25.02.2022
Бургас
ПРОТОКОЛ № 18/25.02.2022
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ADR ВОДАЧИ
ДАТА И ЧАС НА ИЗПИТ: 25.02.2022 09:30
КАБИНЕТ: 10000000: гр.Бургас, ИААА - БУРГАС
1. "АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
2. "СОТИРОВ 2008" ЕООД
ИМЕ, ФАМИЛИЯ МОДУЛИ * № ЗАБЕЛЕЖКА
1 ДОБРИН ВАСИЛЕВ  Ц: ДА 1
2 ПЕТКО ПЕТКОВ  Ц: ДА 2