Водачи на МПС

ADR консултанти

Казуси
1202-1203-1223 Клас 1 Клас 2 Клас 3-9 Клас 7
 • Проект на казуси за провеждане на изпити за придобиване и удължаване срока на валидност на удостоверение за консултант по безопасността
 •  

  ADR водачи

   

  Професионална компетентност

   

  Таксиметров превоз


  Заповед РД-01-277/15.06.2015 г. редът и начинът за провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководител на таксиметрова дейност и удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил


  Формуляри

  Електронен подпис

  Санкции, налагани в Европейския съюз