03.02.2022
Благоевград
ПРОТОКОЛ № 4/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "АВС-Е" ЕООД
2. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СПАС ДАНЪЧКИ  О: ДА 1
2 БЛАГОЙ ПОСТОЛОВ  О: ДА 1
3 ПЛАМЕН КОСТОВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 ЮЛИАН МИШЕВ  Ц: НЕ О: ДА 2 Грешно име в протокола;
Бургас
ПРОТОКОЛ № 9/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
2. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД
3. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД
4. "ТОНИ - 71" ЕООД
5. "ИВОНТИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНГЕЛ СТОЯНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ЖЕЛЬО ЖЕЛЕВ  1: ДА О: ДА 1
3 ЕМИЛ КИРОВ  О: ДА 2
4 КРАСИМИР ЦВЕТКОВ  О: ДА 3
5 ЧАВДАР ЖЕЛЕВ  Ц: ДА О: ДА 4
6 ИВАН ИВАНОВ  1: ДА Ц: ДА 4
7 ПЕТКО ЛИСИЧКОВ  Ц: ДА О: ДА 1: ДА 5
ПРОТОКОЛ № 10/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДОСИ ДИМОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ПЕТЪР ТЕРЗИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ТОДОР ДИМИТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
4 АНГЕЛ СТОИЛОВ  О: ДА 1: ДА Ц: ДА 1
5 СТОЯН СТОИЛОВ  О: ДА 1: ДА Ц: ДА 1
6 КОСТА КАРАДЖОВ  1: ДА Ц: ДА О: ДА 1
7 ЗЛАТКО НИКОЛОВ  Ц: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 11/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "БРИЗ 2002" ЕООД
2. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
3. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕФТИМ ПЕРИКЛИЕВ  О: ДА 1
2 НИКОЛА НИКОЛОВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 РУШЕН МЮМЮН  О: 1 Не се явил;
4 МИХО ДОБРЕВ  О: ДА 1
5 НИКОЛАЙ ГИДИКОВ  О: ДА 3
6 ТОНЧО МУХЧИЕВ  О: ДА 1
7 РУЖДИ КОДЖАГЬОЗ  О: ДА 1
Варна
ПРОТОКОЛ № 6/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТОДОР НИКОЛОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 РОСЕН ДИМОВ  Ц: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 7/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
2. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КРАСИМИР ГИНЕВ  7: ДА 1
2 НАЙДЕН ВАСИЛЕВ  Ц:  О: 1 Не се явил;
3 АНКО ПАНАЙОТОВ  О: ДА 2
4 МИЛЕН ИВАНОВ  О: 2 Не се явил;
5 ЗЕВДЖЕТ ШУКРИ  Ц: ДА 2
6 ИВАН ИВАНОВ  Ц: ДА 1
7 ЛЮБОМИР СИМЕОНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
8 СТРАХИЛ ГАЙДАРЖИЕВ  О: ДА 2
9 МИРОСЛАВ ПЕТРОВ  О: 2 Не се явил;
10 КРАСИМИР НИКОВ  О: ДА Ц: ДА 2
11 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 2
12 НИКОЛАЙ САЧАРОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 8/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
2. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН ЯНКОВ  О: 1 Не се явил;
2 ТОДОР ЙОРДАНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
3 ПЛАМЕН СЛАВОВ  О: ДА Ц: ДА 2
4 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ  Ц:  О: 2 Недопуснат;
5 ХРИСТО ХРИСТОВ  О: 2 Не се явил;
6 ВЕЛИКО НЕДЕЛЧЕВ  Ц:  О: 2 Не се явил;
7 ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ  О: НЕ 2
Велико Търново
ПРОТОКОЛ № 5/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
2. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 РОСЕН РУСАНОВ  О: ДА 1
2 МАРИАН МАРИНОВ  О: ДА 2
3 ДАНЧО СТОЙНОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 6/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "АВТОШКОЛА ШОФЬОР"  ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВОЛЪЙНКИН ЛЕОНИДОВИЧ  О: ДА 1 Грешно име в протокола;
Видин
ПРОТОКОЛ № 6/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
2. "АВТОСТАРТ - ВЕЛИКИН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЛАДИМИР ВИДКОВ  О: ДА 1
2 ВАЛЕНТИН НЕНЧОВ  Ц: ДА 1
3 АНДРИЯН МАРКОВ  О: ДА 1
4 ПЛАМЕН НЕНОВ  О: 1 Не се явил;
5 ВЕСЕЛИН МИРОНОВ  О: ДА 2
Враца
ПРОТОКОЛ № 6/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "АЕБТРИ - СЕРВИЗ И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР" ЕООД
2. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЛЕН ЙОРДАНОВ  7: ДА Ц: ДА О: ДА 1
2 НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ  Ц:  О:  7: 1 Не се явил;
3 СВЕТЛИН СЛАВЧЕВ  Ц: ДА 7: ДА О: ДА 1
4 СИМЕОН САНДИНСКИ  7: ДА О: ДА Ц: ДА 1
5 ГЕОРГИ ОБРЕТЕНОВ  Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 7/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "АЕБТРИ - СЕРВИЗ И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР" ЕООД
2. "МАЦА - МВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ  О: ДА Ц: ДА 7: ДА 1
2 БОРИСЛАВ ДОБРИНОВ  Ц: ДА О: ДА 7: ДА 1
3 ДАНИЕЛ ХРИСТОВ  7: ДА Ц: ДА О: ДА 1
4 ГЕРАСИМ БОРИСОВ  О: ДА 2
5 ЦЕНО ЦЕНОВ  О: ДА 2
Габрово
ПРОТОКОЛ № 3/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Габрово, ИААА - ГАБРОВО
1. "ДЕСИТА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
Добрич
ПРОТОКОЛ № 7/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН ПАНЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
Кърджали
ПРОТОКОЛ № 2/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кърджали, ИААА - КЪРДЖАЛИ
1. "КАЛПАКОВ" ЕООД
2. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ФЕХИМ ШАБАН  О: ДА 1
2 КРЕМЕН КОЛАРОВ  О: ДА 2 Грешно име в протокола;
3 НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ  О: ДА 2
Кюстендил
ПРОТОКОЛ № 3/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
1. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАЙЛО ПАВЛОВ  О: ДА 1
2 ПЛАМЕН ГРУЙЧЕВ  Ц: НЕ О: ДА 1
3 НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
Монтана
ПРОТОКОЛ № 2/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Монтана, ИААА - МОНТАНА
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ПЕТРОВ  О: ДА 1
2 НЕНЧО ГРИГОРОВ  О: 1 Не се явил;
3 ВЛАДИМИР БОРИСОВ  О: ДА 1
Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 4/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АХМЕД ВЕЛИ  О: ДА 1
2 ИВАН КАРАДЖОВ  О: ДА 1
3 НИКОЛАЙ СТОЯНОВ  О: ДА 1
4 ГЕОРГИ МОМЧЕВ  О: ДА 1
5 ПЕТЪР КАЛОЯНОВ  О: ДА 1
6 ОГНЯН РАНГЕЛОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 5/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ ТЕРЗИЙСКИ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ИВАН МАДИН  О: ДА Ц: ДА 1
Перник
ПРОТОКОЛ № 3/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Перник, ИААА - ПЕРНИК
1. "ИВАЙЛО ТЕМЕЛКОВ М" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КИРИЛ КИРИЛОВ  Ц: ДА О: ДА 1
Плевен
ПРОТОКОЛ № 6/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН КАЧАМАЧКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
Пловдив
ПРОТОКОЛ № 5/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "ТРАНСИНГ" АД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
3. "НУШЕВА И ПАМ АУТО" ООД
4. "КАП - 19" ЕООД
5. "БОТЬО КИРОВ - 55" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 САБРИ ХАЙРУЛА  Ц: ДА 1
2 ИВАН ИВАНОВ  Ц: НЕ 2
3 ГЕОРГИ ВЛАХОВ  О: ДА 3
4 ИВАЙЛО САНТИРОВ  О: 3 Не се явил;
5 НЕДЕЛЧО ГАРЪПСКИ  О: ДА 3
6 ТИНО КАРАДЖОВ  О: ДА Ц: ДА 3
7 АНГЕЛ АТАНАСОВ  Ц: ДА О: ДА 3
8 ТОДОР ДЪНЕШКИ  О: ДА Ц: ДА 3
9 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА Ц: ДА 3
10 ГЕОРГИ ВУКАДИНОВ  О: НЕ Ц: НЕ 4
11 ГЕОРГИ ТАЛЕВ  О: НЕ 5
Разград
ПРОТОКОЛ № 4/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ПЛАМЕН ПАНОВ  О: ДА 1
3 ПЕТКО КРЪСТЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
Русе
ПРОТОКОЛ № 6/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
2. "БРАТОЕВ И БОРИСОВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАСИЛ ВАСИЛЕВ  О: ДА 1
2 ЦВЯТКО БАЛБУЗАНОВ  О: ДА 1
3 ЯВОР АЛЕКСАНДРОВ  О: 2 Не се явил;
4 КИРО КИРОВ  О: НЕ 1
5 РОСЕН ПЕТКОВ  О: ДА 1
6 ДЕНИС МУРТАЗА  О: ДА 1
Силистра
ПРОТОКОЛ № 4/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ШКИПЕР КОНСУЛТ" ЕООД
2. "ГИАРА"   ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВО ИВАНОВ  Ц: 1 Не се явил;
2 СЛАВЯН СЛАВОВ  Ц: ДА 1
3 ДОБРОМИР РАДЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
Сливен
ПРОТОКОЛ № 6/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР КОЯНКОВ  О: НЕ 1
2 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ  О: ДА 1
3 МАРТИН ДЖИДЖЕВ  О: ДА 1
4 ВАЛЕНТИН ГОЧЕВ  О: ДА 1
Смолян
ПРОТОКОЛ № 2/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Смолян, ИААА - СМОЛЯН
1. "ЛИДЕР - В - 51" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДЕНИС БОЗОВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ДАНИЕЛ САЛАЧКОВ  О: 1 Не се явил;
София
ПРОТОКОЛ № 11/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
2. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
3. "ЮРОДРАЙВ" ООД
4. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
5. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВЕСЕЛИН ИВАНОВ  О: ДА 1
2 ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ  О: ДА 2
3 ЮРИЙ ЖЕЧЕВ  О: ДА 2
4 ГЕОРГИ ПАШКУЛЕВ  О: ДА 2
5 ВАСИЛ ВАСИЛЕВ  О: ДА 2
6 ПЕТЪР ПЕТРОВ  О: ДА 2
7 ТИХОМИР ВАПЦАРОВ  О: ДА 3
8 ГЕОРГИ СИМОВ  О: ДА Ц: ДА 2
9 ИВАН БОЖИКОВ  О: 4 Не се явил;
10 ДЖАМАЛ ДАЛОВ  О: ДА 4
11 ЛЪЧЕЗАР ТОДОРОВ  О: ДА Ц: ДА 5
12 БОЯН ИВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 5
13 ПЕТЪР СЛАВЧЕВ  О: НЕ 5
ПРОТОКОЛ № 12/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "АНГЕЛОВА ДРАЙВИНГ АКАДЕМИ" ЕООД
2. "ЛАВОР" ЕООД
3. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
4. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЙОРДАН БОЧЕВ  Ц: ДА 1
2 ИВАЙЛО ОГНЯНОВ  Ц: ДА 2
3 РОБЕРТ ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА О: ДА 3
4 ПЕТЪР КОЛИЦОВ  Ц: НЕ 4
5 МАРИН ХРИСТОВ  О: НЕ 4
ПРОТОКОЛ № 13/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
2. "ВАСИЛЕВИ - 2005" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДОБРИН МИЛЧОВ  О: 1 Не се явил;
2 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  Ц: НЕ О: ДА 1
3 НИКОЛАЙ БРАТОВАНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 ИВАЙЛО БЕЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
5 НИКОЛА ЧЕРВЕНКОВ  О: ДА 1
6 ВЕЛКО ГЕВЕЧАНОВ  О: ДА 1
7 ИВАЙЛО ФЕРКОВ  О: ДА 1
8 ХРИСТИЯН ВОЙНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
Стара Загора
ПРОТОКОЛ № 6/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "ДАНАИЛ ДИМИТРОВ И СИЕ" ООД
2. "БЕЧ-У" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
2 ЖЕКО ДАНАИЛОВ  Ц: ДА 2
3 ИВАН БОМБАШИРОВ  Ц: ДА О: ДА 2
Търговище
ПРОТОКОЛ № 6/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
2. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЗАРКО ЗАХАРИЕВ  Ц: НЕ О: ДА 1
2 ИБРАХИМ АХМЕДОВ  О: ДА 1
3 РЕЙХДЖАН РЕМЗИ  О: ДА 2
4 БОРИС БОРИСОВ  О: ДА Ц: ДА 1
Хасково
ПРОТОКОЛ № 5/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "РИМПОПОВ 2009" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЕТЬО ГОСПОДИНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
Шумен
ПРОТОКОЛ № 5/03.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 03.02.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТУНДЖАЙ ЮСУФОВ  О: ДА 1
2 ЮСЕИН ЮМЕР  О: ДА 1
3 ЕРДАТ САДЪК  О: ДА 1
4 ИЛХАН АЛИ  О: ДА 1
5 ДЕНИС ФИКРЕТ  О: ДА 1