Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

ВЪПРОСИ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИИ АМ, А1, А2, А, В1, В и Т

Тема 9: ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМАГИСТРАЛА И АВТОМОБИЛЕН ПЪТ
Точки Номер Въпрос и отговори
2 1/1
С този пътен знак се обозначава:
автомагистрала
автомобилен път
път, за движение само на леки автомобили
пътен възел
2 2/1
С този пътен знак се обозначава:
автомобилен път
автомагистрала
път, за движение само на леки автомобили
задължетелен път само за леки автомобили
2 4/1
Автомагистралата е път:
който не пресича пътища, железопътни и трамвайни линии и пешеходни пътеки на едно ниво
на който началото е обозначено със съответния пътен знак
на който краят е обозначен със съответния пътен знак
по който движението се извършва без ограничение на скоростта
2 5/1
Автомагистралата е път:
по който действат специални правила за движение
предназначен за движение с високи скорости
по който движението се извършва без ограничение на скоростта
2 6/1
Автомагистралата е път:
който не обслужва пряко прилежащи територии
с две самостоятелни еднопосочни платна за движение
който не се пресича с други пътища на едно ниво
по който e разрешено движението само на автомобили
2 7/1
Автомобилният път е предназначен за движение на:
автомобили
мотоциклети
МПС с изключение на самоходните машини
МПС с изключение на мотопедите
2 8/1
Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория “В” при движение по автомагистрала не трябва да превишава:
140 km/h
100 km/h
110 km/h
120 km/h
2 9/1
Когато няма други ограничения, водачът на състав от ППС от категория ВЕ, при движение по автомагистрала не трябва да превишава:
100 km/h
110 km/h
120 km/h
130 km/h
2 9/2
Когато няма други ограничения, водачът на състав от ППС от категория ВЕ, при движение по скоростен път не трябва да превишава:
90 km/h
100 km/h
110 km/h
120 km/h
2 10/1
Когато няма други ограничения, на водача на лек автомобил, при движение извън населено място, по автомобилен път, е забранено да се движи със скорост по-висока от:
90 km/h
130 km/h
120 km/h
100 km/h
2 10/2
Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория В при движение по скоростен път не трябва да превишава:
120 km/h
110 km/h
100 km/h
130 кkm/h
2 11/1
Когато няма други ограничения, водачът на мотоциклет при движение по автомагистрала не трябва да превишава:
100 km/h
110 km/h
120 km/h
130 km/h
2 12/1
Когато няма други ограничения, на водача на мотоциклет, при движение извън населено място, по автомобилен път, е забранено да се движи със скорост по-висока от:
80 km/h
120 km/h
100 km/h
90 km/h
2 12/2
Когато няма други ограничения, водачът на МПС от категория А при движение по скоростен път не трябва да превишава:
90 km/h
100 km/h
110 km/h
120 km/h
2 13/1
При навлизане на автомагистрала водачът е длъжен да пропусне превозните средства, които се движат по нея:
във всички случаи
само когато е поставен пътен знак за осигуряване на предимство
само, когато те се движат с висока скорост
2 13/2
При навлизане на автомагистрала задължени ли сте да пропуснете превозните средства, които се движат по нея?
да, във всички случаи
да, но само когато има пътен знак за осигуряване на предимство
не
2 13/3
При навлизане на скоростен път, водачът е длъжен да пропусне превозните средства, които се движат по него:
във всички случаи
само когато е поставен пътен знак за осигуряване на предимство
само когато те се движат с висока скорост
2 14/1
При тази ситуация с предимство е водачът на:
автомобилa, който се движи по автомагистралата
автомобила отдясно, който навлиза на автомагистралата
автомобилa, който се движи с по-висока скорост
2 14/2
При тази ситуация с предимство е водачът на:
червения автомобил, защото се движи по автомагистралата
червения автомобил, защото не променя посоката си на движение
синия автомобил, защото се намира от дясната страна на червения автомобил
синия автомобил, защото навлиза на автомагистралата
2 15/1
При тази ситуация с предимство е водачът на:
червения автомобил
синия автомобил
2 15/2
При тази ситуация:
червеният автомобил е с предимство, защото се движи по автомагистралата
синият автомобил, който навлиза на автомагистралата, пропуска червения автомобил
синия автомобил е с предимство, защото се намира отдясно
червения автомобил е с предимство, защото не променя посоката си на движение
2 16/1
Навлизането по автомагистрала е забранено:
при теглене на МПС с гъвкава връзка
когато поради повреда МПС не може да се движи със скорост по-висока от 50 km/h
при превоз на животни
при теглене с твърда връзка
2 17/1
Какво трябва да предприемете, ако при движение по автомагистрала в превозното средство възникне повреда и то не може да се движи със скорост по-висока от 50 km/h?
трябва да напусна автомагистралата на най-близкото разрешено място
мога да продължа движението в лентата за принудително спиране
задължен съм да спра в лентата за принудително спиране
2 17/2
При движение по автомагистрала на водача е забранено да спира в лентата за принудително спиране, освен при:
повреда на пътното превозно средство
здравословни проблеми на водача
здравословни проблеми на пътниците в превозното средство
необходимост от сън/почивка на водача
2 18/1
Когато еднопосочното платно на автомагистрала е с две пътни ленти за движение в една посока, в лявата лента движението е разрешено:
когато дясната пътна лента е заета
при изпреварване
винаги, когато лентата е свободна
само когато е разрешено движение със скорост над 90 km/h
2 19/1
При тази ситуация разположението на автомобила върху платното за движение е:
правилно
неправилно
2 20/1
При тази ситуация разположението на автомобила върху платното за движение е:
неправилно
правилно
2 21/1
При тази ситуация:
ако не мога да изпреваря червения автомобил, трябва да премина в дясната пътна лента
мога да продължа да се движа в лявата лента, без да изпреварвам червения автомобил
мога да използвам най-удобната за мен пътна лента
2 22/1
Кой от автомобилите нарушава правилата за движение по автомагистрала?
и двата автомобила
само лекият автомобил
само товарният автомобил
2 22/2
При тази ситуация кой от автомобилите нарушава правилата за движение по автомагистрала?
само лекият автомобил
само товарният автомобил
и двата автомобила
2 23/1
При тази ситуация водачът на товарния автомобил не извършва нарушение ако:
е спрял поради повреда
е спрял за престой
се движи със скорост не по- висока от 30 km/h
е паркирал
2 24/1
Кое от превозните средства нарушава правилата за движение по автомагистрала?
и трите превозни средства
само тракторът
само товарният автомобил
само лекият автомобил
2 25/1
На автомагистрала с три пътни ленти за движение в една посока, на водача на състав от ППС с дължина над 7 метра е:
разрешено да се движи в най-дясната пътна лента
разрешено да се движи в средната пътна лента
забранено да се движи в крайната лява лента
разрешено да навлиза в крайната лява лента при изпреварване
2 26/1
На автомагистрала е забранено движението на:
автомобили с конструктивна максимална скорост по-малка от 50 km/h
мотоциклети с конструктивна максимална скорост по-малка от 50 km/h
специални автомобили
автомобили с товар над 10 t
2 27/1
На автомобилен път е забранено движението на:
автомобили с конструктивна максимална скорост по-малка от 50 km/h
мотоциклети с конструктивна максимална скорост по-малка от 50 km/h
мотопеди
леки автомобили с ремаркета
2 27/2
На скоростен път е забранено движението на:
автомобили с конструктивна максимална скорост по-малка от 50 km/h
мотоциклети с конструктивна максимална скорост по-малка от 50 km/h
мотопеди
съчленени пътни превозни средства
2 27/3
На скоростен път е забранено:
движението на превозни средства с рекламна цел
провеждането на технически изпитания на автомобили
движението на рекламни и други шествия
движението на автомобили с товар над 10 т
2 28/1
На автомобилен път е забранено движението на:
автомобили с конструктивна максимална скорост по-малка от 50 km/h
мотоциклети с конструктивна максимална скорост по-малка от 50 km/h
съчленени пътни превозни средства
автомобили с товар над 10 t
2 29/1
На автомобилен път е забранено движението на:
автомобили с конструктивна максимална скорост по-малка от 50 km/h
трактори
автомобили с товар над 10 t
автомобили превозващи живи животни
2 30/1
На автомагистрала е забранено движението на:
мотопеди
трактори
леки автомобили с ремаркета
велосипеди
2 31/1
На автомобилен път е забранено движението на:
мотопеди
трактори
леки автомобили с ремаркета
велосипеди
2 32/1
На автомагистрала е забранено движението на:
мотопеди
трактори
съчленени пътни превозни средства
мотоциклети с кош
2 32/2
На автомагистрала е забранено движението на:
мотопеди
трактори
мотоциклети с кош
автомобили превозващи живи животни
2 33/1
На автомагистрала е разрешено движението на автомобили и мотоциклети, чиято конструктивна максимална скорост е по-висока от:
50 km/h
30 km/h
40 km/h
45 km/h
2 34/1
На автомобилен път е забранено движението на МПС с конструктивна максимална скорост по-малка от:
50 km/h
55 km/h
60 km/h
2 35/1
Движението назад по автомагистрала е:
забранено във всички случаи
разрешено само в лентата за принудително спиране
разрешено без ограничения
забранено само през нощта
2 36/1
На автомагистрала е забранено:
движението назад
завиването в обратна посока
движението на мотоциклети без кош
отстраняване на повреда на МПС в лентата за принудително спиране
2 37/1
Разрешено ли е водач, който отмине пътния възел за излизане от автомагистрала, да се придвижи обратно назад по лентата за принудително спиране?
не
да, във всички случаи
да, ако разстоянието е по-малко от 100 м
да, ако е с включени аварийни светлини
2 38/1
На автомагистрала, преминаването в платното за насрещното движение е:
забранено
разрешено на местата, където разделителната ивица между платната за движение е прекъсната
разрешено навсякъде, където е възможно, ако не се пречи на насрещно движещите се ППС
2 39/1
Завиването в обратна посока при движение по автомагистрала е:
забранено във всички случаи
разрешено само през светлата част от денонощието
разрешено, но водачът трябва да продължи движението си по лентата за принудително спиране
разрешено за напускане на автомагистралата
2 40/1
При тази ситуация на автомагистрала:
на водача на лекия автомобил е забранено да пресича разделителната ивица
водачът на лекия автомобил може да пресече раздилителната ивица, когато няма автомобили в другото платно
водачът на лекия автомобил трябва да пропусне товарния автомобил
водачът на лекия автомобил преминава преди товарния автомобил
2 43/1
При движение по автомагистрала на водача е забранено:
да се движи или спира в лентата за принудително спиране, освен при повреда на пътното превозно средство, както и при здравословни проблеми на водача или пътниците в превозното средство
да спира пътното превозно средство за престой или за паркиране извън специално обозначените за това места
да управлява моторно превозно средство с прикачено ремарке
2 43/2
При движение по скоростен път на водача е забранено:
да спира за престой извън обозначените за това места
да пресича разделителната ивица, включително на местата, където тя е прекъсната
да се движи в платното за насрещно движение
да спира за отстраняване на неизправност по автомобила
2 44/1
При движение по автомобилен път на водача е забранено:
да спира за паркиране извън обозначените за това места
да спира за престой извън местата обозначени за паркиране
да спира за отстраняване на неизправност по автомобила
да се движи с прикачено ремарке
2 44/2
При движение по автомобилен път на водача е забранено:
да завива в обратна посока
да се движи в платното за насрещно движение
да тегли повредено МПС с твърда връзка
2 45/1
На автомобилен път спирането за престой е разрешено:
само на специално обозначените места за паркиране
най-вдясно на платното за движение
само извън платното за движение
най-вдясно на пътното платно
2 46/1
На автомобилен път паркирането е разрешено:
само на специално обозначените за това места
най-вдясно на платното за движение
само извън платното за движение
най-вдясно на пътното платно
2 47/1
При движение по автомагистрала на водача е забранено:
да спира за престой извън местата обозначени за паркиране
да навлиза в разделителната ивица
да пресича разделителната ивица, включително и на местата, където тя е прекъсната
да се движи с прикачено ремарке
2 48/1
При движение по автомагистрала на водача е забранено:
да завива в обратна посока
да навлиза в разделителната ивица или да я пресича, включително и на местата, където тя е прекъсната
да се движи по лентата за принудително спиране
да тегли повредено МПС с твърда връзка
2 48/2
При движение по автомагистрала на водача е забранено:
да завива в обратна посока
да се движи в платното за насрещно движение
да тегли повредено МПС с твърда връзка
2 49/1
При движение по автомобилен път на водача е забранено:
да навлиза в разделителната ивица или да я пресича, включително и на местата, където тя е прекъсната
да завива в обратна посока
да се движи назад
да спира за отстраняване на неизправност по автомобила
2 49/2
При движение по автомобилен път на водача е забранено:
да спира за престой извън местата обозначени за паркиране
да навлиза в разделителната ивица или да я пресича, включително и на местата, където тя е прекъсната
да завива в обратна посока
да тегли повредено МПС с твърда връзка
2 49/3
При движение по автомобилен път на водача е забранено:
да навлиза в разделителната ивица или да я пресича, включително и на местата, където тя е прекъсната
да завива в обратна посока
да се движи назад
да тегли повредено МПС с твърда връзка
2 49/4
При движение по скоростен път на водача е забранено:
да спира пътното превозно средство за престой извън специално обозначените за това места
да навлиза в разделителната ивица или да я пресича, включително и на местата, където тя е прекъсната
да завива в обратна посока
да тегли повредено МПС с твърда връзка
2 50/1
Разрешено ли е лентата за принудително спиране на автомагистрала да се използва за движение при теглене на повредено МПС?
не
да, когато се тегли с гъвкава връзка
да, но само през нощта
да, но само при теглене с твърда връзка
2 51/1
При теглене с твърда връзка по автомагистрала разрешената максимална скорост за движение е:
70 km/h
30 km/h
40 km/h
50 km/h
2 51/2
При теглене с твърда връзка по скоростен път разрешената максимална скорост за движение е:
70 km/h
30 km/h
40 km/h
50 km/h
2 52/1
Теглене с гъвкава връзка по автомобилен път е:
разрешено само за изтегляне до най-близкото място за напускане на пътя
разрешено без ограничения
забранено във всички случаи
забранено само в тъмната част от денонощието
2 52/2
Теглене с гъвкава връзка по скоростен път е:
разрешено само за изтегляне до най-близкото място за напускане на пътя
разрешено без ограничения
забранено във всички случаи
забранено само в тъмната част от денонощието
2 53/1
Лентата за принудително спиране на автомагистрала е разрешено да се използва:
при здравословни проблеми на водача или пътниците в превозното средство
при повреда на пътното превозно средство
за движение на бавнодвижещи се МПС
за паркиране
2 54/1
На автомагистрала движението в лентата за принудително спиране е:
забранено
разрешено, без ограничения
разрешено само за МПС, движещи се със скорост по-ниска от 30 km/h
2 55/1
При тази ситуация, ако лекият автомобил се движи бавно, разрешено ли е да използвате за движение лентата за принудително спиране?
не
да
2 56/1
В кои случаи автомобилът, спрян в лентата за принудително спиране на автомагистрала, задължително се сигнализира?
през нощта
при намалена видимост
винаги
при ограничена видимост
2 56/2
В кои случаи автомобилът, спрян върху площадката за принудително спиране на скоростен път, задължително се сигнализира?
през нощта
при намалена видимост
винаги
при ограничена видимост
2 57/1
На какво разстояние зад МПС, принудително спряло на автомагистрала, се поставя предупредителният светлоотразителен триъгълник?
не по-малко от 100 м
не по-малко от 30 м
не по-малко от 50 м
не по-малко от 70 м
2 57/2
По кой от посочените начини се сигнализира автомобил, спрян върху площадката за принудително спиране на скоростен път, през нощта и при намалена видимост?
с предупредителен светлоотразителен триъгълник
с включен авариен сигнал
с включени дълги светлини
2 58/1
Какво трябва да направите при тази ситуация?
веднага се отклонявам наляво и навлизам в лявата лента
увеличавам скоростта
пропускам синия автомобил да навлезе пред мен