Съобщения за издадени административни актове

Съобщения за започване на производство по прекратяване на правата произтичащи от издаден лиценз


 

04.02.2016г.

Важно съобщение! На вниманието на българските превозвачи, пътуващи през Руската федерация

  • При използване на многостранни ЕKMT/CEMT разрешителни

При влизане на територията на Руската федерация, транспортните средства, които осъществяват превоз на товари с многостранни ЕKMT/CEMT разрешителни ще се допускат не по-рано от изтичане на един от следните периоди:

  • 24 часа - при извършване на превоз от териториите на държави граничещи с държави-членки на Евразийския икономически съюз (Русия, Беларус, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия);
  • 72 часа - при извършване на превоз от териториите на държави неграничещи с държавите-членки на Евразийския икономически съюз.

Изчисляването на периодите започва на излизане на транспортното средство от територията на Руската федерация със същото разрешително.
Многостранните ЕKMT/CEMT разрешителни трябва да се намират на борда на транспортното средство от момента на товарене до разтоварването и през цялото време, когато се извършва празен курс, който предхожда или следва пътуването с товар.

  • При използване на еднократни разрешителни

Преди влизане на територията на Руската федерация, разрешителното трябва да бъде попълнено в графите 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
На територията на Руската федерация превозвачите трябва да спазват законите, нормативни изисквания и административните разпоредби на Руската федерация, и в частност тези отнасящи се до автомобилния транспорт и движението по пътищата.

В случаите, когато разрешителното не е попълнено или е допусната грешка при попълване в горепосочените графи, то се счита за невалидно.


03.02.2016г.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията утвърждава образец на знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС (холограмен стикер) съгласно чл. 39 от Наредба № H-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС. Образците можете да видите тук


26.01.2016г.

На вниманието на българските превозвачи

Във връзка с получена информация от агенция “Митници” Ви информираме, че от 08.00 часа на 27.01.2016 г. заплащането на пътни и винетни такси на ГКПП “Дунав мост”-Русе за товарни автомобили освен с дебитни и кредитни карти- VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика, ще бъде възможно и с небанкови карти- DKV.
Както и досега таксите ще се събират на МПС с чуждестранна регистрация в евро, а за тези с българска регистрация- в лева. Предстои същата организация за заплащане на пътните и винетни такси за товарни автомобили да бъде въведена и на другите ГКПП на територията на Република България.


21.01.2016г.

Преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2016 г.

Вижте цялата информация тук


15.01.2016г.

Изисквания към превозите на товари от Украйна за Казахстан през територията на Руската федерация

На 1 януари 2016 г. руският президент е подписал Указ "За мерките за гарантиране на икономическата сигурност и националните интереси на Руската федерация при осъществяване на международни транзитни превози на товари от територията на Украйна за територията на Република Казахстан през територията на Руската федерация", който е публикуван на официалния интернет портал за правна информация.
Съгласно документа международните транзитни автомобилни и железопътни превози на товари от Украйна за Казахстан през Руската федерация вече могат да се извършват само, когато ПС влиза в Русия от Беларус. Такива превози трябва да се осъществяват само с товарни помещения (вагони, контейнери, фургони и др.), които имат средства за идентификация (пломби), включително и такива, свързани с глобалната навигационна спътникова система ГЛОНАСС. Освен това е необходимо водачите на превозните средства да имат контролни талони.
При влизане в Русия на специално определени стационарни или мобилни пунктове на товарните помещения се поставят средствата за идентификация и водачите получават контролни талони. При напускане на руска територия на тези пунктове се снемат средствата за идентификация и се предават контролните талони. Контролните талони се считат за невалидни при нарушение от страна на водачите на ПС на реда за поставяне, снемане и използване на средствата за идентификация. Указът е подписан във връзка с факта, че от 1 януари 2016 г. Русия няма да прилага Договорът за зона за свободна търговия по отношение на Украйна.
Мерките ще се прилагат до 1 юли 2016 г.
Съгласно издаденото във връзка с указа постановление № 1/1.01.2016 г. на Руското правителство прилагането на средствата за идентификация за автомобилните превози се осигурява от Федералната служба по надзор в сферата на транспорта.

Списък на стационарни и мобилни пунктове и пунктове, разположени в железопътни гари, които се използват при осъществяване на автомобилни и железопътни превози на товари от Украйна за Казахстан през Руската федерация:

Руско-беларуска граница:
1. Стационарен контролно-пропускателен пункт "Красное" (km 456 на автомагистрала M-1 "Беларус");
2. Контролен пункт на железопътната гара Смоленск-Сортировоченый;
Руско-казахстанска граница:
3. Мобилен контролен пункт (km 132 на магистрала A-310);
4. Мобилен контролен пункт (km 180 магистрала A-300);
5. Контролен пункт на железопътната гара Озинки.


08.01.2016г.

На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози до/от и през територията на Република Ирак

Във връзка с получена информация от посолството на Република Ирак в София, Ви информираме, че при извършване на превоз на стоки чрез сухопътен транспорт от Република България за Република Ирак се препоръчва използването на северния иракски граничен пункт Фешкабор.


 

Архив "Новини и съобщения" 2015 г.

Архив "Новини и съобщения" 2014 г.

Архив "Новини и съобщения" 2013 г.

 

Формуляри

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз