1
2 РЕВАЙДИН КОБАКОВ  О: ДА 1
3 ЛЮБОМИР ЧАПКЪНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
4 КРАСИМИР ПЕТКОВ  Ц: ДА О: ДА 2
5 ИСКРЕН АНЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
6 РУМЕН ЦВЕТКОВ  О: ДА Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 16/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ХРИСТОВ 2008" ООД
2. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ОНЧО СЕТРАКЯН  О: ДА Ц: ДА 1
2 КРАСИМИР СИДЕРОВ  О: ДА 1
3 НАЙДЕН БЪРБАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1 Грешно име в протокола;
4 ДЕНИС МУРТАЗА  Ц: НЕ 2
5 ЗДРАВКО НИКОЛАЕВ  О: ДА 2
6 РУМЕН МАРИНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 17/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТАНИМИР ПЕТРОВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
Силистра
ПРОТОКОЛ № 8/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
2. "ГИАРА"   ЕООД
3. "ДЖЕВИ-ОТО" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МЕХТИ МУРАД  Ц: ДА О: ДА 1
2 ИВАН ДИМИТРОВ  О: НЕ 2
3 СУНАЙ РАМАДАН  О: ДА 1: ДА 2
4 ВЕНЦИСЛАВ ВЕНКОВ  О: ДА 2
5 ВЕСКО ВАСИЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 3
Сливен
ПРОТОКОЛ № 11/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЛИ АЛИЕВ  О: ДА 1
2 ДРАГОМИР ДРАГАНОВ  О: ДА 1
3 АТАНАС АТАНАСОВ  О: ДА 1
4 АТАНАС БОЯНОВ  О: ДА 1
5 АТАНАС АТАНАСОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 12/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "АВС АВТО" ООД
2. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИСМАИЛ АРИФОВ  О: ДА 1
2 МАРИН БОРИСОВ  О: ДА 1
3 СЛАВ СТАМБОЛИЕВ  О: ДА 1
4 ПЕТЪР ТОДОРОВ  Ц: ДА О: ДА 2
5 ПЕТЬО СТОЯНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 13/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЕТЯ НИКОЛОВА  О: 1 Не се явил;
Смолян
ПРОТОКОЛ № 5/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Смолян, ИААА - СМОЛЯН
1. "ЛИДЕР - В - 51" ЕООД
2. "АБАДЖИЕВИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАЛЕНТИН КАРИПОВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
2 ВЕРГИЛ БАЙКАЛОВ  О: ДА 2
София
ПРОТОКОЛ № 25/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
2. "РОСЕН - 85" ООД
3. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
4. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
5. "ЮРОДРАЙВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТЕФАН ДЕНКОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ТОДОР ТОДОРОВ  Ц: ДА 1: ДА О: ДА 2
3 ДЕЙВИД ЧОЛАКОВ  О: ДА 2
4 ДАНИЕЛ ЯНКОВ  О: ДА 2
5 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  Ц: ДА 3
6 ПЛАМЕН ИГНАТОВ  О: НЕ 1
7 ГЕОРГИ ДИОНИСОВ  Ц: ДА О: ДА 1
8 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  О: ДА Ц: ДА 1
9 ИВАЙЛО БОГОЕВ  О: ДА 4
10 НИКОЛАЙ ГЕРЕНКОВ  О: ДА 4
11 ПЕТР ПАСКАЛОВ  О: ДА 5
ПРОТОКОЛ № 26/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
2. "АТЛАС 6504" ООД
3. "ЙОНИТРЕЙД" ЕООД
4. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
5. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
6. "РОСЕН - 85" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СВЯТОСЛАВ ИДЖИЛОВ  Ц: ДА 1
2 ИВАН БОЖИКОВ  О: ДА 1
3 СВЕТОСЛАВ ЦЕНОВ  О: НЕ Ц: НЕ 2
4 ЕДУАРД АЛЕКСАНДРОВ  1: ДА О: ДА 3
5 МИЛЧО ПАВЛОВ  О: НЕ 1
6 ГЕОРГИ КОВАЧЕВ  О: ДА 4
7 РАДОСТИН ИВАНОВ  1: ДА О: ДА 5
8 ДАРИН БЕКОВСКИ  1: ДА О: ДА 5
9 ЗАХАРИ ЛОЗАНОВ  О: ДА 1
10 СТОЯН ИЛИЕВ  О: ДА 1
11 ЯНКО ЯКИМОВ  О: НЕ 6
12 МИРОСЛАВ ПЕТКОВ  О: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 27/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "ЛАВОР" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЛЮБЕН ЛЯМОВ  1: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 28/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "ЮРОДРАЙВ" ООД
2. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
3. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГРИГОРИЙ ГЕТМАН  О: ДА 1
2 ВАЛЕНТИН НЕДЯЛКОВ  О: ДА 1
3 ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ  Ц: 2 Не се явил;
4 АНГЕЛ СВИЛЕНОВ  О: ДА 3
5 ВЕЛИСЛАВ ТОДОРОВ  О:  Ц: 3 Не се явил;
6 ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ  О:  Ц: 3 Не се явил;
7 ДЕЯН ГЕОРГИЕВ  О: 3 Не се явил;
8 БЛАГОЙ СТАВРЕВ  О: ДА 1: ДА 3
9 ЮЛИЯН ЛОЗАНОВ  1: ДА О: ДА 3
10 ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ  О: ДА Ц: ДА 3
11 ГЕОРГИ ДОЙЧИНОВ  Ц: НЕ О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 29/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
2. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
3. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИНКО СИМОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 СВЕТЛИН ШИШКОВ  О: ДА 2
3 БОЯН БОГДАНОВ  О: 3 Не се явил;
4 ВАСИЛ ЗАХАРИЕВ  Ц:  О: 3 Не се явил;
Стара Загора
ПРОТОКОЛ № 12/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "БЕЧ-У" ЕООД
2. "ДАНАИЛ ДИМИТРОВ И СИЕ" ООД
3. "ПАУНОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН ГОСПОДИНОВ  О: ДА 1
2 СИМЕОН КУПРИЯНОВ  1: ДА 2
3 НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ  Ц: ДА 3
4 БОЯН РАХОВ  О: ДА 2
5 НАЙДЕН НАЙДЕНОВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 1
6 ЛЮДМИЛ БИЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 3
7 АТАНАС АТАНАСОВ  1: ДА Ц: ДА О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 13/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "ДАНАИЛ ДИМИТРОВ И СИЕ" ООД
2. "БЕЧ-У" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИРОСЛАВ ЯКУБАШЕВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
2 МАРТИН КОЛЕВ  О: ДА 2
3 БЕЛЧО БЕЛЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
4 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  Ц: ДА О: ДА 2
Търговище
ПРОТОКОЛ № 13/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
2. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МЕМДУ МЕХМЕДОВ  О: ДА 1
2 ИВАН СЪБЕВ  Ц: НЕ О: ДА 2
Хасково
ПРОТОКОЛ № 11/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "РИМПОПОВ 2009" ЕООД
2. "НИДЕЛ 68" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН ПЕТКОВ  О: ДА 1: ДА Ц: ДА 1
2 РУМЕН ПЕНЕВ  О: ДА 1
3 ИВО ИВАНОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 12/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "ТАХО 2012" ООД
2. "КАЛПАКОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИЛЧО МИЛЧЕВ  О: ДА 1
2 АТАНАС КРЪСТЕВ  О: ДА 1
3 ДИМО СОФРОНОВ  Ц: ДА 2
4 ЯНКО ИВАНОВ  О: ДА 1
5 ДЕЛЧО ДЕЛЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 13/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАЛЕНТИН ВЪЛЧАНОВ  О: ДА 1
2 ТРИФОН КАРАДЖОНОВ  О: 1 Не се явил;
Шумен
ПРОТОКОЛ № 9/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ЯНЕВ  Ц: ДА 1
2 ХАБИЛ АХМЕД  Ц: ДА О: ДА 1
3 ЛЮДМИЛ ДАЙЧЕВ  О: ДА 1
4 ШЕНОЛ НАЗИФОВ  О: ДА 1
5 ТОДОР ВЪРБЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 10/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. "ВЕА" ЕООД
2. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЖЕЧКО ЯНКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ИВАН НЕДЯЛКОВ  О: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 11/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЕТКО ПЕТКОВ  О: ДА 1
Ямбол
ПРОТОКОЛ № 3/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ямбол, ИААА - ЯМБОЛ
1. "ДИАНА КАР" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЛАЗАР ЛУКАНОВ  О: ДА 1
2 ПЕТЬО ГЕРГАНОВ  О: ДА 1
3 КЪНЬО КЪНЕВ  О: ДА 1
4 ИВАЙЛО ИВАНОВ  О: ДА 1
5 ВАЛЕНТИН ХАДЖИКОЛЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 4/10.03.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 10.03.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Ямбол, ИААА - ЯМБОЛ
1. "ДИАНА КАР" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АТАНАС ДАМЯНОВ  О: ДА 1
2 ГЕОРГИ ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ  О: ДА 1
4 АНТОН ТОНЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 ГЕОРГИ САВОВ  О: ДА Ц: ДА 1: ДА 1