Водачи на МПС

 

ADR консултанти

Становища и предложения по конкретен въпрос да се изпращат на ел. поща: ndevenska@rta.government.bg, в срок до 05.12.2014 г.

Казуси
1202-1203-1223 Клас 1 Клас 2 Клас 3-9 Клас 7
 • Проект на казуси за провеждане на изпити за придобиване и удължаване срока на валидност на удостоверение за консултант по безопасността
  Становища и предложения по конкретен казус, да се изпращат на ел. поща: ndevenska@rta.government.bg в срок до 12.04.2015 г.
 •  

  ADR водачи

   

  Професионална компетентност

   

  Таксиметров превоз

  Формуляри

  Електронен подпис

  Санкции, налагани в Европейския съюз