Структура на ИА Автомобилна администрация

Структура на ИААА

Виж в цял размер

Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация"
Обн. - ДВ, бр. 105 от 06.12.2013 г., Приет с ПМС № 272 от 29.11.2013 г.


Правилник за вътрешния трудов ред


Отчет за изпълнение на целите за 2013 г.

Цели на администрацията за 2014 г.


Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Списък на служителите, подали декларация по чл. 12 от ЗПУКИ, които не са дали съгласие за публикуване на декларациите

Списък на служителите, подали декларация по чл. 12 от ЗПУКИ, коитo са дали съгласие за публикуване на декларациите:

Централно управление на ИААА
РД АА Благоевград
РД АА Бургас
РД АА Варна
РД АА Велико Търново
РД АА Видин
РД АА Враца
РД АА Габрово
РД АА Добрич
РД АА Кърджали
РД АА Кюстендил
РД АА Ловеч
РД АА Монтана
РД АА Пазарджик
РД АА Перник
РД АА Плевен
РД АА Пловдив
РД АА Разград
РД АА Русе
РД АА Силистра
РД АА Сливен
РД АА Смолян
РД АА София
РД АА Стара Загора
РД АА Търговище
РД АА Хасково
РД АА Шумен
РД АА Ямбол


Формуляри

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз