Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията


   Index

   Начало

   Харта на клиента

   Структура на ИААА

   Нормативна уредба

   Проекти за
        нормативни актове


   Административни
        услуги


   Международни
        автобусни линии


   Режими за превози
        в чужбина


   EKMT/CEMT

   Новини, съобщения,
        конкурси


   Контакти с ИААА

   Полезни страници

Новини, съобщения, конкурси


06.03.2007г.

  СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите младши инспектор в регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Кърджли, регионална дирекция “Автомобилна администрация” - гр. Пловдив, регионална дирекция “Автомобилна администрация” - гр. Разград , регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Ямбол.

 а) регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Кърджали

 №

 Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Пламен Димитров Йорданов

Да

Да

 

2.

Румен Борисов Янев

Да

Не

Не е декларирал всички обстоятелства по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

3.

Антония Александрова Моллова

Да

Да

 

4.

Милен Петков Милушев

Да

Да

 

5.

Февзи Мюмюн Халил

Да

Да

 

6.

Константин Любомиров Бонев

Да

Да

 

 Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
            -
 допуска до конкурс следните кандидати:

Пламен Димитров Йорданов

Антония Александрова Моллова

Милен Петков Милушев

Февзи Мюмюн Халил

Константин Любомиров Бонев

   -  недопуснати кандидати:

Румен Борисов Янев – на основание чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

               

 б) регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Пловдив

 №

 Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Койчо Димов Попов

Да

Да

 

2.

Гълъб Димитров Добрев

Да

Да

 

3.

Светослав Ников Ников

Да

Да

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
            -
 допуска до конкурс следните кандидати:

Койчо Димов Попов

Гълъб Димитров Добрев

Светослав Ников Ников

                -  недопуснати кандидати:

няма

 

в) регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Разград

 №

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Пенчо Александров Пенчев

Да

Да

 

2.

Пламен Стефанов Петров

Да

Да

 

3.

Пламен Петров Пантилеев

Да

Да

 

4.

Велко Иванов Велков

Да

Да

 

5.

Михаела Светломирова Михайлова

Да

Да

 

  Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
            -
 допуска до конкурс следните кандидати:

Пенчо Александров Пенчев

Пламен Стефанов Петров

Пламен Петров Пантилеев

Велко Иванов Велков

Михаела Светломирова Михайлова

                -  недопуснати кандидати:

няма

 

 г) регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Ямбол

 №

 Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Михаил Любомиров Драгнев

Да

Да

 

2.

Иван Георгиев Стойнов

Да

Да

 

3.

Валентин Борисов Димов

Да

Да

 

4.

Даниел Иванов Маров

Да

Да

 

 Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
            -
 допуска до конкурс следните кандидати:

Михаил Любомиров Драгнев

Иван Георгиев Стойнов

Валентин Борисов Димов

Даниел Иванов Маров

                -  недопуснати кандидати:

няма

Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати трябва да се явят на 20.03.2007г. в 11,00 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5.

 Любомир Христов

Председател на изпитната комисия


  СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите младши нспектор в регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Варна, регионална дирекция “Автомобилна администрация” - гр. Враца, регионална дирекция “Автомобилна администрация” - гр. Пазарджик.

І. Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Варна

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Божидар Георгиев Иванов

Да

Да

 

2.

Илияна Михайлова Илиева

Да

Да

 

3.

Деян Янчев Баналиев

Да

Да

 

                Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
            -
 допуска до конкурс следните кандидати:

Божидар Георгиев Иванов

Илияна Михайлова Илиева

Деян Янчев Баналиев

б) регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Враца

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Ивалин Вълчков Белински

Да

Да

 

2.

Петър Георгиев Петров

Да

Да

 

3.

Георги Тодоров Комарски

Да

Да

 

4.

Любомир Йорданов Йорданов

Не

Не

Не е представена декларация по чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

5.

Николай Павлов Василев

Да

Да

 

6.

Иван Георгиев Николов

Да

Да

 

 Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
            -
 допуска до конкурс следните кандидати:

Ивалин Вълчков Белински

Петър Георгиев Петров

Георги Тодоров Комарски

Николай Павлов Василев

Иван Георгиев Николов

             -  недопуснати кандидати:

Любомир Йорданов Йорданов – на основание чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ІІ. Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Пазарджик

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Тодор Павлов Куцев

Да

Да

 

2.

Ангел Георгиев Бончев

Да

Да

 

 Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
            -
 допуска до конкурс кандидати:

Тодор Павлов Куцев

Ангел Георгиев Бончев

                -  недопуснати кандидати:

няма

Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати трябва да се явят на 20.03.2007г. в 10.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, за решаване на тест.

 

Любомир Христов

Председател на изпитната комисия


   СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите младши нспектор в регионална дирекция “Автомобилна  администрация”  –  гр. Ловеч,       регионална   дирекция   “Автомобилна  администрация”   -   гр. Монтана,  регионална дирекция “Автомобилна администрация” - гр. София.

І. Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Ловеч

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Велко Иванов Велков

Да

Да

 

                Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
            -
 допуска до конкурс следните кандидати:

Велко Иванов Велков

б) регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Монтана

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Веселин Иванов Канчев

Да

Да

 

2.

Злати Иванов Трифонов

Да

Да

 

 Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
            -
 допуска до конкурс следните кандидати:

Веселин Иванов Канчев

Злати Иванов Трифонов

                -  недопуснати кандидати:

няма

ІІ. Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. София

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Юрий Василев Цикерски

Да

Да

 

2.

Димитър Георгиев Цветанов

Да

Да

 

3.

Мая Богданова Симеонова

Да

Да

 

4.

Борислав Стоянов Ланев

Да

Да

 

5.

Красимир Николаев Хаджиев

Да

Да

 

6.

Георги Асенов Стоименов

Да

Да

 

7.

Румен Богданов Ангелов

Да

Да

 

8.

Бойко Александров Нинов

Да

Да

 

9.

Стилиян Дакев Карагьозов

Да

Да

 

10.

Ивайло Бориславов Манолов

Да

Да

 

11.

Васил Илиев Палавров

Да

Да

 

 Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
            -
 допуска до конкурс кандидати:

Юрий Василев Цикерски

Димитър Георгиев Цветанов

Мая Богданова Симеонова

Борислав Стоянов Ланев

Красимир Николаев Хаджиев

Георги Асенов Стоименов

Румен Богданов Ангелов

Бойко Александров Нинов

Стилиян Дакев Карагьозов

Ивайло Бориславов Манолов

Васил Илиев Палавров

                -  недопуснати кандидати:

няма

Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати трябва да се явят на 15.03.2007г. в 10.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, за решаване на тест.

 

Светослав Станчев

Председател на изпитната комисия


  СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите младши експерт в регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Сливен, регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. София., регионална дирекция “Автомобилна администрация” - гр. Ямбол

І. Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Сливен

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Руско Петров Илиев

Да

Да

 

2.

Апостол Панайотов Чобанов

Да

Да

 

3.

Динко Георгиев Стоянчев

Да

Да

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
   -
 допуска до конкурс следните кандидати:

Руско Петров Илиев

Апостол Панайотов Чобанов

Динко Георгиев Стоянчев

   -  недопуснати кандидати:

няма

ІІ.  Регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. София

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Иво Бориславов Кръстев

Да

Да

 

2.

Георги Петров Младенов

Да

Да

 

3.

Генадий Данаилович Атев

Не

Не

Не е представен документ, удостоверяващ 5 г. стаж като преподавател и/или учител по управление на МПС от категория „В”

4.

Страхил Миладинов Петков

Да

Да

 

5.

Георги Николов Генчев

Да

Да

 

6.

Румен Василев Манчев

Да

Да

 

7.

Емил Иванов Михайлов

Да

Да

 

 Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
   -  допуска до конкурс следните кандидати:

Иво Бориславов Кръстев

Георги Петров Младенов

Страхил Миладинов Петков

Георги Николов Генчев

Румен Василев Манчев

Емил Иванов Михайлов

      -  недопуснати кандидати:

Генадий Данаилович Атев – чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ІІІ. Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Ямбол

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Тодор Атанасов Тодоров

Да

Да

 

 Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
    -
 допуска до конкурс кандидати:

Тодор Атанасов Тодоров

   -  недопуснати кандидати:

няма

Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати трябва да се явят на 15.03.2007г. в 12.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, за решаване на тест.

 

Светослав Станчев

Председател на изпитната комисия


  СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите главен експерт в регионална дирекция “Автомобилна администрация”  –  гр. Бургас,  регионална  дирекция   “Автомобилна администрация”   –
гр. Силистра., регионална дирекция “Автомобилна администрация” - гр. София

І. Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Бургас

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Диана Борисова Недялкова

Не

Не

Не е представен документ, удостоверяващ 2.г  професионален опит

2.

Ваня Симеонова Желязкова

Да

Да

 

3.

Цвета Стефанова Чавдарова

Не

Не

Не е представен документ, удостоверяващ 2.г  професионален опит

4.

Веселина Яниславова Неделчева

Да

Да

 

5.

Савина Петрова Костадинова

Не

Не

Не е представен документ, удостоверяващ 2.г  професионален опит

6.

Венета Милева Йовчева

Да

Да

 

7.

Атанас Пламенов Маринов

Не

Не

Не е представен документ, удостоверяващ 2.г  професионален опит

8.

Дарина Красимирова Илиева

Да

Да

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
   -
 допуска до конкурс следните кандидати:

Ваня Симеонова Желязкова

Веселина Яниславова Неделчева

Венета Милева Йовчева

Дарина Красимирова Илиева

   -  недопуснати кандидати:

Диана Борисова Недялкова– чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Цвета Стефанова Чавдарова– чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Савина Петрова Костадинова– чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Атанас Пламенов Маринов– чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 ІІ.  Регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. Силистра

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Маринела Колева Петрова

Да

Да

 

2.

Светла Русева Славова

Да

Да

 

 Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
   -  допуска до конкурс следните кандидати:

Маринела Колева Петрова

Светла Русева Славова

   -  недопуснати кандидати:

няма

ІІІ. Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. София

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Борислав Стоянов Ланев

Не

Не

Не е представен документ, удостоверяващ 2.г  професионален опит

2.

Хелена Георгиева Йолова

Да

Да

 

3.

Йордан Методиев Георгиев

Не

Не

Не е представен документ, удостоверяващ 2.г  професионален опит

4.

Любомира Тихомирова Бойчева

Не

Не

Не е представен документ, удостоверяващ 2.г  професионален опит

5.

Ирен Рангелова Туджарова

Да

Да

 

6.

Ивайло Кръстев Димитров

Да

Да

 

 Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
    -
 допуска до конкурс кандидати:

Хелена Георгиева Йолова

Ирен Рангелова Туджарова

Ивайло Кръстев Димитров

   -  недопуснати кандидати:

Борислав Стоянов Ланев – чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Йордан Методиев Георгиев – чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Любомира Тихомирова Бойчева – чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати трябва да се явят на 15.03.2007г. в 11.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, за решаване на тест.

 

Светослав Станчев

Председател на изпитната комисия


    СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите младши експерт в регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Враца и регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Пловдив

І. Регионална дирекция “Автомобилна администрация” – гр. Враца

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Димитър Георгиев Коцилковски

Не

Не

Не е представен документ, удостоверяващ 5 г. стаж като преподавател и/или учител по управление на МПС от категория „В”

2.

Алберт Александров Михайлов

Не

Не

Не е представен документ, удостоверяващ 5 г. стаж като преподавател и/или учител по управление на МПС от категория „В”

3.

Димитър Николов Христов

Да

Да

 

4.

Петко Благоев Тодоров

Да

Да

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
   -
 допуска до конкурс следните кандидати:

Димитър Николов Христов

Петко Благоев Тодоров

   -  недопуснати кандидати:

Димитър Георгиев Коцилковски  – чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Алберт Александров Михайлов  – чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ІІ.  Регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр. Пловдив

Име, презиме, фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1.

Кирил Великов Шишков

Не

Не

Не е представен документ, удостоверяващ 5 г. стаж като преподавател и/или учител по управление на МПС от категория „В”

2.

Георги Василев Георгиев

Да

Да

 

3.

Димитър Христов Рангелов

Да

Да

 

4.

Иван Петков Балабанов

Да

Да

 

 Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
   -  допуска до конкурс следните кандидати:

Георги Василев Георгиев

Димитър Христов Рангелов

Иван Петков Балабанов

   -  недопуснати кандидати:

Кирил Великов Шишков – чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати трябва да се явят на 20.03.2007г. в 12.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, за решаване на тест.

 

Любомир Христов

Председател на изпитната комисия


 
Новини от ИААА

Електронен подпис


Достъп до правото на Европейския Съюз

изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация"


ул."Гурко" 5
София 1000


(+359 2) 930 88 40
(+359 2) 930 88 10
english © 2004. ИААА.