Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

ВЪПРОСИ ЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИИ АМ, А1, А2, А, В1, В и Т

Тема 11: СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА НЯКОИ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО
Точки Номер Въпрос и отговори
2 1/1
На водачите на мотопеди е забранено да се движат:
като се държат за друго превозно средство
в непосредствена близост до друго ППС
по пътния банкет
с включени светлини през деня
2 2/1
Разрешено ли е водачите на двуколесни МПС да се движат успоредно един до друг?
не
да, когато се вместват в една пътна лента
да, но само в населени места
да, но само най-вдясно на платното за движение
2 3/1
Разрешено ли е водачът на двуколесно МПС да се държи за друго превозно средство с цел придвижване по пътя?
не
да, без ограничение
да, но само когато двуколесното МПС е повредено
да, но само ако това превозно средство се движи в дясната пътна лента
2 5/1
На водача на двуколесно моторно превозно средство е забранено:
да се движи по пътния банкет
да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство
да се държи за друго пътно превозно средство с цел придвижване по пътя
да превозва предмети, които създават опасност за другите участници в движението
2 5/2
На водача на мотопед е забранено:
да се движи успоредно до друго двуколесно пътно превозно средство
да превозва предмети, които пречат на управлението на превозното средство
да управлява превозно средство по площите, предназначени само за пешеходци
да се движи по пътния банкет
2 5/3
На водача на мотопед е забранено:
да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство
да управлява превозно средство по площите, предназначени само за пешеходци
да се движи по пътния банкет
да се движи с включени светлини през деня
2 5/4
На водача на мотопед е забранено:
да се движи успоредно до друго двуколесно пътно превозно средство
да се държи за друго пътно превозно средство с цел придвижване по пътя
да се движи по пътния банкет
да се движи с включени светлини през деня
2 6/1
При теглене през деня на повредено МПС, кой от изброените начини е най-ефикасен за неговото обозначаване?
включване на авариен сигнал
със светлоотразителен триъгълник
включване на къси светлини
с червен флаг
2 7/1
По кой от изброените начини може да бъде обозначен повреденият автомобил при теглене през деня?
с поставен отзад светлоотразителен триъгълник
с включване на авариен сигнал
с включване на късите светлини
с червена светлина
2 8/1
По кой от изброените начини може да бъде обозначен повреденият автомобил при теглене през нощта?
с включени светлини и авариен сигнал
с включени светлини и поставяне отзад на светлоотразителен триъгълник
с поставяне на бяла светлина отзад
само с включване на светлините
2 9/1
По кой от изброените начини може да бъде обозначен повреден автомобил с неизправна осветителна уредба при теглене през нощта?
с поставена отзад червена светлина и включен авариен сигнал
с поставени отзад червена светлина и светлоотразителен триъгълник
с поставена отзад бяла светлина
с червен флаг
2 10/1
При теглене през деня на повредено МПС теглещото превозно средство трябва да бъде с включени:
къси светлини
авариен сигнал
дълги светлини
само габаритни светлини
2 11/1
Какви са изискванията към водача, който управлява тегленото МПС?
трябва да бъде правоспособен за категорията на тегленото МПС
трябва да бъде правоспособен за категорията на теглещото МПС
не е задължително да бъде правоспособен водач
достатъчно е да бъде правоспособен водач, независимо за коя категория
2 13/1
Каква трябва да бъде дължината на твърдата връзка при теглене на повредено МПС?
от 2 до 4 м
до 2 м
от 4 до 6 м
2 13/2
При теглене на повредено МПС дължината на твърдата връзка може да бъде:
2 м
3 м
4 м
5 м
2 14/1
Каква трябва да бъде дължината на гъвкавата връзка (въже, верига) при теглене на повредено МПС?
от 4 до 6 м
от 2 до 3 м
от 3 до 4 м
до 2 м
2 14/2
При теглене на повредено МПС дължината на гъвкавата връзка може да бъде:
4 м
5 м
6 м
3 м
2 15/1
В кой от изброените случаи е забранено тегленето на повреден автомобил с гъвкава връзка?
когато дължината на връзката е по-малка от 4 метра
през нощта
когато водачът му е със стаж до 2 години
когато масата на теглещото ППС е по-голяма от масата на тегленото ППС
2 16/1
При теглене с твърда връзка:
тегличът трябва да е с дължина от 2 до 4 метра
тегличът трябва да е оцветен напречно с червени и бели ивици
тегленото МПС трябва да бъде с изправна кормилна уредба
тегленото МПС трябва да е с изправна спирачна уредба
2 17/1
При теглене с гъвкава връзка:
дължинатана връзката трябва да бъде от 4 до 6 метра
връзката трябва да бъде сигнализирана с червен флаг поне на две места
тегленото МПС трябва да е с изправна кормилна уредба
водачът на теглещото МПС трябва да има не по-малко от две години стаж
2 18/1
При теглене на повредено МПС с гъвкава връзка то трябва да бъде:
с изправна кормилна уредба
с изправна спирачна уредба
с изправен двигател
с изправна осветителна уредба
2 19/1
Разрешено ли е при теглене с твърда връзка тегленото превозно средство да бъде с неизправна спирачна уредба?
да
не
2 20/1
Разрешено ли е тегленето с твърда връзка на автомобил с повредена кормилна уредба?
не
да
2 20/2
При теглене на повредено МПС с твърда връзка то трябва да бъде с изправна:
кормилна уредба
спирачна уредба
осветителна уредба
2 21/1
Разрешената максимална скорост за движение в населени места при теглене на повредено МПС е:
40 km/h
20 km/h
30 km/h
50 km/h
2 22/1
Разрешената максимална скорост за движение при теглене на повредено МПС, с изключение на автомагистрала или скоростен път е:
40 km/h
30 km/h
50 km/h
60 km/h
2 23/1
Задължени ли са водачите на теглещото и тегленото МПС да съгласуват помежду си сигнали за взаимно разбиране по време на тегленето?
да, във всички случаи
не
да, но само когато ще се движат по път с интензивно движение
да, но само при движение по автомагистрала или автомобилен път
2 24/1
Тегленето на повредено МПС с допустима максимална маса над 5 т е разрешено да се извършва:
с твърда връзка
от специален автомобил
с гъвкава връзка
само от автомобил със специално приспособление
2 25/1
Забранено е:
теглене на повреден автомобил през нощта
теглене на мотоциклети с кош
използване на двуколесни МПС за теглене
теглене с едно превозно средство на два повредени автомобила
2 26/1
Забранено е теглене:
на двуколесни ППС
на мотоциклети с кош
на повреден товарен автомобил
на повреден автомобил през нощта
2 26/2
Разрешено ли е тегленето на мотоциклет с кош?
не
да
2 27/1
При теглене на повреден автомобил е забранено:
превозване на пътници в тегленото моторно превозно средство
теглене при намалена видимост под 50 метра
теглещото МПС да е от категория, различна от тази на тегленото МПС
теглене, когато теглещият автомобил е с ремарке
2 28/1
При теглене на повреден автомобил е забранено:
превозване на пътници в тегленото моторно превозно средство
теглене с гъвкава връзка по хлъзгав път
превоз на пътници в теглещото превозно средство
теглещото МПС да е от категория, различна от тази на тегленото МПС
2 28/2
Разрешено ли е да превозвате пътници в автомобил, когато той се използва за теглене на друг повреден автомобил?
да
не
2 28/3
При теглене на повредено превозно средство, разрешава ли се превоз на пътници в него?
не, във всички случаи
не, но само когато водачът е със стаж до 2 години
да, без ограничение
да, но само когато водачът е с правоспособност за категория С
2 29/1
В кой от изброените случаи тегленето е забранено?
теглене при намалена видимост под 50 метра
теглене с едно превозно средство на два повредени автомобила
теглене на повреден товарен автомобил
теглене на повреден автомобил през нощта
2 29/2
Разрешено ли е с едно превозно средство тегленето на два повредени автомобила?
не
да
2 30/1
При теглене на повреден автомобил е забранено:
теглене с едно превозно средство на два повредени автомобила
теглене, когато теглещият автомобил е с ремарке
теглене, когато тегленият автомобил е с ремарке
теглене на повреден автомобил през нощта
2 30/2
При теглене на повреден автомобил разрешено ли е теглещият автомобил да бъде с ремарке?
не
да
2 31/1
При теглене на повреден автомобил е забранено:
теглене при намалена видимост под 50 метра
теглене с гъвкава връзка по хлъзгав път
теглене при ограничена видимост
теглене с твърда връзка по хлъзгав път
2 31/2
Разрешено ли е теглене на повреден автомобил, когато пътят е хлъзгав?
да, но само с твърда връзка
да, но само с гъвкава връзка
да, без ограничение
не
2 31/3
Разрешено ли е теглене на повреден автомобил с гъвкава връзка, когато пътят е хлъзгав?
не
да, без ограничение
да, ако теглещия автомобил е с антиблокираща система на спирачната уредба
2 32/1
Тегленето на повреден автомобил е забранено:
при намалена видимост под 50 м
когато теглещият автомобил е с ремарке
през нощта
на автомагистрала
2 33/1
Пресичането на организирани шествия, движещи се по пътищата отворени за обществено ползване, е:
забранено за всички превозни средства, които не участват в шествието
разрешено е само за водачи на двуколесни превозни средства
разрешено само за водачите на леки автомобили
2 34/1
При тази ситуация водачът на жълтия автомобил:
трябва да пропусне автомобила на спешната медицинска помощ, защото той е с включен сигнал
не е задължен да пропусне автомобила на спешната медицинска помощ, защото е от дясната му страна
има разрешаващ сигнал и преминава преди автомобила на спешната медицинска помощ
2 35/1
При тази ситуация водачът на зеления автомобил:
трябва да пропусне червения автомобил, защото той е със специален режим на движение
трябва да пропусне червения автомобил, защото той приближава кръстовището от дясната му страна
не е задължен да пропусне червения автомобил, защото се движи по пътя с предимство
2 36/1
При тази ситуация водачът на зеления автомобил трябва:
да пропусне автомобила със специален режим на движение
да пропусне двата автомобила
да премине преди двата автомобила
2 37/1
При тази ситуация водачът на зеления автомобил задължен ли е да пропусне червения автомобил, ако той не е с включен специален светлинен и звуков сигнал?
не
да
2 38/1
При тази ситуация водачът на жълтия автомобил трябва:
да пропусне автомобила със специален режим на движение
да премине преди двата автомобила
да пропусне двата автомобила
2 39/1
При тази ситуация водачът на жълтия автомобил задължен ли е да пропусне автомобила със специален режим на движение?
не
да
2 40/1
Моторни превозни средства със специален режим на движение са автомобилите и мотоциклетите, които при движението си подават:
светлинен сигнал с проблясваща синя и/или червена светлина и специален звуков сигнал
светлинен сигнал с проблясваща синя и/или червена светлина
специален звуков сигнал
светлинен сигнал с жълта пробляскваща светлина
2 40/2
Моторни превозни средства със специален режим на движение са автомобилите и мотоциклетите, които при движението си подават едновременно:
светлинен сигнал с проблясваща синя и/или червена светлина и специален звуков сигнал
авариен сигнал и специален звуков сигнал
светлинен сигнал с жълта пробляскваща светлина и специален звуков сигнал
2 41/1
При приближаване на МПС със специален режим на движение, водачите на останалите превозни средства са длъжни да осигурят безпрепятственото им преминаване, като:
освободят достатъчно място на пътното платно
при необходимост трябва да спрат
задължително трябва да спрат възможно най-вдясно на пътното платно
незабавно да спрат в пътната лента, в която се намират
2 42/1
Разрешено ли е водачите на ППС да се движат в непосредствена близост зад превозните средства със специален режим на движение?
не
да, във всички случаи
да, когато няма ограничение на скоростта
2 43/1
На водача на МПС със специален режим на движение е разрешено:
да преминава при забраняващ сигнал на светофара
да преминава, без да спира, при наличие на пътен знак, който изисква това
да надвишава разрешената максимална скорост на движение
да не спазва сигналите на регулировчика
2 44/1
На водача на МПС със специален режим на движение е разрешено:
да не се съобразява с организацията на движението, относно посока на движение и завиване в определени направления
да паркира на места, където има забрана за паркиране
да спира за престой на места, където престоят е забранен
да не управлява по безопасен начин
2 44/2
На водача на МПС със специален режим на движение:
е разрешено да преминава, без да спира, при наличие на пътен знак, който изисква това
е разрешено да надвишава разрешената максимална скорост на движение
е забранено да преминава при забраняващ сигнал на светофара
е забранено да паркира на места, където има забрана за паркиране
2 44/3
На водача на МПС със специален режим на движение
е разрешено да преминава при забраняващ сигнал на светофара
е разрешено да надвишава разрешената максимална скорост на движение
е разрешено да не се съобразява с организацията на движението, относно посока на движение и завиване в определени направления
е забранено да преминава, без да спира, при наличие на пътен знак, който изисква това
2 45/1
Какво трябва да направите при тази ситуация? Оставам в заеманата лента, като:
се движа в средата на лентата
се движа възможно най-вдясно
се движа възможно най-вляво