21.01.2022
Бургас
ПРОТОКОЛ № 6/21.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 21.01.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
2. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД
3. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТАНКО АТАНАСОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 НИКОЛАЙ ДЕРМЕНДЖИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
3 ИВО ЙОРГОВ  1: НЕ О: ДА 1
4 ЮСТЮНГЕЛ БЕЙСИМ  Ц: ДА О: ДА 1
5 АНДРЕЙ ЯНЕВ  Ц: ДА 1
6 АТАНАС ИЛИГНОШЕВ  О: ДА 2
7 ГЕОРГИ АНАСТАСОВ  О: ДА 3
8 ПАВЕЛ ВЪЛЧЕВ  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 7/21.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 21.01.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ТОНИ - 71" ЕООД
2. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД
3. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ИВАНОВ  О: ДА 1
2 ПЛАМЕН СТОЯНОВ  Ц: ДА О: ДА 2
3 АТАНАС КАРАБЕЛОВ  О: ДА Ц: ДА 3
4 ПЕТЪР ТЕРЗИЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 3
5 ИСМАИЛ МЕХМЕД  О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 8/21.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 21.01.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АНГЕЛ СТОЯНОВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
2 ДИМИТЪР ЯНЧЕВ  О: ДА 1