Водачи на МПС

Изпитни въпроси за придобиване на правоспособност за управление на МПС
Exam themes for driver license candidates
Резултати от проведени изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС
Заповед РД-01-769/01.10.2010 г. относно целта на контрола на видеонаблюдението и реда за неговото извършване


ADR консултанти

Графици за провеждане на изпити
Резултати от изпити


Професионална компетентност

Графици за изпити
Резултати от изпити

Таксиметров превоз

Въпроси за изготвяне на тестовете за провеждане на изпитите за професионална компетентност за „Ръководител на таксиметрова дейност“ Въпроси за изготвяне на тестовете за провеждане на първата част на изпитите за придобиване на удостоверение за "Водач на лек таксиметров автомобил".

Заповед РД-01-135/17.03.2014 г. относно редът и начинът за провеждане на изпитите за придобиване на професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6


Формуляри

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз