Списък на технически служби по ИКЕ-ООН

Списък на технически служби по Правила на Икономическата комисия за Европа към Организацията на обединените нации

1. „Технотест“ АД Направление „Изпитвания“
Адрес: ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 10, 1528 гр. София, България, тел.: 02/973 91 40
Категория на техническата служба: A
Обхват на дейността:


Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

1

Спиране на превозни средства и ремаркета

Правило № 13 на ИКЕ/ООН (точки 5 и 6, приложения 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 13)

А

2

Спиране на леки автомобили

Правило № 13-Н на ИКЕ/ООН (точки 5 и 6, приложения 3, 4 и 6)

А

3

Устройства за закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване Isofix и горни лентови устройства за закрепване Isofix

Правило № 14 на ИКЕ/ООН (точки 5.4.2, 5.4.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.4.1, 6.4.2 и 6.4.3)

А

4

Вътрешно оборудване

Правило № 21 на ИКЕ/ООН (точки 5.1.3, 5.1.4 и 5.1.5, приложение 6)

А

5

Външни изпъкнали части

Правило № 26 на ИКЕ/ООН (точки 5.4, 6.2.1, 6.3.1, 6.4.1, 6.5, 6.6.1, 6.7.3, 6.16.2 и 6.17.3)

А

6

Устройства за звуков сигнал и сигнали

Правило № 28 на ИКЕ/ООН (точка 14)

А

7

Устройство за измерване на скоростта, включително неговото монтиране

Правило № 39 на ИКЕ/ООН (точка 5, приложение 3)

А

8

Ниво на шума от мотоциклети

Правило № 41 на ИКЕ/ООН

А

9

Материали за безопасни стъкла и тяхното монтиране на превозни средства

Правило № 43 на ИКЕ/ООН (точки 5.7 и 5.15, приложения 2, 2А и 3, точка 9.1)

А

10

Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране

Правило № 46 на ИКЕ/ООН (точка 15)

А

11

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства

Правило № 48 на ИКЕ/ООН (точки 5 и 6, приложения 4, 5, 6 и 11)

А

12

Допустимо ниво на шума

Правило № 51 на ИКЕ/ООН (точка 6, приложения 3, 5, 6 и 7)

А

13

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на мотоциклети

Правило № 53 на ИКЕ/ООН

А

14

Механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства

Правило № 55 на ИКЕ/ООН (приложение 5, точки 1, 1.6.3, 2.4 и 8, приложение 7, точка 1.1.3)

А

15

Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНРЗУ) и тяхното монтиране, задна нискоразположена защита (ЗНРЗ)

Правило № 58 на ИКЕ/ООН (точки 7, 16 и 25, приложение 5)

А

16

Сменяема изпускателна уредба

Правило № 59 на ИКЕ/ООН (точки 6.1, 6.2 и 6.3)

А

17

Органи за управление, задействани от водача, включително идентификация на органите за управление, сигналните устройства и показващите уреди

Правило № 60 на ИКЕ/ООН

А

18

Товарни превозни средства по отношение на техните външни изпъкнали части пред задния панел на кабината

Правило № 61 на ИКЕ/ООН

А

19

Специфични компоненти за втечнен нефтен газ (LPG) и тяхното монтиране на моторни превозни средства

Правило № 67 на ИКЕ/ООН (точки 17 ÷ 17.4.5, 17.6 ÷ 17.6.5.4, 17.7.6 ÷ 17.12.1)

А

20

Странична защита на товарни превозни средства

Правило № 73 на ИКЕ/ООН (точки 12, 14 и 15, приложение 3)

А

21

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на мотопеди

Правило № 74 на ИКЕ/ООН

А

22

Спиране на превозни средства от категории L1, L2, L3, L4 и L5

Правило № 78 на ИКЕ/ООН (приложение 3, точки 3, 4 и 5)

А

23

Кормилна уредба

Правило № 79 на ИКЕ/ООН (точки 5.1.2, 6.2.1, 6.2.2 и 6.2.5.2, приложение 3)

А

24

Седалки за пътнически превозни средства с голям капацитет

Правило № 80 на ИКЕ/ООН (допълнение 1, точка 1.2, допълнение 5, точка 1.3.3, допълнение 7, точка 2.3.1)

А

25

Огледала за виждане назад на двуколесни моторни превозни средства

Правило № 81 на ИКЕ/ООН (част II)

А

26

Измерване разхода на гориво

Правило № 84 на ИКЕ/ООН (точки 5.2.1.2 и 5.2.1.3, приложение 4, точка 3)

А

27

Ограничаване на скоростта на превозни средства

Правило № 89 на ИКЕ/ООН (приложение 5, точка 1.1, приложение 6)

А

28

Електрическа безопасност

Правило № 100 на ИКЕ/ООН (точки 5.1.1 и 5.1.2, приложение 2)

А

29

Късо теглително-прикачно устройство (КТПУ); монтиране на одобрен тип КТПУ

Правило № 102 на ИКЕ/ООН (точка 5, приложение 4)

А

30

Заменяеми каталитични конвертори

Правило № 103 на ИКЕ/ООН (точка 5.3)

А

31

Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари

Правило № 105 на ИКЕ/ООН (точка 5)

А

32

Превозни средства от категории М2 и М3

Правило № 107 на ИКЕ/ООН (точка 5, приложения 3, 4, 7, 8 и 11)

А

33

Специфични компоненти за сгъстен природен газ (CNG) и тяхното монтиране на моторни превозни средства

Правило № 110 на ИКЕ/ООН (точки 18.2, 18.4.1, 18.4.2, 18.4.3, 18.4.3.1, 18.5 и 18.6)

А

34

Устойчивост на автоцистерни срещу преобръщане

Правило № 111 на ИКЕ/ООН (точка 5, приложение 3)

А

35

Гуми по отношение на шум, излъчван при търкаляне, сцепление върху влажна повърхност и съпротивление при търкаляне (класове C1, C2 и C3)

Правило № 117 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

36

Местоположение и идентификация на органите за ръчно управление, сигналните устройства и показващите уреди

Правило № 121 на ИКЕ/ООН (точка 5)

А

37

Поле на видимост

Правило № 125 на ИКЕ/ООН (точки 5.1.3 и 6, приложение 4)

А

2. DEKRA Automobil Test Center der DEKRA Automobil GmbH
Адрес: Senftenberger Straße 30, 01998 Klettwitz, Germany
Категория на техническата служба:A, B и D
Представител на техническата служба в България: „Декра Аутомотив“ ООД, 1373 гр. София, ул. „Суходолска“ № 102, тел. 02/826 34 47
Обхват на дейността:


Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

1

Електромагнитна съвместимост

Правило № 10 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 05 (приложения 4 до 10)

A, В, D

2

Ключалки на вратите и компоненти за закрепване на вратите

Правило № 11 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

A, B, D

3

Защита на водача от кормилния механизъм в случай на удар

Правило № 12 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

A, B, D

4

Спиране на превозни средства и ремаркета

Правило № 13 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 11 (приложения 4 до 14, 16 до 22)

A, B, D

Правило № 13 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 11 (приложение 15)

B, D

5

Спиране на леки автомобили

Правило № 13-Н на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (приложения 3 до 6, 8, 9)

A, B, D

Правило № 13-Н на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (приложение 7)

B, D

6

Закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване Isofix и горни лентови устройства за закрепване Isofix

Правило № 14 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 07

A, B, D

7

Обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване на деца и системи за обезопасяване на деца Isofix

Правило № 16 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 07 (приложение 17)

A, B, D

8

Седалки, тяхното закрепване и облегалки за глава

Правило № 17 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 08

A, B, D

9

Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване

Правило № 18 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

10

Вътрешно оборудване

Правило № 21 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

11

Облегалки за глава, вградени или невградени в седалките на превозното средство

Правило № 25 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

A, B, D

12

Външни изпъкнали части

Правило № 26 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

13

Устройства за звуков сигнал и сигнали

Правило № 28 на ИКЕ/ООН

A, B, D

14

Здравина на кабината

Правило № 29 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

15

Пневматични гуми за моторни превозни средства и техните ремаркета (клас С1)

Правило № 30 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

B, D

16

Предотвратяване на опасността от възникване на пожар (резервоари за течно гориво)

Правило № 34 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03 (части I, II, III, IV)

A, B, D

17

Устройство за измерване на скоростта, включително неговото монтиране

Правило № 39 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

18

Ниво на шума от мотоциклети

Правило № 41 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

A, B, D

19

Материали за безопасни стъкла и тяхното монтиране на превозни средства

Правило № 43 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (приложения 3 до 22, 24)

A, В, D

20

Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране

Правило № 46 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04 (части I, II)

A, B, D

21

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства

Правило № 48 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 06

A, B, D

22

Допустимо ниво на шума

Правило № 51 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, В, D

23

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на мотоциклети

Правило № 53 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

A, B, D

24

Механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства

Правило № 55 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (компоненти, монтиране)

A, B, D

25

Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНРЗУ) и тяхното монтиране, задна нискоразположена защита (ЗНРЗ)

Правило № 58 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

26

Сменяема изпускателна уредба

Правило № 59 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

A, В, D

27

Органи за управление, задействани от водача, включително идентификация на органите за управление, сигналните устройства и показващите уреди

Правило № 60 на ИКЕ/ООН

A, B, D

28

Товарни превозни средства по отношение на техните външни изпъкнали части пред задния панел на кабината

Правило № 61 на ИКЕ/ООН

A, B, D

29

Устройства за предотвратяване на неразрешеното използване на двуколесни моторни превозни средства

Правило № 62 на ИКЕ/ООН

A, B, D

30

Резервен комплект за временно използване, гуми за движение в спукано състояние/система за движение с гуми в спукано състояние и система за следене на налягането в гумите

Правило № 64 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

B, D

31

Якост на надстройката на превозни средства за превоз на пътници с голям капацитет

Правило № 66 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

A, B, D

32

Странична защита на товарни превозни средства

Правило № 73 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

33

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на мотопеди

Правило № 74 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

34

Спиране на превозни средства от категории L1, L2, L3, L4 и L5

Правило № 78 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

A, B, D

35

Кормилна уредба

Правило № 79 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

36

Седалки за превозни средства за превоз на пътници с голям капацитет

Правило № 80 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

37

Огледала за виждане назад на двуколесни моторни превозни средства

Правило № 81 на ИКЕ/ООН (част I, II)

A, B, D

38

Ограничаване на скоростта на превозни средства

Правило № 89 на ИКЕ/ООН

A, B, D

39

Предни нискоразположени защитни устройства (ПНРЗУ) и тяхното монтиране, предна нискоразположена защита (ПНРЗ)

Правило № 93 на ИКЕ/ООН

A, B, D

40

Защита на пътниците в случай на челен удар

Правило № 94 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

41

Защита на пътниците в случай на страничен удар

Правило № 95 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

42

Електрическа безопасност

Правило № 100 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02 (част I)

A, B, D

Правило № 100 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02 (част II)

B, D

43

Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари

Правило № 105 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 06

A, D

44

Превозни средства от категории М2 и М3

Правило № 107 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 07 (приложения 3 до 12)

A, B, D

45

Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване

Правило № 116 на ИКЕ/ООН (част I)

A, B, D

46

Ниво на шума при контакт с пътя, сцепление с влажна пътна настилка и съпротивление при търкаляне

Правило № 117 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02, (приложения 3 до 7)

A, В, D

47

Горимост на материалите, използвани във вътрешното обзавеждане на някои категории моторни превозни средства

Правило № 118 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

A, B, D

48

Местоположение и идентификация на органите за ръчно управление, сигналните устройства и показващите уреди

Правило № 121 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

49

Отоплителни системи

Правило № 122 на ИКЕ/ООН

B, D

50

Поле на видимост

Правило № 125 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, В, D

51

Защита на пешеходците

Правило № 127 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

A, B, D

3. Tüv Nord Mobilität & Co. KG IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
Адрес: Schönscheidtstraße 28, 45307 Essen, Germany
Категория на техническата служба:A, B и D
Представител на техническата служба в България: Тюф Норд Мобилитет ГмбХ и Ко. Кг - София, 1113 гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 16, бл. 155, ет. 2, офис 4, тел.: 0892 264 522, 0894 416 902
Обхват на дейността:


Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

1

Електромагнитна съвместимост

Правило № 10 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 05

B, D

2

Ключалки на вратите и компоненти за закрепване на вратите

Правило № 11 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

B, D

3

Защита на водача от кормилния механизъм в случай на удар

Правило № 12 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

B, D

4

Спиране на превозни средства и ремаркета

Правило № 13 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 11 (приложения 4 до 11, 13 до 22)

A, B, D

Правило № 13 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 11 (приложение 12)

B, D

5

Спиране на леки автомобили

Правило № 13-Н на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (приложения 3 до 9)

A, B, D

6

Закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване Isofix и горни лентови устройства за закрепване Isofix

Правило № 14 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 07

A, B, D

7

Обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване на деца и системи за обезопасяване на деца Isofix

Правило № 16 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 07 (приложения 2 до 18)

A, B, D

8

Седалки, тяхното закрепване и облегалки за глава

Правило № 17 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 08

B, D

9

Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване

Правило № 18 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

B, D

10

Вътрешно оборудване

Правило № 21 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

B, D

11

Облегалки за глава, вградени или невградени в седалките на превозното средство

Правило № 25 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

B, D

12

Външни изпъкнали части

Правило № 26 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

13

Устройства за звуков сигнал и сигнали

Правило № 28 на ИКЕ/ООН

A, B, D

14

Здравина на кабината

Правило № 29 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

B, D

15

Пневматични гуми за моторни превозни средства и техните ремаркета (клас С1)

Правило № 30 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

A, B, D

16

Предотвратяване на опасността от възникване на пожар (резервоари за течно гориво)

Правило № 34 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03 (части I, II, III, IV)

B, D

17

Устройство за измерване на скоростта, включително неговото монтиране

Правило № 39 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

18

Ниво на шума от мотоциклети

Правило № 41 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

A, B, D

19

Материали за безопасни стъкла и тяхното монтиране на превозни средства

Правило № 43 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (приложение 24)

A, B, D

20

Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране

Правило № 46 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04 (част I)

B, D

Правило № 46 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04 (част II)

A, B, D

21

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства

Правило № 48 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 06

A, B, D

22

Допустимо ниво на шума

Правило № 51 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

23

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на мотоциклети

Правило № 53 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

A, B, D

24

Пневматични гуми за товарни превозни средства и техните ремаркета (класове С2 и С3)

Правило № 54 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

25

Механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства

Правило № 55 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (компоненти, монтиране)

B, D

26

Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНРЗУ) и тяхното монтиране, задна нискоразположена защита (ЗНРЗ)

Правило № 58 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

27

Сменяема изпускателна уредба

Правило № 59 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

A, B, D

28

Органи за управление, задействани от водача, включително идентификация на органите за управление, сигналните устройства и показващите уреди

Правило № 60 на ИКЕ/ООН

A, B, D

29

Товарни превозни средства по отношение на техните външни изпъкнали части пред задния панел на кабината

Правило № 61 на ИКЕ/ООН

A, B, D

30

Устройства за предотвратяване на неразрешеното използване на двуколесни моторни превозни средства

Правило № 62 на ИКЕ/ООН

B, D

31

Резервен комплект за временно използване, гуми за движение в спукано състояние/система за движение с гуми в спукано състояние и система за следене на налягането в гумите

Правило № 64 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

32

Якост на надстройката на превозни средства за превоз на пътници с голям капацитет

Правило № 66 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

A, B, D

33

Специфични компоненти за втечнен нефтен газ (LPG) и тяхното монтиране на моторни превозни средства

Правило № 67 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

B, D

34

Странична защита на товарни превозни средства

Правило № 73 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

35

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на мотопеди

Правило № 74 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

36

Спиране на превозни средства от категории L1, L2, L3, L4 и L5

Правило № 78 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

A, B, D

37

Кормилна уредба

Правило № 79 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

38

Седалки за превозни средства за превоз на пътници с голям капацитет

Правило № 80 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

B, D

39

Огледала за виждане назад на двуколесни моторни превозни средства

Правило № 81 на ИКЕ/ООН (част I)

B, D

Правило № 81 на ИКЕ/ООН (част II)

A, B, D

40

Ограничаване на скоростта на превозни средства

Правило № 89 на ИКЕ/ООН

A, B, D

41

Предни нискоразположени защитни устройства (ПНРЗУ) и тяхното монтиране, предна нискоразположена защита (ПНРЗ)

Правило № 93 на ИКЕ/ООН

A, B, D

42

Защита на пътниците в случай на челен удар

Правило № 94 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

B, D

43

Защита на пътниците в случай на страничен удар

Правило № 95 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

B, D

44

Алармени системи за превозни средства

Правило № 97 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (части I, II, III)

B, D

45

Електрическа безопасност

Правило № 100 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02 (части I, II)

A, B, D

46

Късо теглително-прикачно устройство (КТПУ), монтиране на одобрен тип КТПУ

Правило № 102 на ИКЕ/ООН

B, D

47

Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари

Правило № 105 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 06

A, D

48

Превозни средства от категории М2 и М3

Правило № 107 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 07 (приложения 3 до 12)

A, B, D

49

Специфични компоненти за сгъстен природен газ (CNG) и тяхното монтиране на моторни превозни средства

Правило № 110 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

B, D

50

Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване

Правило № 116 на ИКЕ/ООН (части I, II, III, IV)

B, D

51

Ниво на шума при контакт с пътя, сцепление с влажна пътна настилка и съпротивление при търкаляне

Правило № 117 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02 (приложение 3)

A, B, D

Правило № 117 на ИКЕ/ООН серия от изменения 02 (приложения 5 до 7)

B, D

52

Горимост на материалите, използвани за изграждането на интериора на някои категории моторни превозни средства

Правило № 118 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

B, D

53

Отоплителни системи

Правило № 122 на ИКЕ/ООН

A, B, D

54

Поле на видимост

Правило № 125 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

55

Защита на пешеходците

Правило № 127 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

B, D

4. GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Адрес: Vor dem Lauch 25, 70567 Stuttgart, Germany
Категория на техническата служба:A, B и D
Представител на техническата служба в България: „БГ Ауто Тест“ ООД, 1408 гр. София, бул. „Витоша“ № 150, тел.: 0889 122 630
Обхват на дейността:


Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

1

Електромагнитна съвместимост

Правило № 10 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 05

B, D

2

Ключалки на вратите и компоненти за закрепване на вратите

Правило № 11 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

B, D

3

Спиране на превозни средства и ремаркета

Правило № 13 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 11 (приложения 4 – 14, 16, 17, и 19 – 22)

A, B, D

Правило № 13 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 11 (приложения 15 и 18)

B, D

4

Спиране на леки автомобили

Правило № 13-Н на ИКЕ/ООН серия от изменения 01 (приложения 3 – 6 и 9)

A, B, D

Правило № 13-Н на ИКЕ/ООН серия от изменения 01 (приложения 7 и 8)

B, D

5

Устройства за закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване Isofix и горни лентови устройства за закрепване Isofix

Правило № 14 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 07

B, D

6

Обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване на деца и системи за обезопасяване на деца Isofix

Правило № 16 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 07 (приложение 17)

А, B, D

7

Седалки, тяхното закрепване и всички видове облегалки за глава

Правило № 17 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 08

B, D

8

Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване

Правило № 18 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

А, B, D

9

Вътрешно оборудване

Правило № 21 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

B, D

10

Облегалки за глава, вградени или невградени в седалките на превозното средство

Правило № 25 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

B, D

11

Външни изпъкнали части

Правило № 26 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, B, D

12

Устройства за звуков сигнал и сигнали

Правило № 28 на ИКЕ/ООН

A, B, D

13

Здравина на кабината

Правило № 29 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

B, D

14

Предотвратяване на опасността от възникване на пожар (резервоари за течно гориво)

Правило № 34 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03 (части I и IV)

A, B, D

Правило № 34 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03, (приложение 5, точка 5 и част II във връзка с част I или част IV)

B, D

15

Устройство за измерване на скоростта, включително неговото монтиране

Правило № 39 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

16

Ниво на шума от мотоциклети

Правило № 41 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

A, B, D

17

Материали за безопасни стъкла и тяхното монтиране на превозни средства

Правило № 43 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (приложение 24)

A, B, D

18

Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране

Правило № 46 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04 (част II)

A, B, D

19

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства

Правило № 48 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 06

A, B, D

20

Допустимо ниво на шума

Правило № 51 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

A, В, D

21

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на мотоциклети

Правило № 53 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

A, B, D

22

Механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства

Правило № 55 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

А, B, D

23

Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНРЗУ) и тяхното монтиране, задна нискоразположена защита (ЗНРЗ)

Правило № 58 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

B, D

24

Органи за управление, задействани от водача, включително идентификация на органите за управление, сигналните устройства и показващите уреди

Правило № 60 на ИКЕ/ООН

A, B, D

25

Товарни превозни средства по отношение на техните външни изпъкнали части пред задния панел на кабината

Правило № 61 на ИКЕ/ООН

A, B, D

26

Устройства за предотвратяване на неразрешеното използване на двуколесни моторни превозни средства

Правило № 62 на ИКЕ/ООН

A, B, D

27

Резервен комплект за временно използване, гуми за движение в спукано състояние/система за движение с гуми в спукано състояние и система за следене на налягането в гумите

Правило № 64 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 03

А, B, D

28

Специфични компоненти за втечнен нефтен газ (LPG) и тяхното монтиране на моторни превозни средства

Правило № 67 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

В, D

29

Странична защита на товарни превозни средства

Правило № 73 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

30

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на мотопеди

Правило № 74 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

31

Спиране на превозни средства от категории L1, L2, L3, L4 и L5

Правило № 78 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 04

A, B, D

32

Кормилна уредба

Правило № 79 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

33

Огледала за виждане назад на двуколесни моторни превозни средства

Правило № 81 на ИКЕ/ООН (част II)

A, B, D

34

Ограничаване на скоростта на превозните средства

Правило № 89 на ИКЕ/ООН

A, B, D

35

Предни нискоразположени защитни устройства (ПНРЗУ) и тяхното монтиране, предна нискоразположена защита (ПНРЗ)

Правило № 93 на ИКЕ/ООН

B, D

36

Алармени системи за превозни средства

Правило № 97 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01 (части I, II и III)

B, D

37

Електрическа безопасност

Правило № 100 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02 (част I)

A, B, D

Правило № 100 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02 (част II)

B, D

38

Късо теглително-прикачно устройство (КТПУ), монтиране на одобрен тип КТПУ

Правило № 102 на ИКЕ/ООН

B, D

39

Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари

Правило № 105 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 06

A, D

40

Превозни средства от категория М2 и М3

Правило № 107 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 07 (приложения 3 – 13)

B, D

41

Специфични компоненти за сгъстен природен газ (CNG) и тяхното монтиране на моторни превозни средства

Правило № 110 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

В, D

42

Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване

Правило № 116 на ИКЕ/ООН (част I)

A, B, D

Правило № 116 на ИКЕ/ООН (части II, III и IV)

B, D

43

Ниво на шума при контакт с пътя, сцепление с влажна пътна настилка и съпротивление при търкаляне

Правило № 117 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02 (приложения 3 и 5 – 7)

B, D

44

Горимост на материалите, използвани във вътрешното обзавеждане на някои категории моторни превозни средства

Правило № 118 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

B, D

45

Местоположение и идентификация на органите за ръчно управление, сигналните устройства и показващите уреди

Правило № 121 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

46

Отоплителни системи

Правило № 122 на ИКЕ/ООН

A, B, D

47

Поле на видимост

Правило № 125 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

А, B, D

48

Защита на пешеходците

Правило № 127 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 02

B, D

49

Система за предупреждение при напускане на лентата за движение

Правило № 130 на ИКЕ/ООН

A, B, D

50

Усъвършенствана система за аварийно спиране

Правило № 131 на ИКЕ/ООН, серия от изменения 01

A, B, D

5. „ТИАТ“ АД
Адрес: ж.к. Индустриален квартал, 9704 гр. Шумен, България, тел.: 054/88 71 36
Категория на техническата служба: A
Обхват на дейността:


Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

1

Светоотражатели за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 3 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

2

Осветяване на задните регистрационни табели на моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 4 на ИКЕ/ООН (приложение 1)

А

3

Пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 6 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

4

Предни и задни габаритни светлини, стоп-сигнали и горни габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 7 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

5

Спиране на превозни средства и ремаркета

Правило № 13 на ИКЕ/ООН (приложения 4 и 7)

А

6

Спиране на леки автомобили

Правило № 13-Н на ИКЕ/ООН (приложения 3 и 4)

А

7

Закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване Isofix и горни лентови устройства за закрепване Isofix

Правило № 14 на ИКЕ/ООН (точка 6)

А

8

Седалки, тяхното закрепване и облегалки за глава

Правило № 17 на ИКЕ/ООН (приложения 2 и 3)

А

9

Вътрешно оборудване

Правило № 21 на ИКЕ/ООН (приложение VI)

А

10

Облегалки за глава, вградени или невградени в седалките на превозното средство

Правило № 25 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

11

Устройства за звуков сигнал и сигнали

Правило № 28 на ИКЕ/ООН (част II, точка 14)

А

12

Устройство за измерване на скоростта, включително неговото монтиране

Правило № 39 на ИКЕ/ООН (точка 5.2, приложения 2 и 3)

А

13

Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране

Правило № 46 на ИКЕ/ООН (приложение 5)

А

14

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства

Правило № 48 на ИКЕ/ООН (точка 6)

А

15

Допустимо ниво на шума

Правило № 51 на ИКЕ/ООН (приложения 3 и 6)

А

16

Механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства

Правило № 55 на ИКЕ/ООН (приложения 3 и 4)

А

17

Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНРЗУ) и тяхното монтиране, задна нискоразположена защита (ЗНРЗ)

Правило № 58 на ИКЕ/ООН (части II и III)

А

18

Товарни превозни средства по отношение на техните външни изпъкнали части пред задния панел на кабината

Правило № 61 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

19

Странична защита на товарни превозни средства

Правило № 73 на ИКЕ/ООН (части I, II и III)

А

20

Седалки за превозни средства за превоз на пътници с голям капацитет

Правило № 80 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

21

Дневни светлини за моторни превозни средства

Правило № 87 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

22

Ограничаване на скоростта на превозни средства

Правило № 89 на ИКЕ/ООН (приложение 5)

А

23

Странични габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 91 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

24

Предни нискоразположени защитни устройства (ПНРЗУ) и тяхното монтиране, предна нискоразположена защита (ПНРЗ)

Правило № 93 на ИКЕ/ООН (приложение 4)

А

25

Превозни средства от категории М2 и М3

Правило № 107 на ИКЕ/ООН (точка 5, приложения 3, 4, 7, 10 и 11)

А

26

Местоположение и идентификация на органите за ръчно управление, сигналните устройства и показващите уреди

Правило № 121 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А


6. „АУТО ТЕСТ ЛАБ“ ЕООД
Адрес: бул. „Цариградско шосе – Винарово колело“, източно крило на моста на „4-ти километър“, 1113 гр. София, България, тел.: 02/902 28 80
Категория на техническата служба: A
Обхват на дейността:


Предмет на дейност

Регулаторен акт

Категория

1

Фарове за моторни превозни средства, които излъчват асиметрична къса светлина и/или дълга светлина, оборудвани с лампи с нажежаема спирала от категория R2 и/или HS1

Правило № 1 на ИКЕ/ООН (приложение 5)

А

2

Светоотражатели за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 3 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

3

Осветяване на задните регистрационни табели на моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 4 на ИКЕ/ООН (приложение 1)

А

4

Пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 6 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

5

Предни и задни габаритни светлини, стопсигнали и горни габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 7 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

6

Фарове за моторни превозни средства (Н1, Н2, Н3, НВ4, Н7, Н8, Н9, HIR1, HIR2 и/или Н11)

Правило № 8 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

7

Електромагнитна съвместимост

Правило № 10 на ИКЕ/ООН (приложение 1)

А

8

Ключалки на вратите и компоненти за закрепване на вратите

Правило № 11 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

9

Защита на водача от кормилния механизъм в случай на удар

Правило № 12 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

10

Спиране на превозни средства и ремаркета

Правило № 13 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

11

Спиране на леки автомобили

Правило № 13-Н на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

12

Устройства за закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване Isofix и горни лентови устройства за закрепване Isofix

Правило № 14 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

13

Обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване на деца и системи за обезопасяване на деца Isofix

Правило № 16 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

14

Седалки, тяхното закрепване и всички видове облегалки за глава

Правило № 17 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

15

Предни фарове против мъгла за моторни превозни средства

Правило № 19 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

16

Фарове за моторни превозни средства, които излъчват асиметрична къса светлина или дълга светлина, или и двете, оборудвани с халогенни лампи с нажежаема спирала (категория Н4)

Правило № 20 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

17

Вътрешно оборудване

Правило № 21 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

18

Фарове за заден ход за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 23 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

19

Облегалки за глава, вградени или невградени в седалките на превозното средство

Правило № 25 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

20

Външни изпъкнали части

Правило № 26 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

21

Устройства за звуков сигнал и сигнали

Правило № 28 на ИКЕ/ООН (параграф 14, приложение 3)

А

22

Здравина на кабината

Правило № 29 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

23

Пневматични гуми за моторни превозни средства и техните ремаркета (клас C1)

Правило № 30 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

24

Неразглобяеми фарове (категория SB) за моторни превозни средства, които излъчват европейска асиметрична къса светлина или дълга светлина, или и двете

Правило № 31 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

25

Предотвратяване на опасността от възникване на пожар (резервоари за течно гориво)

Правило № 34 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

26

Лампи с нажежаема спирала, предназначени за използване в одобрени светлинни устройства за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 37 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

27

Задни фарове против мъгла за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 38 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

28

Устройство за измерване на скоростта, включително неговото монтиране

Правило № 39 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

29

Материали за безопасни стъкла и тяхното монтиране на превозни средства

Правило № 43 на ИКЕ/ООН (приложения 2 и 2А)

А

30

Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране

Правило № 46 на ИКЕ/ООН (приложение 5)

А

31

Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства

Правило № 48 на ИКЕ/ООН (параграфи 2.10 и 6)

А

32

Допустимо ниво на шума

Правило № 51 на ИКЕ/ООН (параграф 6, приложения 3, 6 и 10)

А

33

Пневматични гуми за товарни превозни средства и техните ремаркета (класове C2 и C3)

Правило № 54 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

34

Механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства

Правило № 55 на ИКЕ/ООН (приложения 3 и 4)

А

35

Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНРЗУ) и тяхното монтиране, задна нискоразположена защита (ЗНРЗ)

Правило № 58 на ИКЕ/ООН (приложение 4)

А

36

Сменяема изпускателна уредба

Правило № 59 на ИКЕ/ООН (параграф 6.2.1)

А

37

Товарни превозни средства по отношение на техните външни изпъкнали части пред задния панел на кабината

Правило № 61 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

38

Резервен комплект за временно използване, гуми за движение в спукано състояние / система за движение с гуми в спукано състояние и система за следене на налягането в гумите

Правило № 64 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

39

Специфични компоненти за втечнен нефтен газ (LPG) и тяхното монтиране на моторни превозни средства

Правило № 67 на ИКЕ/ООН (приложения 2А, 2В, 16 и 17)

А

40

Светлинни устройства за паркиране за моторни превозни средства

Правило № 77 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

41

Кормилна уредба

Правило № 79 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

42

Дневни светлини за моторни превозни средства

Правило № 87 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

43

Странични габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета

Правило № 91 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

44

Защита на пътниците в случай на челен удар

Правило № 94 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

45

Защита на пътниците в случай на страничен удар

Правило № 95 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

46

Алармени системи за превозни средства (АСПС)

Правило № 97 на ИКЕ/ООН (приложение 5)

А

47

Фарове за моторни превозни средства, оборудвани с газоразрядни източници на светлина

Правило № 98 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

48

Газоразрядни източници на светлина, предназначени за използване в одобрени газоразрядни светлинни устройства за моторни превозни средства

Правило № 99 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

49

Електрическа безопасност

Правило № 100 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

50

Специфични компоненти за сгъстен природен газ (CNG) и тяхното монтиране на моторни превозни средства

Правило № 110 на ИКЕ/ООН (приложения 2А, 2В и 6)

А

51

Фарове за моторни превозни средства, които излъчват асиметрична къса светлина или дълга светлина, или и двете, оборудвани с лампи с нажежаема спирала и/или светодиодни модули

Правило № 112 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

52

Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване

Правило № 116 на ИКЕ/ООН (приложение 3)

А

53

Гуми по отношение на шум, излъчван при търкаляне, сцепление върху влажна повърхност и съпротивление при търкаляне (класове C1, C2 и C3)

Правило № 117 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

54

Светлини за завой за моторни превозни средства

Правило № 119 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

55

Местоположение и идентификация на органите за ръчно управление, сигналните устройства и показващите уреди

Правило № 121 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

56

Отоплителни системи

Правило № 122 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

57

Адаптивни системи предни светлини (АСПС) за моторни превозни средства

Правило № 123 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

58

Поле на видимост

Правило № 125 на ИКЕ/ООН (приложение 2)

А

Scroll to top