Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

   Index

   Начало

   Харта на клиента

   Структура на ИААА

   Нормативна уредба

   Административни
        услуги


   Международни
        автобусни линии


   Режими за превози
        в чужбина


   EKMT/CEMT

   Превози на
        опасни товари


   Новини, съобщения,
        конкурси


   Регистри

   Контакти с ИААА

   Подаване на сигнали
        за корупция


   Полезни страници

Новини, съобщения, конкурси

29.10.2009г.

  СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността директор на регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. Велико Търново, регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. Габрово, регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. Ловеч, регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. Монтана,  регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр.Плевен и регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. Търговище.

За РД “АА” гр. Велико Търново

Име, презиме, фамилия на кандидата

Основание за недопускане - Чл. 20 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

1.

Валери Вълчков Пенчев  

2.

Велко Иванов Велков  

3.

Димитър Христов Широков

Представеният трудов стаж не отговаря на изисквания професионален опит.

4.

Йордан Петков Иванов  

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

-  допуска до конкурс следните кандидати:

Валери Вълчков Пенчев

Велко Иванов Велков

Йордан Петков Иванов

-  недопуснат кандидат:

Димитър Христов Широков

За РД “АА” гр. Габрово

Име, презиме, фамилия на кандидата

Основание за недопускане - Чл. 20 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

1.

Христофор Христов Илиев  

2.

Стефан Драшков Драшков  

3.

Християн Христофоров Илиев

Представеният трудов стаж не отговаря на изисквания професионален опит.

4.

Христо Добромиров Георгиев

Представеният трудов стаж не отговаря на изисквания професионален опит.

5. Пенчо Христов Христов  
6. Тихомир Цонев Цонев  
7. Михаил Георгиев Георгиев  
8. Димитър Стефанов Димитров  

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

-  допуска до конкурс следните кандидати:

Христофор Христов Илиев

Стефан Драшков Драшков

Пенчо Христов Христов

Тихомир Цонев Цонев

Михаил Георгиев Георгиев

Димитър Стефанов Димитров

 

-  недопуснати кандидати:

Християн Христофоров Илиев

Христо Добромиров Георгиев

За РД “АА” гр. Ловеч

Име, презиме, фамилия на кандидата

Основание за недопускане - Чл. 20 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

1.

Красимир Цанов Петров Представеният трудов стаж не отговаря на изисквания професионален опит.

2.

Велко Иванов Велков  

3.

Милко Ганков Пепелджийски

 

4.

Валери Вълчков Пенчев

 

5. Иван Димитров Иванов  
6. Йото Пеев Йотов  
7. Петър Стойнев Петков  

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

-  допуска до конкурс следните кандидати:

Велко Иванов Велков

Валери Вълчков Пенчев

Иван Димитров Иванов

Йото Пеев Йотов

Петър Стойнев Петков

Милко Ганков Пепелджийски

-  недопуснат кандидат:

Красимир Цанов Петров

За РД “АА” гр. Монтана

Име, презиме, фамилия на кандидата

Основание за недопускане - Чл. 20 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

1.

Любен Митов Ананиев  

2.

Валери Влъчков Пенчев  

3.

Йордан Асенов Йорданов

 

4.

Диана Гошова Ангелова

Представеният трудов стаж не отговаря на изисквания професионален опит.

5. Венелин Георгиев Лазаров Представеният трудов стаж не отговаря на изисквания професионален опит.
6. Любомир Асенов Бранков  

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

-  допуска до конкурс следните кандидати:

Любен Митов Ананиев

Валери Влъчков Пенчев

Йордан Асенов Йорданов

Любомир Асенов Бранков

-  недопуснати кандидати:

Диана Гошова Ангелова

Венелин Георгиев Лазаров

За РД “АА” гр. Плевен

Име, презиме, фамилия на кандидата

Основание за недопускане - Чл. 20 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

1.

Деян Христофоров Богданов

Представеният трудов стаж не отговаря на изисквания професионален опит.

2.

Валери Вълчков Пенчев  

3.

Трифон Димитров Здравков

 

4.

Станислав Маринчев Иванов

 

5. Цветелин Христов Цветанов

 

6. Пламен Илиев Мирчев

Представеният трудов стаж не отговаря на изисквания професионален опит.

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

-  допуска до конкурс следните кандидати:

Валери Вълчков Пенчев

Трифон Димитров Здравков

Станислав Маринчев Иванов

Цветелин Христов Цветанов

-  недопуснати кандидати:

Деян Христофоров Богданов

Пламен Илиев Мирчев

За РД “АА” гр. Търговище

Име, презиме, фамилия на кандидата

Основание за недопускане - Чл. 20 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

1.

Иво Стефков Дочев

 

2.

Станчо Йорданов Стоянов  

3.

Ангел Петров Ангелов

Представеният трудов стаж не отговаря на изисквания професионален опит.

4.

Галин Стойчев Янков

Представеният трудов стаж не отговаря на изисквания професионален опит.

5. Димитър Белчев Димитров

 

6. Стилян Станев Илиев  

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

-  допуска до конкурс следните кандидати:

Иво Стефков Дочев

Станчо Йорданов Стоянов

Димитър Белчев Димитров

Стилян Станев Илиев

-  недопуснати кандидати:

Ангел Петров Ангелов

Галин Стойчев Янков

Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати трябва да се явят на 09.11.2009 год. в 10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

Светослав Станчев

Председател на изпитната комисия


 

 

Новини от ИААА

Спрени от движение ППС по чл. 106а от ЗАП

Електронен подпис

Достъп до правото на Европейския Съюз

Проекти на европейско законодателство

Достъп до обществена информация

КТП - V категория
КТП - прегледи по ЕКМТ

Учебни центрове

   Изпити:
 - Водачи на МПС - теория

 - ADR
 - Проф.компетентност

Бюра за обслужване на превозвачи

Санкции налагани в ЕС

   Карти за получаване:
 - Дигитални тахографи

 - Квалификация на водачи

Политика за дигитални тахографи

Електронни услуги

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация"

ул."Гурко" 5
София 1000

(+359 2) 930 88 40
(+359 2) 930 88 10

english © 2004. ИААА.