Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

ВЪПРОСИ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИИ АМ, А1, А2, А, В1, В и Т

Тема 6: СКОРОСТ ДИСТАНЦИЯ НАМАЛЯВАНЕ НА СКОРОСТТА
Точки Номер Въпрос и отговори
3 1/1
Когато няма други ограничения, водачът на мотопед при движение в населено място не трябва да превишава:
45 km/h
40 km/h
50 km/h
55 km/h
3 1/2
Когато няма други ограничения, водачът на мотопед при движение извън населено място не трябва да превишава:
45 km/h
60 km/h
70 km/h
55 km/h
3 1/3
Когато няма други ограничения, водачите на леки моторни превозни средства с четири колела от категория АМ, при движение извън населено място, не трябва да превишават:
45 km/h
50 km/h
40 km/h
55 km/h
2 2/1
Когато няма други ограничения, водачът на мотоциклет при движение в населено място не трябва да превишава:
50 km/h
40 km/h
60 km/h
55 km/h
2 2/2
Когато няма други ограничения, водачът на мотоциклет при движение извън населено място не трябва да превишава:
80 km/h
60 km/h
70 km/h
90 km/h
2 2/3
Когато няма други ограничения, водачът на триколесно МПС от категория А при движение извън населено място не трябва да превишава:
80 km/h
60 km/h
70 km/h
90 km/h
2 3/1
Когато няма други ограничения, водачът на автомобил от категория В при движение в населено място не трябва да превишава:
50 km/h
40 km/h
60 km/h
55 km/h
2 3/2
Когато няма други ограничения, водачът на автомобил от категория В при движение извън населено място не трябва да превишава:
90 km/h
80 km/h
100 km/h
70 km/h
2 3/3
Когато разрешената максимална скорост за движение в населено място не е сигнализирана с пътен знак, водачите на леки автомобили не трябва да превишават:
50 km/h
40 km/h
60 km/h
45 km/h
2 4/1
Когато няма други ограничения, водачът на автомобил от категория В1 при движение в населено място не трябва да превишава:
50 km/h
40 km/h
60 km/h
55 km/h
2 4/2
Когато няма други ограничения, водачът на автомобил от категория В1 при движение извън населено място не трябва да превишава:
90 km/h
80 km/h
100 km/h
70 km/h
2 5/1
Когато няма други ограничения, водачът на състав от ППС от категория ВЕ при движение в населено място не трябва да превишава:
50 km/h
60 km/h
40 km/h
55 km/h
2 5/2
Когато няма други ограничения, водачът на състав от ППС от категория ВЕ при движение извън населено място не трябва да превишава:
70 km/h
60 km/h
80 km/h
90 km/h
2 6/1
Когато няма други ограничения, водачът на товарен автомобил с допустима максимална маса 3 t., при движение извън населено място, не трябва да превишава:
90 km/h
70 km/h
80 km/h
60 km/h
2 6/2
Когато няма други ограничения, водачът на товарен автомобил с допустима максимална маса 3 t., при движение в населено място, не трябва да превишава:
50 km/h
40 km/h
55 km/h
60 km/h
3 7/1
Този пътен знак:
забранява движението със скорост по-висока от означената
указва задължителна минимална скорост за движение
сигнализира препоръчителна скорост за движение
3 7/2
Кой от пътните знаци забранява движението със скорост, по-висока от означената?
3 8/1
Разрешено ли е след този пътен знак движение със скорост по-висока от означената?
не
да
3 8/2
Разрешено ли е след този пътен знак движение със скорост по-висока от означената?
не
да, във всички случаи
да, но само когато има необходимите условия за безопасност
да, но само когато пътят е сух
3 9/1
Този пътен знак:
сигнализира за край на ограничението на скоростта, въведено с пътен знак
забранява движението на МПС, които не могат да развият скорост, по-голяма от означената
забрананява движението със скорост, по-висока от означената
забрананява движението със скорост, по-ниска от означената
3 10/1
След този пътен знак няма ограничение за скоростта на движение.
неправилно
правилно
3 10/2
След този пътен знак разрешената максимална скорост за движение извън населено място е:
в зависимост от категорията на превозното средство
130 km/h
60 km/h
90 km/h
3 11/1
След този пътен знак движението с разрешената максимална скорост е:
разрешено само при наличие на необходимите условия за безопасност
разрешено във всички случаи
забранено
3 11/2
При тази ситуация водачът на червения автомобил може да се движи с разрешената максимална скорост:
само при наличието на необходимите условия за безопасност
във всички случаи
само, ако има стаж като водач над 2 години
3 12/1
Този пътен знак:
указва препоръчителна скорост за движение
забранява движение със скорост, по-висока от означената
указва задължителна минимална скорост за движение
3 12/2
Значението на кой от пътните знаци е “Препоръчителна скорост”?
3 13/1
При тази ситуация разрешено ли е движение със скорост, по-висока от означената?
да
не
3 13/2
При тази ситуация разрешено ли е движение със скорост, по-ниска от означената?
да
не
3 14/1
Този пътен знак:
указва задължителна минимална скорост за движение
забранява движение със скорост, по-висока от означената
указва препоръчителна скорост за движение
3 14/2
Значението на кой от пътните знаци е “Задължителна минимална скорост”?
3 15/1
При тази ситуация разрешено ли е движение със скорост, по-висока от означената?
да
не
3 15/2
При тази ситуация разрешено ли е движение със скорост по-ниска от означената?
да, когато няма необходимите условия за безопасност
да, във всички случаи
не
3 16/1
Разрешено ли е след този пътен знак да се движите със скорост 40 km/h?
да
не
3 16/2
Този пътен знак:
означава край на задължителната минимална скорост
забранява движението със скорост по-висока от означената
забранява движението със скорост по-ниска от означената
означава край на препоръчителната скорост на движение
3 17/1
След този пътен знак движението със скорост, по-висока от означената е:
забранено за всички ППС
разрешено за транзитно преминаващите ППС
разрешено за МПС от категория “В”
забранено само за водачите на двуколесни ППС
3 18/1
При тази ситуация забраната за движение със скорост, по-висока от означената се отнася:
за всички улици в зоната
само за улицата, в чието начало е поставен
за водачите на всички ППС
само за водачите на леки автомобили
3 19/1
Коефициентът на сцепление на автомобилните гуми с пътя е показател за:
взаимодействието между автомобилната гума и пътната настилка
аеродинамичните качества на автомобила
ефективността на спирачната система на автомобила
3 20/1
За стабилно и сигурно движение на превозното средство, стойността на коефициента на сцепление на автомобилните гуми с пътя:
трябва да е възможно по-голяма
трябва да е възможно по-малка
е без значение
3 21/1
Коефициентът на сцепление на автомобилните гуми с пътя е най-голям когато пътната настилка е:
суха
мокра
заснежена
заледена
3 22/1
Влияние върху големината на коефициента на сцепление на автомобилните гуми с пътя оказват:
видът на пътната настилка
състоянието на пътната настилка
видът на автомобилните гуми
диаметърът на автомобилните гуми
3 22/2
Влияние върху големината на коефициента на сцепление на автомобилните гуми с пътя оказват:
видът на пътната настилка
видът на автомобилната гума
разположението на двигателя
диаметърът на автомобилните гуми
3 22/3
Най-силно влияние върху големината на коефициента на сцепление на автомобилните гуми с пътя оказват:
състоянието на пътната настилка
състоянието на автомобилната гума
видът на окачването на автомобила
диаметърът на автомобилните гуми
3 23/1
Зависи ли коефициентът на сцепление на автомобилните гуми с пътя от състоянието на пътната настилка?
да
не
3 24/1
Как се изменя сцеплението на автомобилните гуми с пътя при мокра настилка в сравнение със суха?
намалява
увеличава се
не се променя
зависи от вида на автомобилната гума
3 24/2
Как се изменя сцеплението на автомобилните гуми с пътя при заледена настилка в сравнение със суха?
намалява
увеличава се
не се променя
зависи от вида на автомобилната гума
3 25/1
При спиране на автомобила дължината на спирачния път зависи от:
скоростта на движение
състоянието на гумите
състоянието на пътната настилка
диаметъра на гумите
3 25/2
Влияе ли масата на превозното средство върху дължината на неговия спирачен път?
да
не
3 26/1
Как се променя дължината на спирачния път при мокра настилка в сравнение със суха, когато гумите са износени?
увеличава се
намалява
не се променя
зависи от вида на автомобилната гума
3 27/1
Рязко спиране на превозното средство се допуска:
когато е необходимо да се предотврати ПТП
при подаден сигнал със стоп-палка
когато зад него не се движи друго ППС
винаги
3 28/1
Блокирането на колелата на превозното средство при спиране може да доведе до:
влошаване управляемостта на превозното средство
подобряване управляемостта на превозното средство
увеличаване сцеплението на гумите с пътя
3 29/1
Какво влияние оказва върху дължината на спирачния път блокирането на колелата при спиране?
увеличава дължината на спирачния път
не оказва влияние върху дължината на спирачния път
намалява дължината на спирачния път
3 30/1
Преди да намали значително скоростта на движение, водачът на МПС е задължен:
да се убеди, че няма да застраши останалите участници в движението
да сигнализира с десен пътепоказател
да премине в най-дясната пътна лента
да напусне платното за движение
3 31/1
След пътния знак движението трябва да се извършва на дистанция от предния автомобил:
не по-малка от 70 м
не по-голяма от 70 м
3 32/1
Кой два от изброените фактори са с най-голямо значение за определяне на дистанцията при движение зад друго ППС?
състоянието на пътя
скоростта на движение
видът на движещото се отпред ППС
видът на превозвания товар
3 33/1
Най-важният фактор за избягване на сблъсък с движещия се отпред автомобил е:
поддържане на необходимата дистанция
движението с постоянна скорост
автомобилът да бъде оборудван с подходящи гуми
автомобилът да бъде с нисък център на тежестта
3 34/1
Интервалът от 2 секунди между движещите се леки автомобили е достатъчен когато:
пътят е сух
видимостта е намалена поради мъгла
пътят е мокър
видимостта е ограничена
3 34/2
За безопасно движение при сух път и добра видимост, интервалът между леките автомобили трябва да бъде не по-малък от:
2 секунди
дължината на един автомобил
2 метра
3 35/1
При избиране скоростта на движение, водачите на пътни превозни средства:
трябва да се съобразяват с атмосферните условия
трябва да се съобразяват с релефа на местността
не са длъжни да се съобразяват със състоянието на пътя
не са длъжни да се съобразяват със състоянието на превозното средство
3 35/2
При избиране скоростта на движение, водачите на пътни превозни средства:
не са длъжни да се съобразяват с атмосферните условия
не са длъжни да се съобразяват с релефа на местността
трябва да се съобразяват с характера и интензивността на движението
трябва да се съобразяват с конкретните условия на видимост
3 35/3
При избиране скоростта на движение, водачите на пътни превозни средства:
трябва да се съобразяват със състоянието на превозното средство
трябва да се съобразяват с превозвания товар
не са длъжни да се съобразяват с характера и интензивността на движението
не са длъжни да се съобразяват с конкретните условия на видимост
3 36/1
Водачът на пътно превозно средство:
не трябва да намалява скоростта рязко, освен ако това е необходимо за предотвратяване на произшествие
трябва да намали скоростта и при необходимост да спре, когато възникне опасност за движението
е задължен да намали скоростта и при необходимост да спре при заслепяване
не е задължен да намали скоростта за да предпази пешеходците от изцапване, когато на платното за движение има вода или кал
3 36/2
Водачът на пътно превозно средство:
не трябва да намалява скоростта рязко, освен ако това е необходимо за предотвратяване на произшествие
трябва да намали скоростта и при необходимост да спре, когато възникне опасност за движението
е задължен да намали скоростта и при необходимост да спре при заслепяване
не е задължен да намали скоростта за да предпази пешеходците от нараняване, когато на платното за движение има дребни камъни
3 37/1
Когато възникне опасност за движението водачът трябва:
да намали скоростта
в случай на необходимост да спре
да включи аварийните светлини
да изключи двигателя
3 38/1
Движението със съобразена скорост позволява на водача:
да владее превозното средство в конкретната пътна обстановка
при необходимост безопасно да намали скоростта
при необходимост безопасно да спре
да предотврати настъпването на произшествие след употребата на алкохол
3 39/1
Как ще постъпите при тази ситуация?
намалявам скоростта
движа се с готовност за спиране
продължавам движението, без да намалявам скоростта
подавам сигнал, за да привлека вниманието на детето
3 40/1
При тази ситуация, за да осигуря безопасността на децата, е достатъчно само да намаля скоростта.
неправилно
правилно
3 41/1
Кое от изброените действия на водача е най-опасно при преминаването покрай децата?
стремежът бързо да се премине през опасното място
подаването на звуков сигнал за предупреждаване на децата
рязкото спиране
3 42/1
При тази ситуация няма ограничения и мога да увелича скоростта на движение.
неправилно
правилно
3 42/2
При тази ситуация:
трябва да намаля скоростта
трябва да управлявам с готовност за спиране
пешеходците не са на платното за движение и не съм задължен да променям скоростта
движа се по път с предимство и не съм задължен да намалявам скоростта
3 43/1
Как ще постъпите при тази ситуация?
намалявам скоростта
при необходимост спирам, докато се убедя, че преминаването е безопасно
предупреждавам децата със звуков сигнал да освободят пътя
преминавам в съседната пътна лента
3 43/2
След като преминат децата, увеличавам скоростта и продължавам движението.
неправилно
правилно
3 44/1
При тази ситуация:
длъжен съм да намаля скоростта
трябва да управлявам с готовност за спиране
трябва да премина в лентата за насрещно движение, за да заобиколя децата
длъжен съм да подам звуков сигнал
3 45/1
При тази ситуация:
намалявам скоростта
управлявам с готовност за спиране
подавам звуков сигнал за да привлека вниманието на велосипедистите
подавам авариен сигнал
3 45/2
Кое от изброените действия трябва да предприемете при тази ситуация?
да осигуря достатъчна странична дистанция
да бъда внимателен и предпазлив
да подам звуков сигнал
незабавно да спра
3 46/1
При тази ситуация:
трябва да намаля скоростта
трябва да се движа с готовност за спиране
мога да премина зад децата, без да намалявам скоростта
трябва да подам звуков сигнал, за да предупредя децата
3 47/1
При тази ситуация, за да осигуря по-голяма безопасност за децата, е достатъчно само да увелича страничната дистанция.
неправилно
правилно
3 48/1
При тази ситуация, за да осигуря безопасността за велосипедиста при изпреварването, е достатъчно само да намаля скоростта.
неправилно
правилно
3 49/1
При заобикаляне на спрелия пред пешеходната пътека автобус:
трябва да намаля скоростта
трябва да управлявам с готовност да спра пред пешеходната пътека
не съм задължен да намалявам скоростта
3 50/1
При движение в мъгла, непосредствено зад друго превозно средство, водачът може да намали вероятността за произшествие като:
намали скоростта
увеличи дистанцията
се придържа близо до движещото се пред него превозно средство
използва дълги светлини вместо къси светлини
3 51/1
При преминаване през локви по платното за движение водачът е длъжен:
да се движи със скорост, с която да предпази пешеходците от изпръскване
да подаде сигнал, за да предупреди пешеходците да се пазят от изпръскване
3 52/1
Когато поради вида на превозвания товар, центърът на тежестта на автомобила е по-висок от конструктивния, водачът трябва да намали скоростта:
преди навлизане в завой
при неравности на платното за движение
при силен страничен вятър
при движение по стръмен наклон при изкачване
3 53/1
Каква трябва да бъде скоростта на движение, когато широчината на пътя не позволява разминаване без допълнителни мерки за сигурност?
такава, че водачът да може да спре на половината от дължината на пътя, който вижда
не по-голяма от 50 km/h
такава, че водачът да може да спре в зоната на пътя, който вижда
3 54/1
Какво трябва да направите при тази ситуация?
да увелича скоростта
да спра аварийно/рязко
да продължа движението си, като подам звуков сигнал
3 55/1
Какво трябва да направите при тази ситуация?
да намаля скоростта и да управлявам с готовност за спиране
да продължа движението си, без да променям скоростта си
да навляза в лявата пътна лента
3 56/1
Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация?
намалявам скоростта си на движение
рязко се отклонявам/преминавам надясно
избягвам резки действия, свързани с управлението на МПС
3 57/1
Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация?
да се движа възможно най-вдясно
да не променям скоростта си и разположението на автомобила
да намаля скоростта и при необходимост да спра
3 58/1
При тази ситуация трябва да управлявам с готовност за спиране заради:
трактора
ограничението на скоростта
мотоциклета
3 59/1
Какво трябва да очаквате в тази ситуация?
синият автомобил да навлезе в моята лента
мотоциклетистът да намали скоростта си
тракторът да навлезе на пътя пред мен
3 60/1
Какъв е правилният начин на действие в тази ситуация?
увеличавам скоростта си, за да осигуря безопасна дистанция
намалявам скоростта си, за да може и водачът отзад да намали скоростта си
продължавам движението си, без да променям скоростта си