29.01.2015г.

На вниманието на  ЕТ „БОЖИДАР ДОНЕВ – В 92”

Вижте цялата информация тук


На вниманието на  “Акаунт сървисис” ЕООД

Вижте цялата информация тук


На вниманието на “Аник комерс” ЕАД

Вижте цялата информация тук


28.01.2015г.

На вниманието на “Виза ИН” ЕООД

Вижте цялата информация тук


На вниманието на “Еминелер транспорт БГ” ЕООД

Вижте цялата информация тук


27.01.2015г.

На вниманието на “Транс Х” ООД

Вижте цялата информация тук


На вниманието на “Фокус Компани” ЕООД

Вижте цялата информация тук


На вниманието на “Дени транс 85” ООД

Вижте цялата информация тук


На вниманието на СД “Братя Пендови с-ие”

Вижте цялата информация тук


24.01.2015г.

На вниманието на “ОНИКС 88” ЕООД

Вижте цялата информация тук


22.01.2015г.

На вниманието на „ТРАНСГЛОБАЛ” ЕООД

Вижте цялата информация тук


20.01.2015г.

Изменения в нормативната уредба за контрол на винетните стикери в Словакия

Вижте цялата информация тук


14.01.2015г.

На вниманието на “КРИС - 2003” ЕООД

Вижте цялата информация тук


14.01.2015г.

Покана за участие в пресконференция за стартиране на проект по ОПАК


На вниманието на “ЕСО ТРАНС” ЕООД

Вижте цялата информация тук


На вниманието на “СТУДИО М ПЛЮС” ЕООД

Вижте цялата информация тук


На вниманието на “ИДЕАЛ ТРЕЙДИНГ ТРАНСПОРТ” ЕООД

Вижте цялата информация тук


12.01.2015 г.

Заповед за изменение на ЗАПОВЕД № РД-01-638/12.12.2014 г. относно определяне на комисия за предоставяне на сръбски многократни разрешителни, валидни за извършване на двустранни и/или транзитни превози за 2015 г.

Заповед за изменение на Заповед № РД-01-638/12.12.2014 г.


Считано от 13 януари 2015 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя сръбските многократни разрешителни за 2015 г. на базата на утвърдено от изпълнителния директор разпределение на сръбските многократни разрешителни за 2015 г. 
При получаване на разрешителните превозвачите следва да носят:
1. документ за платена държавна такса съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по следната сметка на ИА “АА” :

Валута

IBAN

BIC(SWIFT) код

BGN

BG03 UNCR 9660 3120607317

UNCRBGSF

Таксата за 1 бр. сръбско многократно разрешително е 200 лв.

2. печат на фирмата, на който ясно и четливо да са посочени името на фирмата на латински език и точен адрес за контакт. Печатът се полага на разрешителното.

Предоставянето на сръбските многократни разрешителни за 2015 г. ще се извърша в сградата на ИА „Автомобилна администрация”, гр. София, ул. „Гурко” № 5, ет. 3, стая № 211 от 13 януари 2015 г. до 17:30 ч. на 23 януари 2015 г. (петък). След тази дата разрешителни не се редоставят.


На вниманието на "РУПАС 21" ЕООД

Вижте цялата информация тук


На вниманието на "ДИГА 1" ООД

Вижте цялата информация тук


На вниманието на „СУПЕР ОИЛ КОМЕРС” EOOД

Вижте цялата информация тук


На вниманието на „КАР ПАРК” EOOД

Вижте цялата информация тук


На вниманието на "СТАР КО" ООД

Вижте цялата информация тук


08.01.2015 г.

Въведени нови изисквания във Федерална Република Германия за минимална работна заплата

Във връзка с постъпващи в ИА “Автомобилна администрация” запитвания от български превозвачи и браншови организации относно въведената от 01.01.2015 г. със закон (Mindestlohngesetz) минимална работна заплата в Германия предоставяме следната информация:

Вижте цялата информация тук


Архив "Новини и съобщения" 2014 г.

Архив "Новини и съобщения" 2013 г.

Формуляри

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз