06.01.2022
Благоевград
ПРОТОКОЛ № 1/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 12:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Благоевград, ИААА - БЛАГОЕВГРАД
1. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
2. "МОБИЛЕ - 2020" ООД
3. "АВС-Е" ЕООД
4. "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ" СД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЗАХАРИ БИБИШКОВ  О: ДА 1
2 ДИМИТЪР ПОРЯЗОВ  Ц: ДА О: ДА 1
3 ДИМИТЪР ХРИСТОВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 БЛАГОЙ СТОИЛОВ  Ц: НЕ 2
5 ИВАН МУНИН  Ц: ДА О: ДА 2
6 ИВАН ЧОРБАДЖИЕВ  О: ДА 3
7 ВАЛЕРИ УРДОВ  О: ДА 3
8 АНТОНИО АРАЛАМПИЕВСКИ  О: ДА Ц: ДА 3
9 ИВАН АНДОНОВ  О: НЕ Ц: НЕ 4
Бургас
ПРОТОКОЛ № 1/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД
2. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
3. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
4. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АТАНАС ИЛИГНОШЕВ  О: 1 Не се явил;
2 ГЕОРГИ МАНОЛОВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 ДЕНЧО ПЕТКОВ  О: ДА Ц: ДА 2
4 ВАСИЛ РАЛЕВ  О: ДА 3
5 АНДРЕЙ АВДЖИЕВ  1: ДА О: ДА Ц: ДА 4
ПРОТОКОЛ № 2/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "БРИЗ 2002" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЯНКО КОСТАДИНОВ  О: НЕ 1
2 ПАВЛИН СТРАНДЖАЛИЕВ  О: ДА 1
3 ТУНДЖАЙ ШАБАН  1: ДА 1
4 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
5 ЕВЕЛИН ТОДОРОВ  О: ДА 1
6 ДИМИТЪР БИВОЛАРОВ  Ц: ДА О: ДА 1
7 НИКОЛАЙ ВАЦЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
8 ТАНИМИР ЙОВКОВ  Ц: НЕ 1
Варна
ПРОТОКОЛ № 1/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "СИЛВИ-ИНСС" ООД
2. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 САШО РУСЕВ  Ц: ДА 1
2 НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ  О: ДА 2
3 МАРИН МАРИНОВ  О: ДА Ц: ДА 2
4 ТОДОР ТОДОРОВ  Ц: ДА 2
5 ИВАН АСЕНОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 2/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Варна, ИААА - ВАРНА
1. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТОЯН ОГНЕВ  Ц: ДА О: ДА 1
Велико Търново
ПРОТОКОЛ № 1/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Велико Търново, ИААА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
1. "АВТО РЕФЛЕКСИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КИРИЛ ТАНАНЕЕВ  О: ДА 1
2 КРАСИМИР ЙОРДАНОВ  О: ДА 1
Видин
ПРОТОКОЛ № 1/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "АВТОСТАРТ - ВЕЛИКИН" ЕООД
2. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЕТКО МИЛАНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 ИВАЙЛО АНДРЕЕВ  О: ДА 1
3 МИЛЕН ИВАНОВ  О: 2 Не се явил;
4 НАСКО НАКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 2/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 13:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Видин, ИААА - ВИДИН
1. "ДИМИТРОВА 2010" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 КОСТАДИН ГЪЛЪБОВ  О: НЕ 1
2 СТЕФАН ИВАНОВ  О: ДА 1
3 НИКОЛАЙ ТОДОРОВ  О: ДА 1
4 ИЛИЯН СЛАВЧЕВ  О: ДА 1
5 ГРИГОР ИВАНОВ  О: ДА 1
Враца
ПРОТОКОЛ № 1/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "АПИС - 91 - МЛАДЕНОВ И СИЕ" СД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НАЦКО ГРИГОРОВ  О: НЕ 1
2 ИВАЙЛО ИВАНОВ  О: ДА 1
3 ПЕТЪР ИВАНОВ  О: ДА 1
4 ХРИСТО ХРИСТОВ  О: ДА 1
5 ГАЛИН ДИМИТРОВ  О: ДА 1
6 ТОТКО ТОТКОВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 2/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "МАЦА - МВ" ЕООД
2. "АПИС - 91 - МЛАДЕНОВ И СИЕ" СД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВАЛЕРИ ПЪРВИЧЕВ  1: ДА 7: ДА 1
2 ЦВЕТЕЛИН НИСТОРОВ  О: НЕ 2
3 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 2
4 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ  О: ДА 2
5 ЗАХАРИ ПЕТРОВ  О: ДА 2
6 КРАСИМИР РАШЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 3/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Враца, ИААА - ВРАЦА
1. "АПИС - 91 - МЛАДЕНОВ И СИЕ" СД
2. "АТЛАС 6504" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ВИЛЯН ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
2 ИВАЙЛО ПЕТРОВ  О: ДА 1
3 ЕМИЛ АНГЕЛОВ  О: 1 Не се явил;
4 ГЕОРГИ ОБРЕТЕНОВ  Ц: НЕ О: НЕ 2
Габрово
ПРОТОКОЛ № 1/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Габрово, ИААА - ГАБРОВО
1. "ДЕСИТА" ЕООД
2. "ОПИДА 88" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 СТЕФАН ИВАНОВ  О: ДА 1
2 СЕВДАЛИН СИМЕОНОВ  О: ДА 2
Добрич
ПРОТОКОЛ № 1/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР МАНОЛОВ  О: ДА 1
2 ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ  О: НЕ 1
3 НИКОЛАЙ НЯГОЛОВ  О: ДА 1
4 ЖИВКО ДИМИТРОВ  О: ДА 1
5 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА 1
ПРОТОКОЛ № 2/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Добрич, ИААА - ДОБРИЧ
1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МАРИЯН МАРИНОВ  Ц: ДА О: ДА 1
2 СВИЛЕН ДИМИТРОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
3 СТЕФАН СТОЯНОВ  О: ДА Ц: ДА 1
4 РАМАДАН РАФИЕВ  О: ДА Ц: ДА 1
Кърджали
ПРОТОКОЛ № 1/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кърджали, ИААА - КЪРДЖАЛИ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДЖЕМИЛ БЕКИР  Ц: НЕ 1
2 ЕРОЛ МУСТАФА  О: ДА 1
Кюстендил
ПРОТОКОЛ № 1/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Кюстендил, ИААА - КЮСТЕНДИЛ
1. "ЕВРОКАР 2020" ЕООД
2. "КРАМИ - 98" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГОЦЕ АТАНАСОВСКИ  О: ДА 1
2 САШКО ЙОРДАНОВСКИ  О: 1 Не се явил;
3 БЛАГОЙЧЕ МИХАЙЛОВСКИ  О: ДА 1 Грешно име в протокола;
4 СИМОН ПЕТРУШЕВ  О: ДА 1
5 ВАСИЛ БОСАЧКИ  Ц: ДА О: ДА 2
Пазарджик
ПРОТОКОЛ № 1/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пазарджик, ИААА - ПАЗАРДЖИК
1. "АВТОШКОЛА ЗУЗИИ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЕТЪР ВЪРТИЙСКИ  О: НЕ 1
Перник
ПРОТОКОЛ № 1/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Перник, ИААА - ПЕРНИК
1. "СКОРПИОН" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ  О: ДА 1
Плевен
ПРОТОКОЛ № 1/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 09:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "ВАТОНИ ВН" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОРИСЛАВ ПЕТРОВ  О: ДА 1
2 ДИНКО ГЮРЕЦОВ  О: ДА 1
3 МИРОСЛАВ ПОПОВ  О: ДА 1
4 КРАСИМИР ИВАНОВ  О: ДА 2
5 ЛЮДМИЛ НЕНКОВ  О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 2/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 10:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "ДИАНА-ШАНС 70" ЕООД
2. "ВАТОНИ ВН" ЕООД
3. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН ВАСИЛЕВ  О: ДА 1
2 ТИХОМИР КАРПОВ  О: ДА 2
3 САШО ЧЕРЕШАРОВ  О: ДА 2
4 ПЛАМЕН КЪНЕВ  О: 2 Не се явил;
5 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ  О: НЕ 1
6 КАЛОЯН ХРИСТОВ  Ц: ДА О: ДА 3
ПРОТОКОЛ № 3/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 12:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Плевен, ИААА - ПЛЕВЕН
1. "ВАТОНИ ВН" ЕООД
2. "АВТОШКОЛА 94" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЛЮБОМИР СИМЕОНОВ  О: ДА 1
2 КРАСИМИР ЛУНГАРСКИ  Ц: 2 Недопуснат;
Пловдив
ПРОТОКОЛ № 1/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Пловдив, ИААА - ПЛОВДИВ
1. "ТРАНСИНГ" АД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ГАВАЗОВИ" ЕООД
3. "КАП - 19" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИВАН РАНГЕЛОВ  Ц: ДА 1: ДА 1
2 ГЕОРГИ ЛЕСОВ  О: ДА Ц: ДА 2
3 ХРИСТО АРОВ  Ц: 2 Не се явил;
4 СТЕФАН КЕХАЙОВ  О: НЕ 2
5 НИКОЛАЙ ТАНЕВ  О: НЕ 2
6 МИЛЕН ВЛАСОВ  Ц: ДА О: ДА 2
7 СТЕФАН ПЕЕВ  О: ДА 2
8 СОТИР МЕГЛЕНЧЕВ  О: НЕ 2
9 НИКОЛАЙ НИКОЛЧЕВ  О: ДА Ц: НЕ 7: НЕ 1: НЕ 3
10 НИКОЛАЙ ХРАНЕНИКОВ  О: ДА Ц: ДА 2
11 СЛАВ ЗАГОРЧЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
Разград
ПРОТОКОЛ № 1/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "ТОТАМА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ  О:  Ц: 1 Не се явил;
2 НИКОЛАЙ ЧАВЕЕВ  О: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 2/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 11:15
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Разград, ИААА - РАЗГРАД
1. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИЛХАН ИСМАИЛ  О: ДА 1
2 АЙДЪН ИСУФ  О: ДА 1
3 БЕЛГИН МЮМЮНОВ  О: ДА 1 Грешно име в протокола;
4 ИВЕЛИН СТОЯНОВ  О: ДА 1
Русе
ПРОТОКОЛ № 1/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ПОЛИКАР РУСЕ" ООД
2. "ХРИСТОВ 2008" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИГОР ПАНДЖАРОВ  О: ДА 1
2 ХРИСТО ИБРИШИМОВ  О: ДА 1
3 БИЛГИН ИБРАХИМ  О: ДА Ц: ДА 1
4 ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 НИКОЛАЙ ЖЕЛЕВ  О: ДА 1
6 НЕВЕН ЙОРДАНОВ  О: НЕ 2
ПРОТОКОЛ № 2/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 11:00
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Русе, ИААА - РУСЕ
1. "ХРИСТОВ 2008" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИЛЕН КОЛЕВ  О: ДА 1
2 СУНАЙ ФУЧИДЖИЕВ  О: 1 Не се явил;
3 МЮРСЕЛ ШАБАНОВ  О: НЕ 1
Силистра
ПРОТОКОЛ № 1/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Силистра, ИААА - СИЛИСТРА
1. "ГИАРА"   ЕООД
2. "ДЖЕНКОВ ТРАНС" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ТУРГАЙ ХАШИМ  О: НЕ 1
2 ТРИФОН ЕНЧЕВ  О: НЕ 2
3 СВИЛЕН ВЪЛЧЕВ  О: ДА 2
4 НУРТИН ШАИБ  О: ДА 2
5 ЕРДЕМ РЕДЖЕБ  О: ДА 2
Сливен
ПРОТОКОЛ № 1/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
2. "ДИАНА КАР" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДИМИТЪР МИТЕВ  О: НЕ 1
2 САВА ГAНДЕВ  О: ДА 1 Грешно име в протокола;
3 АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЕВ  О: ДА Ц: ДА 1 Грешно име в протокола;
4 ГЕОРГИ ЧАНКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
5 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  О: ДА Ц: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 2/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Сливен, ИААА - СЛИВЕН
1. "НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В ТРАНСПОРТА - НОДИС" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  Ц: ДА 1
2 НИКОЛА НИКОЛОВ  О: НЕ 1
3 СТОЯН ХРИСТОВ  О: ДА 1
Смолян
ПРОТОКОЛ № /06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 14:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Смолян, ИААА - СМОЛЯН
София
ПРОТОКОЛ № 1/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "ЛАВОР" ЕООД
2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР БЕСТ ДРАЙВ" ЕООД
3. ЕТ " АУТО ПЕРФЕКТ - НЕВЕНКА ВАСИЛЕВА"
4. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
5. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
6. "РОСЕН - 85" ООД
7. "ПИМК СОФИЯ" ЕООД
8. "БЕСТ КОНСУЛТ 2012" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЛЮБЕН ЛЯМОВ  О: НЕ 1
2 СВЕТЛИН НИКОЛОВ  7: ДА 2
3 АСЕН ВАСИЛЕВ  О: ДА 3
4 НИКОЛАЙ ХАДЖИЕВ  О:  Ц: 4 Не се явил;
5 АЛЕКСАНДЪР НЕШКОВ  О: ДА 3
6 КРАСИМИР МИРЧЕВ  О: 5 Не се явил;
7 ХРИСТО КОСТАДИНОВ  О: НЕ 6
8 ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ  О: НЕ 7
9 ИВАН АНГЕЛОВ  О: НЕ 7
10 ИВАН ГЪДЕВ  О: ДА 5
11 СТОЯН НИКОЛАКОВ  О: ДА 5
12 ПЛАМЕН ТОДОРОВ  О: НЕ 8
ПРОТОКОЛ № 2/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "ВАТОНИ ВН" ЕООД
2. "АНИ КЮРКЧИЕВА" ЕООД
3. "ТРАНСАРЕНА" ЕООД
4. "ЛАВОР" ЕООД
5. "ИЛИЕВАУТО М" ЕООД
6. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЕМИЛ ДИНОВ  О: НЕ Ц: НЕ 1
2 ИЛИЯН ЛАЗАРОВ  О: ДА 2
3 ВЛАДИМИР ПОПОВ  Ц: ДА О: ДА 2
4 РЕДЖЕП МУТЕШИМ  О: 3 Не се явил;
5 ПЛАМЕН НАЧЕВ  О: НЕ 3
6 ИГОР СИНГХ  О: ДА 3
7 СТАНИСЛАВ ДАВИДОВ  Ц: НЕ 4
8 ПЕТКО СЪБЧЕВ  Ц: ДА 5
9 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  Ц: НЕ О: НЕ 6
ПРОТОКОЛ № 3/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 13:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1
1. "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
2. "ДИАНА-ШАНС 70" ЕООД
3. "РОСЕН - 85" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НАСКО КОСТАДИНОВ  Ц: ДА 1
2 ЦВЕТАН ЦЕНКОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
3 МАРТИН ХАЗЪРБАСАНОВ  О: ДА 2
4 СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВ  О: 3 Не се явил;
5 АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОСКОВ  Ц: НЕ О: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 4/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.София, УЛ. "ВИТИНЯ" № 1 (2)
1. "ЮРОДРАЙВ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 БОЯН ИВАНОВ  О: 1 Недопуснат;
2 ЕМИЛ МИНЧЕВ  О: ДА 1
Стара Загора
ПРОТОКОЛ № 1/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Стара Загора, ИААА - СТАРА ЗАГОРА
1. "ДАНАИЛ ДИМИТРОВ И СИЕ" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ  Ц: ДА О: ДА 1
Търговище
ПРОТОКОЛ № 1/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ДАКИДА" ООД
2. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 НИКОЛАЙ ШИПОЧКИ  О: ДА Ц: НЕ 1
2 ЛЮТФИ АЛИЕВ  О: ДА 2
3 ГАЛИН СИМЕОНОВ  О: ДА 2
4 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ  О: ДА 2
5 БОРИСЛАВ БОНЕВ  Ц: ДА О: ДА 2
ПРОТОКОЛ № 2/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 10:40
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ВЕА" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 АЙСУН КЯШИФОВ  О: ДА 1
2 ХЮСЕИН ХЮСЕИН  О: ДА 1
3 АХМЕД МЕХМЕДОВ  О: ДА 1
4 МУСТАФА ХАСАНОВ  О: ДА 1
5 БОГОМИЛ ВАСИЛЕВ  О: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 3/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 11:50
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Търговище, ИААА - ТЪРГОВИЩЕ
1. "ДАКИДА" ООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИЛИЯ ИЛИЕВ  О: ДА 1
Хасково
ПРОТОКОЛ № 1/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Хасково, ИААА - ХАСКОВО
1. "РИМПОПОВ 2009" ЕООД
2. "КАЛПАКОВ" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 МИЛКО МИЛЕВ  О: ДА 1
2 ТОДОР ЯНЕВ  О: ДА 2
3 МАРИН КАРАМИТЕВ  О: ДА 2
Шумен
ПРОТОКОЛ № 1/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. "ВАЛИКАР 1" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ИРФАН ХАМДИЕВ  О: НЕ 1
ПРОТОКОЛ № 2/06.01.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 06.01.2022 11:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Шумен, ИААА - ШУМЕН
1. "ВЕА" ЕООД
2. “АНДИКАР” ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ЖИВКО ЖЕЛЕВ  О: ДА 1
2 ЙОЗДЖАН ДАИЛОВ  Ц: ДА 2
3 ЙОЗДЖАН ХАКЪЕВ  О: ДА 2
4 ДЖЕМИЛ ХЮСЕИН  О: ДА 2
5 БОРИСЛАВ ТУНЧЕВ  О: ДА 2