Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

ВЪПРОСИ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИИ АМ, А1, А2, А, В1, В и Т

Тема 3: ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО И ОСОБЕНОСТИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Точки Номер Въпрос и отговори
2 1/1
Този знак:
обозначава автомобил, който превозва организирана група деца
предупреждава за деца на пътя
сигнализира място за спиране на училищен автобус
указва на децата място за преминаване през платното за движение
2 1/2
С кой от знаците се обозначава автомобил, който превозва организирана група деца?
2 2/1
При превоз на организирана група деца, автомобилът се обозначава с този опознавателен знак поставен:
само отпред на автомобила
само отзад на автомобила
отпред и отзад на автомобила
2 3/1
При приближаване към този автобус, водачът трябва:
да осигури безопасността на децата
при необходимост да спре
да подаде звуков сигнал, преди да премине покрай автобуса
да премине по-бързо покрай автобуса
2 4/1
С този опознавателен знак се обозначават:
товарните автомобили с допустима максимална маса над 3500 kg и дължина над 7 метра
всички товарни автомобили
товарните автомобили с допустима максимална маса над 3500 kg, като дължината на МПС е без значение
2 4/2
С този опознавателен знак се обозначават:
товарните автомобили с допустима максимална маса над 3500 kg и дължина над 7 метра
товарните автомобили с допустима максимална маса над 2500 kg и дължина над 5 метра
всички товарни автомобили
2 4/3
При коя от посочените стойности на допустимата максимална маса, товарните автомобили с дължина над 7 метра, задължително се обозначават с този опознавателен знак:
6000 kg
5000 kg
4000 kg
3000 kg
2 5/1
С кой от опознавателните знаци се обозначават товарните автомобили с допустима максимална маса над 3500 kg и дължина над 7 метра?
2 5/2
С кой от опознавателните знаци се обозначават товарните автомобили с допустима максимална маса над 3500 kg и дължина над 7 метра?
2 5/3
С кой от опознавателните знаци се обозначават товарните автомобили с допустима максимална маса над 3500 kg и дължина над 7 метра?
2 5/4
С кой от опознавателните знаци се обозначават товарните автомобили с допустима максимална маса над 3500 kg и дължина над 7 метра?
2 6/1
С този опознавателен знак се обозначават:
ремаркетата
полуремаркетата
товарните автомобили над 3,5 тона
товарните автомобили над 7,5 тона
2 6/2
С този опознавателен знак се обозначават:
само ремаркетата с маса над 750 kg
всички ремаркета, независимо от тяхната маса
само ремаркетата с две и повече оси
всички ремаркета, независимо от броя на осите
2 6/3
Кои от посочените превозни средства се обозначават с този опознавателен знак?
ремаркетата с две и повече оси
едноосните ремаркета
товарните автомобили
съставите от ППС при теглене на повреден автомобил
2 7/2
С кой от опознавателните знаци се обозначава полуремаркетата?
2 7/3
С кой от опознавателните знаци се обозначава ремаркетата?
2 7/4
С кой от опознавателните знаци се обозначава ремаркетата?
2 8/1
“Бавнодвижещо” се е пътно превозно средство, което не може да се движи със скорост, по-висока от:
30 km/h
40 km/h
45 km/h
50 km/h
2 9/1
С този опознавателен знак се обозначават:
бавнодвижещи се МПС
извънгабаритни МПС
МПС, превозващи опасни товари
МПС превозващи насипни товари
2 9/2
С кой от опознавателните знаци се обозначава бавнодвижещо се МПС?
2 10/1
С този опознавателен знак се обозначават:
МПС, превозващи опасни товари
бавнодвижещи се МПС
МПС с извънгабаритен товар
специалните автомобили
2 10/2
С кой от знаците се обозначава МПС превозващо опасен товар?
2 11/1
Този знак забранява влизането на:
ППС, обозначени с опознавателен знак за опасен товар
извънгабаритни ППС
товарни автомобили с полуремаркета
товарни автомобили с обща маса над 15 t
2 12/1
Пътното превозно средство е извънгабаритно когато:
широчината му, включително товара, е 2,8 м
височината му, включително товара, е 2,8 м
дължината му, включително товара, е 12 м
2 12/2
При коя от изброените широчини, автомобилът е извънгабаритен:
широчина 2,9 м
широчина 2,7 м
широчина 2,5 м
широчина 2,3 м
2 12/3
Пътното превозно средство е извънгабаритно когато:
височината му, включително товара, е 4,2 м
широчината му, включително товара, е 2,2 м
дължината му, включително товара, е 12 м
2 12/4
Пътното превозно средство е извънгабаритно когато:
височината му, включително товара, е 4,5 м
височината му, включително товара, е 4,8 м
височината му, включително товара, е 2,5 м
височината му, включително товара, е 3,5 м
2 12/5
При коя от изброените височини автомобилът е извънгабаритен:
височина 4,5 м
височина 4,3 м
височина 4,1 м
височина 3,9 м
2 12/6
Пътното превозно средство е извънгабаритно когато:
височината му, включително товара, е 4,5 м
широчината му, включително товара, е 2,8 м
дължината му, включително товара, е 9 м
2 13/1
При тази ситуация съществува ли опасност при разминаването с децата велосипедисти?
да, защото велосипедистите са деца
да, защото велосипедистите се движат непосредствено до средата на платното за движение
не, защото велосипедистите са в съседната пътна лента
не, защото велосипедистите ме виждат
2 13/2
При тази ситуация:
трябва да бъда внимателен и предпазлив
няма опасност защото велосипедистите са в съседната пътна лента и ме виждат
2 13/3
Кое от следващите действия трябва да предприемете при тази ситуация?
да намаля скоростта
да управлявам с готовност за спиране
да осигуря достатъчна странична дистанция
да подам звуков сигнал
2 13/4
При тази ситуация, за да осигуря безопасността на децата велосипедисти, трябва:
да намаля скоростта
да осигуря достатъчна странична дистанция
незабавно да спра
да подам звуков сигнал
2 14/1
При тази ситуация, преди да започна изпреварването, трябва да подам звуков сигнал.
неправилно
правилно
2 14/2
При тази ситуация трябва:
да управлявам с готовност за спиране
да бъда внимателен към поведението на велосипедистите
при изпреварването да осигуря по-голяма странична дистанция
да подам звуков сигнал за да привлека вниманието на велосипедистите
2 14/3
При тази ситуация трябва:
да управлявам с готовност за спиране
да бъда внимателен към поведението на велосипедистите
да подам звуков сигнал за да привлека вниманието на велосипедистите
2 15/1
При изпреварването на кое от изброените ППС трябва да се осигури по-голяма странична дистанция?
велосипед
мотопед
трактор
съчленен автобус
2 16/1
Водачите на двуколесни МПС са по-уязвими от водачите на автомобили защото:
лесно губят устойчивост при движението
не са защитени от купето на автомобила
по-трудно се забелязват когато са в „мъртвата зона” на автомобила
се движат по-бавно
2 17/1
При тази ситуация при преминаване покрай каруцата:
има опасност каруцата да промени внезапно посоката си на движение, поради подплашване на животното
има опасност от поява на друго домашно животно на платното за движение, което придружава каруцата
има опасност каруцата да навлезе на платното за движение поради препятствие на пътния банкет
няма опасност, защото каруцата се движи по пътния банкет
2 17/2
При тази ситуация при изпреварване на каруцата:
има опасност от падане на товар пред автомобила
има опасност каруцата да промени внезапно посоката си на движение, поради подплашване на животното
има опасност от поява на друго домашно животно на платното за движение, което придружава каруцата
няма опасност, защото каруцата се движи бавно
2 18/1
Слизането на деца до 12 години от автомобил, спрял на платното за движение, се извършва от:
страната на тротоара
страната на пътния банкет
страната на водача на МПС
от по-удобната за водача страна
2 19/1
Качването на дете до 12 години в автомобил, спрял на платното за движение, се извършва:
от страната на тротоара
от страната на пътния банкет
от която и да е страна на автомобила, когато детето е с възрастен придружител
от страната на водача на МПС
2 20/1
При тази ситуация водачът на лекия автомобил трябва да пропусне пешеходеца.
правилно
неправилно
2 21/1
В кои от посочените случаи водачът на нерелсово ППС е длъжен да пропусне преминаващите по пешеходна пътека пешеходци:
когато пътеката е очертана с прекъснати линии
само когато пътеката е тип „Зебра”
когато пътеката не е очертана с пътна маркировка
само когато пътеката е обозначена с пътен знак
2 21/2
При тази ситуация пешеходецът е с предимство.
правилно
неправилно
2 21/3
Кога водачът на нерелсово ППС е длъжен да пропусне преминаващите по пешеходната пътека пешеходци?
винаги
само когато пешеходците са достигнали средата на платното за движение
само когато са в непосредствена близост до автомобила
2 22/1
Как трябва да постъпите при тази ситуация?
трябва да пропусна пешеходеца
мога да премина защото пешеходецът не е достигнал средата на платното за движение
мога да премина защото пешеходецът е в съседната пътна лента
2 23/1
Има ли опасност при тази ситуация, когато детето е на тротоара?
да
не
2 23/2
Има ли опасност при тази ситуация?
да, защото детето не гледа към мен
да, защото детето може да навлезе внезапно на платното за движение
не, защото детето не гледа към мен и няма да навлиза на платното за движение
не, защото детето е на тротоара
2 24/1
При тази ситуация няма опасност, защото детето се качва на тротоара и освобождава платното за движение.
неправилно
правилно
2 25/1
При тази ситуация задължени ли сте да се съобразявате с поведението на децата?
да, защото са в близост до платното за движение
да, защото са деца
не, защото се движат по тротоара
не, защото ме виждат
2 26/1
При тази ситуация е достатъчно децата да застанат в средата на улицата, за да премина безопасно зад тях.
неправилно
правилно
2 27/1
При тази ситуация:
продължавам движението с готовност за спиране
трябва да спра и да изчакам преминаването на пешеходеца
2 28/1
При тази ситуация трябва:
да намаля скоростта
да управлявам с готовност за спиране
да подам сигнал за маневра и да заобиколя пешеходеца
да подам звуков сигнал и да продължа движението
2 29/1
С кое от изброените действия при тази ситуация ще осигурите по-голяма безопасност за децата?
преминаване на възможно по-голямо разстояние от тях
движение с готовност за спиране
намаляване на скоростта
бързото преминаване покрай тях
2 30/1
Този пътен знак:
предупреждава за опасност от внезапна поява на деца на платното за движение
указва началото на пешеходна пътека
забранява движението на деца по пътя
обозначава точното място, където деца преминават през платното за движение
2 30/2
При кое от посочените средства за сигнализиране съществува опасност от внезапна поява на деца на платното за движение?
2 31/1
След подаването на сигнал от светофар, който разрешава на водача на МПС да пресече пешеходна пътека, той задължен ли е да се съобразява с намиращите се на нея пешеходци?
да, винаги
да, но само с тези от тях, които подават сигнал с ръка
не
2 32/1
При тази ситуация, когато сигналът на регулировчика разрешава на водача на автомобила да премине, той задължен ли е да се съобразява с пешеходците?
да
не
2 33/1
Кога водачът на ППС трябва да сигнализира за намерението си да извърши маневра свързана с отклонение встрани?
винаги
само когато зад него се движи друго ППС
само при интензивно движение
само при намалена видимост
2 33/2
Необходимо ли е винаги преди потегляне за включване в движението водачът да сигнализира със съответен сигнал?
да
не
2 34/1
Сигналът за извършване на маневра се подава:
преди започване на маневрата
със започване на маневрата
след започване на маневрата
2 35/1
Кратковременното превключване на светлините като допълнителен сигнал при извършване на маневра е:
забранено да се използва при движение в населени места
разрешено да се използва при движение извън населени места
разрешено да се използва при движение по автомобилни пътища
забранено да се използва при движение по автомагистрали
2 36/1
Водачът на ППС е задължен да подаде сигнал към останалите участници в движението:
преди да завие в кръстовище
преди да започне маневра, свързана с отклонение встрани
преди да се включи в движението
преди рязко намаляване на скоростта
2 37/1
Когато се подава с ръка, сигналът за спиране е:
2 37/2
Когато се подава с ръка, сигналът за отклоняване вдясно е:
2 37/3
Когато се подава с ръка, сигналът за отклоняване вляво е:
2 38/1
Когато подава сигнал с ръка, при потегляне и включване в движението от дясната част на пътя, водачът на двуколесното ППС сигнализира чрез:
2 38/2
Когато потегля и се включва в движението от лявата част на пътя и подава сигнал с ръка, водачът на двуколесното ППС сигнализира чрез:
2 38/3
Когато при спиране подава сигнал с ръка, водачът на двуколесното ППС сигнализира чрез:
2 39/1
Когато водачът сигнализира за маневра с ръка, разрешено ли е да прекрати сигнала преди започване на маневрата?
да
не
2 40/1
Когато пътепоказателите са повредени, как трябва да сигнализирате преди заобикаляне с отклонение наляво?
с изпъната встрани лява ръка
с вдигната вертикално нагоре ръка
с изпъната встрани дясна ръка
не съм задължен да сигнализирам
2 41/1
Как водачът трябва сигнализира за намерението си да се включи в движението, когато автомобилът е с повреден пътепоказател?
подава сигнал с ръка
подава звуков сигнал
не е задължен да сигнализира
достатъчно е превключването на светлините
2 42/1
Кога при движение в населено място е разрешено да се използва звуков сигнал?
само в случаите за предотвратяване на ПТП
при приближаване към пешеходна пътека, по която се движат пешеходци
винаги
2 43/1
При движение извън населено място, звуковият сигнал е разрешено да се използва:
като допълнителен сигнал, по преценка на водача
в случаите за предотвратяване на ПТП
при движение с висока скорост
без ограничения
2 44/1
При движение извън населено място, водачът може да използва звуковия сигнал:
за предупреждаване на участниците в движението за възможна опасност
като допълнителен сигнал при извършване на маневра
в случаите за предотвратяване на ПТП
за да си осигури предимство
2 45/1
Използването на звуковия сигнал е разрешено:
извън населените места, като допълнителен сигнал за маневра
навсякъде, за недопускане на ПТП
в населените места, като допълнителен сигнал за маневра
навсякъде, без ограничения
2 46/1
Сигналът за маневра, подаден със светлинен пътепоказател, трябва да бъде прекратен:
непосредствено след приключване на маневрата
непосредствено след започване на маневрата
по време на извършване на маневрата
непосредствено преди приключване на маневрата
2 47/1
Сигналът подаван от водача преди извършването на маневра осигурява ли му предимство?
да
не
2 48/1
С жълта мигаща или пробляскваща светлина се обозначава:
МПС, което е препятствие за другите превозни средства
МПС, което създава опасност за движението
МПС със специален режим на движение
всички специални автомобили
2 49/1
“Авариен сигнал” е:
едновременното включване на всички пътепоказатели
превключването на дългите и късите светлини
последователното включване и изключване на всички светлини
едновременното включване и изключване на късите и габаритните светлини
2 50/1
Едновременното включване на всички пътепоказатели се използва за:
предупреждаване на участниците в движението за опасност на пътя
обозначаване на МПС със специален режим на движение
обозначаване на паркирано ППС
предупреждаване на другите участници в движението за предприемане на маневра
2 51/1
Преди извършване на маневра водачът на ППС сигнализира за нея, защото:
чрез сигнала предупреждава останалите участници в движението за намерението си
указва на останалите водачи, посоката в която ще се продължи движението си
сигналът го освобождава от отговорност
сигналът му дава предимство
2 52/1
Разрешено ли е при извършване на маневра да подавате допълнителен сигнал чрез кратковременно включване на светлините?
да
не
2 53/1
Водачът на МПС може да подава сигнал към другите участници в движението, чрез кратковременно включване на дългите светлини (светлинния клаксон):
за да ги предупреди за евентуална опасност при извършване на маневра
за да привлече тяхното внимание при извършване на маневра
за да укаже, че ще завива в обратна посока
за да им покаже, че е с предимство
2 54/1
Как трябва да постъпи водачът на превозно средство при подаден сигнал с показаната палка?
да спре
да продължи движението, но с намалена скорост
не е задължен да се съобразява с този сигнал
да подаде авариен сигнал
2 55/1
За какво сигнализира стоящият на тротоара пешеходец, когато е с изпъната нагоре или напречно на пътя ръка?
за намерението си да навлезе на платното за движение
указва на водачите, че ще изчака преминаващите автомобили
дава знак на другите пешеходци, че могат да преминат през платното за движение
дава знак на другите пешеходци, да не преминават през платното за движение
2 56/1
Как пешеходците сигнализират за намерението си да преминат през платното за движение?
с ръка, изпъната нагоре
с ръка, изпъната напречно на платното за движение
с кръгово движение на ръката
пешеходците нямат право да подават сигнали
2 57/1
Когато пешеходец подава сигнал с ръка за намерението си да премине по пешеходна пътека, водачът на МПС:
е длъжен да го пропусне без да създава опасност за движението
е длъжен незабавно да спре
не е длъжен да се съобразява с него
трябва да подаде сигнал, към пешеходеца, че ще го пропусне
2 58/1
При тази ситуация трябва да намалите скоростта и да управлявате с готовност за спиране, защото:
белият автомобил ще се отклони наляво и ще се включи в движението
автомобилът пред вас подава десен пътепоказател
на пътното платно има деца
2 59/1
При тази ситуация трябва да намалите скоростта с готовност за спиране заради:
белия автомобил, паркиран от дясната страна
детето
мотоциклета
2 60/1
Какво трябва да направите в тази ситуация?
подавам звуков сигнал на велосипедиста, за да ме пропусне
изпреварвам велосипедиста
продължавам движението си зад велосипедиста
2 61/1
При тази ситуация трябва да спрете:
защото нямате достатъчна видимост към участъка, по който искате да продължите движението си
за да изчакате потеглянето на белия автомобил
за да осигурите предимство на велосипедиста
2 62/1
Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация?
изчаквам преминаването на велосипедиста, за да осигуря достатъчно странично разстояние до него
продължавам движението си, като намалявам скоростта си
продължавам движението си, без да променям скоростта си
2 63/1
Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация?
продължавам да се движа с ниска скорост/бавно, тъй като няма признаци, че някой пешеходец иска да премине по пътеката
спирам, защото детето на левия тротоар ще слезе на платното за движение
спирам, защото човекът, който приближава отдясно бягайки, ще премине по пешеходната пътека
2 64/1
Какъв е правилният начин на действие?
изпреварвам синия автомобил и преминавам в дясната лента
намалявам скоростта, за да подканя превозното средство, което се движи след мен, да спазва необходимата дистанция
изпреварвам червения автомобил и се придвижвам в дясната лента
2 65/1
Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация?
продължавам движението си, без да променям скоростта
преминавам наляво
намалявам скоростта и при необходимост спирам